Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Design Icon Set 2011.1

Autor: Aha-Soft
Licencia: Demo
Veľkosť: 2.92 MB
Cena: 129 $
Počet stiahnutí: 1325
Dátum pridania: 2011-04-30
Aktualizácia: 2011-11-22

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinXP, WinVista, WinVista x64, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, WinOther, Other, Mac OS X, Mac Other, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinMobile, Windows CE, Pocket PC, Android, BlackBerry, iPhone, iPod, iTouch, Palm, Palm OS 6.0, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Unix, Linux, Handheld/Mobile Other, Java, Win 3.1x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 2005, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, AS/400, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, Mac PPC

Krátky popis k programu Design Icon Set:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Design Icon Set vo verzií 2011.1 od autora Aha-Soft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Design Icon Set je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Design Icon Set ..

Popis od autora programu - Aha-Soft v anglickom jazyku:

Design Icon Set is a collection of royalty-free ready-made icons for use in commercial and personal products, including software applications, websites and presentations.

The icons have been carefully created pixel by pixel by the professional artists. They shine with a bright palette of colors, smooth and well-rounded edges. Superb in their quality, the icons will help a developer to place a truly professional feel to his project's interfaces without the need to hire a designer or spend days and even weeks on designing icons on his own.

Your web products and graphic software will look more modern and attractive with Graphic Icon Set. Color formats include 32-bit True Color (16.7 million colors) and 8-bit (256 colors) formats. Available sizes are 16x16, 20x20, 24x24, 32x32, 40x40, 48x48, 64x64 and 256x256. This icon set includes graphic icons: open file, save file, brush, pen, pencil, eraser, help, transparency, camera, scanner, options, settings, eye and many other.

You can choose any main icon for your application from the above icons. Windows Vista and Windows 7 require 265x256 icon sizes and all icons in our collection include this size.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Množiny ikon dizajn je kolekcia licenčných vstavaných ikon pre použitie s obchodnej a osobnej výrobkami, vrátane softvérových aplikácií, webových stránok a prezentácií.

Ikony boli starostlivo vytvorené pixel by pixel profesionálne umelcov. Ich lesk s svetlé paletu farieb, hladké a dobre-zaoblené hrany. Vynikajúce v ich kvalite, ikony pomôže vývojárovi miesto naozaj profesionálny dojem na jeho projekt rozhrania bez nutnosti najať dizajnér alebo stráviť dní a dokonca týždňov na navrhovaní ikony na jeho vlastné.

Váš web výrobkov a grafický softvér bude vyzerať moderné a atraktívne s grafické ikony nastaviť. Farba formáty zahŕňajú 32-bitové True Color (16,7 milióna farieb) a 8-bit (256 farieb) formáty. Sú k dispozícii veľkosti 16 x 16, 20 x 20, 24 x 24, 32 x 32, 40 x 40, 48 x 48, 64 x 64 a 256 x 256. Táto ikona množina obsahuje grafické ikony: otvoriť súbor uložiť súbor, kefa, pero, ceruzka, guma, Pomocníka, transparentnosť, fotoaparát, skener, možnosti, nastavenia, očí a mnoho ďalších.

Môžete vybrať všetky hlavné ikonu pre vašu aplikáciu z vyššie ikony. Windows Vista a Windows 7 vyžadujú 265 x 256 ikonu veľkosti a všetky ikony v našej kolekcie patria tejto veľkosti.

Sťahujte tu: Design Icon Set 2011.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

i-Commerce Icon Set 3.8Novinka

114 liquid-smooth icons to enhance an interface of e-commerce projects

Orientačný preklad: 114 kvapalina-hladké ikony na zvýšenie rozhranie projektov e-commerce

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.89 MB

Lovely Folders 4.1Novinka

Allows you to set an icon, background image and description for your folders...

Orientačný preklad: Umožňuje nastaviť ikonu, obrázok pozadia a popis pre priečinky...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

Vista Medical Icons 1.0Novinka

Medical Vista Icons for Windows Vista/XP, and Web Software

Orientačný preklad: Lekárske Vista ikony pre Windows Vista / XP, a Web Software

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.08 MB

Soft Icons 3.0Novinka

Professional-quality software icons in raster and vector formats

Orientačný preklad: Profesionálny-kvalitný softvér ikon v rastrových i vektorových formátov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.57 MB

Delicious Love Icons 2011.1Novinka

Enhance online dating sites with ready-made Delicious Love Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie online dátumové údaje lokalít s vstavaných Delicious Love ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.17 MB

SWF Live Preview 1.0Novinka

View Flash files' thumbnails using standard Windows Explorer.

Orientačný preklad: Zobraziť miniatúry Flash súborov použitím štandardného Windows Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.54 MB

Large Icons for Vista 2011.1Novinka

Make your project look as nice as Vista with lumina stock icons

Orientačný preklad: Aby váš projekt vyzerať ako pekný ako Vista s lumina zásob ikony

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.78 MB

Plastic Toolbar Icons 2011.1Novinka

100 original stock icons for application toolbars and menus and for websites

Orientačný preklad: 100 pôvodných zásob ikon pre uplatňovanie panely s nástrojmi a ponuky a pre webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.42 MB

Artistic Icons Collection 3.0Novinka

Over 350 royalty-free stock icons for sites and applications. All sizes!

Orientačný preklad: Cez 350 royalty-free stock ikony stránok a aplikácií. Všetky veľkosti!

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.64 MB

Najsťahovanejšie programy