Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Easy MP3 Cutter 2.9

Autor: My Music Tools
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.11 MB
Cena: 24.95 $
Počet stiahnutí: 1838
Dátum pridania: 2008-03-12
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Easy MP3 Cutter:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Easy MP3 Cutter vo verzií 2.9 od autora My Music Tools. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Easy MP3 Cutter je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Easy MP3 Cutter ..

Popis od autora programu - My Music Tools v anglickom jazyku:

Have you been recording your college lectures all day long and would like to have history apart from sociology, but do not know how? Or do you have one of those long and weighty live recordings of your favorite band’s show, and you want to email just a part of it to your friend? Have you been capturing some streaming audio and now have no idea how to break it down into separate files? This is not a problem anymore, for Easy MP3 Cutter is here to help and it truly knows how to do the job! Small and perfectly functional, Easy MP3 Cutter allows you to split WAV, MP3, WMA and APE files in a few mouse clicks. You will not need to delve in the help file to understand the intricate inner works of this piece of software - the interface is friendly and intuitive, and you will know what to do next. You can choose from splitting a file into equal parts by time, number of resulting parts or size of each output file. Additionally, you can set the splitting options manually in the visual mode. Zoom in and out on the audio waveform using your mouse and set the splitting boundaries. Needless to say, you can listen to each segment using the built-in audio player for better splitting accuracy. Easy MP3 Cutter supports Drag&Drop, so you can just drop a file or a bunch of files from the Windows Explorer into the program window and specify the splitting options either for each of the files, or use the batch processing function to split many files at once! All of your MP3 and WAV files are split without recompression, which means that no quality will be lost when splitting your audio, as the output MP3 or WAV files are created with the same quality as your original file. This program also supports ID3v1 and ID3v2 tags that you can specify for each output file. Not only does Easy MP3 Cutter do its job well, it probably speaks you language due to the multilingual interface it has! All that comes at a surprisingly low price for a product so feature-packed!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Bol ste nahrávanie svojej škole prednášky po celý deň a radi by sa história na rozdiel od sociológie, ale neviete ako na to? Alebo máte jeden z tých dlhých a ťažké živé nahrávky svoje obľúbené kapely na show, a chcete, aby e-mailovú len časť toho, aby váš priateľ? Bol ste zachytil nejaké streamované audio a teraz nemám potuchy, ako sa vyraziť do samostatných súborov? To nie je problém už pre ľahké MP3 Cutter je tu, aby pomohla, a to naozaj vie, ako robiť svoju prácu! Malé a dokonale funkčné, Easy MP3 Cutter umožňuje rozdeliť WAV, MP3, WMA a APE súbory na niekoľko kliknutí myšou. Nebudete musieť ponoriť do súboru pomocníka k pochopeniu zložitej vnútornej diela tohto kusu softvér - rozhranie je prívetivé a intuitívne, a budete vedieť, čo robiť ďalej. Môžete si vybrať z rozdelenia súboru na rovnaké časti, podľa času, počet výsledných častí alebo veľkosti každého výstupného súboru. Ďalej môžete nastaviť možnosti rozdelenia ručne v celoobrazovkovom režime. Zväčšovať a zmenšovať na audio krivky pomocou myši a nastaviť rozdelenie hraníc. Netreba dodávať, že môžete počúvať každý segment pomocou zabudovaného-in audio prehrávač pre lepšiu rozdelenie presnosť. Jednoduché MP3 Cutter podporuje Drag & Drop, takže môžete len kvapka súbor alebo hromadu súborov z Prieskumníka Windows do okna programu a určiť rozdelenie voľby buď pre jednotlivé súbory, alebo pomocou dávkového spracovania funkcie rozdeliť mnohých súborov naraz ! Všetky vaše MP3 a WAV súbory sú rozdelené bez rekompresi, čo znamená, že žiadna kvalita sa stratia pri rozdelení audio, ako výstupné MP3 alebo WAV súbory sú vytvorené so rovnakú kvalitu ako pôvodný súbor. Tento program taktiež podporuje ID3v1 a ID3v2 tagy, ktoré môžete zadať pre každý výstupný súbor. Nielenže Jednoduché MP3 Cutter robiť svoju prácu dobre, to asi hovorí jazykom vám vďaka viacjazyčné rozhranie to má! Všetko, čo príde za prekvapivo nízku cenu za výrobok, takže funkcie-zabalené!

Sťahujte tu: Easy MP3 Cutter 2.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Cucusoft DVD to Zune Converter Pro 5.3Novinka

Cucusoft DVD to Zune Converter Pro

Orientačný preklad: Cucusoft DVD do Zune Converter Pro

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.05 MB

Advanced Icon Editor 3.0.0.7Novinka

An easy Free program for editing and creating icons, cursors, animated cursors

Orientačný preklad: Bezplatný program pre jednoduchú editáciu a vytváranie ikon, kurzorov, animovaných kurzorov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.54 MB

Palm Video Converter for Mac 3.3.9Novinka

Palm Video Converter for Mac, Convert video to Palm avi, 3gp, mp4, wmv on Mac

Orientačný preklad: Palm Video Converter pre Mac, Konverzia videa pre Palm avi, 3gp, mp4, wmv na Mac

Licencia: Shareware | Veľkosť: 19.46 MB

Voxengo CurveEQ 2.6Novinka

Linear-phase spline equalizer plugin.

Orientačný preklad: Lineárne spline-fáza ekvalizér plugin.

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.5 MB

Audio Edit Pro 2.21Novinka

Audio Editor Pro is a digital audio editor

Orientačný preklad: Audio Editor Pro je digitálny zvukový editor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.46 MB

SuperDVD Video Editor 1.8.5Novinka

SuperDVD Video Editor is a all-in-one solution for home video editing

Orientačný preklad: SuperDVD Video Editor je all-in-one riešenie pre domáce video strih

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.44 MB

honestech Fireman CD/DVD Burner 3.0Novinka

Easily create multi-session data CD/DVD, audio or MP3 CD, and video discs

Orientačný preklad: Ľahko vytvoriť viacrelačné údaje CD/DVD, zvukové MP3 CD a video disky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 26.56 MB

Healthy Lungs 1.0Novinka

This is a info box Software. Crank out your info boxes.

Orientačný preklad: To je info pole softvér. Chrlit vaše info boxy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Cool Music Card 3.6Novinka

make and send email cards to friend and family,multimedia create windows pro

Orientačný preklad: volať a posielať e-mail kariet priateľov a rodinu, multimediálne vytvorenie okna pre

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.23 MB

Najsťahovanejšie programy