Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Deliview 3.1

Autor: DeliCAD
Stránka: www.delicad.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.29 MB
Cena: N/A $
Počet stiahnutí: 1567
Dátum pridania: 2004-02-01
Aktualizácia: 2011-07-29

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Deliview:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Deliview vo verzií 3.1 od autora DeliCAD. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Deliview je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Deliview ..

Popis od autora programu - DeliCAD v anglickom jazyku:

DeliView 3.1 is a Dwg file viewer and preview extractor. It shows previews of Dwg files from version 13 to version 2005. Moreover, it can identify file version, even for file previous to version 13 and detects corrupted files.

DeliView allows to extract the preview from a file and to save it as a picture file in Jpg format. It is also possible to create a Html file containing this image and various information about the dwg file, readable in any Internet Browser. Finally, and the most important, Deliview allows to create an index file gathering all Html files in a directory in one compiled file easily readable and distributable.process several files at a time and lets you choose your file format and can create 2D or 3D files.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DeliView 3.1 je Dwg súbor viewer a ukážky extraktor. To ukazuje Náhľady súbory Dwg od verzie 13 verzie 2005. Okrem toho môžete určiť verziu súboru, dokonca aj pre súbor predchádzajúce verzie 13 a detekuje poškodené súbory.

DeliView umožňuje extrahovať ukážku zo súboru a uložte ho ako súbor s obrázkom vo formáte Jpg. Je tiež možné vytvoriť Html súbor, ktorý obsahuje tento obrázok a rôzne informácie o súbore dwg čitateľné v akéhokoľvek internetového prehliadača. Nakoniec, a najviac dôležité Deliview umožňuje vytvoriť index súbor zhromažďovania, všetky Html súbory v adresári v jednom kompilovaný súbor ľahko čitateľné a distributable.process viacero súborov naraz a umožňuje vybrať formát súboru a môžete vytvoriť 2D alebo 3D súbory.

Sťahujte tu: Deliview 3.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CADsketch 1.0Novinka

CADsketch allows you to quickly create hand-drawn effects from AutoCAD drawings.

Orientačný preklad: CADsketch vám umožní rýchlo vytvoriť rukou kreslených účinky z kresby aplikácie AutoCAD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.00 MB

MITCalc - Shafts Calculation 1.18Novinka

Geometrical design and complex strength check of shafts

Orientačný preklad: Geometrický návrh a komplexnú kontrolu hriadeľov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

AvisMap Deskpro 5.1.0Novinka

A professional desktop GIS software for map editing, managing and analysis.

Orientačný preklad: Odbornej desktopové GIS softvér pre mapa strih, riadenie a analýzu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.19 MB

Monocok 2.60Novinka

Monocok : Intuitive CAD tool to design ovoid fuselages for model builder.

Orientačný preklad: Monocok: Intuitívne CAD nástroj pre navrhovanie vajcovitý trupy pre modelárskeho.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.49 MB

3DM Export for Solid Edge 1.0Novinka

3DM Export for Solid Edge - Rhino 3DM file export add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DM Export pre Solid Edge - 3DM súbor export add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.22 MB

Mesh To Solid 1.0Novinka

Mesh To Solid - Software to convert a mesh to a solid

Orientačný preklad: Ok na pevné - softvér pre konverziu do siete pevnej

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.93 MB

Realtime Landscaping Pro 2.03Novinka

Realtime Landscaping Pro helps you design and visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Realtime Krajinné Pre vám pomôže navrhnúť a vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 23.67 MB

MITCalc - Plates 1.11Novinka

Deflection, stress and variation of forces in the loaded flat plates

Orientačný preklad: Deformácie, napätia a variácie síl v načítaný plochých dosiek

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

DWG to PDF Converter 3.00Novinka

DWG to PDF Converter convert DWG to PDF, DXF to PDF easily.

Orientačný preklad: DWG na PDF Converter konvertovať DWG na PDF, DXF do PDF ľahko.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.83 MB

Najsťahovanejšie programy