Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.70 MB
Cena: 49 $
Počet stiahnutí: 1405
Dátum pridania: 2011-05-23
Aktualizácia: 2011-11-18

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter vo verzií 7.0 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Encrypt and convert pptx or ppsx to exe with password protected, support PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 and later. You can add additional files required by this PowerPoint file into one single exe, such as flash, video, audio or other files, all files can be protected distributed. The encrypted file support One Computer One Password license to your user's computer, Only you can create open password for your users.

Key Features :

The encrypted files can be used to achieve the following:
Multiple encryption modes:
PPTX to exe, Convert PPTX to exe only - No password needed;
Non-PC-Binding, All computer, One password - You can create a playback password for all computers;
PC-Binding, One computer, One password - Each computer needs different open password;
Users only need to enter password one time for all files that encrypted by same Encryption Key and same Product ID;
Support PowerPoint 97, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 and later;
You can add additional files required by this PowerPoint file into one single exe, such as flash, video, audio or other files;
You can specify the number of opening allowed, the time of opening and expiry date;
You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Open Password;
pptx to exe, ppsx to exe, potx to exe, pptx2exe, ppsx2exe, potx2exe, ppt to exe, pps to exe.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Šifrovať a konvertovať pptx alebo ppsx exe s heslom, podporu PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 a neskôr. Môžete pridávať ďalšie súbory vyžadované týmto súboru PowerPoint do jedného jediného exe, napríklad flash, video, audio alebo iné súbory, všetky súbory môžu byť chránené distribuované. Šifrovaný súbor podpora jeden počítač jedno heslo licenciu na váš používateľ počítača, iba môžete vytvoriť heslo pre otvorenie pre používateľov.

Kľúčové funkcie: Šifrované súbory môžete použiť na dosiahnutie takto: viacero spôsobov šifrovania: PPTX do exe, konvertovať PPTX exe iba - žiadne heslo potrebnΘ;


PC-nezáväzné, všetky počítače, jedno heslo - môžete vytvoriť prehrávanie heslo pre všetky počítače;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo - každý počítač potrebuje rôznych heslo pre otvorenie;


Používatelia potrebujú iba zadať heslo, jeden čas pre všetky súbory, ktoré šifrované rovnakého šifrovacieho kľúča a istom identifikáciu produktu;


Podpora PowerPoint 97, PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 a neskôr;


Môžete pridávať ďalšie súbory vyžadované týmto súboru PowerPoint do jedného jediného exe, napríklad flash, video, audio alebo iné súbory;


Môžete zadať počet otvorenie povolený čas začatia a dátum skončenia platnosti;


Môžete nakonfigurovať používateľské výzvu tak, aby používatelia vedia, ako kontaktovať získať heslo pre otvorenie;


pptx do exe, ppsx exe, potx exe, pptx2exe, ppsx2exe, potx2exe, ppt exe, pps exe.

Sťahujte tu: DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

RightClickEncrypt 2.0.1Novinka

Strong Encryption Software for your PC

Orientačný preklad: Silné šifrovací softvér pre váš počítač

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.47 MB

CryptDecrypt 1.16Novinka

Encrypt and password protect your files and folders.

Orientačný preklad: Šifrovať a chrániť heslom súbory a priečinky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

PayPal Batch Encrypted Button Generator 3.0Novinka

Increase profits with time sensitive discounts and keep your payments secure.

Orientačný preklad: Zvýšenie zisku s časovo citlivé zliav a aby sa vaše platby bezpečné.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.78 MB

ViewPoint 5.01Novinka

Viewpoint - double steganography, program and data hiding, file encryption.

Orientačný preklad: Aspekty - dvojitý steganografie, program a dáta úkrytu, šifrovanie súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.02 MB

Alligator Data Guard 1.1.060Novinka

Alligator Data Guard is a powerful tool for protecting your confidential data.

Orientačný preklad: Alligator Data Guard je mocný nástroj pre ochranu vašich dôverných údajov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.87 MB

Steganography: Encrypt Password in Image 2.8Novinka

Steganography, digital watermarking, encryption, image files, hide, photographs

Orientačný preklad: Steganografie, digitálne vodoznaky, šifrovanie, obrazových súborov, skryť, fotografie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.36 MB

Advanced FTP Password Recovery 1.1.180.2006Novinka

Advanced FTP Password Recovery - FTP password recovery tool

Orientačný preklad: Pokročilé FTP Password Recovery - FTP hesla nástroj pre obnovu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.20 MB

VIPstegano 1.2.1Novinka

A tool to hide scrambled text in a picture - a way to avoid attention

Orientačný preklad: Nástroj pre skrytie miešaná textu v obrázku - spôsob, ako sa vyhnúť pozornosti

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.54 MB

ShareCrypt 2.1Novinka

Strong encryption algorithms such as AES 256 bit and Blowfish 448 Bit.

Orientačný preklad: Silné šifrovacie algoritmy, napríklad AES 256 a Blowfish 448 bitových.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.6 MB

Najsťahovanejšie programy