Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1

Autor: StudyLamp Software LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.76 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 1133
Dátum pridania: 2010-07-22
Aktualizácia: 2011-11-02

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Daily Bible and Prayer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Daily Bible and Prayer vo verzií 2.2.2.1 od autora StudyLamp Software LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Daily Bible and Prayer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Daily Bible and Prayer ..

Popis od autora programu - StudyLamp Software LLC v anglickom jazyku:

Daily Bible and Prayer features Bible reading plans, daily devotional, and prayer tracker. The Bible reading plan will get you through the Bible in a year with two different methods, and allows you to create custom reading plans for any amount of Scripture and time. Daily Bible and Prayer will track your progress and help you catch up if you fall behind. You can read the KJV Bible text in the program or simply use it as a planning guide to read from your printed Bible. Also included is the Faith's Checkbook daily devotional by C.H. Spurgeon, with an edifying and uplifting message for each day of the year. Finally, the prayer tracker will help you keep your prayer list organized and move answered prayers into a separate list when the time comes. Combining all three tasks into one program makes this program perfect for helping you with your quiet-times.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Denný Biblie a modlitby funkcie Biblie čítaní plány, denné zbožný a modlitby tracker. Plán čítania Biblie bude vám prostredníctvom biblie v roku s dve rôzne metódy a vám umožňuje vytvárať vlastné čítaní plány pre akékoľvek množstvo písmo a čas. Denný Biblie a modlitby bude sledovať svoj postup a pomôže vám dobehnúť, ak ste zaostávať. Môžete čítať text Supernova Biblie v programe alebo jednoducho použiť ako plánovania príručka čítať z tlačených Biblie. Tiež súčasťou je viera Šekové knižky denný zbožný Autor c. Spurgeon s vzdelanie a povznášajúci správy pre každý deň v roku. Nakoniec, modlitba tracker vám pomôže udržať vaše modlitby zoznam organizovaný a presunúť odpovedal modlitby do samostatný zoznam, keď príde čas. Kombinovanie všetky tri úlohy do jedného programu robí tento program ideálny pre pomáha vám váš pokoj-krát.

Sťahujte tu: Daily Bible and Prayer 2.2.2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Easy Sunday School Administrator 3.4Novinka

The program to maintain Sunday School members, and member attendance history.

Orientačný preklad: Program zachovať nedeľnej školy členmi, a člen účasť históriu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.46 MB

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1Novinka

Bible in a year reading planner, daily devotional, prayer list tracker.

Orientačný preklad: Biblie v roku čítanie Plánovač, denné zbožný, modlitba zoznam tracker.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

Advanced Bible Decoder Pro 1.0.8Novinka

ABD bible code software provides best tools and quality matrices results...

Orientačný preklad: ABD Biblie kód softvér poskytuje najlepšie nástroje a kvality matríc výsledky...

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.30 MB

MB Astrology Kundali Match 1.45Novinka

This is an effective and an advanced Vedic astrological match making tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o efektívny a moderný Vedic astrológii nadväzovanie nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

Easy Sermon Organizer 1.2Novinka

Organize sermons and illustrations.

Orientačný preklad: Usporiadať kázanie a ilustrácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.59 MB

MB Pagan Diary 1.95Novinka

An unique Pagan Diary tool which is like a personal journal for pagan followers.

Orientačný preklad: Unikátny Pagan Denník nástroj, ktorý je ako osobný denník pre pohanské nasledovníkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.63 MB

ActionBible 1.4.0Novinka

Free, fast, and seriously useful software with easy-to-use interface

Orientačný preklad: Bezplatné, rýchle a vážne užitočný softvér s easy-to-use rozhranie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.15 MB

Visitation Manager 2.5Novinka

Schedule your staff visits to church members and maintain history of each visit.

Orientačný preklad: Plán svojich zamestnancov návštevy členov zboru a udržiavať históriu každej návšteve.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

Biblia Habil GRATUITA 3.0Novinka

Biblia Habil GRATUITA sem nenhuma limitacao

Orientačný preklad: Biblia Habil GRATUITA sem nenhuma limitacao

Licencia: Freeware | Veľkosť: 13.33 MB

Najsťahovanejšie programy