Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Crack Killer 1.20

Autor: Trialware Professional Association
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.07 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1393
Dátum pridania: 2002-08-07
Aktualizácia: 2011-06-20

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Crack Killer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Crack Killer vo verzií 1.20 od autora Trialware Professional Association. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Crack Killer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Crack Killer ..

Popis od autora programu - Trialware Professional Association v anglickom jazyku:

Crack Killer is a database application that enables software authors to track and report web sites hosting cracks, serials and pirated versions of their software.

Crack Killer makes use of a solid database engine that keeps track of active and inactive pirate software sites. Software vendors can use this software to track sites that contain links to pirated versions of their software. After entering the sites and e-mail contacts for these sites, they can send a tailored complaint notice. DMCA complaint notices can also be sent. When a site has been shut down it can be flagged as such. Periodically the vendor can check these killed sites to see if they have become active again and then repeat the process.

Crack Killer has several useful features. HTML pages of pirate software links can be quickly imported into the software. Filters can be set to show only a desired subset of pirate sites. An IP address check function helps to identify previously killed sites that have been reactivated by relocating to another web host. Crack Killer has support for multiple companies.

Crack Killer is given free to the trialware community by the Trialware Professional Association.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Bezva Killer je databáza aplikácie, ktorá umožňuje autorov na sledovanie a správa webovej lokality s výskytom praskliny, časopisy a pirátskych verzií ich softvér.

Bezva Killer využíva pevné databázový nástroj, ktorý sleduje účinných a neúčinných pirát softvéru lokality. Dodávatelia softvéru môžu použiť tento softvér na sledovať stránky, ktoré obsahujú odkazy na pirátskych verzií svoj softvér. Po vstupe stránky a e-mailových kontaktov pre tieto stránky, môžete posielať oznámenie prispôsobené sťažnosti. Je tiež možné zasielať oznámenia sťažnosť DMCA. Ak lokalitu zavřel nadol, to môže byť označené ako také. Pravidelne dodávateľa môžete skontrolovať tieto zabil stránok zistiť, ak sa stali aktívny opäť a potom opakujte postup.

Bezva vrah má niekoľko užitočných funkcií. HTML stránky pirát softvér odkazy môžu byť rýchlo dovezené do softvéru. Filtre môžete nastaviť zobraziť len požadované podmnožiny pirát lokalít. IP adresa kontrola funkcii pomáha identifikovať predtým zabil lokalít, ktoré boli obnovené premiestnenia na iný web hosť. Bezva vrah má podporu pre viacero spoločností.

Bezva Killer Trialware profesijné združenie voľného venuje trialware spoločenstva.

Sťahujte tu: Crack Killer 1.20

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

G-Lock Email Processor 2.5Novinka

Complete solution for processing incoming emails and automating business process

Orientačný preklad: Kompletné riešenie na spracovanie prichádzajúcich e-mailov a automatizáciu podnikových procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 17.83 MB

SEVAL Email Extractor 1.0Novinka

Email Extractor, Copy any text to clipboard to Extract emails Validate Save

Orientačný preklad: Email Extractor, kopírovanie akéhokoľvek textu do schránky e-maily extrahovať overiť Uložiť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.04 MB

Mailbox Fetch 3.0Novinka

Program to extract attachments from Outlook and Outlook express

Orientačný preklad: Program na extrahovanie prílohy z programu Outlook a Outlook express

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.19 MB

Text Formatter Plus 1.2.3Novinka

Formats your emails, ezines and newsletters

Orientačný preklad: Formáty vaše e-maily, eZines a bulletiny

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.59 MB

HiddenSave for Outlook 1.0Novinka

Save Messages on Send add-in for Outlook 2000/2002 (XP)/2003

Orientačný preklad: Ulo₧enie sprßv na odosielanie doplnok pre program Outlook 2000/2002 (XP) / 2003

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.33 MB

EZDetach 5.5Novinka

Save and categorize Outlook attachments with one mouse click

Orientačný preklad: Uložiť a roztriediť Outlook prílohy jedným kliknutím myši

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.36 MB

Wartrol 1.0Novinka

Email. Standardize the look of your emails.

Orientačný preklad: E-mailu. Standardizujte pozrieť vaše e-maily.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Blogspreading 1.0Novinka

Blogspreading will help you spread your blog around the world. Free tool.

Orientačný preklad: Blogspreading vám pomôžu rozšíriť váš blog na svete. Bezplatný nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.57 MB

Email Protector 2.0Novinka

Automatically protect your email from prying eyes! Try it!

Orientačný preklad: Automaticky chrániť váš e-mail od všetečný oči! Skúste to!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.34 MB

Najsťahovanejšie programy