Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Autor: Corner Bowl Software Corporation
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1549
Dátum pridania: 2011-05-29
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Systémové utility > Správa súborov a diskov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Corner Bowl Disk Monitor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Corner Bowl Disk Monitor vo verzií 10.0.0.94 od autora Corner Bowl Software Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Corner Bowl Disk Monitor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Corner Bowl Disk Monitor ..

Popis od autora programu - Corner Bowl Software Corporation v anglickom jazyku:

Disk Monitor is a network wide disk monitoring tool enabling IT to centrally manage free disk space, content and access. Monitor free disk space, SMART predictive failure notifications and directory sizes. Generate reports such as: largest files, file access permissions, recently accessed files, inactive files, duplicate files, file extension break down and more. Automatically delete unnecessary temporary files on all your servers and user workstations.

Disk Monitor is comprised of a Windows Service, management interface application, and tray icon application for user interface alerts. A combination of administrator shares and Windows Management Instrumentation (WMI) is used to remotely manage computers meaning there are no installation requirements on remotely managed computers. Disk Monitor uses multi-threaded code to monitor disks, delete temporary files, and generate reports enabling hundreds of disks to be managed simultaneously.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Disku Monitor je sieť široký disku, monitoring nástroj umožňujú centrálne spravovať voľného miesta na disku, obsah a prístup. Monitorovať voľného miesta na disku, CHYTRÉ neúspech prediktívne oznámenia a adresár veľkostí. Ako generovať správy: najväčší súbory, prístupové práva k súboru, naposledy otvorené súbory, neaktívne súbory, duplicitné súbory, súbor rozšírenie rozbořím a viac. Automaticky odstrániť nepotrebné dočasné súbory na všetky vaše serveroch a pracovných staniciach používateľa.

Monitor disku sa skladá z služba systému Windows, riadenie rozhrania aplikácie a zásobník ikonu aplikácie pre používateľské rozhranie upozornenia. Kombinácia správca akcií a Windows Management Instrumentation (WMI) sa používa na vzdialene spravovať počítače význam, neexistujú žiadne požiadavky inštalácie na diaľku spravovaným počítačom. Monitor disku používa viacnásobnou postupnosťou kód sledovania disky, odstrániť dočasné súbory a vytvárať správy umožňujúce stovky disky, ktoré majú byť spravované súčasne.

Sťahujte tu: Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CD Collection 2.21Novinka

CD Collection - get your media cataloged!

Orientačný preklad: CD Collection - dostať vaše médiá katalogizovať!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

AFile Attribute Manager 4.0.0.4Novinka

View and Modify file/folder date, time and attribute information.

Orientačný preklad: Zobraziť a upraviť súbor/priečinok dátum, čas a atribút informácií.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.67 MB

satellite tv chmod calculator 1.0Novinka

satellite tv chmod calculator, permissions number calculator for linux files sys

Orientačný preklad: satelitný tv chmod kalkulačka, povolenia čísla Kalkulačka pre linux súbory sys

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

New Partition Wizard Enterprise Edition 2010.4.3Novinka

is designed for organizations, companies, schools and governments

Orientačný preklad: je určený pre organizácie, firmy, školy a vlády

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.01 MB

Advanced Uninstaller PRO 10.1.1Novinka

Uninstall programs quickly and completely, remove toolbars, clean your registry

Orientačný preklad: Odinštalovať programy, rýchlo a kompletne odstrániť panely nástrojov, čistenie registra

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.19 MB

DiskInternals Uneraser 4.8Novinka

Restore deleted files from any storage device, including cameras, with this tool

Orientačný preklad: Obnovenie zmazaných súborov z akéhokoľvek pamäťového zariadenia, vrátane kamier, s týmto nástrojom

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.77 MB

Find Duplicate Files Easily 7.26Novinka

Find Duplicate Files - Find Duplicate Files, Music and Photo Duplicates - Easily

Orientačný preklad: Nájsť duplicitné súbory - nájsť duplicitné súbory, hudbu a fotografie Duplikáty - Ľahko

Licencia: Shareware | Veľkosť: 18.26 MB

BonCommander 1.0Novinka

Free simple file manager and FTP client. Good replacement for Windows Explorer.

Orientačný preklad: Zadarmo jednoduchý file manager a FTP klient. Dobrý nahradenie programu Prieskumník.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.4 MB

File Data Recovery 2.0Novinka

Recover deleted files and folders with ease

Orientačný preklad: Obnoviť zmazané súbory a priečinky s ľahkosťou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.06 MB

Najsťahovanejšie programy