Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Cresotech TypeRecorder 1.0

Autor: Cresotech, Inc.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.46 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 1322
Dátum pridania: 2001-03-15
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Cresotech TypeRecorder:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Cresotech TypeRecorder vo verzií 1.0 od autora Cresotech, Inc.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Cresotech TypeRecorder je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Cresotech TypeRecorder ..

Popis od autora programu - Cresotech, Inc. v anglickom jazyku:

Cresotech TypeRecorder (T-Rec) is easy to use and convenient utility for recording keystroke sequence while working with word processing programs, games, multimedia applications, etc. Simple way to avoid excessive manual typing by using pre-recorded macros. This is a new software tool that revives an old pianola principle: performed successions of keystrokes are mechanically recorded as individual exercises, and further playback of these is an artful simulation of the maestro performance. This old notion of recording input rather than output signals, which distinguishes the effects of mechanical piano from phonograph, provides you with new possibilities. While working with any word-processing software, you can click on the TypeRecorder button in order to store/paste any text fragment or keystroke succession using a special buffer. If you enable the T-Rec function while playing some Windows-based and keyboard-controlled software, you can easily re-simulate (and edit) your actions for any time. This effect gets more pronounced when T-Rec is used with multimedia musical programs: thus, you can analyze your mistakes and improve your keyboard performance. These state-of-the-art features of the revived type-recording principle make an impressive comeback of the Cresotech TypeRecorder debut!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Cresotech TypeRecorder (T-Rec) je ľahko použiteľný a pohodlný nástroj pre záznam sekvencie kláves pri práci s programami pre spracovanie textu, hry, multimediálne aplikácie, atď Jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť nadmernému ručné písanie pomocou pre-zaznamenal makrá. Jedná sa o nový softvérový nástroj, ktorý oživuje starý mechanický klavír princíp: vykonaná successions klávesy sú mechanicky zachytávajú ako individuálne cvičenia, a ďalej prehrávanie z nich je rafinovanou simulácia maestro výkonu. Táto stará predstava nahrávanie vstupe skôr ako výstupné signály, ktoré rozlišuje účinky mechanické piano z gramofónové platne, poskytuje nové možnosti. Pri práci s nejaké slovo-spracovanie softvér, môžete kliknúť na tlačidlo TypeRecorder, aby sa obchod / vložiť ľubovoľný text, alebo fragment klávesy dedičstva pomocou špeciálneho bufferu. Ak povolíte T-Rec funkcie pri prehrávaní niektorých Windows-založené a klávesnica-ovládaný softvér, môžete ľahko re-simulovať (a upraviť) Vaše akcie na ľubovoľný čas. Tento efekt ešte výraznejší, keď sa dostane-T Rec sa používa s programami multimediálne hudobné: tak môžete analyzovať svoje chyby a zlepšovať výkonnosť vašej klávesnici. Táto stav-of-the-Art rysy oživil typu-nahrávka zásade robiť pôsobivý návrat debut Cresotech TypeRecorder!

Sťahujte tu: Cresotech TypeRecorder 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

FastPaste 2.63Novinka

Paste frequently used text, formatted text and images with ease and save time.

Orientačný preklad: Prilepiť často používaný text, Formátovaný text a obrázky s jednoduchosť a ušetriť čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

Clipboard Box 4.2Novinka

Clipboard Box improves the clipboard functionality of your Windows.

Orientačný preklad: Schránka Box zlepšuje funkčnosť schránky Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

ClipCache Pro 3.4.2Novinka

ClipBoard Extender, Instant Text Cleanup, & QuickPaste utility

Orientačný preklad: Schránky Extender, Instant Text Vyčistenie a QuickPaste utility

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

Clipboardic 1.10Novinka

Small and simple clipboard manager.

Orientačný preklad: Malý a jednoduchý schránky manager.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Animated Images TB Image Browser 1.0.0Novinka

Free image browser from Animated Images

Orientačný preklad: Voľný image prehliadač od animované obrázky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.98 MB

Swift Paste 2.1Novinka

Swift Paste is a clipboard program. It can store multi-clipboard texts/images.

Orientačný preklad: Swift pasta je program schránky. Je možné uložiť viac-clipboard texty alebo obrázky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

summitseeker 1.0Novinka

This application simulates a mouse double click for home exercise equipment.

Orientačný preklad: Táto aplikácia simuluje dvojitým kliknutím myši pre domáce výkon zariadení.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Clipboard Launcher 1.0.1Novinka

Clipboard Launcher provides a quick method of editing items in your clipboard.

Orientačný preklad: Schránky Launcher poskytuje rýchly spôsob úpravy položiek vo vašej schránky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.10 MB

Reclip 2.2.2Novinka

Reclip - Popup Visual Clipboard Assistant

Orientačný preklad: Reclip - Popup Visual schránky asistent

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.53 MB

Najsťahovanejšie programy