Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.89 MB
Cena: 45 $
Počet stiahnutí: 1466
Dátum pridania: 2011-05-23
Aktualizácia: 2012-03-30

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft PPT to EXE Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft PPT to EXE Converter vo verzií 7.0 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft PPT to EXE Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft PPT to EXE Converter ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Encrypt and convert ppt to exe with password protected, support microsoft powerpoint ppt, pps, pot. the encrypted file can only be opened when an Open Password is provided (PC-binding or Non-PC-binding), Only you can create open password for your users. your users can run the encrypted self-running ppt without Microsoft PowerPoint installed. The encrypted file support One Computer One Password license to your users.

Key Features :

The encrypted files can be used to achieve the following:
Multiple encryption modes:
Non-PC-Binding, All computer ,One password;
PC-Binding, One computer,One password;
ppt to exe, Convert ppt to exe only;
Only need to be authenticated once on the same computer(With same Key and Product ID);
You can specify the number of opening allowed, the time of opening and expiry date;
It can be configured to lock user's keyboard during opening;
Users can run the encrypted self-running ppt without Microsoft PowerPoint installed;
You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Open Password;
Popular screen recording can be prevented;
It can be configured to prevent opening in VMware and Virtual PC;
Encrypted files can be called from command line via a correct encryption key;
You can set whether or not allow your users print ppt.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovať a konvertovať ppt exe s heslom, podpora programu microsoft powerpoint ppt, pps, hrnci. Šifrovaný súbor je možné otvoriť len ak otvorte heslo je k dispozícii (PC záväzných alebo nezáväzných Non PC), len môžete vytvoriť heslo pre otvorenie pre používateľov. používateľom môžete spustiť šifrované automatickej ppt bez nainštalovaný program Microsoft PowerPoint. Šifrovaný súbor podporovať jeden počítač jedno heslo licenciu na používateľov.

Kľúčové funkcie: Šifrovaných súborov použiť na dosiahnutie takto: viacero spôsobov šifrovania: PC-nezáväzné, všetky počítače jedno heslo;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo;


PPT exe, konvertovať ppt exe iba;


Potrebné len raz autentizovány na tom istom počítači (S rovnakým kľúčom a Identifikácia produktu);


Môžete zadať číslo otvorenie povolený čas začatia a dátum skončenia platnosti;


Môže byť nakonfigurovaný na zámku používateľa klávesnicu počas otvárania;


Užívateľov môžete spustiť šifrované automatickej ppt bez Microsoft PowerPoint nainštalovaný;


Konfigurácia používateľa výzvu tak, aby ste používateľom vedieť, ako sa vám získať heslo pre otvorenie;


Populárna obrazovky nahrávanie možno predísť;


Môže byť nakonfigurovaný na zabránenie otvorenie VMware a Virtual PC;


Zašifrované súbory môžu byť povolaní z príkazového riadku prostredníctvom správneho šifrovacieho kľúča;


Môžete nastaviť či alebo Nepovoliť používateľom tlačiť ppt.

Sťahujte tu: DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

TreePad SAFE 7.6.1Novinka

High-security encryption Organizer+Editor, versatile+intuitive+powerful

Orientačný preklad: High-bezpečnostné šifrovanie médií + Editor, univerzálny + + silný intuitívne

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.85 MB

DRMsoft Excel to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert excel to exe, prevent from editing, copying and printing.

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať programu excel exe, zabrániť strih, kopírovanie a tlač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.63 MB

Easy Document Security 2.0Novinka

Encrypt document through context menu, and use it without decrypting.

Orientačný preklad: Dokáže zašifrovať dokument prostredníctvom kontextového menu, ponúka zvýšené zabezpečenie pre Vaše dokumenty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

Easy SMTP Server 2.9Novinka

Get secure and easy way to send the confidential e-mail from your portable PC!

Orientačný preklad: Získajte bezpečný a jednoduchý spôsob, ako poslať dôvernú e-mail z vášho prenosného PC!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.20 MB

Folder Password Protect 2.8Novinka

Software to password-protect folders on FAT32 and NTFS drives.

Orientačný preklad: Softvér na heslo-chrániť zložky na FAT32 a NTFS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Folder Lock Platinum 4.6Novinka

Folder LockT is a fast data encryption and password protection software for Win

Orientačný preklad: Zložka LockT je rýchle šifrovanie dát a ochrana heslom softvér pre Win

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

ViewPoint 5.01Novinka

Viewpoint - double steganography, program and data hiding, file encryption.

Orientačný preklad: Aspekty - dvojitý steganografie, program a dáta úkrytu, šifrovanie súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.02 MB

Web Password 6.0.922Novinka

Protect your web pages,html code with a password. Strong protection.

Orientačný preklad: Chráňte svoje webové stránky, html kód s heslom. Silná ochrana.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.36 MB

1 Second Folder Encrypt Free 6.71Novinka

With 1 Second Folder Encryption, You don't worry your child find your amor photo

Orientačný preklad: S 1 Druhá zložka šifrovanie, Neboj vaše dieťa nájsť amor foto

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Najsťahovanejšie programy