Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

E-mail Management Server 9

Autor: MADSolutions
Licencia: Demo
Veľkosť: 12.23 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 1739
Dátum pridania: 2005-08-02
Aktualizácia: 2012-01-31

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Krátky popis k programu E-mail Management Server:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér E-mail Management Server vo verzií 9 od autora MADSolutions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu E-mail Management Server je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér E-mail Management Server ..

Popis od autora programu - MADSolutions v anglickom jazyku:

E-mail Management Server allows administrators to move, copy, delete or archive messages and attachments based on content, age, location, type and size. Administration and management is extremely intuitive with a snap-in for the Microsoft Management Console. All administration is performed through easy to understand and use step by step wizards. Quickly and easily setup a scheduled e-mail management, and view the reports on just how efficiently you can clean up your e-mail environment with E-mail Management Server. The price listed is per Microsoft Exchange mailbox. Contact us for information regarding volume discounts or for licensing including Public Folder and Personal Folder Files (PST Files).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

E-mailovú Management Server umožňuje správcom premiestniť, skopírovať, odstrániť alebo archivovať správ a príloh založenú na obsahu, vek, umiestnenie, typ a veľkosť. Správa a je veľmi intuitívne s modulom pre konzoly Microsoft Management Console. Všetky správy sa vykoná pomocou ľahko pochopiteľné a použiteľné krok za krokom sprievodcov. Rýchlo a jednoducho nastaviť pravidelné e-mailové správy a zobraziť jednotlivé správy o len ako efektívne môže upratať prostredie vášho e-mailu s e-mailovú Management Server. Ceny uvedené je za schránku na serveri Microsoft Exchange. Kontaktujte nás pre informácie týkajúce sa rabaty alebo licencií vrátane verejného priečinka a súbory osobných priečinkov (PST súbory).

Sťahujte tu: E-mail Management Server 9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Advanced Mailcheck+ 2.5Novinka

Let your keyboard lights blink when getting a mail ! And much more...

Orientačný preklad: Aplikácia ktorá upozorňuje na prichádzajúci e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.84 MB

Cobra Check Mail 1.23Novinka

Handy utility to view and delete email directly from your mail server

Orientačný preklad: Praktický nástroj pre prehliadanie a odstraňovanie e-mailov priamo z vášho poštového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.12 MB

SpreadMsg Lite 5.31Novinka

Unattended Data Capture, Scan, Extract & Instant Messaging / Data Forwarding

Orientačný preklad: Odosielanie neobsluhované údajov zachytávania, skenovanie, extrakt & okamžitých správ / zasielanie údajov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.65 MB

Actual Address Book Recovery 2.0Novinka

A robust tool to restore your contacts from damaged Windows Address Book files.

Orientačný preklad: Robustný nástroj pre obnovenie kontaktov z poškodených súborov adresára systému Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.94 MB

GFI MailArchiver for Exchange 6.1Novinka

Email archiving and email management software at an unbeatable price.

Orientačný preklad: Archiváciu e-mailov a e-mail management softvér za bezkonkurenčnú cenu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 35.10 MB

SplitEmail 13Novinka

Compose email containing personalized content, specific to each recipient

Orientačný preklad: Napísať e-mail obsahujúci individualizovaný obsah, špecifické pre jednotlivých príjemcov

Licencia: Commercial | Veľkosť: 6.77 MB

RealMetrics Client - Email Hosting 1.00.00Novinka

Review the reliability, speed, and customer service of email hosting providers

Orientačný preklad: Preskúmanie spoľahlivosť, rýchlosť a zákaznícke služby email hostingové poskytovateľov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.96 MB

Crawler Email Notifier 4.5Novinka

Get our Free, easy to use and set up Email Notifier!

Orientačný preklad: Získajte našu voľný jednoduché použitie a nastaviť Email oznamovateľ!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.54 MB

Windows Mail Attachment Extractor Vista 1.10Novinka

Taking a bunch of attachments out of Windows Mail and save them on your disk.

Orientačný preklad: Užívanie veľa príloh z Windows Mail a uložiť ich na vašom disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.0 MB

Najsťahovanejšie programy