Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Crossword Forge 6.3.4

Autor: Sol Robots L.L.C.
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.46 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1705
Dátum pridania: 2011-07-11
Aktualizácia: 2011-12-01

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Crossword Forge:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Crossword Forge vo verzií 6.3.4 od autora Sol Robots L.L.C.. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Crossword Forge je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Crossword Forge ..

Popis od autora programu - Sol Robots L.L.C. v anglickom jazyku:

Quickly and easily create high-quality, high-density newspaper style or classromm style crossword and word search puzzles, with colorful backdrops, in almost any language, on any subject. Generate puzzles from your words for the web, print, and PDF.

Features:
-Puzzle Mask editor
-Word Suggester
-Color and Picture backdrops
-Supports puzzle grids of any size
-Generate high quality Flash web, print and PDF puzzles, puzzle images, and puzzle text
-Type puzzle data directly or import it from many different text formats
-Built-in spell checker
-Unlimited undo and redo
-Support for restricted word lists in word search mode (i.e. helps eliminate objectionable words in your word search puzzles)
-Bonus Clues for Crossword and Word Search puzzles
-Multiple lines for puzzle titles
-Font, Style, Size and Justification controls
-Unlimited clue and answer length
-Customizable Across and Down text
-Puzzle clues can span multiple pages
-Customizable grid block size
-Allows for manual puzzle repositioning within backdrop

+Crossword Options
--Toggle Clue and Word Bank Visibility (supports fill-ins)
--Word Bank Scramble

+Word Search Options
--Show Clues or Word Bank
--Word Bank Scramble
--Toggle Backwards and Diagonal Words

+Foreign Languages
-Built-in support for foreign language crossword puzzles.
--Built-in Language Sets Include: English, Spanish, French, German, Japanese, Chinese, Russian, Italian, Dutch, Portuguese etc.
--Support to add any other language
--Support for characters with accents, umlauts and other diacritical marks (great for Spanish, French and German puzzles).
--Support for Right to Left scripts like Arabic and Hebrew
--Supports scripts and alphabets with combining ligatures like Punjabi and indic languages
-Full Unicode support

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Rýchlo a jednoducho vytvoriť vysoko kvalitné, s vysokou hustotou noviny štýl alebo classromm štýl křížovky a word puzzle vyhľadávania, s farebné backdrops v takmer ľubovoľný jazyk na akúkoľvek tému. Z vašich slov pre web, tlač a PDF vygenerovať puzzle.

Funkcie:-Puzzle maska editor-slovo Suggester-farby a obraz backdrops-podporuje puzzle sieťami ktoréhokoľvek veľkosť - generovať Flash web vysokej kvality, tlačiť a puzzle PDF, puzzle obrázky a puzzle text-typ puzzle údajov priamo alebo ho dovážajú z mnohých rôznych text formáty - vstavaný pravopisu checker - neobmedzený vrátiť a znova - podpora pre zoznamy obmedzené slovo v režime vyhľadávania program word (t. j. pomáha eliminovať nevhodný slová vo vašom puzzle vyhľadávania slov) - Bonus stopy křížovky a slovo hľadať puzzle - viaceré riadky puzzle tituly - písmo, štýl, veľkosť a odôvodnenie ovláda - neobmedzený stopa a odpoveď dĺžka-upraviteľnými cez a nadol text-Puzzle vodítka môže spájať viaceré stránky - upraviteľnými mriežky veľkosť bloku-umožňuje príručky puzzle repositioning v rámci kulisou + křížovky možnosti--prepnúť stopa a Word banky viditeľnosti (podporuje polia)--slovo banky zamiešajte + hľadať možnosti programu Word--zobraziť vodítka alebo Word banka--slovo banky zamiešajte--prepnúť dozadu a ramenného slov + cudzích jazykov-vstavanú podporu pre cudzí jazyk křížovky puzzle.


--Vstavané zahrnúť nastaví jazyk: Angličtina, španielčina, Francúzskej, nemeckej, japonský, čínsky, Ruskej, talianskej, holandčina, Portugalskej atď.


--Podporu pridať iný jazyk--podporu pre znaky s diakritikou, Startup a iných diakritické znamienka (veľká pre španielsky, francúzsky a nemecký puzzle).


--Podporu pre právo na ľavej skriptov, podobne ako arabčina a hebrejčina--podporuje skripty a abecied s kombináciou ligatúry ako Punjabi a indické jazyky-plný Unicode support

Sťahujte tu: Crossword Forge 6.3.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Gradebook Power 8.01Novinka

Teacher's gradebook teacher-developed over 40 reports, attendance, seating chart

Orientačný preklad: Učiteľa Klasifikáciu učiteľ-rozvinutý cez 40 správ, dochádzka, sedenie grafu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.23 MB

Tattos: Which One 1.0Novinka

A tattoo ebook touching on very fascinating aspects of the the subject

Orientačný preklad: Tetovanie ebook dotýka veľmi fascinujúce aspekty predmetu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

MB Learn Graphology 1.20Novinka

This is a free graphology or handwriting analysis learning and testing software.

Orientačný preklad: Jedná sa o bezplatnú grafologický rozbor písma alebo učenie a testovanie softvéru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Abilities Builder Language Plus 9.1Novinka

Improve basic academic English skills in reading, spelling and writing.

Orientačný preklad: Zlepšiť základné akademickej angličtiny zručnosti v čítaní, písaní a písanie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.61 MB

MAC Gradebook 4.0.2Novinka

Make grading easy. MAC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon

Orientačný preklad: Vykonajte triedenie ľahké. MAC zadávanie známok - učiteľa tajná zbraň

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.35 MB

Phonics Bingo 1.00Novinka

Free printable materials for phonics word bingo game for classroom use

Orientačný preklad: Bezplatné materiály pre tlač phonics hru bingo slovo pre použitie v triede

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

Absolute Fretboard Trainer 3.xNovinka

Play-along course for mastering the fretboard of guitar, bass, mandolin, etc.

Orientačný preklad: Play-pozdĺž kurz pre zvládnutie hmatník gitary, basa, mandolína, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1 MB

Memorization Master finalNovinka

Memory and attention development/testing software

Orientačný preklad: Pamäte a pozornosť vývoj a testovanie softvéru

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.36 MB

PC Gradebook 4.1.2Novinka

Make grading easy. PC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon

Orientačný preklad: Aby triedenie jednoduché. PC Gradebook - učiteľ tajná zbraň

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.34 MB

Najsťahovanejšie programy