Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Crack Killer 1.20

Autor: Trialware Professional Association
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.07 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1430
Dátum pridania: 2002-08-07
Aktualizácia: 2011-06-20

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Crack Killer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Crack Killer vo verzií 1.20 od autora Trialware Professional Association. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Crack Killer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Crack Killer ..

Popis od autora programu - Trialware Professional Association v anglickom jazyku:

Crack Killer is a database application that enables software authors to track and report web sites hosting cracks, serials and pirated versions of their software.

Crack Killer makes use of a solid database engine that keeps track of active and inactive pirate software sites. Software vendors can use this software to track sites that contain links to pirated versions of their software. After entering the sites and e-mail contacts for these sites, they can send a tailored complaint notice. DMCA complaint notices can also be sent. When a site has been shut down it can be flagged as such. Periodically the vendor can check these killed sites to see if they have become active again and then repeat the process.

Crack Killer has several useful features. HTML pages of pirate software links can be quickly imported into the software. Filters can be set to show only a desired subset of pirate sites. An IP address check function helps to identify previously killed sites that have been reactivated by relocating to another web host. Crack Killer has support for multiple companies.

Crack Killer is given free to the trialware community by the Trialware Professional Association.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Bezva Killer je databáza aplikácie, ktorá umožňuje autorov na sledovanie a správa webovej lokality s výskytom praskliny, časopisy a pirátskych verzií ich softvér.

Bezva Killer využíva pevné databázový nástroj, ktorý sleduje účinných a neúčinných pirát softvéru lokality. Dodávatelia softvéru môžu použiť tento softvér na sledovať stránky, ktoré obsahujú odkazy na pirátskych verzií svoj softvér. Po vstupe stránky a e-mailových kontaktov pre tieto stránky, môžete posielať oznámenie prispôsobené sťažnosti. Je tiež možné zasielať oznámenia sťažnosť DMCA. Ak lokalitu zavřel nadol, to môže byť označené ako také. Pravidelne dodávateľa môžete skontrolovať tieto zabil stránok zistiť, ak sa stali aktívny opäť a potom opakujte postup.

Bezva vrah má niekoľko užitočných funkcií. HTML stránky pirát softvér odkazy môžu byť rýchlo dovezené do softvéru. Filtre môžete nastaviť zobraziť len požadované podmnožiny pirát lokalít. IP adresa kontrola funkcii pomáha identifikovať predtým zabil lokalít, ktoré boli obnovené premiestnenia na iný web hosť. Bezva vrah má podporu pre viacero spoločností.

Bezva Killer Trialware profesijné združenie voľného venuje trialware spoločenstva.

Sťahujte tu: Crack Killer 1.20

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Outlook True Archive 1.4.0Novinka

Ultimate Microsoft Outloook Archive utility for PST files

Orientačný preklad: Ultimate Microsoft Outloook Archív utilita pre súbory pst

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.19 MB

REMO Recover Outlook Express 2.0.1.3Novinka

REMO Recover Outlook Express - Repair dbx & recover OE mails

Orientačný preklad: REMO Obnoviť Outlook Express - Opravy dbx a obnoviť OE maily

Licencia: Demo | Veľkosť: 6.46 MB

Windows Mail Attachment Extractor Vista 1.10Novinka

Taking a bunch of attachments out of Windows Mail and save them on your disk.

Orientačný preklad: Užívanie veľa príloh z Windows Mail a uložiť ich na vašom disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.0 MB

Caralluma 1.0Novinka

Standardize the look of your emails. Increasing your professionalism.

Orientačný preklad: Standardizujte pozrieť vaše e-maily. Zvýšenie vašej profesionality.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Outlook Duplicate Remover 10.02.01Novinka

Result-oriented tool to remove Outlook duplicate and ensure PST safety

Orientačný preklad: Výsledok-orientovaný nástroj pre odstránenie duplicitných Outlook pst a zaistiť bezpečnosť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

OESort 1.0Novinka

Sorts Outlook Express Contacts pane names in Lastname, Firstname format & more.

Orientačný preklad: Druhy Outlook Express Kontakty tabule mená Priezvisko, Meno formát a ďalšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.07 MB

Email Investigator Lite 1.0.0Novinka

A qiuck, easy to use, e-mail investigator. Great for the average user.

Orientačný preklad: Qiuck, ľahko ovládateľný, e-mail výskumník. Veľká pre priemerného používateľa.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.12 MB

Actual Address Book Recovery 2.0Novinka

A robust tool to restore your contacts from damaged Windows Address Book files.

Orientačný preklad: Robustný nástroj pre obnovenie kontaktov z poškodených súborov adresára systému Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.94 MB

Actual Outlook Express Password Recovery 2.0.1Novinka

Actual Outlook Express Password Recovery knows where your password is!

Orientačný preklad: Skutočné Outlook Express Password Recovery vie, kde je heslo!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.29 MB

Najsťahovanejšie programy