Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Autor: Corner Bowl Software Corporation
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.25 MB
Cena: 99 $
Počet stiahnutí: 1355
Dátum pridania: 2011-05-29
Aktualizácia: 2012-04-06

Kategória programu:

Systémové utility > Správa súborov a diskov

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Corner Bowl Disk Monitor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Corner Bowl Disk Monitor vo verzií 10.0.0.94 od autora Corner Bowl Software Corporation. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Corner Bowl Disk Monitor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Corner Bowl Disk Monitor ..

Popis od autora programu - Corner Bowl Software Corporation v anglickom jazyku:

Disk Monitor is a network wide disk monitoring tool enabling IT to centrally manage free disk space, content and access. Monitor free disk space, SMART predictive failure notifications and directory sizes. Generate reports such as: largest files, file access permissions, recently accessed files, inactive files, duplicate files, file extension break down and more. Automatically delete unnecessary temporary files on all your servers and user workstations.

Disk Monitor is comprised of a Windows Service, management interface application, and tray icon application for user interface alerts. A combination of administrator shares and Windows Management Instrumentation (WMI) is used to remotely manage computers meaning there are no installation requirements on remotely managed computers. Disk Monitor uses multi-threaded code to monitor disks, delete temporary files, and generate reports enabling hundreds of disks to be managed simultaneously.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Disku Monitor je sieť široký disku, monitoring nástroj umožňujú centrálne spravovať voľného miesta na disku, obsah a prístup. Monitorovať voľného miesta na disku, CHYTRÉ neúspech prediktívne oznámenia a adresár veľkostí. Ako generovať správy: najväčší súbory, prístupové práva k súboru, naposledy otvorené súbory, neaktívne súbory, duplicitné súbory, súbor rozšírenie rozbořím a viac. Automaticky odstrániť nepotrebné dočasné súbory na všetky vaše serveroch a pracovných staniciach používateľa.

Monitor disku sa skladá z služba systému Windows, riadenie rozhrania aplikácie a zásobník ikonu aplikácie pre používateľské rozhranie upozornenia. Kombinácia správca akcií a Windows Management Instrumentation (WMI) sa používa na vzdialene spravovať počítače význam, neexistujú žiadne požiadavky inštalácie na diaľku spravovaným počítačom. Monitor disku používa viacnásobnou postupnosťou kód sledovania disky, odstrániť dočasné súbory a vytvárať správy umožňujúce stovky disky, ktoré majú byť spravované súčasne.

Sťahujte tu: Corner Bowl Disk Monitor 10.0.0.94

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

YourFolder 1.0Novinka

Monitors folders for changes and performs predefined actions

Orientačný preklad: Monitoruje priečinky pre zmeny a vykonáva preddefinované akcie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.40 MB

Network File Sharing and Disk Sharing 6.0Novinka

Network File and Disk sharing between Unix and Windows systems

Orientačný preklad: Network File a zdieľanie diskov medzi Unix a Windows systémov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.78 MB

NewPro Driver Detective 7.0.2Novinka

provides access to 15,000,000 device associated drivers

Orientačný preklad: poskytuje prístup k 15.000.000 zariadenia súvisiace ovládače

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.08 MB

Raise Data Recovery for Ext2/Ext3/Ext4 4.6.3Novinka

Recover and retrieve information from Ext2,Ext3 and Ext4 file systems.

Orientačný preklad: Obnoviť a získavanie informácií z súborové systémy Ext2, Ext3 a Ext4.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.70 MB

WinImage 8.50Novinka

A fully-fledged disk-imager for floppies, CD-ROMs, USBs, hard drives, VHD/VMDKs

Orientačný preklad: Plnohodnotné disku imager pre diskety, CD-ROM, USB, disky, VHDL/VMDKs

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.725 MB

Cabinets 3Novinka

An easy to use security tool for hiding personal folders and files.

Orientačný preklad: Ľahko ovládateľný bezpečnostný nástroj pre skrývanie osobných priečinkov a súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.50 MB

Advanced TAR Repair 1.4Novinka

Advanced TAR Repair is a powerful tool to repair corrupt TAR files.

Orientačný preklad: Rozšírené TAR oprava je mocný nástroj k oprave skorumpovanej TAR súbory.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.79 MB

Convert PST to NSF 8.07.01Novinka

Quickly convert PST file to NSF file and view MS Outlook emails with Lotus Notes

Orientačný preklad: Rýchlo previesť pst súborov do NSF a zobraziť MS Outlook e-maily s Lotus Notes

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.45 MB

CD Duplibase 1.45Novinka

This application is a CD database (cataloger) for finding the duplicate files.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je CD databáza (katalogizátori) pre hľadanie duplicitných súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.03 MB

Najsťahovanejšie programy