Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRM Plus Encryption Solution 8.7

Autor: china-drm
Licencia: Shareware
Veľkosť: 6.13 MB
Cena: 3200 $
Počet stiahnutí: 815
Dátum pridania: 2008-10-02
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu DRM Plus Encryption Solution:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRM Plus Encryption Solution vo verzií 8.7 od autora china-drm. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRM Plus Encryption Solution je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRM Plus Encryption Solution ..

Popis od autora programu - china-drm v anglickom jazyku:

You can use the encryption tool to encrypt .wmv,.wma,.asf files, the encrypted media files can only be played after obtaining the Playback license provided by your webserver. You can set the following playback rights for your consumers on your webserver:

Playcount - This right specifies the number of times the consumer is allowed to play the encrypted files.

ExpirationDate - This right specifies a date after which the playback license is no longer valid and the encrypted file can no longer be played. For example, you can set a playback license to expire on December 31, 2004.

ExpirationOnStore - This right specifies the length of time (in hours) a playback license is valid after the first time the playback license is stored on the consumer's computer. For example, you can set a license to expire 72 hours after it is stored.

DeleteOnClockRollback - This right deletes the playback license if the consumer's computer clock is set to an earlier time. For example, you can use this right if the playback license also specifies an expiration date.

AllowTransferToSDMI - This right allows the consumer to transfer the encrypted file to an SDMI- compliant portable device or portable media.

DRM-Plus encryption solutions include:

encryption-side software, to encrypt media files (wmv,wma,asf) ;
playback license server-side software, you can manage playback license ;
members management and billing business interface, You can combine your Web site for business development.

The whole system is installed on your own web server in practical application, the playback license is issued by your own webserver.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Môžete použiť šifrovací nástroj pre šifrovanie. WMV,. WMA. ASF súbory, môžete šifrované súbory médií sa hrá až po získaní licencie pre prehrávanie poskytnutej váš webserver. Môžete nastaviť nasledovné práva na prehrávanie svojimi zákazníkmi na váš webserver: playcount - Toto právo určuje, koľkokrát je spotrebiteľovi povolené hrať šifrované súbory. ExpirationDate - Toto právo určuje dátum, po ktorom prehrávanie povolenia už nie je platné a zašifrovaného súboru už nie je možné prehrať. Napríklad, môžete nastaviť prehrávanie licencie vypršať 31. decembra 2004. ExpirationOnStore - Toto právo určuje čas (v hodinách) prehrávanie licencia je platná po prvom okamihu, keď je prehrávanie licencie uložené na počítača spotrebiteľa. Napríklad, môžete nastaviť licencie vyprší 72 hodín potom, čo je uložené. DeleteOnClockRollback - Toto právo odstráni prehrávanie licenciu, ak má spotrebiteľ hodiny počítača je nastavený na skorší čas. Napríklad, môžete použiť toto právo v prípade, že prehrávanie licencie tiež určuje dátum vypršania platnosti. AllowTransferToSDMI - Toto právo umožňuje spotrebiteľovi preniesť zašifrovaný súbor SDMI-kompatibilné prenosné zariadenia a prenosná médiá. DRM-Plus šifrovacie riešenia patria: šifrovanie-strana softvér, šifrovanie súborov médií (WMV, WMA, ASF), prehrávanie licenčný server-side softvér, môžete spravovať prehrávanie licenciu, členovia vedenia a účtovania obchodné rozhrania, môžete spojiť webe pre rozvoj podnikania. Celý systém je inštalovaný na svojom vlastnom webovom serveri v praktickej aplikácii, je prehrávanie preukaz vydaný svoj vlastný webový server.

Sťahujte tu: DRM Plus Encryption Solution 8.7

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

VIPstegano 1.2.1Novinka

A tool to hide scrambled text in a picture - a way to avoid attention

Orientačný preklad: Nástroj pre skrytie miešaná textu v obrázku - spôsob, ako sa vyhnúť pozornosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.54 MB

Fast File Encryptor 4.3Novinka

It can encrypt or decrypt files and contain a lot of additional tools.

Orientačný preklad: Je možné zašifrovať alebo dešifrovať súbory a obsahujú mnoho ďalších nástrojov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Privacy Cleaner Pro 6.00Novinka

Erase the cache, cookies, history, typed URLs, auto-complete memory, ect.

Orientačný preklad: Vymazať vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie, históriu, zadané adresy URL, pamäte automatického doplňovania, ect.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

1 Second Folder Encrypt Free 6.71Novinka

With 1 Second Folder Encryption, You don't worry your child find your amor photo

Orientačný preklad: S 1 Druhá zložka šifrovanie, Neboj vaše dieťa nájsť amor foto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

File Crypt 1.0.2Novinka

File Crypt is freeware program for file protect.

Orientačný preklad: Súbor Crypt je freeware program pre ochranu súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.71 MB

ViPNet DISCguise 2.8.12Novinka

ViPNet DISCguise encryption footprint utility to encrypt files and folders.

Orientačný preklad: VIPNET DISCguise šifrovanie stopy utilita na šifrovanie súborov a priečinkov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.72 MB

A-PDF Restrictions Remover 1.6.6Novinka

Remove password and restrictions of PDF files in a few seconds.

Orientačný preklad: Odstrániť heslo a obmedzenia PDF súborov v niekoľkých sekundách.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.49 MB

File Encryptor 2Novinka

'File Encryptor is a small program that encrypts and decrypts files.

Orientačný preklad: "Súboru Encryptor je malý program, ktorý šifruje a dešifruje súbory.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.18 MB

Outlook Encryption 1.0Novinka

Outlook encryptor allows you to send and receive encrypted e-mails

Orientačný preklad: Outlook šifrátor vám umožňuje posielať a prijímať šifrované e-maily

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.87 MB

Najsťahovanejšie programy