Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Crossword Forge 6.3.4

Autor: Sol Robots L.L.C.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.46 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1678
Dátum pridania: 2011-07-11
Aktualizácia: 2011-12-01

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Crossword Forge:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Crossword Forge vo verzií 6.3.4 od autora Sol Robots L.L.C.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Crossword Forge je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Crossword Forge ..

Popis od autora programu - Sol Robots L.L.C. v anglickom jazyku:

Quickly and easily create high-quality, high-density newspaper style or classromm style crossword and word search puzzles, with colorful backdrops, in almost any language, on any subject. Generate puzzles from your words for the web, print, and PDF.

Features:
-Puzzle Mask editor
-Word Suggester
-Color and Picture backdrops
-Supports puzzle grids of any size
-Generate high quality Flash web, print and PDF puzzles, puzzle images, and puzzle text
-Type puzzle data directly or import it from many different text formats
-Built-in spell checker
-Unlimited undo and redo
-Support for restricted word lists in word search mode (i.e. helps eliminate objectionable words in your word search puzzles)
-Bonus Clues for Crossword and Word Search puzzles
-Multiple lines for puzzle titles
-Font, Style, Size and Justification controls
-Unlimited clue and answer length
-Customizable Across and Down text
-Puzzle clues can span multiple pages
-Customizable grid block size
-Allows for manual puzzle repositioning within backdrop

+Crossword Options
--Toggle Clue and Word Bank Visibility (supports fill-ins)
--Word Bank Scramble

+Word Search Options
--Show Clues or Word Bank
--Word Bank Scramble
--Toggle Backwards and Diagonal Words

+Foreign Languages
-Built-in support for foreign language crossword puzzles.
--Built-in Language Sets Include: English, Spanish, French, German, Japanese, Chinese, Russian, Italian, Dutch, Portuguese etc.
--Support to add any other language
--Support for characters with accents, umlauts and other diacritical marks (great for Spanish, French and German puzzles).
--Support for Right to Left scripts like Arabic and Hebrew
--Supports scripts and alphabets with combining ligatures like Punjabi and indic languages
-Full Unicode support

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchlo a jednoducho vytvoriť vysoko kvalitné, s vysokou hustotou noviny štýl alebo classromm štýl křížovky a word puzzle vyhľadávania, s farebné backdrops v takmer ľubovoľný jazyk na akúkoľvek tému. Z vašich slov pre web, tlač a PDF vygenerovať puzzle.

Funkcie:-Puzzle maska editor-slovo Suggester-farby a obraz backdrops-podporuje puzzle sieťami ktoréhokoľvek veľkosť - generovať Flash web vysokej kvality, tlačiť a puzzle PDF, puzzle obrázky a puzzle text-typ puzzle údajov priamo alebo ho dovážajú z mnohých rôznych text formáty - vstavaný pravopisu checker - neobmedzený vrátiť a znova - podpora pre zoznamy obmedzené slovo v režime vyhľadávania program word (t. j. pomáha eliminovať nevhodný slová vo vašom puzzle vyhľadávania slov) - Bonus stopy křížovky a slovo hľadať puzzle - viaceré riadky puzzle tituly - písmo, štýl, veľkosť a odôvodnenie ovláda - neobmedzený stopa a odpoveď dĺžka-upraviteľnými cez a nadol text-Puzzle vodítka môže spájať viaceré stránky - upraviteľnými mriežky veľkosť bloku-umožňuje príručky puzzle repositioning v rámci kulisou + křížovky možnosti--prepnúť stopa a Word banky viditeľnosti (podporuje polia)--slovo banky zamiešajte + hľadať možnosti programu Word--zobraziť vodítka alebo Word banka--slovo banky zamiešajte--prepnúť dozadu a ramenného slov + cudzích jazykov-vstavanú podporu pre cudzí jazyk křížovky puzzle.


--Vstavané zahrnúť nastaví jazyk: Angličtina, španielčina, Francúzskej, nemeckej, japonský, čínsky, Ruskej, talianskej, holandčina, Portugalskej atď.


--Podporu pridať iný jazyk--podporu pre znaky s diakritikou, Startup a iných diakritické znamienka (veľká pre španielsky, francúzsky a nemecký puzzle).


--Podporu pre právo na ľavej skriptov, podobne ako arabčina a hebrejčina--podporuje skripty a abecied s kombináciou ligatúry ako Punjabi a indické jazyky-plný Unicode support

Sťahujte tu: Crossword Forge 6.3.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Commission Blueprint 1.00.00Novinka

Commission Blueprint - FREE! Download the your Clickbank package now!

Orientačný preklad: Komisia Blueprint - zdarma! Stiahnuť teraz balíka Clickbank!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.09 MB

Music Billboard Toolbar 2.0Novinka

Music Billboard Toolbar

Orientačný preklad: Hudobná lišta pe milovníkov hudobného štýlu Indie, možnosť sťahovania mp3.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.81 MB

Silicon Slate Software 1.402Novinka

computer lab & computer class management software.

Orientačný preklad: počítačovej učebni a počítačovej učebni software pre správu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.39 MB

Luecky 2.0.0Novinka

Luecky is a simple cloze test application.

Orientačný preklad: Luecky je jednoduchý cloze test aplikácie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.51 MB

Morse Pilot 1.00Novinka

Learn Morse code with no effort while typing.

Orientačný preklad: Naučte sa morzeovku bez námahy pri písaní.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.12 MB

AT Electronics 4.1Novinka

Automotive electronic systems simulation and diagnostic training program

Orientačný preklad: Automobilové simulácia elektronických systémov a diagnostických vzdelávací program

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.40 MB

Word Search Printer 3.02bNovinka

Creates and prints custom word search puzzles for education or entertainment.

Orientačný preklad: Vytvára a tlačí vlastné puzzle slovo hľadať na vzdelanie alebo zábavu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Abilities Builder Fill-In Tests 6.6Novinka

Improve retention of subject materials, reading, and test-taking skills.

Orientačný preklad: Zlepšiť uchovávanie predmetu materiálov, čítanie a test-brať zručnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.06 MB

Apple Mac Computer Basics - Hard Drives 1.0Novinka

Apple Mac Lesson on Hard Drives & Their Size - What is a hard drive and more

Orientačný preklad: Apple Mac lekciu na Hard disky & ich veľkosť - čo je pevný disk a viac

Licencia: Freeware | Veľkosť: 26.34 MB

Najsťahovanejšie programy