Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Dynamic AutoComplete Tool 1.1.125.0

Autor: LaMarvin
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.95 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 793
Dátum pridania: 2004-07-29
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Dynamic AutoComplete Tool:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Dynamic AutoComplete Tool vo verzií 1.1.125.0 od autora LaMarvin. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Dynamic AutoComplete Tool je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Dynamic AutoComplete Tool ..

Popis od autora programu - LaMarvin v anglickom jazyku:

Add AutoComplete to any WinForms application and turn your TextBoxes and ComboBoxes into intelligent user agents. Data-entry forms, find boxes, logon screens, file/URL pickers...those types of UI elements will benefit greatly from being AutoComplete-enabled. Dynamic AutoComplete Tool will do it for you--without coding! Your users will love the enhancements Add AutoComplete to your WinForms application and improve your users' productivity by more than 100% (source: http://www.humanfactors.com). With Dynamic AutoComplete Tool, it's just a matter of a few mouse clicks. And the autocomplete feature is 100% compatible with that your users already know from Office, Internet Explorer and the Windows Shell.

You don't have to wait for Whidbey in order to add autocomplete to your WinForms application. You can have it now! And, of course, it will work in Whidbey, too.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pridať Automatické dokončovanie pre akúkoľvek aplikáciu WinForms a zase textové polia a ComboBoxes do inteligentných užívateľských agentov. Data-prihlášky, nájdete krabice, prihlasovacie obrazovky, súboru / URL zberači ... tie typy prvkov UI budú značne ťažiť z bytia dokončovania-povolená. Dynamické dokončovanie Nástroj bude to pre vás - bez kódovania! Vaši užívatelia budú milovať vylepšenia Pridať dokončovania vašej aplikácii WinForms a zvýšiť produktivitu používateľov 'o viac ako 100% (zdroj: http://www.humanfactors.com). S dynamickým dokončovanie Tool, je to len otázkou niekoľkých kliknutí myšou. A funkcia automatického dokončovania je 100% kompatibilný sa, že užívatelia už poznajú z Office, Internet Explorer a systému Windows. Nemusíte čakať na Whidbey za účelom doplnenia autocomplete pre vašu aplikáciu WinForms. Môžete si to teraz! A samozrejme, to bude v Whidbey, taky.

Sťahujte tu: Dynamic AutoComplete Tool 1.1.125.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Aspose.Workflow for .NET 3.1.0.0Novinka

Aspose.Workflow is a .NET workflow component for automating business processes.

Orientačný preklad: Aspose.workflow je.ČISTÝ tok činností zložky pre automatizáciu obchodných procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.90 MB

Aspose.Grid for .NET 2.0.1.0Novinka

Aspose.Grid is a .NET component that provides you a total grid solution.

Orientačný preklad: Aspose.Grid je.ČISTÝ súčasť, ktorá vám poskytuje celkový mriežky riešenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 20.60 MB

VB Barcode Integration Kit 2007Novinka

Visual Basic Barcode Integration Kit & Tutorial.

Orientačný preklad: Visual Basic čiarového kódu integrácie Kit & Tutorial.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

JRSpell Checker 5.0Novinka

...ActiveX control to add spell checking capabilities to your applications

Orientačný preklad: ... Ovládacieho prvku ActiveX pridať kontrolu pravopisu, aby vaše aplikácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.37 MB

J4L-RChart for .NET 2.1Novinka

Windows and web .NET control for charting

Orientačný preklad: Windows a web. NET ovládanie grafov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.53 MB

DF_Language 1.0.264Novinka

DF_Language gives you multiple languages to your Visual Basic projects

Orientačný preklad: DF_Language vám dáva viac jazykov do projektov programu Visual Basic

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.04 MB

VB.Net to C# Converter 2.30Novinka

Convert VB.Net to C# with VBConversions VB.Net to C# Converter

Orientačný preklad: Konvertovať VB.Net na C# s VBConversions VB.Net C# prevodník

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.81 MB

Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0Novinka

Aspose.Diagram is a pure .NET class library for working with MS Visio files.

Orientačný preklad: Knižnica tried pre prácu so súbormi MS Visio pre platformu .NET.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.30 MB

itCode39 1.0.0Novinka

Freeware control For VB6 - use and print code 39 barcodes from you own programs.

Orientačný preklad: Freeware pre kontrolu VB6 - použitie a tlač čiarových kódov Code 39 z vás vlastné programy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Najsťahovanejšie programy