Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Autor: Corner Bowl Software Corporation
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1421
Dátum pridania: 2011-05-29
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Systémové utility > Správa súborov a diskov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Corner Bowl Disk Monitor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Corner Bowl Disk Monitor vo verzií 10.0.0.94 od autora Corner Bowl Software Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Corner Bowl Disk Monitor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Corner Bowl Disk Monitor ..

Popis od autora programu - Corner Bowl Software Corporation v anglickom jazyku:

Disk Monitor is a network wide disk monitoring tool enabling IT to centrally manage free disk space, content and access. Monitor free disk space, SMART predictive failure notifications and directory sizes. Generate reports such as: largest files, file access permissions, recently accessed files, inactive files, duplicate files, file extension break down and more. Automatically delete unnecessary temporary files on all your servers and user workstations.

Disk Monitor is comprised of a Windows Service, management interface application, and tray icon application for user interface alerts. A combination of administrator shares and Windows Management Instrumentation (WMI) is used to remotely manage computers meaning there are no installation requirements on remotely managed computers. Disk Monitor uses multi-threaded code to monitor disks, delete temporary files, and generate reports enabling hundreds of disks to be managed simultaneously.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Disku Monitor je sieť široký disku, monitoring nástroj umožňujú centrálne spravovať voľného miesta na disku, obsah a prístup. Monitorovať voľného miesta na disku, CHYTRÉ neúspech prediktívne oznámenia a adresár veľkostí. Ako generovať správy: najväčší súbory, prístupové práva k súboru, naposledy otvorené súbory, neaktívne súbory, duplicitné súbory, súbor rozšírenie rozbořím a viac. Automaticky odstrániť nepotrebné dočasné súbory na všetky vaše serveroch a pracovných staniciach používateľa.

Monitor disku sa skladá z služba systému Windows, riadenie rozhrania aplikácie a zásobník ikonu aplikácie pre používateľské rozhranie upozornenia. Kombinácia správca akcií a Windows Management Instrumentation (WMI) sa používa na vzdialene spravovať počítače význam, neexistujú žiadne požiadavky inštalácie na diaľku spravovaným počítačom. Monitor disku používa viacnásobnou postupnosťou kód sledovania disky, odstrániť dočasné súbory a vytvárať správy umožňujúce stovky disky, ktoré majú byť spravované súčasne.

Sťahujte tu: Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Easy Hash 1.4Novinka

Simple file and text hash value calculator.Supports more than 130 hash functions

Orientačný preklad: Jednoduchý súbor a text hash hodnota Kalkulačka.Podporuje viac ako 130 hašovacie funkcie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.73 MB

Export Outlook to MSG 1.0Novinka

Convert PST to MSG Tool quickly Export Outlook Email to MSG - Export PST to MSG

Orientačný preklad: Previesť pst do MSG náradia rýchlo Export Outlook e-mailom MSG - Export pst k MSG

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.92 MB

Advanced Replace Tools 4.3Novinka

The Best Find and Replace Tools.

Orientačný preklad: Najlepšie Nájsť a nahradiť Nástroje.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.27 MB

XtraTools 2009 5.0Novinka

XtraTools increases productivity and makes working with MS Windows easier.

Orientačný preklad: XtraTools zvyšuje produktivitu a umožňuje prácu s MS Windows ľahšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.66 MB

Primitive Disk Indexer 1.15Novinka

Simple tool for indexing CDs, DVDs and any other types of disks.

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj na indexovanie CD, DVD a iných typov diskov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.21 MB

Advanced Disk Cleaner 4.5Novinka

Give your computer's disks a thorough clean-up with this disk cleaner.

Orientačný preklad: Uveďte váš počítač disky dôkladným vyčistením s tento disk čistejšie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.14 MB

IPSpaceMon 3.5.5Novinka

SpaceMon watchs network storage space and sends email on low space/outages.

Orientačný preklad: SpaceMon sleduje vo sieťového úložného priestoru a pošle e-mail na nedostatok miesta / výpadky.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.1 MB

A+ File Naming System 1.2.9Novinka

A+ File Naming System Batch File Renaming System for MP3's & Pictures

Orientačný preklad: A + súbor systém pomenovania šarže premenovávaní systému súborov pre MP3 & obrázky

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.1 MB

Sync 2.1Novinka

Simple command-line utility for one-way directory or file synchronization

Orientačný preklad: Jednoduchá pomôcka príkazového riadka pre jednosmernú synchronizáciu adresára alebo súboru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Najsťahovanejšie programy