Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Cosmic Heart 1.0

Autor: Atomic Concepts Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.51 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1369
Dátum pridania: 2007-11-01
Aktualizácia: 2011-08-25

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Cosmic Heart:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Cosmic Heart vo verzií 1.0 od autora Atomic Concepts Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Cosmic Heart je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Cosmic Heart ..

Popis od autora programu - Atomic Concepts Software v anglickom jazyku:

This application demonstrates the curious relationships wherein a tetrahedron can be inscribed in a cube in two different ways and a cube can be inscribed in a dodecahedron in 5 different ways. It also demonstrates a kind of quantum fluctuation or beating as a heart does, in which the tetrahedron oscillates back and forth between the two positions in which it can be inscribed in the cube, and in which the cube oscillates randomly between the 5 positions in which it can be inscribed.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Táto žiadosť preukazuje zvedavý vzťahy prekrývacieho tetrahedron môžete zapíšu do kocky dvoma rôznymi spôsobmi a kocky môže zapísaných v dodecahedron 5 rôznymi spôsobmi. Tiež demonštruje druh kvantovej fluktuácie alebo bití ako srdce robí, v ktorom tetrahedron osciluje tam a späť medzi dvoma polohami, v ktorom môžete zapísaných v kocke a v ktorých kocky osciluje náhodne medzi 5 pozícií, v ktorom môžete zapísaných.

Sťahujte tu: Cosmic Heart 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Systems of Nonlinear Equations 1.00Novinka

Numerically solves systems of simultaneous nonlinear equations.

Orientačný preklad: Numericky rieši systémy simultánnych nelineárnych rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

FRS Fraction Master 2.1Novinka

Learn fractions faster.

Orientačný preklad: Učiť frakcie rýchlejšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Math Flight 2.3Novinka

Fly High while having fun learning basic mathematics with Math Flight!

Orientačný preklad: Lietať High zabávať učenie základných matematiky s Math letu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 16.52 MB

Loans For People With Bad Credit 1.0Novinka

The Loans for people with bad credit calculator ease calculations

Orientačný preklad: Pôžičky pre ľudí so zlou úverovou Kalkulačka jednoduchosť výpočty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

Antiprism 0.19.1Novinka

Makes polyhedron models to view, analyze and export to other programs.

Orientačný preklad: Robí Polyhedron modely pre zobrazenie, analýzu a export do iných programov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 8 MB

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

Animated Money 1.0Novinka

Teaches coin recognition and math skills using US and Canadian coins.

Orientačný preklad: Učí mince uznanie a matematické zručnosti pomocou USA a Kanady mincí.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

Najsťahovanejšie programy