Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DLT 1.0

Autor: Stonito Software
Stránka: stonito.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.34 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 1484
Dátum pridania: 2004-12-05
Aktualizácia: 2011-11-26

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win98, WinXP

Krátky popis k programu DLT:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DLT vo verzií 1.0 od autora Stonito Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DLT je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DLT ..

Popis od autora programu - Stonito Software v anglickom jazyku:

This is standard Windows software designed to help drivers test their knowledge and understanding of traffic rules and road situations (Australia and Yugoslavia). With DLT you will be able to learn very quickly on the try - next or beep-see correct answer.
What DLT has to offer you?
- more than 500 traffic situations with images
- more than 500 theory questions
- 20 set of road sign questions
- 20 crossroad situations
DLT's simplicity by nature means:
- simple to use and install, no additional setting needed
- very fast walking through questions obtained through clever data management system
- click-and-go answering, meaning you try your answer, if you guess right then you are shown next question immediately with no unnecessary delay, and if you were wrong, correct answer is shown to you to remember and then you have to click next button to go to the next question - after every wrong answer correct answer is intuitively presented so you can learn really fast
- session and summary statistics is available all the time, weak spots are emphasized to you
- two languages available (English and Serbo-Croatian)

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Toto je štandardný Windows softvér navrhnutý pomôcť ovládače test ich znalosť a pochopenie pravidlá prevádzky a cestnej situáciách (Austrália a Juhoslávie). S DLT budete schopní naučiť veľmi rýchlo na pokus - ďalej alebo pípnutie-pozri správnu odpoveď.


Čo DLT má ponúknuť vám?


-viac ako 500 dopravných situácií s obrazy - viac ako 500 teória otázky - 20 súbor cestných podpísať otázky - 20 križovatke situáciách DLT jednoduchosť charakter prostriedkami: - jednoduché použitie a inštaláciu, žiadne ďalšie nastavenie potrebné - veľmi rýchlo, chôdza cez otázky získané prostredníctvom systému riadenia chytrý údajov - click-and-go zodpovedanie, význam pokúsite vaša odpoveď, ak môžete hádať pravdu potom ste zobrazujú ďalšia otázka okamžite s bez zbytočného odkladu, a ak ste sa mýlili, správna odpoveď je uvedený si zapamätať a potom musíte kliknúť na tlačidlo Ďalej prejdite na ďalšiu otázku - po každých nesprávnu odpoveď správnu odpoveď je intuitívne prezentované, takže môžete naučiť naozaj rýchlo - relácie a súhrn štatistiky je k dispozícii v čase, slabý spoty sú zvýraznené na vás - dva jazyky k dispozícii (angličtina a Srbo-Chorvátska)

Sťahujte tu: DLT 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

A2Z Gradebook 6.1Novinka

a teachers grading program which stores grades, calculates averages

Orientačný preklad: Učitelia triedenie program, ktorý ukladá stupňov, počíta priemery

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.56 MB

Six Pack Abs 1.0Novinka

Build six pack abs that are sculpted and perfect

Orientačný preklad: Vybudovať šesť balenia abs, ktoré sú tvarované a dokonalé

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

MB Astro Palmistry 1.15Novinka

MB Astro Palmistry combines the knowledge of astrology and palmistry.

Orientačný preklad: MB Astro Veštenie kombinuje znalosti astrológie a veštenia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.29 MB

Ace the CSET Multiple Subjects 5Novinka

The Best CSET Preparation Software Program for Windows XP.

Orientačný preklad: Najlepšie CSET Príprava Softvérové ​​aplikácie pre systém Windows XP.

Licencia: Commercial | Veľkosť: 55.65 MB

School Maestro III 3.056Novinka

Grading program for teachers with Internet report publishing and report emailing

Orientačný preklad: Triedenie program pre učiteľov s publikovanie na internete správa a správa e-mailom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.29 MB

Wondershare Rapid E-Learning Suite Std 5.2.0Novinka

Rapid E-Learning Suite-Create multimedia content with images, audio,video, quizz

Orientačný preklad: Rýchle eLearning Suite-vytvorenie multimediálneho obsahu s obrázkami, audio, video, quizz

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.51 MB

Simpliciti TaskLock Browser 1.01Novinka

Set up on server so that the link , locks the user in until the task is complete

Orientačný preklad: Nastavenie na serveri, takže odkaz, zablokuje užívateľovi až po dokončení úlohy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.86 MB

Advanced SCORM Editor 1.20Novinka

E-learning content generation tool based on the SCORM standard.

Orientačný preklad: E-learning obsah generácie nástroj založený na štandarde SCORM.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 13.04 MB

Memory Improvement 1.0Novinka

Memory Improvement.

Orientačný preklad: Zlepšenie pamäti.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

Najsťahovanejšie programy