Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

EULA Magic 2007

Autor: FieldCraft
Stránka: fieldcraft.eu
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.40 MB
Cena: 120 $
Počet stiahnutí: 1583
Dátum pridania: 2007-07-04
Aktualizácia: 2011-07-20

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu EULA Magic:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EULA Magic vo verzií 2007 od autora FieldCraft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EULA Magic je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EULA Magic ..

Popis od autora programu - FieldCraft v anglickom jazyku:

EULA Magic is the ultimate visual basic distributed application license form builder incorporating
both one off retail version licenses, or trial version licenses that include your promotional material with a purchase button to optimise sales.

EULA Magic uses FieldCraft's revolutionary GreenLock technology to both enforce trial periods and ensure that your company's trial locking entries do not build up to levels that could damage your customers' operating systems. Once the trial is over, the program simply presents the promotional material and purchase button to direct the customer to the next step. If the licensed application is uninstalled and reinstalled, it may run only once to allow for delayed review, but beyond this will generally not be usable on a continuous cycle of trial and reinstallation.

Specific features include:
Optional one-off license display
Multiple agreement license buttressing
Sets optional trial period from first agreement to license
Optional license form promotion of product with purchasing button
Optional GreenLock trial period reinforcement that is environmentally friendly
Automated license and promotional rich text embedding
Automated license form generation, referencing and installation into project as startup form

This software is a must-have for software developers who must offset the management of a wide range of products with an ever changing legal and market environment. EULA Magic offers developers the additional edge derived from the production of environmentally friendly shareware whose security measures do not accumulate indefinitely and cannot be blamed for polluting the operating system.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

EULA Magic je konečným visual basic distribuovanej aplikácii licenciu forme Zostavovača zahŕňajúcich oboch jednorazové maloobchodných verzií licencií alebo skúšobnú verziu licencií, ktoré obsahujú vaše propagačný materiál s nákup tlačidlo na optimalizáciu predaja.

EULA Magic používa Revolučná technológia GreenLock FieldCraft to aj presadiť experimentálnu fázu a zabezpečiť, že vaša spoločnosť skúšobnej zabezpečovacích položky nevytváralo na úrovniach, ktoré by mohli poškodiť zákazníkov operačných systémov. Po procese program jednoducho predstavuje propagačný materiál a nákup tlačidlo priame zákazníka na ďalší krok. Ak licencované aplikácie je odinštalovať a preinštalovať, môže spustiť iba raz umožniť oneskorené preskúmanie, ale okrem toho vo všeobecnosti nie je použiteľné na nepretržitý cyklus pokusu a preinštalovania.

Špecifické funkcie patrí: nepovinné jednorazové licenciu zobrazenie viacerých dohody licenciu buttressing nastaví voliteľné skúšobného obdobia z prvej dohody licenciu licenciou voliteľné forme podpory výrobku s nákupom tlačidlo voliteľné GreenLock skúšobného obdobia posilnenie, ekologicky automatizovaný licencie a propagačné RTF vkladanie automatizovaný licenciu forme generácie, odkazov a montáž do projektu ako pri spustení formulára tento softvér je-musia mať pre programátorov softvéru, ktorý musí kompenzovať riadenia širokú škálu produktov s niekedy meniace právne a trhového prostredia. EULA Magic ponúka vývojárom dodatočné okraj pochádzajúce z výroby ekologickejších shareware, ktorých bezpečnostné opatrenia nie je hromadiť neurčito a nemôže byť príčinou znečisťujúcich operačného systému.

Sťahujte tu: EULA Magic 2007

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

GLBasic SDK premium 4.0Novinka

GLBasic is a simple and fast programming language designed for game programming.

Orientačný preklad: GLBasic je jednoduchý a rýchly programovací jazyk určený pre hru programovania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 46.60 MB

SQL VB ASP Code Generator 4.1.001Novinka

SQL VB ASP Code Generator makes SQL, VB and ASP Coding just one click away.

Orientačný preklad: SQL VB ASP kód generátor robí SQL, VB a ASP kódovanie len jedno kliknutie ďaleko.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.48 MB

Vb Hangman VbGames 1.0.0Novinka

Play the classic game of Hangman on your PC. Source code included.

Orientačný preklad: Hrajú klasickej hry oběšenec na vašom PC. Zdrojový kód zahrnuté.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.11 MB

.NET Barcode Recognition Decoder SDK 1.0Novinka

Barcode Recognition and Decoder SDK for Visual Studio, C# and VB .NET.

Orientačný preklad: Rozpoznávanie čiarových kódov a Decoder SDK pre Visual Studio, C # a VB. NET.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.24 MB

VB.Net to C# Converter 2.30Novinka

Convert VB.Net to C# with VBConversions VB.Net to C# Converter

Orientačný preklad: Konvertovať VB.Net na C# s VBConversions VB.Net C# prevodník

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.81 MB

IPP Text To Binary Converter 1Novinka

IPP Text To Binary Converter converts text to binary and vice versa

Orientačný preklad: IPP Text na binárne Converter skonvertuje text na binárne a naopak

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Code Line Counter Pro - VB Version 3.2Novinka

an easy-to-use application for counting source code, blanks and comments lines.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj pre programátorov jazyka Visual Basic, SQA., ktorý vám pomôže získať podrobné prehľady o zdrojovom kóde.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.11 MB

StockChartX 5.8Novinka

Stock Chart Component with .NET, VB, VC++ example projects

Orientačný preklad: Burzový graf komponenty s. NET, VB, VC + + napríklad projekty

Licencia: Commercial | Veľkosť: 10 MB

Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0Novinka

Aspose.Diagram is a pure .NET class library for working with MS Visio files.

Orientačný preklad: Knižnica tried pre prácu so súbormi MS Visio pre platformu .NET.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.30 MB

Najsťahovanejšie programy