Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

DRM Plus Encryption Solution 8.7

Autor: china-drm
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.13 MB
Cena: 3200 $
Počet stiahnutí: 913
Dátum pridania: 2008-10-02
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu DRM Plus Encryption Solution:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRM Plus Encryption Solution vo verzií 8.7 od autora china-drm. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRM Plus Encryption Solution je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRM Plus Encryption Solution ..

Popis od autora programu - china-drm v anglickom jazyku:

You can use the encryption tool to encrypt .wmv,.wma,.asf files, the encrypted media files can only be played after obtaining the Playback license provided by your webserver. You can set the following playback rights for your consumers on your webserver:

Playcount - This right specifies the number of times the consumer is allowed to play the encrypted files.

ExpirationDate - This right specifies a date after which the playback license is no longer valid and the encrypted file can no longer be played. For example, you can set a playback license to expire on December 31, 2004.

ExpirationOnStore - This right specifies the length of time (in hours) a playback license is valid after the first time the playback license is stored on the consumer's computer. For example, you can set a license to expire 72 hours after it is stored.

DeleteOnClockRollback - This right deletes the playback license if the consumer's computer clock is set to an earlier time. For example, you can use this right if the playback license also specifies an expiration date.

AllowTransferToSDMI - This right allows the consumer to transfer the encrypted file to an SDMI- compliant portable device or portable media.

DRM-Plus encryption solutions include:

encryption-side software, to encrypt media files (wmv,wma,asf) ;
playback license server-side software, you can manage playback license ;
members management and billing business interface, You can combine your Web site for business development.

The whole system is installed on your own web server in practical application, the playback license is issued by your own webserver.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Môžete použiť šifrovací nástroj pre šifrovanie. WMV,. WMA. ASF súbory, môžete šifrované súbory médií sa hrá až po získaní licencie pre prehrávanie poskytnutej váš webserver. Môžete nastaviť nasledovné práva na prehrávanie svojimi zákazníkmi na váš webserver: playcount - Toto právo určuje, koľkokrát je spotrebiteľovi povolené hrať šifrované súbory. ExpirationDate - Toto právo určuje dátum, po ktorom prehrávanie povolenia už nie je platné a zašifrovaného súboru už nie je možné prehrať. Napríklad, môžete nastaviť prehrávanie licencie vypršať 31. decembra 2004. ExpirationOnStore - Toto právo určuje čas (v hodinách) prehrávanie licencia je platná po prvom okamihu, keď je prehrávanie licencie uložené na počítača spotrebiteľa. Napríklad, môžete nastaviť licencie vyprší 72 hodín potom, čo je uložené. DeleteOnClockRollback - Toto právo odstráni prehrávanie licenciu, ak má spotrebiteľ hodiny počítača je nastavený na skorší čas. Napríklad, môžete použiť toto právo v prípade, že prehrávanie licencie tiež určuje dátum vypršania platnosti. AllowTransferToSDMI - Toto právo umožňuje spotrebiteľovi preniesť zašifrovaný súbor SDMI-kompatibilné prenosné zariadenia a prenosná médiá. DRM-Plus šifrovacie riešenia patria: šifrovanie-strana softvér, šifrovanie súborov médií (WMV, WMA, ASF), prehrávanie licenčný server-side softvér, môžete spravovať prehrávanie licenciu, členovia vedenia a účtovania obchodné rozhrania, môžete spojiť webe pre rozvoj podnikania. Celý systém je inštalovaný na svojom vlastnom webovom serveri v praktickej aplikácii, je prehrávanie preukaz vydaný svoj vlastný webový server.

Sťahujte tu: DRM Plus Encryption Solution 8.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Folder Protection 2.1Novinka

Password-protect folders on your hard, external, or removable drives.

Orientačný preklad: Heslo-chrániť zložky na pevnom, externé, alebo vymeniteľné jednotky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.77 MB

Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09Novinka

FileZilla Password Recovery Tool

Orientačný preklad: FileZilla Heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

DriveCrypt Plus Pack 3.9Novinka

Strong AES 256 bit encryption for full disk, hidden Operatin System, and more..

Orientačný preklad: Silné AES 256 bit šifrovanie pre celý disk, skryté prevádzkovými systém, a ďalšie ..

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.5 MB

All-In-One Spy 2.0Novinka

All-In-One SPY - stealthy monitoring software

Orientačný preklad: All-In-One SPY - kradmé sledovanie softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

Abacre File Encryptor 1.0Novinka

Reliably protect your files and folders from prying eyes!

Orientačný preklad: Spoľahlivo chrániť vaše súbory a priečinky pred zvedavými očami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

AxCrypt 1.7.2126.0Novinka

Easy to use strong file encryption, integrated with Windows Explorer.

Orientačný preklad: Ľahko použiteľné silné šifrovanie, integrovaný s Windows Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert ppt to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať ppt exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

DSL Privacy Lock 1.0Novinka

DSL Privacy Lock is a tool to help you lock privacy on the Internet.

Orientačný preklad: DSL súkromia zámok je nástroj, ktorý pomôže zamknete súkromie na internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

TreePad SAFE 7.6.1Novinka

High-security encryption Organizer+Editor, versatile+intuitive+powerful

Orientačný preklad: High-bezpečnostné šifrovanie médií + Editor, univerzálny + + silný intuitívne

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.85 MB

Najsťahovanejšie programy