Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.70 MB
Cena: 49 $
Počet stiahnutí: 1529
Dátum pridania: 2011-05-23
Aktualizácia: 2011-11-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter vo verzií 7.0 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Encrypt and convert pptx or ppsx to exe with password protected, support PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 and later. You can add additional files required by this PowerPoint file into one single exe, such as flash, video, audio or other files, all files can be protected distributed. The encrypted file support One Computer One Password license to your user's computer, Only you can create open password for your users.

Key Features :

The encrypted files can be used to achieve the following:
Multiple encryption modes:
PPTX to exe, Convert PPTX to exe only - No password needed;
Non-PC-Binding, All computer, One password - You can create a playback password for all computers;
PC-Binding, One computer, One password - Each computer needs different open password;
Users only need to enter password one time for all files that encrypted by same Encryption Key and same Product ID;
Support PowerPoint 97, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 and later;
You can add additional files required by this PowerPoint file into one single exe, such as flash, video, audio or other files;
You can specify the number of opening allowed, the time of opening and expiry date;
You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Open Password;
pptx to exe, ppsx to exe, potx to exe, pptx2exe, ppsx2exe, potx2exe, ppt to exe, pps to exe.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovať a konvertovať pptx alebo ppsx exe s heslom, podporu PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 a neskôr. Môžete pridávať ďalšie súbory vyžadované týmto súboru PowerPoint do jedného jediného exe, napríklad flash, video, audio alebo iné súbory, všetky súbory môžu byť chránené distribuované. Šifrovaný súbor podpora jeden počítač jedno heslo licenciu na váš používateľ počítača, iba môžete vytvoriť heslo pre otvorenie pre používateľov.

Kľúčové funkcie: Šifrované súbory môžete použiť na dosiahnutie takto: viacero spôsobov šifrovania: PPTX do exe, konvertovať PPTX exe iba - žiadne heslo potrebnΘ;


PC-nezáväzné, všetky počítače, jedno heslo - môžete vytvoriť prehrávanie heslo pre všetky počítače;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo - každý počítač potrebuje rôznych heslo pre otvorenie;


Používatelia potrebujú iba zadať heslo, jeden čas pre všetky súbory, ktoré šifrované rovnakého šifrovacieho kľúča a istom identifikáciu produktu;


Podpora PowerPoint 97, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 a neskôr;


Môžete pridávať ďalšie súbory vyžadované týmto súboru PowerPoint do jedného jediného exe, napríklad flash, video, audio alebo iné súbory;


Môžete zadať počet otvorenie povolený čas začatia a dátum skončenia platnosti;


Môžete nakonfigurovať používateľské výzvu tak, aby používatelia vedia, ako kontaktovať získať heslo pre otvorenie;


pptx do exe, ppsx exe, potx exe, pptx2exe, ppsx2exe, potx2exe, ppt exe, pps exe.

Sťahujte tu: DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

File Encryptor 2Novinka

'File Encryptor is a small program that encrypts and decrypts files.

Orientačný preklad: "Súboru Encryptor je malý program, ktorý šifruje a dešifruje súbory.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.18 MB

dbQwikMySSH 1.1.0.0Novinka

Connect to MySQL using SSH, encrypt data, bypass port 3306 blocking

Orientačný preklad: Pripojiť k MySQL pomocou SSH, šifrovanie údajov, obísť prístavu 3306 blokovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.53 MB

Accent Internet Password Recovery 1.00Novinka

Instantly recover passwords from your Internet apps. Try iy free!

Orientačný preklad: Okamžite obnoviť hesla z internetového aplikácií. Skúste IY zadarmo!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.71 MB

Icesun System Cleaner 6.00Novinka

Clean up any information you don't want to keep.

Orientačný preklad: Vyčistiť všetky informácie, ktoré nechcete ponechať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

PDF Encryptor 4.0Novinka

Encrypt and protect pdf, One Computer One Password.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť pdf, jeden počítač jedno heslo.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

Word Password Recovery Wizard 2.1.2Novinka

Quickly recover passwords for documents with Word Password Recovery.

Orientačný preklad: Rýchlo obnoviť heslá pre dokumenty v programe Word Password Recovery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.73 MB

Secure Disk 2.22Novinka

Powerful encryption software with pre-boot authentication

Orientačný preklad: Výkonný šifrovací softvér s Pre-Boot Authentication

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

Advanced FTP Password Recovery 1.1.180.2006Novinka

Advanced FTP Password Recovery - FTP password recovery tool

Orientačný preklad: Pokročilé FTP Password Recovery - FTP hesla nástroj pre obnovu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

OpenOffice Writer Password Recovery 1.0.6Novinka

Recover passwords for protected documents created in OpenOffice.org Writer.

Orientačný preklad: Obnoviť hesla pre chránené dokumenty vytvorené v OpenOffice.org Writer.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

Najsťahovanejšie programy