Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
  • Blackjack 2007

    Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
    Licencia: Freeware

  • EnCalcL

    EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
    Licencia: Freeware

  • Make Videos from Games Using Camtasia

    Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
    Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Eltima Powered Keylogger 2.2

Autor: Security Utilities Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 3.68 MB
Cena: 69.95 $
Počet stiahnutí: 1133
Dátum pridania: 2007-11-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Špionážne nástroje

Operačný systém:

WinXP, Windows2000

Krátky popis k programu Eltima Powered Keylogger:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Eltima Powered Keylogger vo verzií 2.2 od autora Security Utilities Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Eltima Powered Keylogger je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Eltima Powered Keylogger ..

Popis od autora programu - Security Utilities Software v anglickom jazyku:

Eltima Powered Keylogger is a professional security auditing tool for large and small companies, network administrators, concerned parents and PC owners.With numerous features at a very competitive price present it is an excellent software to monitor any PC activity, Internet usage, keystrokes, passwords (including Windows Logon Password and saved passwords which were never typed), incoming and outgoing e-mails and much more. Eltima Powered Keylogger is based on an advanced Windows 2000/XP/Vista low-core driver. It runs invisibly at the lowest kernel level of operating system providing unique stealth functions. Nobody but you can locate Powered Keylogger in your PC. Its folders do not appear in file search and will not be found by file managing shells, among installed programs, in Start menu (unless you prefer a visible installation); it does not show up in registry or Add/Remove Programs utility and is not detectable by a list of firewalls, anti-keylogger and antivirus software, it is invisible in Tasks or Processes List. Eltima presents a unique and safe approach to unhide a keylogger – a secret-word, which is chosen by you, so that only you know how to unhide and can view the logs. With logs viewer you can go through a slide show of recorded snapshots and search through the records stored. Full-screen view gives you the feeling as if you were present in front of your PC all the time. You can easily view the logs from a remote computer - simply specify an e-mail address to automatically send the logs to and install a log viewer on a second PC, or flushing logs to USB Flash Drive. Eltima Powered Keylogger supports Unicode and captures not only common keystrokes, but also system keys and combinations, Java applications and chat-rooms etc. Most anti-spyware utilities, firewalls, anti-keyloggers and anti-virus tools cannot detect Powered Keylogger being present in the system. From now on Powered Keylogger is fully compatible with Windows Vista.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

ELTIMA Powered Keylogger je profesionálny nástroj pre kontrolu zabezpečenia pre veľké i malé firmy, správcov sietí dotknutých rodičov a PC owners.With rad funkcií za veľmi priaznivú cenu súčasnosti je vynikajúci softvér pre sledovanie ľubovoľného PC aktivitu, využívanie internetu, stisky kláves, hesiel (vrátane prihlasovacieho hesla a uložené heslá, ktoré neboli nikdy napísaný), prichádzajúce a odchádzajúce e-maily a oveľa viac. ELTIMA Powered Keylogger je založený na modernej Windows 2000/XP/Vista nízke-jadra ovládač. To beží neviditeľne na najnižšej úrovni jadra operačného systému, ktorý poskytuje jedinečné funkcie stealth. Nikto ale môžete nájsť Powered Keylogger vo vašom PC. Jeho zložky sa neobjaví v hľadaní súborov a nebude nájdený súbor granáty konania, medzi nainštalované programy v ponuke Štart (ak si prajete vidieť inštalácia), ale neukazuje sa v registri alebo Pridať alebo odstrániť programy a nie je zistiteľné zoznam firewally, anti-keylogger a antivírusový softvér, je to neviditeľné v zozname úloh alebo procesov. ELTIMA predstavuje unikátny a bezpečný prístup k zobraziť keylogger - tajomstvo-slovo, ktoré zvolil vy, takže len vy viete, ako zobraziť a môže zobraziť protokoly. S logami prehliadač môžete ísť cez slide show zaznamenaných snímok a vyhľadávať uložené záznamy. Full-screen zobrazenie vám dáva pocit, ako by ste boli prítomní v prednej časti počítača po celú dobu. Môžete ľahko zobraziť protokoly zo vzdialeného počítača - stačí zadať e-mailovú adresu automaticky zaslať protokoly a nainštalovať prehliadač log na druhom PC, alebo návaly prihlási na USB flash disk. ELTIMA Powered Keylogger podporuje Unicode a zachytáva nielen spoločné stlačenia klávesov, ale aj systém kľúčov a kombinácií, Java aplikácie a chat-miestností atď Väčšina anti-spyware nástroje, firewally, anti-programy zaznamenávajúce stlačenia klávesov a anti-virus nástroje nedá detekovať Powered Keylogger je prítomná v systém. Od tejto chvíle Powered Keylogger je plne kompatibilný s Windows Vista.

Sťahujte tu: Eltima Powered Keylogger 2.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Motion Detection 1.04Novinka

Creates a movie from anything in motion in front of the selected webcam

Orientačný preklad: Vytvorí film od čohokoľvek, čo v pohybe v prednej časti vybraných webcam

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

CyberGhost VPN 2 4.0.0.960Novinka

Internet Anonymity with your Virtual Private Network, simple and secure

Orientačný preklad: Anonymita internetu s vašej virtuálnej súkromnej siete, jednoduché a bezpečné

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.48 MB

MG-Shadow: Computer monitoring software 2.0.1617Novinka

The most stable and easy to use software to secretly monitor anyone's computer

Orientačný preklad: Najstabilnejší a ľahko použiteľný softvér pre niekoho tajne sledovať v počítači

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.96 MB

EagleEyeOS One 3.0.1Novinka

Quick and easy-to-manage data protection solution to prevent data leakage.

Orientačný preklad: Rýchle a jednoduché spravovanie údajov ochrana roztok na zabránenie úniku dát.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.83 MB

PC Activity Monitor Standard 7.7.1Novinka

Powerful monitoring solution with Unicode support.

Orientačný preklad: Výkonný monitorovacie riešenie s podporou Unicode.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.54 MB

KeyLogger 3.0 3.0Novinka

It is an easy-to-use tool to monitor every keystroke on your own computer.

Orientačný preklad: Je to ľahký-k-používať nástroje pre sledovanie každý úhoz na vlastnom počítači.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.48 MB

Monitoring Software Review 2.0Novinka

Keyloggers` features and testing results - more than 80 criteria

Orientačný preklad: Keyloggers' funkcie a výsledky testovania - viac ako 80 kritériá

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.73 MB

PDA Forensics Tool 2.0.1.5Novinka

Pocket PC forensics software easily examines entire PDA mobile phone information

Orientačný preklad: Pocket PC forenznú softvér ľahko skúma celé PDA mobilný telefón informácií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.17 MB

Personal Inspector 4.60Novinka

Monitor PC activity by recording keystrokes, application events and visited URLs

Orientačný preklad: Sledovať činnosť PC nahrávania klávesov, udalosti aplikácií a navštívil URL

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.68 MB

Najsťahovanejšie programy