Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Data Pilot 1.03

Autor: Two Pilots
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.77 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1405
Dátum pridania: 2005-12-30
Aktualizácia: 2011-08-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Data Pilot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Data Pilot vo verzií 1.03 od autora Two Pilots. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Data Pilot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Data Pilot ..

Popis od autora programu - Two Pilots v anglickom jazyku:

Data Pilot is specially created to expand data analysis options available in Microsoft Excel with nonparametric statistical methods. The statistical methods used in the application provides the most relevant results even with small numbers of samples (3 or more observations), without any assumptions on distribution of the original sample. This is especially important when analyzing biological information or when doing expensive or difficult to replicate experiments. The tight integration with Microsoft Excel allows users take advantage of the full potential of the program for entering data and creating reports. Data Pilot works with Excel 97, 2000, XP and, most likely, the future versions of Excel.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Údaje Pilot je špeciálne vytvorené rozšíriť možnosti analýzy údajov dostupných v programe Microsoft Excel s nonparametric štatistické metódy. Štatistických metód, používaných pri uplatňovaní poskytuje najviac relevantné výsledky, aj pri malom počte vzoriek (3 alebo viac pripomienky), bez toho, aby sa všetky predpoklady o distribúcii pôvodnej vzorky. To je dôležité najmä pri analyzovaní biologických informácií alebo pri drahé alebo ťažko opakované pokusy. Úzka integrácia so Microsoft Excel umožňuje používateľom využiť plný potenciál program pre zadávanie údajov a vytváranie zostáv. Údaje Pilot pracuje s Excel 97, 2000, XP a s najväčšou pravdepodobnosťou budúce verzie programu Excel.

Sťahujte tu: Data Pilot 1.03

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Systems of Nonlinear Equations 1.00Novinka

Numerically solves systems of simultaneous nonlinear equations.

Orientačný preklad: Numericky rieši systémy simultánnych nelineárnych rovníc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Smart Math Calculator Mac 2.2Novinka

Advanced yet easy-to-use math calculator that computes the result as you type.

Orientačný preklad: Rozšírené ešte ľahké-to-use math kalkulačka, ktorá vypočíta výsledok počas písania.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.37 MB

Phyllotaxis 1.0Novinka

Visualization of phyllotaxic arrangement of circles

Orientačný preklad: Táto aplikácia generuje jednoduché vizuálne usporiadanie kruhov, do špirály.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.14 MB

Automaton Lab 3D Quantum 1.0Novinka

Visualization of quantum hierarchical 3-dimensional curves

Orientačný preklad: Vizualizácia kvantovej hierarchické 3-dimenzionálne kriviek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.30 MB

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

Math Quiz Creator 2.0.0Novinka

Makes quizzes with any number and type of arithmetic problem.

Orientačný preklad: Robí kvízy s ľubovoľným počtom a druhy aritmetických problémov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.04 MB

Animated Arithmetic 1.0Novinka

Teaches addition, subtraction, multiplication and division for 1st - 4th grades.

Orientačný preklad: Učí, pridanie, odčítanie, Násobenie a delenie pre 1st 4th triedy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.17 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

Najsťahovanejšie programy