Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Data Pilot 1.03

Autor: Two Pilots
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.77 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1462
Dátum pridania: 2005-12-30
Aktualizácia: 2011-08-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Data Pilot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Data Pilot vo verzií 1.03 od autora Two Pilots. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Data Pilot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Data Pilot ..

Popis od autora programu - Two Pilots v anglickom jazyku:

Data Pilot is specially created to expand data analysis options available in Microsoft Excel with nonparametric statistical methods. The statistical methods used in the application provides the most relevant results even with small numbers of samples (3 or more observations), without any assumptions on distribution of the original sample. This is especially important when analyzing biological information or when doing expensive or difficult to replicate experiments. The tight integration with Microsoft Excel allows users take advantage of the full potential of the program for entering data and creating reports. Data Pilot works with Excel 97, 2000, XP and, most likely, the future versions of Excel.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Údaje Pilot je špeciálne vytvorené rozšíriť možnosti analýzy údajov dostupných v programe Microsoft Excel s nonparametric štatistické metódy. Štatistických metód, používaných pri uplatňovaní poskytuje najviac relevantné výsledky, aj pri malom počte vzoriek (3 alebo viac pripomienky), bez toho, aby sa všetky predpoklady o distribúcii pôvodnej vzorky. To je dôležité najmä pri analyzovaní biologických informácií alebo pri drahé alebo ťažko opakované pokusy. Úzka integrácia so Microsoft Excel umožňuje používateľom využiť plný potenciál program pre zadávanie údajov a vytváranie zostáv. Údaje Pilot pracuje s Excel 97, 2000, XP a s najväčšou pravdepodobnosťou budúce verzie programu Excel.

Sťahujte tu: Data Pilot 1.03

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

Math Miscellanea 1.00Novinka

Performs miscellaneous math procedures

Orientačný preklad: Vykonáva rôzne matematické postupy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.90 MB

Automaton Laboratory 1.0Novinka

Visualize hierarchical planar curves, a superset of epicycloids and hypocycloids

Orientačný preklad: Vizualizovať hierarchické planárnych krivky, nadmnožinu epicycloids a hypocycloids

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Rapid-Pi 2.1Novinka

MS Word add-on that provides a faster way of editing mathematical equations

Orientačný preklad: MS Word add-on, ktorá poskytuje rýchlejší spôsob editácia matematických rovníc

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.02 MB

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10Novinka

Ideal for beginner maths student or those with basic skills needs.

Orientačný preklad: Ideálne pre začiatočníkov matematiky študent alebo tých, ktoré sú základné zručnosti potrieb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

Automaton Lab 3D 1.0Novinka

Visualization of hierarchical 3-dimensional curves

Orientačný preklad: Vizualizácia hierarchické 3-dimenzionálne kriviek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.75 MB

Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1Novinka

MIC is an ideal alternative calculator for those working with individual numerac

Orientačný preklad: Mikrofón je ideálny alternatívne Kalkulačka pre tých, ktorí pracujú s jednotlivými numerac

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

FRS Fraction Master 2.1Novinka

Learn fractions faster.

Orientačný preklad: Učiť frakcie rýchlejšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.2 MB

Math Ninja 1.01Novinka

Educational multimedia, fun, math drill game, with logging capability.

Orientačný preklad: Vzdelávacích multimédií, zábava, math vŕtačka hra s zapisovania schopnosti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Najsťahovanejšie programy