Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Autor: Corner Bowl Software Corporation
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1630
Dátum pridania: 2011-05-29
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Systémové utility > Správa súborov a diskov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Corner Bowl Disk Monitor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Corner Bowl Disk Monitor vo verzií 10.0.0.94 od autora Corner Bowl Software Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Corner Bowl Disk Monitor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Corner Bowl Disk Monitor ..

Popis od autora programu - Corner Bowl Software Corporation v anglickom jazyku:

Disk Monitor is a network wide disk monitoring tool enabling IT to centrally manage free disk space, content and access. Monitor free disk space, SMART predictive failure notifications and directory sizes. Generate reports such as: largest files, file access permissions, recently accessed files, inactive files, duplicate files, file extension break down and more. Automatically delete unnecessary temporary files on all your servers and user workstations.

Disk Monitor is comprised of a Windows Service, management interface application, and tray icon application for user interface alerts. A combination of administrator shares and Windows Management Instrumentation (WMI) is used to remotely manage computers meaning there are no installation requirements on remotely managed computers. Disk Monitor uses multi-threaded code to monitor disks, delete temporary files, and generate reports enabling hundreds of disks to be managed simultaneously.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Disku Monitor je sieť široký disku, monitoring nástroj umožňujú centrálne spravovať voľného miesta na disku, obsah a prístup. Monitorovať voľného miesta na disku, CHYTRÉ neúspech prediktívne oznámenia a adresár veľkostí. Ako generovať správy: najväčší súbory, prístupové práva k súboru, naposledy otvorené súbory, neaktívne súbory, duplicitné súbory, súbor rozšírenie rozbořím a viac. Automaticky odstrániť nepotrebné dočasné súbory na všetky vaše serveroch a pracovných staniciach používateľa.

Monitor disku sa skladá z služba systému Windows, riadenie rozhrania aplikácie a zásobník ikonu aplikácie pre používateľské rozhranie upozornenia. Kombinácia správca akcií a Windows Management Instrumentation (WMI) sa používa na vzdialene spravovať počítače význam, neexistujú žiadne požiadavky inštalácie na diaľku spravovaným počítačom. Monitor disku používa viacnásobnou postupnosťou kód sledovania disky, odstrániť dočasné súbory a vytvárať správy umožňujúce stovky disky, ktoré majú byť spravované súčasne.

Sťahujte tu: Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SizeMe 2.0.0Novinka

Maximize a directory/filelist to fit on any given media like a ZIP/THUMB/CD/DVD

Orientačný preklad: Maximalizovať možnosť Filelist adresár/zoznam prispôsobiť na akejkoľvek danej médií, ako ZIP/PALEC/CD/DVD

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.30 MB

Directory Report 34Novinka

Directory printer, find duplicate files, rename files, show folder size

Orientačný preklad: Adresár tlačiarne, nájsť duplicitné súbory, premenujte súbory, zobraziť veľkosť priečinka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.55 MB

Acronis Partition Expert 2005Novinka

Resize, copy, move hard disk partitions, now included in Acronis Disk Director.

Orientačný preklad: Zmena veľkosti, kopírovať, presúvať oddiely na pevnom disku, sú teraz obsiahnuté v programe Acronis Disk Director.

Licencia: Demo | Veľkosť: 34.49 MB

HM Find+Rename 1.1.5Novinka

Easily rename or number multiple files at once or change file attributes.

Orientačný preklad: Ľahko premenovať alebo čísla viacero súborov naraz alebo zmeniť atribúty súboru.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.01 MB

Private Room 2.1Novinka

own private data-space, protect folder or files password easily, open on any PC

Orientačný preklad: vlastné súkromných údajov-priestoru, chrániť priečinok alebo súbory heslo ľahko, otvoriť na akomkoľvek PC

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.19 MB

AIV BAD CD/DVD Reader 1.0Novinka

It can copy data from unreadable CDs and DVDs.Can copy whole CD/DVD in one click

Orientačný preklad: Môžete kopírovať údaje z nečitateľný CD a DVDs.Can skopírovať celý disk CD/DVD v jedným kliknutím

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.44 MB

Extra Drive Creator Professional 7.3Novinka

Extra Drive Creator Pro - suite of tools for creating Extra Drives on your PC.

Orientačný preklad: Extra Drive Creator Pro - sada nástrojov pre tvorbu Extra disky na vašom PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

Undelete CompactFlash 1.4Novinka

Undelete CompactFlash is the easy photo recovery software for digicams.

Orientačný preklad: Undelete CompactFlash je ľahké foto využitie softvér pre digicams.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.11 MB

Easy Hash 1.4Novinka

Simple file and text hash value calculator.Supports more than 130 hash functions

Orientačný preklad: Jednoduchý súbor a text hash hodnota Kalkulačka.Podporuje viac ako 130 hašovacie funkcie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.73 MB

Najsťahovanejšie programy