Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Crack Killer 1.20

Autor: Trialware Professional Association
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.07 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1411
Dátum pridania: 2002-08-07
Aktualizácia: 2011-06-20

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Crack Killer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Crack Killer vo verzií 1.20 od autora Trialware Professional Association. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Crack Killer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Crack Killer ..

Popis od autora programu - Trialware Professional Association v anglickom jazyku:

Crack Killer is a database application that enables software authors to track and report web sites hosting cracks, serials and pirated versions of their software.

Crack Killer makes use of a solid database engine that keeps track of active and inactive pirate software sites. Software vendors can use this software to track sites that contain links to pirated versions of their software. After entering the sites and e-mail contacts for these sites, they can send a tailored complaint notice. DMCA complaint notices can also be sent. When a site has been shut down it can be flagged as such. Periodically the vendor can check these killed sites to see if they have become active again and then repeat the process.

Crack Killer has several useful features. HTML pages of pirate software links can be quickly imported into the software. Filters can be set to show only a desired subset of pirate sites. An IP address check function helps to identify previously killed sites that have been reactivated by relocating to another web host. Crack Killer has support for multiple companies.

Crack Killer is given free to the trialware community by the Trialware Professional Association.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Bezva Killer je databáza aplikácie, ktorá umožňuje autorov na sledovanie a správa webovej lokality s výskytom praskliny, časopisy a pirátskych verzií ich softvér.

Bezva Killer využíva pevné databázový nástroj, ktorý sleduje účinných a neúčinných pirát softvéru lokality. Dodávatelia softvéru môžu použiť tento softvér na sledovať stránky, ktoré obsahujú odkazy na pirátskych verzií svoj softvér. Po vstupe stránky a e-mailových kontaktov pre tieto stránky, môžete posielať oznámenie prispôsobené sťažnosti. Je tiež možné zasielať oznámenia sťažnosť DMCA. Ak lokalitu zavřel nadol, to môže byť označené ako také. Pravidelne dodávateľa môžete skontrolovať tieto zabil stránok zistiť, ak sa stali aktívny opäť a potom opakujte postup.

Bezva vrah má niekoľko užitočných funkcií. HTML stránky pirát softvér odkazy môžu byť rýchlo dovezené do softvéru. Filtre môžete nastaviť zobraziť len požadované podmnožiny pirát lokalít. IP adresa kontrola funkcii pomáha identifikovať predtým zabil lokalít, ktoré boli obnovené premiestnenia na iný web hosť. Bezva vrah má podporu pre viacero spoločností.

Bezva Killer Trialware profesijné združenie voľného venuje trialware spoločenstva.

Sťahujte tu: Crack Killer 1.20

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Winmail Opener 1.4Novinka

Freeware TNEF-encoded files (winmail.dat) decoder and viewer

Orientačný preklad: Zobrazovač a súbory v kódovaní freeware TNEF (winmail.dat) dekodér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

Accurate Spam For Outlook Express 1.2Novinka

It quickly filters spam from your outlook express.

Orientačný preklad: Rýchlo filter nevyžiadanej pošty z vašej outlook express.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.00 MB

Advanced Windows Mail Recovery 3.0Novinka

Recover lost emails in windows mail / windows live mail

Orientačný preklad: Obnovenie stratených emailov v programe windows mail / windows live mail

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

Caralluma 1.0Novinka

Standardize the look of your emails. Increasing your professionalism.

Orientačný preklad: Standardizujte pozrieť vaše e-maily. Zvýšenie vašej profesionality.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Repair Outlook 2007 10.10.01Novinka

Repair Outlook 2007 PST file with Outlook Repair tool

Orientačný preklad: Oprava Outlook 2007 s aplikáciou Outlook pst súbor nástrojov Opravy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

EmailSpider Gold 11.2Novinka

A very smart email spider which scans the web for email addresses and saves them

Orientačný preklad: Veľmi chytrý e-mail spider, ktorý prehľadáva web pre e-mailové adresy a uloží ich

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.58 MB

SuperMerge 4.0Novinka

Add-In for Microsoft Word. Does mail merge with Outlook addresses.

Orientačný preklad: Doplnok pre program Microsoft Word. Robí hromadnej korešpondencie s adresami programu Outlook.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.88 MB

Easy POP3 Email Checker 1.1.0Novinka

Watches incoming email for specified FROM addresses and subjects and alerts you.

Orientačný preklad: Hodinky prichádzajúcich e-mailov pre špecifikované od adries a predmety a upozorní vás.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.39 MB

Rock Solid Contact US System 0.7.3Novinka

A Rock Solid Contact US web form with visual confirmation, email confirmation.

Orientačný preklad: Rock pevné kontakt, ktoré nás webového formulára s vizuálne potvrdenie, potvrdzujúci email.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Najsťahovanejšie programy