Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Crossword Forge 6.3.4

Autor: Sol Robots L.L.C.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.46 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1609
Dátum pridania: 2011-07-11
Aktualizácia: 2011-12-01

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Crossword Forge:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Crossword Forge vo verzií 6.3.4 od autora Sol Robots L.L.C.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Crossword Forge je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Crossword Forge ..

Popis od autora programu - Sol Robots L.L.C. v anglickom jazyku:

Quickly and easily create high-quality, high-density newspaper style or classromm style crossword and word search puzzles, with colorful backdrops, in almost any language, on any subject. Generate puzzles from your words for the web, print, and PDF.

Features:
-Puzzle Mask editor
-Word Suggester
-Color and Picture backdrops
-Supports puzzle grids of any size
-Generate high quality Flash web, print and PDF puzzles, puzzle images, and puzzle text
-Type puzzle data directly or import it from many different text formats
-Built-in spell checker
-Unlimited undo and redo
-Support for restricted word lists in word search mode (i.e. helps eliminate objectionable words in your word search puzzles)
-Bonus Clues for Crossword and Word Search puzzles
-Multiple lines for puzzle titles
-Font, Style, Size and Justification controls
-Unlimited clue and answer length
-Customizable Across and Down text
-Puzzle clues can span multiple pages
-Customizable grid block size
-Allows for manual puzzle repositioning within backdrop

+Crossword Options
--Toggle Clue and Word Bank Visibility (supports fill-ins)
--Word Bank Scramble

+Word Search Options
--Show Clues or Word Bank
--Word Bank Scramble
--Toggle Backwards and Diagonal Words

+Foreign Languages
-Built-in support for foreign language crossword puzzles.
--Built-in Language Sets Include: English, Spanish, French, German, Japanese, Chinese, Russian, Italian, Dutch, Portuguese etc.
--Support to add any other language
--Support for characters with accents, umlauts and other diacritical marks (great for Spanish, French and German puzzles).
--Support for Right to Left scripts like Arabic and Hebrew
--Supports scripts and alphabets with combining ligatures like Punjabi and indic languages
-Full Unicode support

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchlo a jednoducho vytvoriť vysoko kvalitné, s vysokou hustotou noviny štýl alebo classromm štýl křížovky a word puzzle vyhľadávania, s farebné backdrops v takmer ľubovoľný jazyk na akúkoľvek tému. Z vašich slov pre web, tlač a PDF vygenerovať puzzle.

Funkcie:-Puzzle maska editor-slovo Suggester-farby a obraz backdrops-podporuje puzzle sieťami ktoréhokoľvek veľkosť - generovať Flash web vysokej kvality, tlačiť a puzzle PDF, puzzle obrázky a puzzle text-typ puzzle údajov priamo alebo ho dovážajú z mnohých rôznych text formáty - vstavaný pravopisu checker - neobmedzený vrátiť a znova - podpora pre zoznamy obmedzené slovo v režime vyhľadávania program word (t. j. pomáha eliminovať nevhodný slová vo vašom puzzle vyhľadávania slov) - Bonus stopy křížovky a slovo hľadať puzzle - viaceré riadky puzzle tituly - písmo, štýl, veľkosť a odôvodnenie ovláda - neobmedzený stopa a odpoveď dĺžka-upraviteľnými cez a nadol text-Puzzle vodítka môže spájať viaceré stránky - upraviteľnými mriežky veľkosť bloku-umožňuje príručky puzzle repositioning v rámci kulisou + křížovky možnosti--prepnúť stopa a Word banky viditeľnosti (podporuje polia)--slovo banky zamiešajte + hľadať možnosti programu Word--zobraziť vodítka alebo Word banka--slovo banky zamiešajte--prepnúť dozadu a ramenného slov + cudzích jazykov-vstavanú podporu pre cudzí jazyk křížovky puzzle.


--Vstavané zahrnúť nastaví jazyk: Angličtina, španielčina, Francúzskej, nemeckej, japonský, čínsky, Ruskej, talianskej, holandčina, Portugalskej atď.


--Podporu pridať iný jazyk--podporu pre znaky s diakritikou, Startup a iných diakritické znamienka (veľká pre španielsky, francúzsky a nemecký puzzle).


--Podporu pre právo na ľavej skriptov, podobne ako arabčina a hebrejčina--podporuje skripty a abecied s kombináciou ligatúry ako Punjabi a indické jazyky-plný Unicode support

Sťahujte tu: Crossword Forge 6.3.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Teachers Report Assistant 6.0Novinka

Process student report cards. Store comments. Free. A great time saver!

Orientačný preklad: Procesu študent správu kariet. Ukladanie komentáre. Voľný. Veľký šetrič času!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.50 MB

Classic Pythagorean Puzzles 1.82Novinka

Train your brain and brains of your children for abstract thinking!

Orientačný preklad: Vlak svoj mozog a mozgy svojich detí pre abstraktné myslenie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

NetSupport School 10.5Novinka

NetSupport School - Complete Classroom Management solution.

Orientačný preklad: NetSupport School - Kompletné učebňa Management riešení.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 24.62 MB

Basic Electrical Control Circuits 3.20Novinka

Troubleshooting - Basic Electrical Control Circuits System with Circuits

Orientačný preklad: Vzdelávací program, umožňuje základné elektrické ovládanie obvodov. Môžete používať základné zapojenia a schémy zapojenia.

Licencia: Demo | Veľkosť: 30.30 MB

PC Metronome 1.0Novinka

A high-quality precision metronome for Windows

Orientačný preklad: High-kvalitné a precízne metronóm pre Windows

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.39 MB

Advanced SCORM Editor 1.20Novinka

E-learning content generation tool based on the SCORM standard.

Orientačný preklad: E-learning obsah generácie nástroj založený na štandarde SCORM.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.04 MB

Schoolhouse Test 2.3.9Novinka

A powerful and easy-to-use test creation program.

Orientačný preklad: Výkonné a ľahké-to-use test vytvorenie programu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.36 MB

MB Learn Graphology 1.20Novinka

This is a free graphology or handwriting analysis learning and testing software.

Orientačný preklad: Jedná sa o bezplatnú grafologický rozbor písma alebo učenie a testovanie softvéru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Abilities Builder Matching Tests 6.6Novinka

Improve retention of subject materials, reading, and test-taking skills.

Orientačný preklad: Zlepšiť uchovávanie predmetu materiálov, čítanie a test-brať zručnosti.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.04 MB

Najsťahovanejšie programy