Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Dating Web Icons 2011.1

Autor: small-icons.com
Licencia: Demo
Veľkosť: 1.86 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 1168
Dátum pridania: 2011-06-16
Aktualizácia: 2011-11-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Dating Web Icons:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Dating Web Icons vo verzií 2011.1 od autora small-icons.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Dating Web Icons je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Dating Web Icons ..

Popis od autora programu - small-icons.com v anglickom jazyku:

Speed up development of dating products and enhance online dating Web sites and software with ready-made Dating Web Icons. The collection contains royalty-free love icons in a variety of sizes, resolutions, file and color formats, and represents many symbols and objects common to Web sites dedicated to human relationships.

There are icons depicting Dating and Heart, Love icons and Broken Heart, various flowers, love letters and love messages. There are administrative icons for approving or declining relationships, a variety of different smiles and emoticons, love icons representing Male and Female, and all twelve sighs of the Zodiac, including Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. There is an icon for Romance, and of course there is one for Wedding.

All love icons from the Dating Web Icons collection are professionally designed and hand-crafted by experienced artists. The entire collection of love icons benefits from sharing common style, gamma and colors, ensuring that your online dating portal or software will look modern, tempting and professional at the same time.

All love icons in the Dating Web Icons set come in a variety of sizes, color and file formats, and versions in 256 colors and 32-bit True Color are available. Pixel dimensions of 16x16, 20x20, 24x24, 32x32 and 48x48 pixels are included, and ICO, PNG, GIF, and BMP file formats are supplied with your order. Each love icon from the set comes in Normal, Hot and Disabled versions for interactive navigation with hot-tracking effect.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Urýchliť rozvoj Zoznamka výrobkov a zvýšenie online dátumové údaje webových lokalít a softvér s vstavaných Zoznamka webových ikony. Kolekcia obsahuje licenčných láska ikon v rôznych veľkostiach, rezolúcie, formáty súborov a farbu a predstavuje mnohé symboly a objekty, ktoré sú spoločné pre webové lokality venované medziľudských vzťahov.

Existujú ikony zobrazujúce Zoznamka a srdce, láska ikony a Broken srdca, rôzne kvety, láska listov a láska správy. Existujú administratívne ikony pre schvaľovanie alebo klesá vzťahy, širokú škálu rôznych úsmevy a emotikony, láska ikony zastupujúcich samec a samica a všetkých dvanásť vzdych zvieratníka, vrátane Baran, Taurus, Gemini, rakoviny, Leo, Panna, Libra, Scorpio, strelec, Capricorn, Vodnár a Pisces. Existuje ikona pre Romance, a samozrejme existuje jeden pre svadobné.

Všetky lásky ikony z kolekcie Zoznamka webových ikony sú profesionálne navrhnutý a ručne remeselný-o umelcov skúsených. Celú kolekciu láska ikony výhody zdieľanie spoločných štýl, gama a farby, zabezpečiť, že váš online dátumové údaje portál alebo softvér bude vyzerať moderné, lákavé a profesionálne v rovnakom čase.

Všetky lásky ikony v dátumové údaje webových ikony nastaviť prísť v rôznych veľkostiach, farieb a formátov a verzie 256 farieb a 32-bitové True Color sú k dispozícii. 32 X 32 a 48 x 48 pixely pixel rozmery 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, sú zahrnuté a ICO, PNG, GIF a BMP formáty súborov sú dodávané s vašej objednávky. Každý láska ikonu z množiny prichádza v normálne, teplej a zdravotne postihnutých ľudí verzie pre interaktívnej navigácie s horúcou sledovanie účinok.

Sťahujte tu: Dating Web Icons 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Small Email Icons 2011.1Novinka

Collection of attractive toolbar and menu icons for communication software

Orientačný preklad: Zbierka atraktívne panela s nástrojmi a ponuky ikony komunikačného softvéru

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.53 MB

Military Icon Set 7.0Novinka

Ready-made royalty-free military icons in raster and vector formats

Orientačný preklad: Vstavaných licenčných vojenské ikony v Formáty rastrových a vektora

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.20 MB

Small Hotel Icons 2011.1Novinka

Enhance your hotel-related software or travel website with Small Hotel Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho hotela-príbuzného softwaru alebo cestovný webovej stránky s malými ikonami Hotel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.28 MB

ActivIcons 3.36Novinka

Change the Windows default desktop icons/cursors, restore desktop positions, etc

Orientačný preklad: Zmeniť Windows predvolené pracovnej plochy ikony/kurzory, obnoviť pracovnej plochy pozície, atď

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.21 MB

Word Preccessing Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced quality Word Preccessing icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac zlepšenie kvality Word Preccessing ikonu Zbierky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Standard Agriculture Icons 2011.1Novinka

A comprehensive set of hand-drawn icons related to everything agricultural!

Orientačný preklad: Komplexný súbor ruka-ťahané ikony súvisiace s všetko poľnohospodárskych!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.32 MB

Messenger Icons for Vista 2010.1Novinka

The Vista Messenger icon set will enliven your daily Internet communications!

Orientačný preklad: Messenger Vista ikony nastaviť oživia váš každodenný komunikácia cez Internet!

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.72 MB

Artistic Toolbar Icons 2011.1Novinka

Artistic Toolbar Icons is a new collection of functional and characterful icons

Orientačný preklad: Umeleckých Toolbar Icons je Nová kolekcia funkčné a characterful ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.80 MB

Medical Toolbar Icons 2011.1Novinka

Over 300 toolbar icons for medical and health care applications

Orientačný preklad: Viac ako 300 toolbar icons žiadostí lekárske a zdravotnej starostlivosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.93 MB

Najsťahovanejšie programy