Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DAFFTIN Simple Family Budget 3.0.0

Autor: Evgeny Fedorischenko
Stránka: www.dafftin.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.36 MB
Cena: 15 $
Počet stiahnutí: 1168
Dátum pridania: 2011-04-26
Aktualizácia: 2011-10-10

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Vlastné financie

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DAFFTIN Simple Family Budget:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DAFFTIN Simple Family Budget vo verzií 3.0.0 od autora Evgeny Fedorischenko. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DAFFTIN Simple Family Budget je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DAFFTIN Simple Family Budget ..

Popis od autora programu - Evgeny Fedorischenko v anglickom jazyku:

DAFFTIN Simple Family Budget is a simple program that can be used to keep the books of your family finances (home bookkeeping). The program provides an easy way to keep track of your daily expenses/incomes, credits, debts and other operations with you finances. Features of DAFFTIN Simple Family Budget include a very fast and easy to use data entry system where each transaction is just one line. Other features: low system requirements, unlimited number of moneyboxes, bank accounts, e-money accounts, To-Do reminder, ability to install on removable device, budget planning, data backup and restore functions, password protection, simultaneous support of several different currencies and conversion between them, update currency exchange rates via internet, generation of basic reports (pie charts and bar charts), ability to print data and export data to HTML or Microsoft Excel format, the program absolutely does not use windows registry and much more.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DAFFTIN jednoduché rodiny rozpočet je jednoduchý program, ktorý možno použiť na udržať knihy vaše Rodinné financie (domov účtovníctvo). Program poskytuje jednoduchý spôsob na sledovanie váš denný výdavkov/príjmov, úvery, dlhy a iné operácie s vami financií. Funkcie DAFFTIN jednoduché rodiny rozpočtu zahŕňajú systém vstupu veľmi rýchle a jednoduché použitie údajov, kde každá transakcia je len jeden riadok. Ďalšie funkcie: nízke systémové požiadavky, neobmedzený počet moneyboxes, bankové účty, e-peniaze účtov, úloha upomienky, schopnosť inštalovať na vymeniteľnom zariadení, rozpočtové plánovanie, údaje zálohovať a obnoviť funkcie, ochrana heslom, súbežnú niekoľko rôznych mien a konverzie medzi nimi, výmenných kurzoch aktualizácie cez internet, generácie základného správy (Koláčové grafy a pruhové grafy), schopnosť vytlačiť údaje a exportovať údaje do formátu HTML alebo programu Microsoft Excel, program absolútne nepoužíva registry systému windows a oveľa viac.

Sťahujte tu: DAFFTIN Simple Family Budget 3.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Stop My Foreclosure 1.0Novinka

A unique software solution that will stop your home from being foreclosed.

Orientačný preklad: Unikátne softvérové riešenie, ktoré bude zastaviť váš domov z že budú vylúčení.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 20 MB

AIC Allied International Credit Debt 1.0Novinka

Allied International Credit: how to deal with them; help from professionals.

Orientačný preklad: Spojeneckých medzinárodných Credit: ako sa vysporiadať s nimi; pomôcť z odborníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

Interest Free Credit Cards 1.0Novinka

Interest free credit cards are available through our free 0 interest service.

Orientačný preklad: Bezúročná kreditnej karty sú k dispozícii prostredníctvom našej bezplatnej 0 záujem služby.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.52 MB

Think and Grow Rich by Napoleon Hill FullNovinka

Think and Grow Rich by Napoleon Hill, E-book/Ebook, Free Instant Download

Orientačný preklad: Premýšľajte a zbohatnúť Napoleon Hill, E-knihy Ebook, okamžité stiahnutie zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.73 MB

Ncome and Xpense 3.03Novinka

Ncome and Xpense is a bill scheduler managing expense and income.

Orientačný preklad: Ncome a Xpense je bill Plánovač riadiaci náklady a príjmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.89 MB

Budget 1.0Novinka

A simple software for management your expenses and incomes.

Orientačný preklad: Jednoduchý softvér pre riadenie výdavkov a príjmov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.89 MB

Mortgage Repayment Calculator UK 1.0Novinka

Download your free mortgage repayment calculator with our compliments.

Orientačný preklad: Stiahnite si zadarmo splátky hypotéky kalkulačka s našimi komplimenty.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.21 MB

consolidate bills 1.0Novinka

consolidate bills guide by www.consolidate-bills.com

Orientačný preklad: konsolidovať Sprievodca poukážky, ktoré www.consolidate-bills.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.45 MB

Google Sniper - Make over $15000 / Month 1Novinka

Google Sniper - George Brown's Google Sniper. Make $15,000 per Month Autopilot

Orientačný preklad: Google sniperka - George Brown Google sniperka. Značka 15.000 dolárov za mesiac Autopilot

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.43 MB

Najsťahovanejšie programy