Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Eltima Powered Keylogger 2.2

Autor: Security Utilities Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.68 MB
Cena: 69.95 $
Počet stiahnutí: 1076
Dátum pridania: 2007-11-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Eltima Powered Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Eltima Powered Keylogger vo verzií 2.2 od autora Security Utilities Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Eltima Powered Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Eltima Powered Keylogger ..

Popis od autora programu - Security Utilities Software v anglickom jazyku:

Eltima Powered Keylogger is a professional security auditing tool for large and small companies, network administrators, concerned parents and PC owners.With numerous features at a very competitive price present it is an excellent software to monitor any PC activity, Internet usage, keystrokes, passwords (including Windows Logon Password and saved passwords which were never typed), incoming and outgoing e-mails and much more. Eltima Powered Keylogger is based on an advanced Windows 2000/XP/Vista low-core driver. It runs invisibly at the lowest kernel level of operating system providing unique stealth functions. Nobody but you can locate Powered Keylogger in your PC. Its folders do not appear in file search and will not be found by file managing shells, among installed programs, in Start menu (unless you prefer a visible installation); it does not show up in registry or Add/Remove Programs utility and is not detectable by a list of firewalls, anti-keylogger and antivirus software, it is invisible in Tasks or Processes List. Eltima presents a unique and safe approach to unhide a keylogger – a secret-word, which is chosen by you, so that only you know how to unhide and can view the logs. With logs viewer you can go through a slide show of recorded snapshots and search through the records stored. Full-screen view gives you the feeling as if you were present in front of your PC all the time. You can easily view the logs from a remote computer - simply specify an e-mail address to automatically send the logs to and install a log viewer on a second PC, or flushing logs to USB Flash Drive. Eltima Powered Keylogger supports Unicode and captures not only common keystrokes, but also system keys and combinations, Java applications and chat-rooms etc. Most anti-spyware utilities, firewalls, anti-keyloggers and anti-virus tools cannot detect Powered Keylogger being present in the system. From now on Powered Keylogger is fully compatible with Windows Vista.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ELTIMA Powered Keylogger je profesionálny nástroj pre kontrolu zabezpečenia pre veľké i malé firmy, správcov sietí dotknutých rodičov a PC owners.With rad funkcií za veľmi priaznivú cenu súčasnosti je vynikajúci softvér pre sledovanie ľubovoľného PC aktivitu, využívanie internetu, stisky kláves, hesiel (vrátane prihlasovacieho hesla a uložené heslá, ktoré neboli nikdy napísaný), prichádzajúce a odchádzajúce e-maily a oveľa viac. ELTIMA Powered Keylogger je založený na modernej Windows 2000/XP/Vista nízke-jadra ovládač. To beží neviditeľne na najnižšej úrovni jadra operačného systému, ktorý poskytuje jedinečné funkcie stealth. Nikto ale môžete nájsť Powered Keylogger vo vašom PC. Jeho zložky sa neobjaví v hľadaní súborov a nebude nájdený súbor granáty konania, medzi nainštalované programy v ponuke Štart (ak si prajete vidieť inštalácia), ale neukazuje sa v registri alebo Pridať alebo odstrániť programy a nie je zistiteľné zoznam firewally, anti-keylogger a antivírusový softvér, je to neviditeľné v zozname úloh alebo procesov. ELTIMA predstavuje unikátny a bezpečný prístup k zobraziť keylogger - tajomstvo-slovo, ktoré zvolil vy, takže len vy viete, ako zobraziť a môže zobraziť protokoly. S logami prehliadač môžete ísť cez slide show zaznamenaných snímok a vyhľadávať uložené záznamy. Full-screen zobrazenie vám dáva pocit, ako by ste boli prítomní v prednej časti počítača po celú dobu. Môžete ľahko zobraziť protokoly zo vzdialeného počítača - stačí zadať e-mailovú adresu automaticky zaslať protokoly a nainštalovať prehliadač log na druhom PC, alebo návaly prihlási na USB flash disk. ELTIMA Powered Keylogger podporuje Unicode a zachytáva nielen spoločné stlačenia klávesov, ale aj systém kľúčov a kombinácií, Java aplikácie a chat-miestností atď Väčšina anti-spyware nástroje, firewally, anti-programy zaznamenávajúce stlačenia klávesov a anti-virus nástroje nedá detekovať Powered Keylogger je prítomná v systém. Od tejto chvíle Powered Keylogger je plne kompatibilný s Windows Vista.

Sťahujte tu: Eltima Powered Keylogger 2.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

CookieCooker 2.03Novinka

protects against Spam and snooping on your internet habits and interests.

Orientačný preklad: chráni proti spamu a snooping na váš internet návyky a záujmy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

Website Spy Monitor 2010 8.0Novinka

Spy software / monitoring software that records all websites visited.

Orientačný preklad: Špionážne softvér / monitorovací softvér, ktorý zaznamenáva všetky navštívené webové servery.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.4 MB

PC Activity Monitor Professional 7.6.4Novinka

Ultimate invisible and undetectable easy-to-use monitoring tool.

Orientačný preklad: Ultimate neviditeľné a nezistiteľný ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

PC Data Manager Keylogger 5.0.1.5Novinka

Advance keylogger utility records multiple user keystroke action in your absence

Orientačný preklad: Vopred záznamy keylogger utility viac užívateľských klávesov akcie vo vašej neprítomnosti

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.90 MB

Actual Spy 3.0Novinka

Control all user's actions and monitor all system events in your absence.

Orientačný preklad: Ovládanie všetkých používateľských akcií a sledovať všetky udalosti v systéme vo Vašej neprítomnosti.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

AIM Spy Monitor 2011 8.6Novinka

Secretly log employees, children and spouse's AIM text chat messages.

Orientačný preklad: Tajne log zamestnancov, detí a manžela AIM textové správy v chate.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.2 MB

NeoSpy 2.9.99Novinka

NeoSpy program is designed for monitoring (logs managing), spying and keylogging

Orientačný preklad: NeoSpy program je určený pre monitorovanie (denníky riadenie), špionáže a keylogging

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.42 MB

Win Spy Monitoring Software Pro 9.6Novinka

Monitoring Software with Remote Install and Web Cam monitoring

Orientačný preklad: Monitorovací softvér s Remote Install a Web Cam monitorovania

Licencia: Demo | Veľkosť: 2.73 MB

Pocket PC Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC examiner tool illustrate hardware detail with manufactures information

Orientačný preklad: Pocket PC skúšajúci nástroj ilustrovať hardware podrobne sa vyrába informácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Najsťahovanejšie programy