Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Data Pilot 1.03

Autor: Two Pilots
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.77 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1433
Dátum pridania: 2005-12-30
Aktualizácia: 2011-08-17

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Data Pilot:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Data Pilot vo verzií 1.03 od autora Two Pilots. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Data Pilot je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Data Pilot ..

Popis od autora programu - Two Pilots v anglickom jazyku:

Data Pilot is specially created to expand data analysis options available in Microsoft Excel with nonparametric statistical methods. The statistical methods used in the application provides the most relevant results even with small numbers of samples (3 or more observations), without any assumptions on distribution of the original sample. This is especially important when analyzing biological information or when doing expensive or difficult to replicate experiments. The tight integration with Microsoft Excel allows users take advantage of the full potential of the program for entering data and creating reports. Data Pilot works with Excel 97, 2000, XP and, most likely, the future versions of Excel.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Údaje Pilot je špeciálne vytvorené rozšíriť možnosti analýzy údajov dostupných v programe Microsoft Excel s nonparametric štatistické metódy. Štatistických metód, používaných pri uplatňovaní poskytuje najviac relevantné výsledky, aj pri malom počte vzoriek (3 alebo viac pripomienky), bez toho, aby sa všetky predpoklady o distribúcii pôvodnej vzorky. To je dôležité najmä pri analyzovaní biologických informácií alebo pri drahé alebo ťažko opakované pokusy. Úzka integrácia so Microsoft Excel umožňuje používateľom využiť plný potenciál program pre zadávanie údajov a vytváranie zostáv. Údaje Pilot pracuje s Excel 97, 2000, XP a s najväčšou pravdepodobnosťou budúce verzie programu Excel.

Sťahujte tu: Data Pilot 1.03

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Wykresy 3.1.1Novinka

Draws various functions graphs and makes calculations on them

Orientačný preklad: Nakreslí rôzne funkcie grafov a vykonáva výpočty na nich

Licencia: Freeware | Veľkosť: MB

A-Converter 1.0SR1Novinka

A-Converter is a handy unit-conversion utility

Orientačný preklad: A-Converter je šikovný nástroj pre prevod jednotka-

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

King Of Mathermatics 2.0Novinka

Elementary school mathematics is practised software .

Orientačný preklad: Základná škola matematiky sa praktizuje softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.64 MB

Time for Tables 1.1Novinka

Knowing your Tables can be child's play with Time for Tables' games & exercises.

Orientačný preklad: Poznať svoje Tabuľky môžu byť detská hra s časom na hry Tabuľky 'a cvičenia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 35.72 MB

FlatGraph 1.10b2Novinka

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities

Orientačný preklad: Zobrazenie funkcií (bežné a parametrov) viac možností

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

MathProf 4.0Novinka

MathProf is an easy to use mathematics program within approximately 180 subrouti

Orientačný preklad: MathProf je program jednoduché použitie matematiky v rámci približne 180 subrouti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.82 MB

Automaton Laboratory 1.0Novinka

Visualize hierarchical planar curves, a superset of epicycloids and hypocycloids

Orientačný preklad: Vizualizovať hierarchické planárnych krivky, nadmnožinu epicycloids a hypocycloids

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Advanced Grapher 2.2Novinka

Plot and analyze graphs of equations and data

Orientačný preklad: Pozemok a analyzovať grafy rovnice a údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

Najsťahovanejšie programy