Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

E-mail Management Server 9

Autor: MADSolutions
Licencia: Demo
Veľkosť: 12.23 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 1798
Dátum pridania: 2005-08-02
Aktualizácia: 2012-01-31

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Krátky popis k programu E-mail Management Server:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér E-mail Management Server vo verzií 9 od autora MADSolutions. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu E-mail Management Server je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér E-mail Management Server ..

Popis od autora programu - MADSolutions v anglickom jazyku:

E-mail Management Server allows administrators to move, copy, delete or archive messages and attachments based on content, age, location, type and size. Administration and management is extremely intuitive with a snap-in for the Microsoft Management Console. All administration is performed through easy to understand and use step by step wizards. Quickly and easily setup a scheduled e-mail management, and view the reports on just how efficiently you can clean up your e-mail environment with E-mail Management Server. The price listed is per Microsoft Exchange mailbox. Contact us for information regarding volume discounts or for licensing including Public Folder and Personal Folder Files (PST Files).

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

E-mailovú Management Server umožňuje správcom premiestniť, skopírovať, odstrániť alebo archivovať správ a príloh založenú na obsahu, vek, umiestnenie, typ a veľkosť. Správa a je veľmi intuitívne s modulom pre konzoly Microsoft Management Console. Všetky správy sa vykoná pomocou ľahko pochopiteľné a použiteľné krok za krokom sprievodcov. Rýchlo a jednoducho nastaviť pravidelné e-mailové správy a zobraziť jednotlivé správy o len ako efektívne môže upratať prostredie vášho e-mailu s e-mailovú Management Server. Ceny uvedené je za schránku na serveri Microsoft Exchange. Kontaktujte nás pre informácie týkajúce sa rabaty alebo licencií vrátane verejného priečinka a súbory osobných priečinkov (PST súbory).

Sťahujte tu: E-mail Management Server 9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Power Email Harvester 1.45Novinka

Power Email Harvester can search bulk email address from mail server.

Orientačný preklad: Výkon Email kombajnom vyhľadávať hromadnej e-mailovú adresu z poštového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

CW Mail Exchange 1.02Novinka

Company Works Mail Exchange gives you a full e-mail routing service

Orientačný preklad: Spoločnosť pracuje Mail Exchange ponúka úplnú e-mailovú službu smerovanie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.15 MB

Bells & Whistles Outlook Add-in 3.0.175Novinka

Power up Outlook with extras that let you do more with common tasks.

Orientačný preklad: Moc sa aplikácie Outlook s doplnkami, ktoré vám umožní robiť viac s bežnými úlohami.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.93 MB

Outlook Express To HTML Converter 1.2.1Novinka

Archive emails in the HTML format and view them in any browser on any computer.

Orientačný preklad: Archív e-maily vo formáte HTML a zobrazovať ich v ľubovoľnom prehliadači na akomkoľvek počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.30 MB

SaveMail - Free Edition 1.00.0045Novinka

Save your email & attachments. YOU choose: what , where and how.

Orientačný preklad: Uložiť vašu e-mailovú & príloh. Vyberiete: čo, kde a ako.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

Accurate Outlook Express Mail Expert 3.2Novinka

It quickly scans and extracts your messages in corrupted Outlook Express.

Orientačný preklad: Rýchlo vyhľadá a výťažky správy v programe Outlook Express poškodený.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.76 MB

Thyroxine 1.0Novinka

This is an Optin Software. Increase your opt ins by 200%.

Orientačný preklad: To je Optin softvér. Zvýšiť vaše ins rozhodnúť o 200%.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

guru's URL Grabber 1.0Novinka

URL Grabber is meant to extract website links from external files.

Orientačný preklad: URL Grabber je určený na extrahovanie Internetové odkazy z externých súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

Outlook Password (TSOP) 2.1Novinka

MS Outlook e-mail accounts and pst files password recovery tool. All versions.

Orientačný preklad: MS Outlook e-mailové kontá a súbory pst hesla nástroj pre obnovu. Všetky verzie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Najsťahovanejšie programy