Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Easy MP3 Joiner 2.9

Autor: My Music Tools
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.90 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 785
Dátum pridania: 2008-05-06
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Audio a multimédia > Nástroje na multimediálnu tvorbu

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Easy MP3 Joiner:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Easy MP3 Joiner vo verzií 2.9 od autora My Music Tools. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Easy MP3 Joiner je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Easy MP3 Joiner ..

Popis od autora programu - My Music Tools v anglickom jazyku:

Tired of looking for small and easy-to-use software for merging your audio files without quality loss? Need to create a cool and groovy non-stop party track without buying expensive equipment and professional audio editing applications? Are you a beginning musician in search of a simple tool to organize your records into a presentation? Puzzled by a way to send an audio greeting to your friends, relatives and all who are dear to you? Look no further - Easy MP3 Joiner is just the piece of software you have been looking for! No confusing menus, no tricky timelines, no fancy technical terms - just drag'n'drop your favorite compositions from Windows Explorer into the program window or add them through the program dialog, arrange them in the desired order and press the "Join" (or F5) button. The resulting file will be ready in a wink of an eye! Boasting a multi-language interface, an intuitive interface and an ID3v1 and ID3v2 tag editor, the program is perfectly functional and does its job very well - all that at a very affordable price! The program supports both MP3, WMA and WAV files over 2 Gb in size and lets you listen to your audio files from within the application using the built-in player. Discover a musician in yourself! This handy tool may well become the launching pad for your career and rocket you to the musical stardom. If your intentions do not spread so far out, think about fun that you can have with your friends combining your voice recordings into one hilarious mix! Easy MP3 Joiner will not disappoint you and will always come handy in your musical fusion kitchen.

Main features:

* Fast MP3 and WAV lossless joiner.
* Fast MP3 and WAV lossless joiner.
* WMA joiner.
* Join audio files in a couple of clicks.
* Large file support (over 2 Gb in size).
* Support for ID3v1 and ID3v2 tags.
* Internal MP3 and WAV player.
* Friendly multilingual interface.
* Drag&Drop from Windows Explorer.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Už vás nebaví sa pozerať na malé a ľahký-k-používať softvér pre zlúčenie vaše audio súbory bez straty kvality? Potrebujete vytvoriť pohode a groovy non-stop party trať bez nákupu drahého vybavenia a profesionálne audio editácia aplikácie? Ste začínajúci hudobník pri hľadaní jednoduchý nástroj pre usporiadanie záznamov do prezentácie? Čuduje sa spôsob, ako poslať audio pozdrav svojim priateľom, príbuzným a všetkým, ktorí sú drahá pre vás? Pozrite sa žiadne ďalšie - Jednoduché MP3 Joiner je len kus softvéru, ktorý ste hľadali! Žiadne mätúce menu, žiadne zákerné časovej osi, nie fantázie technické termíny - proste vaše obľúbené skladby drag'n'drop z aplikácie Windows Explorer do okna programu, alebo ich pridať prostredníctvom programu dialóg, usporiadajte je v požadovanom poradí a stlačte tlačidlo "Pripojiť" ( alebo F5) tlačidlo. Výsledný súbor bude pripravená v mihnutia oka! Pýcha multi-jazykové rozhranie, intuitívne rozhranie a ID3v1 a ID3v2 tag editor, program je úplne funkčná a robí svoju prácu veľmi dobre - to všetko za veľmi prijateľnú cenu! Program podporuje oba formáty MP3, WMA a WAV súbory nad 2 GB, a umožňuje počúvať zvukové súbory z aplikácie pomocou zabudovaného-in hráč. Objavte hudobník v sebe! Tento šikovný nástroj môže dobre stať odrazovým mostíkom pre vašu kariéru a rakety vás na hudobné sláve. Ak vaše zámery sa nešíri tak ďaleko, myslím, že o zábavu, ktoré môžete mať s vašimi priateľmi kombinujúci hlasové nahrávky do jedného podarený mix! Jednoduché MP3 Joiner Vás nesklame a vždy príde vhod vo vašej hudobnej fúzie kuchyne. Hlavné rysy: * Rýchly MP3 a WAV bezstratové stolár. * Rýchle MP3 a WAV bezstratové stolár. * WMA stolár. * Pripojte sa zvukové súbory v pár kliknutí. * Veľký podporu súborov (viac ako 2 GB). * Podpora pre ID3v1 a ID3v2 tagy. * Vnútorné MP3 a WAV prehrávač. * Friendly viacjazyčné rozhranie. * Drag & Drop z Prieskumníka Windows.

Sťahujte tu: Easy MP3 Joiner 2.9

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

AudioMerger Console 1.0Novinka

Simple but very powerfull audio editor with various capabilities.

Orientačný preklad: Jednoduché, ale veľmi mocný zvukový editor s rôznymi schopnosťami.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.70 MB

CD brochure builder 3.61aNovinka

Create powerful multimedia CD catalogues in hours, with no programming required

Orientačný preklad: Vytvoriť silný multimediálne CD katalógov v hodinách, žiadne programovanie požadované

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.07 MB

DV MPEG4 Maker 2.6.0Novinka

Divx/avi/wmv/mpg/mp4 Video Converter/Recorder,Capturefrom digital camcorder/1394

Orientačný preklad: DivX, avi/wmv/mpg/mp4 Video konvertor/rekordér, digitálna videokamera/1394 Capturefrom

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.80 MB

HiFi Audio Stream 2.00Novinka

Discover right now how to quickly and easily create "Streaming Audio" like a pro

Orientačný preklad: Objavte hned ako rýchlo a ľahko vytvoriť "Streaming Audio" like a pro

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.24 MB

ImTOO MPEG to DVD Converter 6.2.1.0321Novinka

MPEG to DVD burner to burn MPEG files to DVD movie, DVD folder or ISO file

Orientačný preklad: MPEG na DVD napaľovačka vypáliť MPEG súborov na DVD filmu, DVD zložka alebo ISO súbor

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.97 MB

Free Icon Editor 1.8.0.4Novinka

An easy Free program for editing and creating icons, cursors, animated cursors

Orientačný preklad: Bezplatný program pre jednoduchú editáciu a vytváranie ikon, kurzorov, animovaných kurzorov

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.63 MB

Wave Expert Audio Editor 1.2Novinka

Professional Audio Editing Software, mix,cut, copy, paste, audio.

Orientačný preklad: Profesionálne Audio Software pre strih, premiešajte, Vystrihnúť, kopírovať, prilepiť, audio.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.14 MB

Free Icon Editor 3.0.0.6Novinka

An easy Free program for editing and creating icons, cursors, animated cursors

Orientačný preklad: Voľný program na úpravu a vytvorenie ikon, kurzorov i animovaných kurzorov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.35 MB

Mercalli V1Novinka

Ultimate solution for the stabilization of video clips during postprocessing

Orientačný preklad: Je riešenie na stabilizáciu obrazu videoklipov počas ich upravovania. Odstraňuje neúmyselné trhnutia a vibrácie.

Licencia: Demo | Veľkosť: 10 MB

Najsťahovanejšie programy