Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Dating Web Icons 2011.1

Autor: small-icons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.86 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1187
Dátum pridania: 2011-06-16
Aktualizácia: 2011-11-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Dating Web Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Dating Web Icons vo verzií 2011.1 od autora small-icons.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Dating Web Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Dating Web Icons ..

Popis od autora programu - small-icons.com v anglickom jazyku:

Speed up development of dating products and enhance online dating Web sites and software with ready-made Dating Web Icons. The collection contains royalty-free love icons in a variety of sizes, resolutions, file and color formats, and represents many symbols and objects common to Web sites dedicated to human relationships.

There are icons depicting Dating and Heart, Love icons and Broken Heart, various flowers, love letters and love messages. There are administrative icons for approving or declining relationships, a variety of different smiles and emoticons, love icons representing Male and Female, and all twelve sighs of the Zodiac, including Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. There is an icon for Romance, and of course there is one for Wedding.

All love icons from the Dating Web Icons collection are professionally designed and hand-crafted by experienced artists. The entire collection of love icons benefits from sharing common style, gamma and colors, ensuring that your online dating portal or software will look modern, tempting and professional at the same time.

All love icons in the Dating Web Icons set come in a variety of sizes, color and file formats, and versions in 256 colors and 32-bit True Color are available. Pixel dimensions of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32 and 48x48 pixels are included, and ICO, PNG, GIF, and BMP file formats are supplied with your order. Each love icon from the set comes in Normal, Hot and Disabled versions for interactive navigation with hot-tracking effect.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Urýchliť rozvoj Zoznamka výrobkov a zvýšenie online dátumové údaje webových lokalít a softvér s vstavaných Zoznamka webových ikony. Kolekcia obsahuje licenčných láska ikon v rôznych veľkostiach, rezolúcie, formáty súborov a farbu a predstavuje mnohé symboly a objekty, ktoré sú spoločné pre webové lokality venované medziľudských vzťahov.

Existujú ikony zobrazujúce Zoznamka a srdce, láska ikony a Broken srdca, rôzne kvety, láska listov a láska správy. Existujú administratívne ikony pre schvaľovanie alebo klesá vzťahy, širokú škálu rôznych úsmevy a emotikony, láska ikony zastupujúcich samec a samica a všetkých dvanásť vzdych zvieratníka, vrátane Baran, Taurus, Gemini, rakoviny, Leo, Panna, Libra, Scorpio, strelec, Capricorn, Vodnár a Pisces. Existuje ikona pre Romance, a samozrejme existuje jeden pre svadobné.

Všetky lásky ikony z kolekcie Zoznamka webových ikony sú profesionálne navrhnutý a ručne remeselný-o umelcov skúsených. Celú kolekciu láska ikony výhody zdieľanie spoločných štýl, gama a farby, zabezpečiť, že váš online dátumové údaje portál alebo softvér bude vyzerať moderné, lákavé a profesionálne v rovnakom čase.

Všetky lásky ikony v dátumové údaje webových ikony nastaviť prísť v rôznych veľkostiach, farieb a formátov a verzie 256 farieb a 32-bitové True Color sú k dispozícii. 32 X 32 a 48 x 48 pixely pixel rozmery 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, sú zahrnuté a ICO, PNG, GIF a BMP formáty súborov sú dodávané s vašej objednávky. Každý láska ikonu z množiny prichádza v normálne, teplej a zdravotne postihnutých ľudí verzie pre interaktívnej navigácie s horúcou sledovanie účinok.

Sťahujte tu: Dating Web Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Program Toolbar Icons 2011.1Novinka

230 ready-made royalty-free stock icons for application toolbar and menu

Orientačný preklad: 230 vstavaných licenčných zásob ikony pre aplikácie s nástrojmi a ponuky

Licencia: Demo | Veľkosť: 7.05 MB

Champions Smileys 1.0Novinka

Sports Smileys and Emoticons

Orientačný preklad: Športové smajlíky a emotikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.06 MB

SWF Live Preview 1.0Novinka

View Flash files' thumbnails using standard Windows Explorer.

Orientačný preklad: Zobraziť miniatúry Flash súborov použitím štandardného Windows Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.54 MB

Web Icons - professional icons for web 1.0Novinka

Professional web icons for web and software projects

Orientačný preklad: Profesionálny web ikony pre web a softvérové projekty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

Lovely Folders 4.1Novinka

Allows you to set an icon, background image and description for your folders...

Orientačný preklad: Umožňuje nastaviť ikonu, obrázok pozadia a popis pre priečinky...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

Medical Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over 300 toolbar icons for medical and health care applications

Orientačný preklad: Viac ako 300 toolbar icons žiadostí lekárske a zdravotnej starostlivosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.93 MB

Basic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Basic Toolbar Icons is a set of pro-level, high-quality handmade interface icons

Orientačný preklad: Základná Toolbar Icons je sada pre-úrovni, high-kvalitné ručné rozhranie ikon

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.31 MB

Database Application Icons 1.0Novinka

Database Application Icons for Web or Applications

Orientačný preklad: Databáza ikony aplikácií pre web alebo aplikácie

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.37 MB

Basic Icons for Vista 2011.1Novinka

Make your software look as nice as Win 7 with basic stock icons

Orientačný preklad: Váš softvér vyzerať ako pekný ako vyhrať 7 základného zásobného ikonami

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.69 MB

Najsťahovanejšie programy