Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Autor: Corner Bowl Software Corporation
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1586
Dátum pridania: 2011-05-29
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Systémové utility > Správa súborov a diskov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Corner Bowl Disk Monitor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Corner Bowl Disk Monitor vo verzií 10.0.0.94 od autora Corner Bowl Software Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Corner Bowl Disk Monitor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Corner Bowl Disk Monitor ..

Popis od autora programu - Corner Bowl Software Corporation v anglickom jazyku:

Disk Monitor is a network wide disk monitoring tool enabling IT to centrally manage free disk space, content and access. Monitor free disk space, SMART predictive failure notifications and directory sizes. Generate reports such as: largest files, file access permissions, recently accessed files, inactive files, duplicate files, file extension break down and more. Automatically delete unnecessary temporary files on all your servers and user workstations.

Disk Monitor is comprised of a Windows Service, management interface application, and tray icon application for user interface alerts. A combination of administrator shares and Windows Management Instrumentation (WMI) is used to remotely manage computers meaning there are no installation requirements on remotely managed computers. Disk Monitor uses multi-threaded code to monitor disks, delete temporary files, and generate reports enabling hundreds of disks to be managed simultaneously.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Disku Monitor je sieť široký disku, monitoring nástroj umožňujú centrálne spravovať voľného miesta na disku, obsah a prístup. Monitorovať voľného miesta na disku, CHYTRÉ neúspech prediktívne oznámenia a adresár veľkostí. Ako generovať správy: najväčší súbory, prístupové práva k súboru, naposledy otvorené súbory, neaktívne súbory, duplicitné súbory, súbor rozšírenie rozbořím a viac. Automaticky odstrániť nepotrebné dočasné súbory na všetky vaše serveroch a pracovných staniciach používateľa.

Monitor disku sa skladá z služba systému Windows, riadenie rozhrania aplikácie a zásobník ikonu aplikácie pre používateľské rozhranie upozornenia. Kombinácia správca akcií a Windows Management Instrumentation (WMI) sa používa na vzdialene spravovať počítače význam, neexistujú žiadne požiadavky inštalácie na diaľku spravovaným počítačom. Monitor disku používa viacnásobnou postupnosťou kód sledovania disky, odstrániť dočasné súbory a vytvárať správy umožňujúce stovky disky, ktoré majú byť spravované súčasne.

Sťahujte tu: Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Extra Subst 4.7Novinka

Create, edit and remove virtual drives on your computer.

Orientačný preklad: Vytvárať, upravovať a odstraňovať virtuálnych diskov na vašom počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.59 MB

Uninstall Manager 4.30Novinka

Completely remove unwanted software from your system.

Orientačný preklad: Úplne odstrániť nežiaduci softvér z vášho systému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.10 MB

WatchDISK Disk Space Tracker 3.2.28Novinka

Track disk usage on server volumes over time. Reports, alerts and more.

Orientačný preklad: Sledovať využitie disku na zväzky na serveri časom. Správy, upozornenia a ďalšie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.83 MB

YourFolder 1.0Novinka

Monitors folders for changes and performs predefined actions

Orientačný preklad: Monitoruje priečinky pre zmeny a vykonáva preddefinované akcie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.40 MB

Need3Space 1.5.8.84Novinka

Need3Space helps you manage your disk space, while also gathering free space.

Orientačný preklad: Need3Space vám pomôže spravovať vaše miesto na disku, a zároveň získavanie voľného miesta.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.47 MB

Softick CardExport for Windows Mobile 3.21Novinka

Card Export emulates USB Mass Storage standard on Windows Mobile devices

Orientačný preklad: Card Export emuluje USB Mass Storage štandard na zariadení s Windows Mobile

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.28 MB

INI Editor 1.00Novinka

INI Editor is a text editor with syntax highlighting for INI files.

Orientačný preklad: INI Editor je textový editor so zvýraznením syntaxe pre súbory INI.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.73 MB

CardRecovery 3.50Novinka

Photo recovery software to recover lost photos from digital camera memory card

Orientačný preklad: Foto využitie softvér pre obnovu stratených fotografií z pamäťovej karty digitálneho fotoaparátu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.82 MB

JMReader 4.1Novinka

JMReader is a perfect book reader with true book interface.

Orientačný preklad: JMReader je perfektný knihy čitateľ s pravda knihy rozhranie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.86 MB

Najsťahovanejšie programy