Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Dynamic AutoComplete Tool 1.1.125.0

Autor: LaMarvin
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.95 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 857
Dátum pridania: 2004-07-29
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Dynamic AutoComplete Tool:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Dynamic AutoComplete Tool vo verzií 1.1.125.0 od autora LaMarvin. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Dynamic AutoComplete Tool je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Dynamic AutoComplete Tool ..

Popis od autora programu - LaMarvin v anglickom jazyku:

Add AutoComplete to any WinForms application and turn your TextBoxes and ComboBoxes into intelligent user agents. Data-entry forms, find boxes, logon screens, file/URL pickers...those types of UI elements will benefit greatly from being AutoComplete-enabled. Dynamic AutoComplete Tool will do it for you--without coding! Your users will love the enhancements Add AutoComplete to your WinForms application and improve your users' productivity by more than 100% (source: http://www.humanfactors.com). With Dynamic AutoComplete Tool, it's just a matter of a few mouse clicks. And the autocomplete feature is 100% compatible with that your users already know from Office, Internet Explorer and the Windows Shell.

You don't have to wait for Whidbey in order to add autocomplete to your WinForms application. You can have it now! And, of course, it will work in Whidbey, too.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pridať Automatické dokončovanie pre akúkoľvek aplikáciu WinForms a zase textové polia a ComboBoxes do inteligentných užívateľských agentov. Data-prihlášky, nájdete krabice, prihlasovacie obrazovky, súboru / URL zberači ... tie typy prvkov UI budú značne ťažiť z bytia dokončovania-povolená. Dynamické dokončovanie Nástroj bude to pre vás - bez kódovania! Vaši užívatelia budú milovať vylepšenia Pridať dokončovania vašej aplikácii WinForms a zvýšiť produktivitu používateľov 'o viac ako 100% (zdroj: http://www.humanfactors.com). S dynamickým dokončovanie Tool, je to len otázkou niekoľkých kliknutí myšou. A funkcia automatického dokončovania je 100% kompatibilný sa, že užívatelia už poznajú z Office, Internet Explorer a systému Windows. Nemusíte čakať na Whidbey za účelom doplnenia autocomplete pre vašu aplikáciu WinForms. Môžete si to teraz! A samozrejme, to bude v Whidbey, taky.

Sťahujte tu: Dynamic AutoComplete Tool 1.1.125.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

EULA Magic 2007Novinka

Visual Basic distributed application license form builder and installer.

Orientačný preklad: Visual Basic distribuovanej aplikácii license forme builder a Inštalátor.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

MSDE Manager 5.13Novinka

MSDE Manager allows you to do all of the common operations of MSDE admin.

Orientačný preklad: MSDE Manager umožňuje robiť všetky bežné operácie MSDE admin.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.05 MB

Aspose.Report for .NET 2.7.0.0Novinka

Aspose.Report is a query building and charting control for .NET applications.

Orientačný preklad: Aspose.Report je dotaz, stavebné a mapovať ovládanie. NET aplikácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.10 MB

Aspose.Total for .NET 1.4.0.5Novinka

Aspose.Total is a suite of 13 powerful and widely used .NET components.

Orientačný preklad: Aspose.Total je sada 13 mocný a široko používané.ČISTÉ zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 134.50 MB

Aspose.Words for .NET 10.2.0.0Novinka

Aspose.Words is a .NET component to read, write, modify & convert a Word doc.

Orientačný preklad: Aspose.words je.ČISTÉ zložky čítať, písať, upraviť "convert Word doc.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 26.30 MB

Aspose.Workflow for .NET 3.1.0.0Novinka

Aspose.Workflow is a .NET workflow component for automating business processes.

Orientačný preklad: Aspose.workflow je.ČISTÝ tok činností zložky pre automatizáciu obchodných procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.90 MB

Visual Basic 6.0 HelpVistaXPDiamond 2.0.0.0Novinka

Visual Basic 6.0 + activex controls (HVXPD) free download at visual-basic-6.com

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 + ovládacie prvky ActiveX (HVXPD) voľne k stiahnutiu na vizuálne-základné-6.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

itCode39 1.0.0Novinka

Freeware control For VB6 - use and print code 39 barcodes from you own programs.

Orientačný preklad: Freeware pre kontrolu VB6 - použitie a tlač čiarových kódov Code 39 z vás vlastné programy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Aurigma PhotoEditor 2.0Novinka

ASP.NET online photo editing app, rich functionality (crop, remove red-eye, etc)

Orientačný preklad: ASP.NET online aplikáciu pre úpravy fotografií, bohaté funkcie (orez, odstránenie červených očí-, atď)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.22 MB

Najsťahovanejšie programy