Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Cosmic Heart 1.0

Autor: Atomic Concepts Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.51 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1340
Dátum pridania: 2007-11-01
Aktualizácia: 2011-08-25

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Cosmic Heart:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Cosmic Heart vo verzií 1.0 od autora Atomic Concepts Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Cosmic Heart je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Cosmic Heart ..

Popis od autora programu - Atomic Concepts Software v anglickom jazyku:

This application demonstrates the curious relationships wherein a tetrahedron can be inscribed in a cube in two different ways and a cube can be inscribed in a dodecahedron in 5 different ways. It also demonstrates a kind of quantum fluctuation or beating as a heart does, in which the tetrahedron oscillates back and forth between the two positions in which it can be inscribed in the cube, and in which the cube oscillates randomly between the 5 positions in which it can be inscribed.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto žiadosť preukazuje zvedavý vzťahy prekrývacieho tetrahedron môžete zapíšu do kocky dvoma rôznymi spôsobmi a kocky môže zapísaných v dodecahedron 5 rôznymi spôsobmi. Tiež demonštruje druh kvantovej fluktuácie alebo bití ako srdce robí, v ktorom tetrahedron osciluje tam a späť medzi dvoma polohami, v ktorom môžete zapísaných v kocke a v ktorých kocky osciluje náhodne medzi 5 pozícií, v ktorom môžete zapísaných.

Sťahujte tu: Cosmic Heart 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Cosmic Heart 1.0Novinka

Visualization of relationships between tetrahedron, cube, and dodecahedron

Orientačný preklad: Vizualizácia vzťahy medzi tetrahedron, kocky a dodecahedron

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

Math Flight 2.3Novinka

Fly High while having fun learning basic mathematics with Math Flight!

Orientačný preklad: Lietať High zabávať učenie základných matematiky s Math letu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.52 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Infinity 1.3.1Novinka

Innovative non-linear math software for high precision calculations. Try it now!

Orientačný preklad: Inovatívny non-lineárne matematický softvér pre vysoko presné výpočty. Skúste to teraz!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.96 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

MobileMath 0.9bNovinka

MobileMath - Turning your mobile into expert

Orientačný preklad: MobileMath - premeniť váš mobil odborník

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Data Pilot 1.03Novinka

Expand Microsoft Excell data analysis options with Data Pilot

Orientačný preklad: Rozbaľte položku Microsoft Excell možnosti analýzy údajov s údajmi Pilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

Calculation Made Easy 4.1Novinka

to teach children (even adults) Tables, Addition, Subtraction, etc.

Orientačný preklad: naučiť deti (i dospelých) tabuliek, pridávanie, odčítania atď.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.69 MB

Najsťahovanejšie programy