Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

DLT 1.0

Autor: Stonito Software
Stránka: stonito.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.34 MB
Cena: 10 $
Počet stiahnutí: 1513
Dátum pridania: 2004-12-05
Aktualizácia: 2011-11-26

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win98, WinXP

Krátky popis k programu DLT:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DLT vo verzií 1.0 od autora Stonito Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DLT je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DLT ..

Popis od autora programu - Stonito Software v anglickom jazyku:

This is standard Windows software designed to help drivers test their knowledge and understanding of traffic rules and road situations (Australia and Yugoslavia). With DLT you will be able to learn very quickly on the try - next or beep-see correct answer.
What DLT has to offer you?
- more than 500 traffic situations with images
- more than 500 theory questions
- 20 set of road sign questions
- 20 crossroad situations
DLT's simplicity by nature means:
- simple to use and install, no additional setting needed
- very fast walking through questions obtained through clever data management system
- click-and-go answering, meaning you try your answer, if you guess right then you are shown next question immediately with no unnecessary delay, and if you were wrong, correct answer is shown to you to remember and then you have to click next button to go to the next question - after every wrong answer correct answer is intuitively presented so you can learn really fast
- session and summary statistics is available all the time, weak spots are emphasized to you
- two languages available (English and Serbo-Croatian)

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Toto je štandardný Windows softvér navrhnutý pomôcť ovládače test ich znalosť a pochopenie pravidlá prevádzky a cestnej situáciách (Austrália a Juhoslávie). S DLT budete schopní naučiť veľmi rýchlo na pokus - ďalej alebo pípnutie-pozri správnu odpoveď.


Čo DLT má ponúknuť vám?


-viac ako 500 dopravných situácií s obrazy - viac ako 500 teória otázky - 20 súbor cestných podpísať otázky - 20 križovatke situáciách DLT jednoduchosť charakter prostriedkami: - jednoduché použitie a inštaláciu, žiadne ďalšie nastavenie potrebné - veľmi rýchlo, chôdza cez otázky získané prostredníctvom systému riadenia chytrý údajov - click-and-go zodpovedanie, význam pokúsite vaša odpoveď, ak môžete hádať pravdu potom ste zobrazujú ďalšia otázka okamžite s bez zbytočného odkladu, a ak ste sa mýlili, správna odpoveď je uvedený si zapamätať a potom musíte kliknúť na tlačidlo Ďalej prejdite na ďalšiu otázku - po každých nesprávnu odpoveď správnu odpoveď je intuitívne prezentované, takže môžete naučiť naozaj rýchlo - relácie a súhrn štatistiky je k dispozícii v čase, slabý spoty sú zvýraznené na vás - dva jazyky k dispozícii (angličtina a Srbo-Chorvátska)

Sťahujte tu: DLT 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Schoolhouse Bingo 1.3Novinka

Easily create educational bingo games to support lessons.

Orientačný preklad: Jednoduché vytváranie vzdelávacích bingo hry na podporu výučby.

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.07 MB

Vocabulary Power 5.01Novinka

Create flash cards, bingo, quizzes from your vocabulary words and clues

Orientačný preklad: Vytvoriť flash karty, bingo, kvízy zo svojho slovníka slová a stopy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

Dictée et Mémoire Musicale 1.2.0.0Novinka

Logiciel de dictée musicale et de mémoire auditive

Orientačný preklad: Logiciel de dictée musicale et de mémoire auditive

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.16 MB

integumentory system coding 1.oNovinka

Medical Coding and Billing Training, Integumentory System Medical Coding, 100%

Orientačný preklad: Lekárske Kódovanie a fakturácie vzdelávania, Integumentory systém lekárskej Kódovanie, 100%

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.60 MB

Commission Blueprint 1.00.00Novinka

Commission Blueprint - FREE! Download the your Clickbank package now!

Orientačný preklad: Komisia Blueprint - zdarma! Stiahnuť teraz balíka Clickbank!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.09 MB

FlashPioneer Video Chat for E-learning 1.0Novinka

Fast installation, centralized management and professional e-learning solution.

Orientačný preklad: Rýchlu inštaláciu, centralizovanú správu a profesionálny e-learningové riešenie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.48 MB

PC Gradebook 4.1.2Novinka

Make grading easy. PC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon

Orientačný preklad: Aby triedenie jednoduché. PC Gradebook - učiteľ tajná zbraň

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.34 MB

SunRav TestOfficePro.WEB 2.3Novinka

Comprehensive solution for on-line testing, scoring and assessment. Great value!

Orientačný preklad: Komplexné riešenie pre on-line testovanie, posudzovania a hodnotenia. Veľkú hodnotu!

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.85 MB

Methode de guitare - Vol I 5.5.0Novinka

Cours de guitare pour debutants - Volume I - Special Debutant(e)s

Orientačný preklad: Cours de gitaru pour debutantmi - zväzok I - Špeciálne debutant (e) y

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.92 MB

Najsťahovanejšie programy