Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Autor: Corner Bowl Software Corporation
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1463
Dátum pridania: 2011-05-29
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Systémové utility > Správa súborov a diskov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Corner Bowl Disk Monitor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Corner Bowl Disk Monitor vo verzií 10.0.0.94 od autora Corner Bowl Software Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Corner Bowl Disk Monitor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Corner Bowl Disk Monitor ..

Popis od autora programu - Corner Bowl Software Corporation v anglickom jazyku:

Disk Monitor is a network wide disk monitoring tool enabling IT to centrally manage free disk space, content and access. Monitor free disk space, SMART predictive failure notifications and directory sizes. Generate reports such as: largest files, file access permissions, recently accessed files, inactive files, duplicate files, file extension break down and more. Automatically delete unnecessary temporary files on all your servers and user workstations.

Disk Monitor is comprised of a Windows Service, management interface application, and tray icon application for user interface alerts. A combination of administrator shares and Windows Management Instrumentation (WMI) is used to remotely manage computers meaning there are no installation requirements on remotely managed computers. Disk Monitor uses multi-threaded code to monitor disks, delete temporary files, and generate reports enabling hundreds of disks to be managed simultaneously.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Disku Monitor je sieť široký disku, monitoring nástroj umožňujú centrálne spravovať voľného miesta na disku, obsah a prístup. Monitorovať voľného miesta na disku, CHYTRÉ neúspech prediktívne oznámenia a adresár veľkostí. Ako generovať správy: najväčší súbory, prístupové práva k súboru, naposledy otvorené súbory, neaktívne súbory, duplicitné súbory, súbor rozšírenie rozbořím a viac. Automaticky odstrániť nepotrebné dočasné súbory na všetky vaše serveroch a pracovných staniciach používateľa.

Monitor disku sa skladá z služba systému Windows, riadenie rozhrania aplikácie a zásobník ikonu aplikácie pre používateľské rozhranie upozornenia. Kombinácia správca akcií a Windows Management Instrumentation (WMI) sa používa na vzdialene spravovať počítače význam, neexistujú žiadne požiadavky inštalácie na diaľku spravovaným počítačom. Monitor disku používa viacnásobnou postupnosťou kód sledovania disky, odstrániť dočasné súbory a vytvárať správy umožňujúce stovky disky, ktoré majú byť spravované súčasne.

Sťahujte tu: Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Restore Deleted Files 4.03Novinka

Easily restore deleted files with Kernel for NTFS

Orientačný preklad: Ľahko obnoviť zmazané súbory s jadrom pre NTFS

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.84 MB

Alkonost MaxFormat 3.60Novinka

Format floppy disks to maximum capacity, make bootable, copy diskettes.

Orientačný preklad: Formát diskety na maximálnu kapacitu, aby zavádzacie, kopírovanie diskiet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.52 MB

DiskInternals NTFS Recovery 3.7Novinka

A user-friendly automatic tool to recover files from damaged disk volumes

Orientačný preklad: Užívateľsky príjemný automatický nástroj pre obnovu súborov z poškodených diskové zväzky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.73 MB

Visual Split Studio 6Novinka

Split Files Visually and Make Self Uniting EXE's for Easy Distribution!

Orientačný preklad: Split súbory vizuálne a Make vlastným Zjednotenie EXE pre jednoduchú distribúciu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.82 MB

ExplorerXP 1.07Novinka

File explorer with tabbed UI & shows folder sizes. Merge, split & clean tools.

Orientačný preklad: Prieskumník súborov s kartami UI & ukazuje veľkosti priečinkov. Zlúčenie, rozdelenie "čisté nástroje.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

Space Hound 4 4.0.1977Novinka

Duplicate File Finder, Disk and File Manager, includes many additional tools

Orientačný preklad: Duplikovať Finder súborov, Disk a správca súborov, zahŕňa mnohé ďalšie nástroje

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.20 MB

Advanced Network Monitor 2.3Novinka

Advanced Network Monitor 2.3 is a LAN and Internet server monitoring tool.

Orientačný preklad: Pokročilé Network Monitor 2.3 je LAN a internetovým serverom monitorovací nástroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.80 MB

Acronis Migrate Easy 7.0Novinka

Acronis Migrate Easy allows to install a new hard disk on your PC.

Orientačný preklad: Acronis Migrate Easy umožňuje inštalovať nový pevný disk v počítači.

Licencia: Demo | Veľkosť: 12.71 MB

DiffMerge 1.0.8Novinka

Analyze, compare, synchronize and merge your source codes and folders

Orientačný preklad: Analyzovať, porovnať, synchronizovať a zlúčiť zdrojové kódy a priečinkov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

Najsťahovanejšie programy