Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DLT 1.0

Autor: Stonito Software
Stránka: stonito.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.34 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 1451
Dátum pridania: 2004-12-05
Aktualizácia: 2011-11-26

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win98, WinXP

Krátky popis k programu DLT:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DLT vo verzií 1.0 od autora Stonito Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DLT je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DLT ..

Popis od autora programu - Stonito Software v anglickom jazyku:

This is standard Windows software designed to help drivers test their knowledge and understanding of traffic rules and road situations (Australia and Yugoslavia). With DLT you will be able to learn very quickly on the try - next or beep-see correct answer.
What DLT has to offer you?
- more than 500 traffic situations with images
- more than 500 theory questions
- 20 set of road sign questions
- 20 crossroad situations
DLT's simplicity by nature means:
- simple to use and install, no additional setting needed
- very fast walking through questions obtained through clever data management system
- click-and-go answering, meaning you try your answer, if you guess right then you are shown next question immediately with no unnecessary delay, and if you were wrong, correct answer is shown to you to remember and then you have to click next button to go to the next question - after every wrong answer correct answer is intuitively presented so you can learn really fast
- session and summary statistics is available all the time, weak spots are emphasized to you
- two languages available (English and Serbo-Croatian)

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Toto je štandardný Windows softvér navrhnutý pomôcť ovládače test ich znalosť a pochopenie pravidlá prevádzky a cestnej situáciách (Austrália a Juhoslávie). S DLT budete schopní naučiť veľmi rýchlo na pokus - ďalej alebo pípnutie-pozri správnu odpoveď.


Čo DLT má ponúknuť vám?


-viac ako 500 dopravných situácií s obrazy - viac ako 500 teória otázky - 20 súbor cestných podpísať otázky - 20 križovatke situáciách DLT jednoduchosť charakter prostriedkami: - jednoduché použitie a inštaláciu, žiadne ďalšie nastavenie potrebné - veľmi rýchlo, chôdza cez otázky získané prostredníctvom systému riadenia chytrý údajov - click-and-go zodpovedanie, význam pokúsite vaša odpoveď, ak môžete hádať pravdu potom ste zobrazujú ďalšia otázka okamžite s bez zbytočného odkladu, a ak ste sa mýlili, správna odpoveď je uvedený si zapamätať a potom musíte kliknúť na tlačidlo Ďalej prejdite na ďalšiu otázku - po každých nesprávnu odpoveď správnu odpoveď je intuitívne prezentované, takže môžete naučiť naozaj rýchlo - relácie a súhrn štatistiky je k dispozícii v čase, slabý spoty sú zvýraznené na vás - dva jazyky k dispozícii (angličtina a Srbo-Chorvátska)

Sťahujte tu: DLT 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Guitar Fretboard Notes 1.0.0Novinka

Free ebook for finding guitar notes and fret positions, making guitar music easy

Orientačný preklad: Voľný ebook pre nájdenie gitara poznámky a rozčuľovať pozície, takže gitarové hudby ľahké

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.34 MB

Language Coach Teacher's Edition 1.10Novinka

A language teaching program for Windows

Orientačný preklad: Jazykové vyučovanie program pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.21 MB

UniTest System 4.11.0Novinka

Powerful tool to create and give tests, quizzes, and exams (online or offline)

Orientačný preklad: Mocný nástroj na vytváranie a dať testy, kvízy a skúšky (online alebo offline)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.98 MB

Test Maker 2.6Novinka

Test Maker - Unlimited Testing Solution

Orientačný preklad: Test Maker - neobmedzený testovacieho roztoku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.24 MB

YouTube Traffic Secrets 1Novinka

5 Exciting YouTube Tricks to Increase Targeted Website Traffic Fast.

Orientačný preklad: 5 Vzrušujúce YouTube trikov pre zvýšenie cielené prevádzku webových stránok rýchlo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.53 MB

Classic Pythagorean Puzzles 1.82Novinka

Train your brain and brains of your children for abstract thinking!

Orientačný preklad: Vlak svoj mozog a mozgy svojich detí pre abstraktné myslenie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Quiz Script Creator 1.02Novinka

Creates Javascript quizzes quickly and professionally.

Orientačný preklad: Vytvorí Javascript kvízy, rýchlo a profesionálne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Commission Blueprint 1.00.00Novinka

Commission Blueprint - FREE! Download the your Clickbank package now!

Orientačný preklad: Komisia Blueprint - zdarma! Stiahnuť teraz balíka Clickbank!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.09 MB

iSpring Ultra 3.5Novinka

PowerPoint to Flash converter for e-learning and Flash content developers.

Orientačný preklad: PowerPoint Flash konvertor pre e-learning a obsahu Flash vývojárov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.9 MB

Najsťahovanejšie programy