Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DAFFTIN Simple Family Budget 3.0.0

Autor: Evgeny Fedorischenko
Stránka: www.dafftin.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.36 MB
Cena: 15 $
Počet stiahnutí: 1197
Dátum pridania: 2011-04-26
Aktualizácia: 2011-10-10

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Vlastné financie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DAFFTIN Simple Family Budget:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DAFFTIN Simple Family Budget vo verzií 3.0.0 od autora Evgeny Fedorischenko. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DAFFTIN Simple Family Budget je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DAFFTIN Simple Family Budget ..

Popis od autora programu - Evgeny Fedorischenko v anglickom jazyku:

DAFFTIN Simple Family Budget is a simple program that can be used to keep the books of your family finances (home bookkeeping). The program provides an easy way to keep track of your daily expenses/incomes, credits, debts and other operations with you finances. Features of DAFFTIN Simple Family Budget include a very fast and easy to use data entry system where each transaction is just one line. Other features: low system requirements, unlimited number of moneyboxes, bank accounts, e-money accounts, To-Do reminder, ability to install on removable device, budget planning, data backup and restore functions, password protection, simultaneous support of several different currencies and conversion between them, update currency exchange rates via internet, generation of basic reports (pie charts and bar charts), ability to print data and export data to HTML or Microsoft Excel format, the program absolutely does not use windows registry and much more.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DAFFTIN jednoduché rodiny rozpočet je jednoduchý program, ktorý možno použiť na udržať knihy vaše Rodinné financie (domov účtovníctvo). Program poskytuje jednoduchý spôsob na sledovanie váš denný výdavkov/príjmov, úvery, dlhy a iné operácie s vami financií. Funkcie DAFFTIN jednoduché rodiny rozpočtu zahŕňajú systém vstupu veľmi rýchle a jednoduché použitie údajov, kde každá transakcia je len jeden riadok. Ďalšie funkcie: nízke systémové požiadavky, neobmedzený počet moneyboxes, bankové účty, e-peniaze účtov, úloha upomienky, schopnosť inštalovať na vymeniteľnom zariadení, rozpočtové plánovanie, údaje zálohovať a obnoviť funkcie, ochrana heslom, súbežnú niekoľko rôznych mien a konverzie medzi nimi, výmenných kurzoch aktualizácie cez internet, generácie základného správy (Koláčové grafy a pruhové grafy), schopnosť vytlačiť údaje a exportovať údaje do formátu HTML alebo programu Microsoft Excel, program absolútne nepoužíva registry systému windows a oveľa viac.

Sťahujte tu: DAFFTIN Simple Family Budget 3.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Real Estate Calculator Suite 4.9.5.3Novinka

Real Estate Calculator makes real estate math easy for home buyers and sellers.

Orientačný preklad: Real Estate kalkulačka robí realitný matematický ľahké pre domáce kupujúcimi a predávajúcimi.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.82 MB

Ebay Auction Clock 1.0Novinka

Timer with alarms for Ebay auctions includes email notification

Orientačný preklad: Časovač s alarmom pre aukcie na Ebay. Obsahuje tiež možnosť upozornenia prostredníctvom e-mailu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.26 MB

Simple Home Money Management 2008 v2008.1Novinka

Simply one of the best Money Management tools on the market!

Orientačný preklad: Proste jeden z najlepších nástrojov Money Management na trhu!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.83 MB

Federal Money Retreiver 6.5.1Novinka

Federal Money Retriever® - GRANTS and LOANS Database, pre-Application Wizard

Orientačný preklad: Federálny peniaze Retriever ® - granty a pôžičky databázy, pred Sprievodca

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.23 MB

Credit Card Transfers UK 1Novinka

0 APR Credit Card Application gives you interest free credit for years. UK only.

Orientačný preklad: 0 RPMN kreditnej karty aplikácia poskytuje úrok úver za roky. UK iba.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

XeCheck Personal Finance (Deluxe) 8.150Novinka

XeCheck 8 Personal Finance Software (Deluxe)

Orientačný preklad: XeCheck 8 osobné financie softvér (Deluxe)

Licencia: Commercial | Veľkosť: 9.06 MB

Bills and Reminders 2.01Novinka

Bills and Reminders - Bill Payment Scheduler and Manager

Orientačný preklad: Účty a upomienok - Bill platby Plánovač a manažér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.85 MB

Debt Elimination Software 1Novinka

Free debt elimination software helps you to plan your debt elimination now.

Orientačný preklad: Voľný dlh eliminácie softvér pomáha vám to plánovať svoj dlh eliminácie teraz.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.53 MB

Unsecured Loan Calculator 1.0Novinka

Download your free unsecured loans calculator with our guarantor's compliments.

Orientačný preklad: Stiahnite si zadarmo nezabezpečené úvery kalkulačka s našimi ručiteľa komplimenty.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.21 MB

Najsťahovanejšie programy