Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DAFFTIN Simple Family Budget 3.0.0

Autor: Evgeny Fedorischenko
Stránka: www.dafftin.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.36 MB
Cena: 15 $
Počet stiahnutí: 1217
Dátum pridania: 2011-04-26
Aktualizácia: 2011-10-10

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Vlastné financie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DAFFTIN Simple Family Budget:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DAFFTIN Simple Family Budget vo verzií 3.0.0 od autora Evgeny Fedorischenko. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DAFFTIN Simple Family Budget je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DAFFTIN Simple Family Budget ..

Popis od autora programu - Evgeny Fedorischenko v anglickom jazyku:

DAFFTIN Simple Family Budget is a simple program that can be used to keep the books of your family finances (home bookkeeping). The program provides an easy way to keep track of your daily expenses/incomes, credits, debts and other operations with you finances. Features of DAFFTIN Simple Family Budget include a very fast and easy to use data entry system where each transaction is just one line. Other features: low system requirements, unlimited number of moneyboxes, bank accounts, e-money accounts, To-Do reminder, ability to install on removable device, budget planning, data backup and restore functions, password protection, simultaneous support of several different currencies and conversion between them, update currency exchange rates via internet, generation of basic reports (pie charts and bar charts), ability to print data and export data to HTML or Microsoft Excel format, the program absolutely does not use windows registry and much more.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DAFFTIN jednoduché rodiny rozpočet je jednoduchý program, ktorý možno použiť na udržať knihy vaše Rodinné financie (domov účtovníctvo). Program poskytuje jednoduchý spôsob na sledovanie váš denný výdavkov/príjmov, úvery, dlhy a iné operácie s vami financií. Funkcie DAFFTIN jednoduché rodiny rozpočtu zahŕňajú systém vstupu veľmi rýchle a jednoduché použitie údajov, kde každá transakcia je len jeden riadok. Ďalšie funkcie: nízke systémové požiadavky, neobmedzený počet moneyboxes, bankové účty, e-peniaze účtov, úloha upomienky, schopnosť inštalovať na vymeniteľnom zariadení, rozpočtové plánovanie, údaje zálohovať a obnoviť funkcie, ochrana heslom, súbežnú niekoľko rôznych mien a konverzie medzi nimi, výmenných kurzoch aktualizácie cez internet, generácie základného správy (Koláčové grafy a pruhové grafy), schopnosť vytlačiť údaje a exportovať údaje do formátu HTML alebo programu Microsoft Excel, program absolútne nepoužíva registry systému windows a oveľa viac.

Sťahujte tu: DAFFTIN Simple Family Budget 3.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

RichOrPoor 3.20Novinka

Full-featured personal finance software that's easy-to-use!

Orientačný preklad: Full-vybavený osobné financie softvér, ktorý je ľahký-k-použitie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.96 MB

My Checkbook 3.0.0Novinka

With this simple checkbook register software, you'll be on track in no time.

Orientačný preklad: S tento jednoduchý šekový register softvér, budete sa na trati v žiadnej dobe.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.7 MB

APSW Budget Planner V3 Pro 3.0.1.35Novinka

An all-in-one multi functional personal finance software.

Orientačný preklad: All-in-one multifunkčné osobné financie softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.07 MB

Survey Taker 2.0Novinka

Use this to receive Cash for Survey offers, coupons, discounts, Gifts, Rewards

Orientačný preklad: Použiť tento na príjem peňažnej hotovosti pre ponúka prehľad, kupony, zľavy, dary, odmeny

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.58 MB

Checkbook Ease Freeware 2.1Novinka

Checkbook Ease 2.1 Freeware checkbook/budget,beautiful window with 20 colors.

Orientačný preklad: Šekové knižky jednoduchosť 2.1 Freeware Šekové knižky/rozpočet, krásny okna s 20 farby.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.95 MB

AIC Allied International Credit Debt 1.0Novinka

Allied International Credit: how to deal with them; help from professionals.

Orientačný preklad: Spojeneckých medzinárodných Credit: ako sa vysporiadať s nimi; pomôcť z odborníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

Home Budget Calculator 1.0Novinka

This will help you to break down exactly where your money goes each month.

Orientačný preklad: To vám pomôže prelomiť presne, kde vaše peniaze idú každý mesiac.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.86 MB

MyCash 6.12.26Novinka

MyCash - The BEST Checking Account Software for Personal / Small Business Use!

Orientačný preklad: MyCash - BEST Bežný účet Software pre Osobné / Small Business použitie!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.75 MB

best forex robot review 1Novinka

best forex robot review: ivybot forex vs forex megadroid vs Fap turbo

Orientačný preklad: najlepšie forex robot Recenzie: ivybot forex vs forex megadroid vs Fap turbo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.54 MB

Najsťahovanejšie programy