Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Autor: Corner Bowl Software Corporation
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1519
Dátum pridania: 2011-05-29
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Systémové utility > Správa súborov a diskov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Corner Bowl Disk Monitor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Corner Bowl Disk Monitor vo verzií 10.0.0.94 od autora Corner Bowl Software Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Corner Bowl Disk Monitor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Corner Bowl Disk Monitor ..

Popis od autora programu - Corner Bowl Software Corporation v anglickom jazyku:

Disk Monitor is a network wide disk monitoring tool enabling IT to centrally manage free disk space, content and access. Monitor free disk space, SMART predictive failure notifications and directory sizes. Generate reports such as: largest files, file access permissions, recently accessed files, inactive files, duplicate files, file extension break down and more. Automatically delete unnecessary temporary files on all your servers and user workstations.

Disk Monitor is comprised of a Windows Service, management interface application, and tray icon application for user interface alerts. A combination of administrator shares and Windows Management Instrumentation (WMI) is used to remotely manage computers meaning there are no installation requirements on remotely managed computers. Disk Monitor uses multi-threaded code to monitor disks, delete temporary files, and generate reports enabling hundreds of disks to be managed simultaneously.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Disku Monitor je sieť široký disku, monitoring nástroj umožňujú centrálne spravovať voľného miesta na disku, obsah a prístup. Monitorovať voľného miesta na disku, CHYTRÉ neúspech prediktívne oznámenia a adresár veľkostí. Ako generovať správy: najväčší súbory, prístupové práva k súboru, naposledy otvorené súbory, neaktívne súbory, duplicitné súbory, súbor rozšírenie rozbořím a viac. Automaticky odstrániť nepotrebné dočasné súbory na všetky vaše serveroch a pracovných staniciach používateľa.

Monitor disku sa skladá z služba systému Windows, riadenie rozhrania aplikácie a zásobník ikonu aplikácie pre používateľské rozhranie upozornenia. Kombinácia správca akcií a Windows Management Instrumentation (WMI) sa používa na vzdialene spravovať počítače význam, neexistujú žiadne požiadavky inštalácie na diaľku spravovaným počítačom. Monitor disku používa viacnásobnou postupnosťou kód sledovania disky, odstrániť dočasné súbory a vytvárať správy umožňujúce stovky disky, ktoré majú byť spravované súčasne.

Sťahujte tu: Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Mindverse Desktop Search 0.92Novinka

Easily locate files, browse your music collection, or photo albums

Orientačný preklad: Ľahko nájsť súbory, prehliadania vašej hudobnej zbierky, alebo fotoalbumy

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.92 MB

Advanced File Organizer 3.01Novinka

Powerful cataloguer for all kinds of removable media, network drives, hard disk.

Orientačný preklad: Výkonný katalogizačný nástroj pre všetky druhy vymeniteľných médií a hard disk.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.86 MB

Ace File Shredder 1.1Novinka

An easy-to-use digital file shredder, will safely shred files and folders.

Orientačný preklad: Ľahké-to-use digitálny súbor drvenia, bude bezpečne drvenie súbory a priečinky.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.74 MB

Raise Data Recovery for FAT 4.6.3Novinka

Self-service data recovery software for FAT-formatted storages

Orientačný preklad: Obnovenie samoobslužné dát software pre skladovanie v bilančných naformátované v systéme FAT

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.70 MB

Shuric scan(clone and duplicate killer) 2.15.730Novinka

ShuricScan: Copies must be found and killed! Fast and smart!

Orientačný preklad: ShuricScan: Kópie musia byť zistené a zabil! Rýchle a inteligentné!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.69 MB

ExpPrint 5.0.0.0Novinka

Directory listing utility. Can list file properties and tags for many file types

Orientačný preklad: Utilita výpis adresára. Môžete zoznam vlastností súboru a Tagy pre mnohé typy súborov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.70 MB

FilePreviewer 1.0Novinka

Allows you to preview files in Windows Explorer without launching other programs

Orientačný preklad: Umožňuje zobraziť náhľad súborov v programe Prieskumník Windows bez spustenia ďalších programov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

File Renamer Basic 5.0.5Novinka

Rename Files, Folders, MP3 files and edit ID3v1 and ID3v2 tags

Orientačný preklad: Premenujte súbory, priečinky, súbory MP3 a upraviť ID3v1 a ID3v2 Tagy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.41 MB

File Cabinet 2Novinka

An easy to use security tool for protecting personal files and folders.

Orientačný preklad: Ľahko ovládateľný bezpečnostný nástroj pre ochranu osobných súborov a priečinkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.23 MB

Najsťahovanejšie programy