Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

DXF Export for Solid Edge 1.0

Autor: SYCODE
Stránka: www.sycode.com
Licencia: Commercial
Veľkosť: 3.15 MB
Cena: 195 $
Počet stiahnutí: 1709
Dátum pridania: 2009-01-02
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu DXF Export for Solid Edge:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér DXF Export for Solid Edge vo verzií 1.0 od autora SYCODE. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu DXF Export for Solid Edge je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér DXF Export for Solid Edge ..

Popis od autora programu - SYCODE v anglickom jazyku:

DXF Export for Solid Edge is an AutoCAD® DXF file export add-in for Solid Edge®. This add-in gives Solid Edge the ability to export 3D solid and surface data from a Solid Edge part or assembly document to 3D Polyface Meshes in an AutoCAD DXF file.

DXF Export for Solid Edge tessellates the solid bodies in a Solid Edge part or assembly document into individual triangular meshes. These meshes are then exported to an ASCII DXF file as 3D Polyface mesh objects. The DXF file can then be imported into a variety of CAD applications.

DXF Export for Solid Edge is very easy to use. Once installed, it automatically loads itself into Solid Edge and adds a new submenu called "DXF Export for Solid Edge" to the Solid Edge Applications menu.

The 'DXF Export for Solid Edge' menu consists of the following commands:
# Export - Export meshes to a DXF file
# Help - Display the DXF Export for Solid Edge help file
# Register - Register your copy of DXF Export for Solid Edge
# About - Display the DXF Export for Solid Edge About box

DXF Export for Solid Edge comes with detailed documentation for each command as well as a tutorial to get you started in the shortest possible time.


The DXF File Format

The AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format, or Drawing Exchange Format) is a CAD data file format, developed by Autodesk as their solution for enabling data interoperability between AutoCAD and other programs. DXF was originally introduced in December 1982 as part of AutoCAD 1.0, and was intended to provide an exact representation of the data in the AutoCAD native file format, DWG (Drawing), for which Autodesk didn't (and doesn't) publish specifications.

DXF is probably one of the most widely supported vector formats in the world today. DXF is rich in features, including: support for 3D objects, curves, text, associative dimensioning, etc. Although DXF was developed to represent the data used in a CAD program, it is used by many programs as a "least common denominator".

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

DXF export pre Solid Edge je AutoCAD ® DXF súbor export add-in pre Solid Edge ®. Tento add-in dáva Solid Edge možnosť exportovať 3D objemových a plošných dát z časti Solid Edge alebo zostavy dokumentu 3D Polyface Oká v súbore AutoCAD DXF. DXF export pre Solid Edge tessellates pevných telies v Solid Edge alebo časti dokumentu zostavy na jednotlivé trojuholníkové siete. Tieto mriežky sú potom vyvážajú do súboru ASCII DXF ako 3D objekty Polyface ok. DXF súbor je potom možné importovať do rôznych aplikácií CAD. DXF export pre Solid Edge je veľmi jednoduché použitie. Po inštalácii sa automaticky načíta sa do Solid Edge a pridá nové menu s názvom "Export DXF pre Solid Edge" do Solid Edge menu Aplikácie. 'Export DXF pre Solid Edge' menu sa skladá z nasledujúcich príkazov: # Export - Exportovať do súboru ok DXF # Help - zobrazenie DXF Export pre Solid Edge súboru pomôcť # Registrácia - Registrácia kópiu DXF export pre Solid Edge # O - Zobrazenie DXF Export pre Solid Edge O box DXF export pre Solid Edge prichádza s podrobnou dokumentáciou pre každý príkaz, rovnako ako návod, ako začať v čo najkratšom čase. DXF formát súboru AutoCAD DXF (Drawing Interchange Format, alebo kreslenie Exchange Format) je CAD dát formát súboru, vyvinutý spoločnosťou Autodesk ako ich riešenie umožňujúce interoperabilitu dát medzi AutoCADom a inými programami. DXF bol pôvodne predstavený v decembri 1982 ako súčasť AutoCAD 1.0, a bol zamýšľal poskytovať presné reprezentácia dát v AutoCADe natívny formát súborov, DWG (Drawing), pre ktoré Autodesk nebola (a nie) zverejní špecifikácie . DXF je pravdepodobne jedným z najviac podporovaných vektorových formátov v dnešnom svete. DXF je bohatý na funkcie, vrátane: podpora pre 3D objekty, krivky, text, asociatívne kótovanie, atď Hoci DXF bol vyvinutý s cieľom reprezentovať údaje použité v programe CAD, to je používané veľa programov ako "najmenší spoločný menovateľ".

Sťahujte tu: DXF Export for Solid Edge 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Realtime Landscaping Pro 3 Demo 3.07Novinka

New landscape design software helps you visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Nové krajiny design softvér vám pomôže vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 56.66 MB

Design Master HVAC 6Novinka

Integrated HVAC building design and drafting software

Orientačný preklad: Integrovaný HVAC stavebné konštrukcie a navrhovania softvéru

Licencia: Commercial | Veľkosť: 6.38 MB

DWG to Image Converter 2.00Novinka

Convert DWG to JPG, DWG to PNG, DWG to TIFF, DWG to BMP, DWG to EPS, DWG to PS.

Orientačný preklad: Konvertovať DWG na JPG, DWG na PNG, DWG na TIFF, DWG na BMP, DWG na EPS, DWG na PS.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.83 MB

AcceliCAD 2010 6.6Novinka

AcceliCAD is the new standard for low-cost CAD software with DWG compatibility

Orientačný preklad: AcceliCAD je nový štandard pre low-cost CAD softvér s kompatibilitou DWG

Licencia: Shareware | Veľkosť: 172.43 MB

Shipping Container House Plans 1.1Novinka

Shipping Container House Plans Software

Orientačný preklad: Lodné kontajner dom plány softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 45.79 MB

Total CAD Converter 1.4Novinka

CAD Converter converts CAD files to tiff, PDF, bmp, jpeg, png, wmf, dxf in batch

Orientačný preklad: CAD Converter prevádza CAD súbory do formátu TIFF, PDF, BMP, JPEG, PNG, WMF, DXF v dávkovom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.91 MB

Monocok 2.60Novinka

Monocok : Intuitive CAD tool to design ovoid fuselages for model builder.

Orientačný preklad: Monocok: Intuitívne CAD nástroj pre navrhovanie vajcovitý trupy pre modelárskeho.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.49 MB

TRIANGULATION for IntelliCAD 3.8Novinka

TRIANGULATION,ISOLINES,VOLUME,LOADING of XYZ points file,3DINTERSECTION,sections

Orientačný preklad: Triangulácie, IZOČAR, VOLUME, NAKLADACIE bodov XYZ súboru, 3DINTERSECTION, profily

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.57 MB

Modular Homes 1.2 1.2Novinka

Modular Homes Design Software - Free Home Planner Software

Orientačný preklad: Modulárny domov designu softvér - softvér zadarmo domov Planner

Licencia: Freeware | Veľkosť: 45.79 MB

Najsťahovanejšie programy