Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.89 MB
Cena: 45 $
Počet stiahnutí: 1530
Dátum pridania: 2011-05-23
Aktualizácia: 2012-03-30

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft PPT to EXE Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft PPT to EXE Converter vo verzií 7.0 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft PPT to EXE Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft PPT to EXE Converter ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Encrypt and convert ppt to exe with password protected, support microsoft powerpoint ppt, pps, pot. the encrypted file can only be opened when an Open Password is provided (PC-binding or Non-PC-binding), Only you can create open password for your users. your users can run the encrypted self-running ppt without Microsoft PowerPoint installed. The encrypted file support One Computer One Password license to your users.

Key Features :

The encrypted files can be used to achieve the following:
Multiple encryption modes:
Non-PC-Binding, All computer ,One password;
PC-Binding, One computer,One password;
ppt to exe, Convert ppt to exe only;
Only need to be authenticated once on the same computer(With same Key and Product ID);
You can specify the number of opening allowed, the time of opening and expiry date;
It can be configured to lock user's keyboard during opening;
Users can run the encrypted self-running ppt without Microsoft PowerPoint installed;
You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Open Password;
Popular screen recording can be prevented;
It can be configured to prevent opening in VMware and Virtual PC;
Encrypted files can be called from command line via a correct encryption key;
You can set whether or not allow your users print ppt.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovať a konvertovať ppt exe s heslom, podpora programu microsoft powerpoint ppt, pps, hrnci. Šifrovaný súbor je možné otvoriť len ak otvorte heslo je k dispozícii (PC záväzných alebo nezáväzných Non PC), len môžete vytvoriť heslo pre otvorenie pre používateľov. používateľom môžete spustiť šifrované automatickej ppt bez nainštalovaný program Microsoft PowerPoint. Šifrovaný súbor podporovať jeden počítač jedno heslo licenciu na používateľov.

Kľúčové funkcie: Šifrovaných súborov použiť na dosiahnutie takto: viacero spôsobov šifrovania: PC-nezáväzné, všetky počítače jedno heslo;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo;


PPT exe, konvertovať ppt exe iba;


Potrebné len raz autentizovány na tom istom počítači (S rovnakým kľúčom a Identifikácia produktu);


Môžete zadať číslo otvorenie povolený čas začatia a dátum skončenia platnosti;


Môže byť nakonfigurovaný na zámku používateľa klávesnicu počas otvárania;


Užívateľov môžete spustiť šifrované automatickej ppt bez Microsoft PowerPoint nainštalovaný;


Konfigurácia používateľa výzvu tak, aby ste používateľom vedieť, ako sa vám získať heslo pre otvorenie;


Populárna obrazovky nahrávanie možno predísť;


Môže byť nakonfigurovaný na zabránenie otvorenie VMware a Virtual PC;


Zašifrované súbory môžu byť povolaní z príkazového riadku prostredníctvom správneho šifrovacieho kľúča;


Môžete nastaviť či alebo Nepovoliť používateľom tlačiť ppt.

Sťahujte tu: DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Secure call and SMS 1.0.0Novinka

Encrypt your voice and SMS on GSM networks

Orientačný preklad: Zašifrovať svoj hlas a SMS v sieťach GSM

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Easy Email Encryption Lite 8.09Novinka

For sending and receiving encrypted email.

Orientačný preklad: Na odosielanie a prijímanie Zašifrovaný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.47 MB

SecExMail SOHO 1.5Novinka

SecExMail makes email encryption easy. Works with any email client and is free.

Orientačný preklad: SecExMail uľahčuje šifrovanie e-mailu. Pracuje s žiadne e-mailového klienta a je zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.6 MB

Icesun System Cleaner 6.00Novinka

Clean up any information you don't want to keep.

Orientačný preklad: Vyčistiť všetky informácie, ktoré nechcete ponechať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

Secura Archiver 3.01Novinka

Archive your files with 128 bit encryption!

Orientačný preklad: Archívne súbory s 128 bitovým šifrovaním!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

CovertMail 2.0.384Novinka

CovertMail helps keep your emails private. Hide your mail from prying eyes!

Orientačný preklad: CovertMail pomáha udržať vaše e-maily súkromné. Z pošty pred zvedavými očami!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.17 MB

My Computer Vault 2.1Novinka

Safely store sensitive files in an encrypted Vault file on your computer

Orientačný preklad: Bezpečné ukladanie citlivých súborov v šifrovanom súbore trezore na vašom počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.09 MB

Flexcrypt folder 2.1Novinka

Flexcrypt folder encrypts your files and folders with a password

Orientačný preklad: Flexcrypt priečinok šifruje súbory a priečinky s heslom

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.60 MB

Najsťahovanejšie programy