Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Dynamic AutoComplete Tool 1.1.125.0

Autor: LaMarvin
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.95 MB
Cena: 49.95 $
Počet stiahnutí: 821
Dátum pridania: 2004-07-29
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Dynamic AutoComplete Tool:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Dynamic AutoComplete Tool vo verzií 1.1.125.0 od autora LaMarvin. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Dynamic AutoComplete Tool je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Dynamic AutoComplete Tool ..

Popis od autora programu - LaMarvin v anglickom jazyku:

Add AutoComplete to any WinForms application and turn your TextBoxes and ComboBoxes into intelligent user agents. Data-entry forms, find boxes, logon screens, file/URL pickers...those types of UI elements will benefit greatly from being AutoComplete-enabled. Dynamic AutoComplete Tool will do it for you--without coding! Your users will love the enhancements Add AutoComplete to your WinForms application and improve your users' productivity by more than 100% (source: http://www.humanfactors.com). With Dynamic AutoComplete Tool, it's just a matter of a few mouse clicks. And the autocomplete feature is 100% compatible with that your users already know from Office, Internet Explorer and the Windows Shell.

You don't have to wait for Whidbey in order to add autocomplete to your WinForms application. You can have it now! And, of course, it will work in Whidbey, too.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pridať Automatické dokončovanie pre akúkoľvek aplikáciu WinForms a zase textové polia a ComboBoxes do inteligentných užívateľských agentov. Data-prihlášky, nájdete krabice, prihlasovacie obrazovky, súboru / URL zberači ... tie typy prvkov UI budú značne ťažiť z bytia dokončovania-povolená. Dynamické dokončovanie Nástroj bude to pre vás - bez kódovania! Vaši užívatelia budú milovať vylepšenia Pridať dokončovania vašej aplikácii WinForms a zvýšiť produktivitu používateľov 'o viac ako 100% (zdroj: http://www.humanfactors.com). S dynamickým dokončovanie Tool, je to len otázkou niekoľkých kliknutí myšou. A funkcia automatického dokončovania je 100% kompatibilný sa, že užívatelia už poznajú z Office, Internet Explorer a systému Windows. Nemusíte čakať na Whidbey za účelom doplnenia autocomplete pre vašu aplikáciu WinForms. Môžete si to teraz! A samozrejme, to bude v Whidbey, taky.

Sťahujte tu: Dynamic AutoComplete Tool 1.1.125.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

VB Barcode Integration Kit 2007Novinka

Visual Basic Barcode Integration Kit & Tutorial.

Orientačný preklad: Visual Basic čiarového kódu integrácie Kit & Tutorial.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.04 MB

IPP Text To Binary Converter 1Novinka

IPP Text To Binary Converter converts text to binary and vice versa

Orientačný preklad: IPP Text na binárne Converter skonvertuje text na binárne a naopak

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

VBA Code Compare 0.4Novinka

Allows you to compare and merge a Visual Basic code embedded into a VBA project.

Orientačný preklad: Umožňuje porovnať a zlúčiť kódu jazyka Visual Basic, vložené do projektu VBA.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.94 MB

Vb Card Search VbGames 1.0.0Novinka

This game is a fun way to test your memory skills.

Orientačný preklad: Táto hra je zábavný spôsob, ako vyskúšať svoje zručnosti pamäte.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

J4L-RChart for .NET 2.1Novinka

Windows and web .NET control for charting

Orientačný preklad: Windows a web. NET ovládanie grafov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.53 MB

.NET Barcode Recognition Decoder SDK 1.0Novinka

Barcode Recognition and Decoder SDK for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: Rozpoznávanie čiarových kódov a Decoder SDK pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.24 MB

Aspose.Total for .NET 1.4.0.5Novinka

Aspose.Total is a suite of 13 powerful and widely used .NET components.

Orientačný preklad: Aspose.Total je sada 13 mocný a široko používané.ČISTÉ zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 134.50 MB

NetWebDownload .Net Component 1.0.0.0Novinka

NetWebDownload .Net Component gives Visual Studio applications internet access.

Orientačný preklad: NetWebDownload.Čisté zložky dáva aplikácie Visual Studio prístup na internet.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Aurigma PhotoEditor 2.0Novinka

ASP.NET online photo editing app, rich functionality (crop, remove red-eye, etc)

Orientačný preklad: ASP.NET online aplikáciu pre úpravy fotografií, bohaté funkcie (orez, odstránenie červených očí-, atď)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.22 MB

Najsťahovanejšie programy