Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DRMsoft Video to exe encryptor 10.3

Autor: DRMsoft.com
Stránka: www.drmsoft.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.84 MB
Cena: 45 $
Počet stiahnutí: 1445
Dátum pridania: 2011-05-22
Aktualizácia: 2012-01-16

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu DRMsoft Video to exe encryptor:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DRMsoft Video to exe encryptor vo verzií 10.3 od autora DRMsoft.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DRMsoft Video to exe encryptor je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DRMsoft Video to exe encryptor ..

Popis od autora programu - DRMsoft.com v anglickom jazyku:

Video to EXE Converter, Encrypt and convert video to exe with password protect, Smart-Anti screen recording, Support floating watermark, You can set playing time and expiry date, You can adjust playback rate. Support wmv, avi, flv, mpeg, rmvb, asf, mp4, etc. Use yourself encryption key to encrypt your video files to exe. The encrypted video files can only be opened via a Playback Password. The encrypted files can be used to achieve the following:
1, Multiple encryption modes:
Non-PC-Binding, All computer ,One password;
PC-Binding, One computer,One password;
Video2exe, Convert video to exe only;
Only need to be authenticated once on the same computer(With same Key and Product ID).
2, You can specify the number of playbacks allowed, the time of playback and expiry date.
3, It can be configured to lock user's keyboard or mouse during playback.
4, It can be configured to prevent other windows from opening during playback;
5, Watermarks can be added to videos, support fixed or floating watermarks;
6, You can configure a user prompt so as to let users know how to contact you to obtain the Playback Password;
7, Popular screen recording can be prevented. You can also use smart-anti screen recording to prevent all other screen recording software.
8, Support many many video format, avi to exe, wmv to exe, rmvb to exe, mpg to exe, rm to exe, asf to exe, mp3 to exe, wma to exe, flv to exe, mpeg to exe, if you want to convert other video format, your users must install correct codec, you can tell your user how to download and install the codec.
9, Mouse double click on the screen to full screen
10, It can be configured to prevent opening in VMware and Virtual PC
11, You can adjust the playback rate during playback
12, Encrypted video or audio can be called from command line via a correct encryption key.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Video EXE Converter, šifrovať a konvertovať video do exe heslom chrániť, Smart Anti obrazovka nahrávania, podpora plávajúce vodoznak, môžete nastaviť hranie čas a dátum, môžete upraviť rýchlosť prehrávania. Podpora wmv, avi, flv, mpeg, rmvb, asf, mp4, atď. Použite sami šifrovací kľúč na šifrovanie vašich video súborov do exe. Šifrované video súbory môžu otvárať iba cez prehrávanie heslo. Šifrované súbory môžete použiť na dosiahnutie takto: 1, viacero spôsobov šifrovania: PC-nezáväzné, všetky počítače, jedno heslo;


PC-záväzné, jeden počítač, jedno heslo;


Video2exe, Convert video to exe iba;


Len potrebujete overený raz na rovnakom počítači (S rovnakým kľúčom a Identifikácia produktu).


2, Môžete zadať číslo playbacks povolený čas prehrávania a dátum.


3, Je možné nakonfigurovať na zámok používateľa klávesnice alebo myši počas prehrávania.


4, Je možné nakonfigurovať na ostatné okná zabrániť otváraniu počas prehrávania;


5, Vodoznaky môže byť pridané na videá, podpora pevnú alebo plávajúcu vodoznaky;


6, Môžete nakonfigurovať výzvu používateľa tak, aby používatelia vedia, ako kontaktovať získať heslo prehrávania;


7, Populárnej obrazovky nahrávanie možno predchádzať. Môžete použiť aj smart anti obrazovka nahrávania na zabránenie všetky ostatné obrazovka nahrávania softvér.


8, Podporu mnohých mnohých video vo formáte avi to exe, wmv exe, rmvb exe, mpg exe, rm exe, asf exe, mp3 exe, wma exe, flv exe, mpeg exe, ak chcete konvertovať iné video vo formáte, vaše užívateľov musí nainštalovať správny kodek, môžete povedať svoje užívateľské ako prevziať a nainštalovať kodek.


9, Dvojitým kliknutím myši na obrazovke na celú obrazovku 10, môže byť nakonfigurovaný na zabránenie otvorenie VMware a Virtual PC 11, môžete upraviť rýchlosť prehrávania počas prehrávania 12, kódovaný video alebo audio môže nazývať z príkazového riadku cez správne šifrovacieho kľúča.

Sťahujte tu: DRMsoft Video to exe encryptor 10.3

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

ID Image Protector 1.2Novinka

ID Image Protector encrypts documents into images.

Orientačný preklad: ID obrázku chránič šifruje dokumenty do obrazov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.57 MB

RightClickEncrypt 2.0.1Novinka

Strong Encryption Software for your PC

Orientačný preklad: Silné šifrovací softvér pre váš počítač

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.47 MB

File Own Guard 2.1Novinka

Swift File and Folder Encryption and Secure Data Deletion Tool...

Orientačný preklad: Swift šifrovanie súborov a priečinkov a bezpečné odstránenie dát nástroj ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.27 MB

Window Security Toolkit 5.0Novinka

Get Advanced Security and 160 bit Encryption for your PC.

Orientačný preklad: Získajte rozšíreným zabezpečením a 160 bit šifrovanie pre vaše PC.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.67 MB

CAD DWG Drawing Protector 8.0Novinka

Encrypt and protect AutoCAD DWG,DXF, HPGL, SVG files.

Orientačný preklad: Zašifrovať a chrániť AutoCAD DWG, DXF, HPGL, SVG súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.01 MB

DRMsoft Pdf to EXE Encrypter 9.0Novinka

PDF to EXE Converter, encrypt and convert pdf to exe with password protected

Orientačný preklad: PDF EXE prevodník, šifrovanie a konvertovať pdf na exe s heslom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

Sofonica Folder Soldier Free 1.3Novinka

A simple tool which can lock folders and protect them from unauthorized persons.

Orientačný preklad: Jednoduchý nástroj, ktorý môžete zamknúť priečinky a ochráni ich pred neoprávneným osobám.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.30 MB

BCArchive 2.02.1Novinka

BCArchive creates encrypted archive and allows you to e-mail it to your friend

Orientačný preklad: So softvérom BCArchive môžete šifrovať a komprimovať súbory.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.56 MB

KaKa Folder Protector 5.50Novinka

KaKa Foder protector is a powerful and easy-to-use program for protection

Orientačný preklad: Ks Foder Protektor je mocný a ľahké-to-use program pre ochranu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.64 MB

Najsťahovanejšie programy