Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

eMarker 3.0

Autor: Shareware Hangvogel
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.39 MB
Cena: 22 $
Počet stiahnutí: 752
Dátum pridania: 2008-12-22
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Utility pre prehliadače

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business

Krátky popis k programu eMarker:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér eMarker vo verzií 3.0 od autora Shareware Hangvogel. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu eMarker je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér eMarker ..

Popis od autora programu - Shareware Hangvogel v anglickom jazyku:

It can mark important phrases in website pages, similar to manually color marking on paper.

It is a program, with which you can do some marking and basic editing of MHT files. MHT files are files containing complete website pages; they include images and other elements of the page. MHT files normally are created with Internet Explorer (IE). This program -eMarker- can open a MHT file, go into edit mode letting the user format text parts like making bold or underline and giving a background color (=color marking!). Then this can be saved back into the MHT file.
Similarly you can edit htm(l) and even eml-files.
It is especially made for professional users who can win a lot of time and money using this technique.
For instance for applications in the financial world: you can save lots of complete web pages concerning a certain firm or share and indicate only the most important parts in them. This way you keep your overview and can act more quickly and more correctly.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Je možné označiť dôležité frázy, webových stránok, podobne ako ručné farebné značenie na papieri. Ide o program, pomocou ktorého môžete urobiť nejaké označenia a základné editáciu súborov MHT. MHT súbory sú súbory, ktoré obsahujú kompletné webové stránky, ktoré obsahujú obrázky a iné prvky stránky. MHT súbory, obvykle sú vytvorené s Internet Explorer (IE). Tento program-eMarker-možno otvoriť súbor MHT, prejsť do režimu úprav nájmu užívateľ častí formátovanie textu, ako napríklad vytvorenie alebo tučné podčiarknuť a dať farbu pozadia (= farebné značenie!). Potom to môže byť uložený späť do súboru MHT. Rovnako tak môžete upravovať htm (l) a dokonca aj eml-súbory. Ktorá je predovšetkým pre profesionálnych užívateľov, ktorí môžu vyhrať veľa času a peňazí za použitia tejto techniky. Napríklad pre aplikácie vo finančnom svete: môžete uložiť veľa kompletné webové stránky o určitej firme alebo zdieľať a uvedie iba najdôležitejšie časti v nich. Týmto spôsobom si udržať prehľad a môžu konať rýchlejšie a správne.

Sťahujte tu: eMarker 3.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Sell Gold 1.0Novinka

Sell Gold toolbar for Internet Explorer.

Orientačný preklad: Predávame Gold Toolbar pre Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

IE Spell Checker 2Novinka

Free spell checker for Internet Explorer installs in seconds

Orientačný preklad: Bezplatne pravopisu pre Internet Explorer nainštaluje počas niekoľkých sekúnd

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.36 MB

Airport Information 1.0Novinka

Airport information and international airport toolbar for IE

Orientačný preklad: Letiskové informácie a medzinárodné letisko Toolbar pre IE

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.48 MB

Chiropractic Marketing 1.0Novinka

Chiropractic marketing toolbar for internet explorer

Orientačný preklad: Chiropractic marketing Toolbar pre Internet Explorer

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.25 MB

Roulette Systems 1.0Novinka

Roulette Killer toolbar for Internet Explorer. Get best roulette software to win

Orientačný preklad: Ruleta Killer Toolbar pre Internet Explorer. Získajte to najlepšie softvér ruleta vyhrať

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.42 MB

Keyboards for Sale 1.0Novinka

Keyboards for Sale toolbar for IE. Get music keyboards and product reviews.

Orientačný preklad: Klávesnica na predaj nástrojov pre IE. Získajte hudobné klávesy a hodnotenie výrobkov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Explore Internet World Client 1.0 0Novinka

Explore Internet World - Every Time A New Internet

Orientačný preklad: Objavte svet internetu - každý čas a nové Internet

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.02 MB

Fear of Public Speaking 1.0Novinka

Fear of public speaking toolbar for use with Internet Explorer.

Orientačný preklad: Strach z rečníctvo nástrojov pre použitie s programom Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.25 MB

Mortgage Short Sale 1.0Novinka

Toolbar for Mortgage Short Sale. Answers to your short sale questions

Orientačný preklad: Toolbar pre hypotekárne krátkeho predaja. Odpovede na vaše otázky krátkeho predaja

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.04 MB

Najsťahovanejšie programy