Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Day Clipboard Utility 2.4.5

Autor: Daydreams Informatica
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.188 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1364
Dátum pridania: 2009-06-25
Aktualizácia: 2011-06-10

Kategória programu:

Systémové utility > Nástroje schránky

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Day Clipboard Utility:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Day Clipboard Utility vo verzií 2.4.5 od autora Daydreams Informatica. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Day Clipboard Utility je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Day Clipboard Utility ..

Popis od autora programu - Daydreams Informatica v anglickom jazyku:

Day Clipboard Utility automatically captures every text or image copied (CTRL+C) and saves them in TXT and BMP files. It can be minimized and automatically captures every text or image copied (CTRL+C) and saves them in TXT (the text) and BMP (the images) files; it will also automatically name the files using the computer's date and time stamp. You can find all the txt/bmp files that you have saved in the "dcu" folder and can open them using this application, or using Notepad/Paint. Portable, installation not required, just download and run the executable file.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Deň schránky pomôcka automaticky zachytí každý textu alebo obrázok skopírovaný (CTRL + C) a uloží ich do TXT a BMP súbory. To môže byť minimalizované a automaticky zachytí každý textu alebo obrázok skopírovaný (CTRL + C) a uloží ich do TXT (text) a súbory BMP (obrázky); to bude tiež automaticky pomenovať súbory pomocou počítača dátum a časovú pečiatku. Môžete nájsť všetky súbory txt/bmp, že ste uložili do priečinka „dcu\"a môžete otvárať pomocou tejto aplikácie alebo pomocou programu Poznámkový blok/maľovať. Prenosné, nesmie inštalovať, stačí stiahnuť a spustiť spustiteľný súbor.

Sťahujte tu: Day Clipboard Utility 2.4.5

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ClipMate Clipboard Extender 7.3.14Novinka

Popular Clipboard Extender Holds Thousands of Clips, Powerful Internet Features!

Orientačný preklad: Populárna schránky Extender Pojme Tisíce klipy, výkonný Internet funkcie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

ClipChap 7.70816Novinka

Clipboard keeper that stores a clipboard history

Orientačný preklad: Schránky držiteľ, ktorý ukladá História clipboard

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.87 MB

FastPaste 2.63Novinka

Paste frequently used text, formatted text and images with ease and save time.

Orientačný preklad: Prilepiť často používaný text, Formátovaný text a obrázky s jednoduchosť a ušetriť čas.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.78 MB

AutoClipX 1.5.8.1Novinka

Automatically copy selected stuff. Paste with the click of a mouse button!

Orientačný preklad: Automaticky kopírovať vybraté veci. Prilepiť kliknutím tlačidla myši!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Visual Clipboard 2.2Novinka

Simple and quite useful portable clipboard history manager

Orientačný preklad: Jednoduché a docela užitočné prenosné schránky histórii manager

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.88 MB

Clipboard Recorder 4.0.3Novinka

Clipboard Recorder records your clipboard. It provides multiple clipboards.

Orientačný preklad: Clipboard Recorder zaznamenáva vašu schránky. To poskytuje viac schránok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

clip-box 5.0Novinka

Clipbox is a easy-to-use and powerful clipboard / document / Information manager

Orientačný preklad: Clipbox je ľahké-to-use a mocný Schránka- doklad / správca informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.57 MB

Scratchboard 15.0Novinka

A tool for organizing personal information in a 'tree' strucutre.

Orientačný preklad: Nástroj na organizovanie osobných informácií v "strom" strucutre.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.29 MB

Clipboard Box 4.2Novinka

Clipboard Box improves the clipboard functionality of your Windows.

Orientačný preklad: Schránka Box zlepšuje funkčnosť schránky Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.13 MB

Najsťahovanejšie programy