Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DF_Language 1.0.264

Autor: Info2000
Licencia: Freeware
Veľkosť: 2.04 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1311
Dátum pridania: 2007-04-03
Aktualizácia: 2011-07-27

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu DF_Language:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DF_Language vo verzií 1.0.264 od autora Info2000. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DF_Language je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DF_Language ..

Popis od autora programu - Info2000 v anglickom jazyku:

DF_Language scans your projects for any properties of controls and belong all source code. A simple text file (.lan) is created and can be edited for adding new languages. In matter of minutes your software is ready for multi languages support. You may distribute the language files editor for free, so you partners can add other languages and send them back to you: you are now ready for integrating it into your distribution without applying modifications to your source code: just deploy new language file! DF_Language supports all type of controls, even user controls!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DF_Language prezerá vaše projekty pre akékoľvek vlastnosti ovládacích prvkov a patria všetky zdrojový kód. Jednoduchý textový súbor (.lan) sa vytvorí a môže byť upravovaný na pridanie nových jazykov. Otázkou minút váš softvér je pripravený pre viaceré jazyky podporovať. Môže šíriť súbory editor jazykov zadarmo, takže partnerov môžete pridať ďalší jazyk a odoslať ich: teraz ste pripravení na začlenenie do vašej distribúcie bez uplatnenia úpravy zdrojového kódu: stačí nasadení nový jazyk súbor! DF_Language podporuje všetky typy ovládacích prvkov, dokonca ovládacích!

Sťahujte tu: DF_Language 1.0.264

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

SQL VB ASP Code Generator 4.1.001Novinka

SQL VB ASP Code Generator makes SQL, VB and ASP Coding just one click away.

Orientačný preklad: SQL VB ASP kód generátor robí SQL, VB a ASP kódovanie len jedno kliknutie ďaleko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.48 MB

Aspose.Pdf for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Pdf is a .Net component for writing Pdf documents without using Adobe.

Orientačný preklad: Aspose.PDF je.Čisté zložky pre písanie dokumentov Pdf bez použitia Adobe.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 25.10 MB

J4L-RChart for .NET 2.1Novinka

Windows and web .NET control for charting

Orientačný preklad: Windows a web. NET ovládanie grafov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.53 MB

VBA Code Compare 0.4Novinka

Allows you to compare and merge a Visual Basic code embedded into a VBA project.

Orientačný preklad: Umožňuje porovnať a zlúčiť kódu jazyka Visual Basic, vložené do projektu VBA.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

MaskButton .Net Component 1.0.0.0Novinka

Create any shape button you like with the MaskButton .Net Component

Orientačný preklad: Vytvoriť tlačidlo ľubovoľného tvaru vám páči s MaskButton.Čisté zložky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Code Line Counter Pro - VB Version 3.2Novinka

an easy-to-use application for counting source code, blanks and comments lines.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj pre programátorov jazyka Visual Basic, SQA., ktorý vám pomôže získať podrobné prehľady o zdrojovom kóde.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.11 MB

Visual Basic Activex Controls 2.0.0.0Novinka

visual basic 6.0 ActiveX Controls For Professional Applications .

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 Ovládacie prvky ActiveX for Applications Professional.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

GLBasic SDK premium 4.0Novinka

GLBasic is a simple and fast programming language designed for game programming.

Orientačný preklad: GLBasic je jednoduchý a rýchly programovací jazyk určený pre hru programovania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 46.60 MB

Vb Hangman VbGames 1.0.0Novinka

Play the classic game of Hangman on your PC. Source code included.

Orientačný preklad: Hrajú klasickej hry oběšenec na vašom PC. Zdrojový kód zahrnuté.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

Najsťahovanejšie programy