Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1

Autor: StudyLamp Software LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.76 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 1155
Dátum pridania: 2010-07-22
Aktualizácia: 2011-11-02

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Daily Bible and Prayer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Daily Bible and Prayer vo verzií 2.2.2.1 od autora StudyLamp Software LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Daily Bible and Prayer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Daily Bible and Prayer ..

Popis od autora programu - StudyLamp Software LLC v anglickom jazyku:

Daily Bible and Prayer features Bible reading plans, daily devotional, and prayer tracker. The Bible reading plan will get you through the Bible in a year with two different methods, and allows you to create custom reading plans for any amount of Scripture and time. Daily Bible and Prayer will track your progress and help you catch up if you fall behind. You can read the KJV Bible text in the program or simply use it as a planning guide to read from your printed Bible. Also included is the Faith's Checkbook daily devotional by C.H. Spurgeon, with an edifying and uplifting message for each day of the year. Finally, the prayer tracker will help you keep your prayer list organized and move answered prayers into a separate list when the time comes. Combining all three tasks into one program makes this program perfect for helping you with your quiet-times.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Denný Biblie a modlitby funkcie Biblie čítaní plány, denné zbožný a modlitby tracker. Plán čítania Biblie bude vám prostredníctvom biblie v roku s dve rôzne metódy a vám umožňuje vytvárať vlastné čítaní plány pre akékoľvek množstvo písmo a čas. Denný Biblie a modlitby bude sledovať svoj postup a pomôže vám dobehnúť, ak ste zaostávať. Môžete čítať text Supernova Biblie v programe alebo jednoducho použiť ako plánovania príručka čítať z tlačených Biblie. Tiež súčasťou je viera Šekové knižky denný zbožný Autor c. Spurgeon s vzdelanie a povznášajúci správy pre každý deň v roku. Nakoniec, modlitba tracker vám pomôže udržať vaše modlitby zoznam organizovaný a presunúť odpovedal modlitby do samostatný zoznam, keď príde čas. Kombinovanie všetky tri úlohy do jedného programu robí tento program ideálny pre pomáha vám váš pokoj-krát.

Sťahujte tu: Daily Bible and Prayer 2.2.2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Bible Seeker 2.03Novinka

Bible Seeker is Freeware Bible Reader

Orientačný preklad: Biblia azyl je Freeware Biblie Reader

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.95 MB

Faith 2.6Novinka

FAITH Sunday School ministry is used to maintain prospects and ministry members

Orientačný preklad: FAITH nedeľnej školy ministerstvo sa používa na udržanie vyhliadky a ministerstvo členmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Truth Counts, Only the Facts 2.5Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explores how God saves mankind.

Orientačný preklad: Multimédia, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorá skúma, ako Boh zachráni ľudstva.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.70 MB

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

Church Secretary 32 2010Novinka

Church membership, attendance and contributions can be recorded quickly

Orientačný preklad: Kostol členstvo, účasť a príspevkov môžete rýchlo zaznamenať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.69 MB

MB Purple Star Astrology 1.45Novinka

An unique Purple Star Astrology or Zi Wei Do Shu software.

Orientačný preklad: Unikátny Purple Star astrológia alebo Zi Wei Do Shu softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.93 MB

MB Medicine Wheel 1.15Novinka

MB Medicine Wheel is a Native American Medicine Wheel Divination Software.

Orientačný preklad: MB lekárstvo Wheel je rodený Američan Lekárska kola prorokovanie Software.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.77 MB

MB Astrology Kundali Match 1.45Novinka

This is an effective and an advanced Vedic astrological match making tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o efektívny a moderný Vedic astrológii nadväzovanie nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

Najsťahovanejšie programy