Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.70 MB
Cena: 49 $
Počet stiahnutí: 1592
Dátum pridania: 2011-05-23
Aktualizácia: 2011-11-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter vo verzií 7.0 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Encrypt and convert pptx or ppsx to exe with password protected, support PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 and later. You can add additional files required by this PowerPoint file into one single exe, such as flash, video, audio or other files, all files can be protected distributed. The encrypted file support One Computer One Password license to your user's computer, Only you can create open password for your users.

Key Features :

The encrypted files can be used to achieve the following:
Multiple encryption modes:
PPTX to exe, Convert PPTX to exe only - No password needed;
Non-PC-Binding, All computer, One password - You can create a playback password for all computers;
PC-Binding, One computer, One password - Each computer needs different open password;
Users only need to enter password one time for all files that encrypted by same Encryption Key and same Product ID;
Support PowerPoint 97, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 and later;
You can add additional files required by this PowerPoint file into one single exe, such as flash, video, audio or other files;
You can specify the number of opening allowed, the time of opening and expiry date;
You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Open Password;
pptx to exe, ppsx to exe, potx to exe, pptx2exe, ppsx2exe, potx2exe, ppt to exe, pps to exe.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovať a konvertovať pptx alebo ppsx exe s heslom, podporu PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 a neskôr. Môžete pridávať ďalšie súbory vyžadované týmto súboru PowerPoint do jedného jediného exe, napríklad flash, video, audio alebo iné súbory, všetky súbory môžu byť chránené distribuované. Šifrovaný súbor podpora jeden počítač jedno heslo licenciu na váš používateľ počítača, iba môžete vytvoriť heslo pre otvorenie pre používateľov.

Kľúčové funkcie: Šifrované súbory môžete použiť na dosiahnutie takto: viacero spôsobov šifrovania: PPTX do exe, konvertovať PPTX exe iba - žiadne heslo potrebnΘ;


PC-nezáväzné, všetky počítače, jedno heslo - môžete vytvoriť prehrávanie heslo pre všetky počítače;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo - každý počítač potrebuje rôznych heslo pre otvorenie;


Používatelia potrebujú iba zadať heslo, jeden čas pre všetky súbory, ktoré šifrované rovnakého šifrovacieho kľúča a istom identifikáciu produktu;


Podpora PowerPoint 97, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 a neskôr;


Môžete pridávať ďalšie súbory vyžadované týmto súboru PowerPoint do jedného jediného exe, napríklad flash, video, audio alebo iné súbory;


Môžete zadať počet otvorenie povolený čas začatia a dátum skončenia platnosti;


Môžete nakonfigurovať používateľské výzvu tak, aby používatelia vedia, ako kontaktovať získať heslo pre otvorenie;


pptx do exe, ppsx exe, potx exe, pptx2exe, ppsx2exe, potx2exe, ppt exe, pps exe.

Sťahujte tu: DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Cryptocx v6 6.2.9Novinka

Cryptocx is an OpenPGP compatible component that encrypts and decrypts all datas

Orientačný preklad: Cryptocx je OpenPGP kompatibilný komponentu, ktorá šifruje a dešifruje všetky údaje

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.90 MB

Encrypt Files 1.5Novinka

Free software to securely encrypt files and folders, 13 encryption algorithms!

Orientačný preklad: Slobodný softvér bezpečne šifrovať súbory a priečinky, 13 šifrovacie algoritmy!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.01 MB

VMPC Security 3Novinka

Encrypts files/folders/emails, wipes files, generates secure passwords

Orientačný preklad: Zašifruje súbory, priečinky/e-maily, obrúsky súbory, vytvára bezpečných hesiel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.36 MB

PDF Security - LockLizard PDF Protection 2.6.50Novinka

PDF security with secure PDF DRM protection. Stop PDF copying and printing.

Orientačný preklad: PDF zabezpečenia s bezpečnou ochranou DRM vo formáte PDF. Stop kopírovanie a tlač PDF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.15 MB

Encryption Shield 2.0.2Novinka

Encryption Shield enables you to encrypt and password protect any type of file.

Orientačný preklad: Šifrovanie štít umožňuje šifrovanie a chrániť heslom akýkoľvek typ súboru.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.09 MB

Infine Keylogger Lite 1.0Novinka

Records every word entered to your pc at background. With password protect

Orientačný preklad: Zaznamenáva každé slovo zapísať na váš počítač v pozadí. S heslom chrániť

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.61 MB

Easy Private Disk 1.11Novinka

An easy-to-use program to protect sensitive data

Orientačný preklad: Je ľahké-to-use program na ochranu citlivých údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

Secura Archiver 3.01Novinka

Archive your files with 128 bit encryption!

Orientačný preklad: Archívne súbory s 128 bitovým šifrovaním!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.8 MB

APP/Encrypt 2.0Novinka

COM+/MTS comp that helps web developers to encrypting and decrypting of data.

Orientačný preklad: COM +/ MTS comp, ktorý pomáha webovej vývojárov na šifrovanie a dešifrovanie údajov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.55 MB

Najsťahovanejšie programy