Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1

Autor: StudyLamp Software LLC
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.76 MB
Cena: 14.95 $
Počet stiahnutí: 1177
Dátum pridania: 2010-07-22
Aktualizácia: 2011-11-02

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Daily Bible and Prayer:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Daily Bible and Prayer vo verzií 2.2.2.1 od autora StudyLamp Software LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Daily Bible and Prayer je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Daily Bible and Prayer ..

Popis od autora programu - StudyLamp Software LLC v anglickom jazyku:

Daily Bible and Prayer features Bible reading plans, daily devotional, and prayer tracker. The Bible reading plan will get you through the Bible in a year with two different methods, and allows you to create custom reading plans for any amount of Scripture and time. Daily Bible and Prayer will track your progress and help you catch up if you fall behind. You can read the KJV Bible text in the program or simply use it as a planning guide to read from your printed Bible. Also included is the Faith's Checkbook daily devotional by C.H. Spurgeon, with an edifying and uplifting message for each day of the year. Finally, the prayer tracker will help you keep your prayer list organized and move answered prayers into a separate list when the time comes. Combining all three tasks into one program makes this program perfect for helping you with your quiet-times.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Denný Biblie a modlitby funkcie Biblie čítaní plány, denné zbožný a modlitby tracker. Plán čítania Biblie bude vám prostredníctvom biblie v roku s dve rôzne metódy a vám umožňuje vytvárať vlastné čítaní plány pre akékoľvek množstvo písmo a čas. Denný Biblie a modlitby bude sledovať svoj postup a pomôže vám dobehnúť, ak ste zaostávať. Môžete čítať text Supernova Biblie v programe alebo jednoducho použiť ako plánovania príručka čítať z tlačených Biblie. Tiež súčasťou je viera Šekové knižky denný zbožný Autor c. Spurgeon s vzdelanie a povznášajúci správy pre každý deň v roku. Nakoniec, modlitba tracker vám pomôže udržať vaše modlitby zoznam organizovaný a presunúť odpovedal modlitby do samostatný zoznam, keď príde čas. Kombinovanie všetky tri úlohy do jedného programu robí tento program ideálny pre pomáha vám váš pokoj-krát.

Sťahujte tu: Daily Bible and Prayer 2.2.2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Holy Quran Malayalam English Translation 1.0Novinka

First ever Quran Software in Indian Languages

Orientačný preklad: Prvé Korán Softvér v indických jazykoch

Licencia: Commercial | Veľkosť: 12.4 MB

MB Pagan 1.95Novinka

An interesting program on Pagan culture and Pagan Calendar.

Orientačný preklad: Zaujímavý program na kultúru Pagan a Pagan kalendár.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.11 MB

Bible Collection Plus 1.0Novinka

Note cards with quotes from the Bible plus planner, formatted and ready to use.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi z biblie a plánovač, naformátovaný a pripravený na použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

Baby Boomer Bible Study 14.9Novinka

Study 143 Bibles with an easy to use tool. Great tools like the NIV, NASB & more

Orientačný preklad: Štúdia 143 Bibliou sa ľahko použiteľný nástroj. Veľké nástroje ako NIV, NASB a ďalšie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.51 MB

The Scroll, Bible Topics 3.1Novinka

Search 78 Bible Topics 195,000 words of modern material on the Bible.

Orientačný preklad: Hľadať Biblia 78 Témy 195.000 slov moderný materiál na Bibliu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.45 MB

MB Vedic Astrology Divisional Charts 1.65Novinka

This is an unique Vedic Astrology Divisional Charts or Vargas software.

Orientačný preklad: Jedná sa o unikátny Vedic astrológia divízny grafy alebo Vargas softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.23 MB

Bible Seeker 2.03Novinka

Bible Seeker is Freeware Bible Reader

Orientačný preklad: Biblia azyl je Freeware Biblie Reader

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.95 MB

Christian Virtual Hymnal 2.3dNovinka

Transposable sheet music and chord charts for over 3000 Christian hymns.

Orientačný preklad: Transponovatelných noty a akordové diagramy pre viac než 3000 kresťanské hymny.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.74 MB

The Bible Collection 1.0Novinka

Note cards with Bible quotes and nature paintings, formatted and ready to print.

Orientačný preklad: Poznámka: karty s citátmi Biblie a príroda obrazy, formátované a pripravená k tlači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy