Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

EULA Magic 2007

Autor: FieldCraft
Stránka: fieldcraft.eu
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.40 MB
Cena: 120 $
Počet stiahnutí: 1536
Dátum pridania: 2007-07-04
Aktualizácia: 2011-07-20

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu EULA Magic:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér EULA Magic vo verzií 2007 od autora FieldCraft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu EULA Magic je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér EULA Magic ..

Popis od autora programu - FieldCraft v anglickom jazyku:

EULA Magic is the ultimate visual basic distributed application license form builder incorporating
both one off retail version licenses, or trial version licenses that include your promotional material with a purchase button to optimise sales.

EULA Magic uses FieldCraft's revolutionary GreenLock technology to both enforce trial periods and ensure that your company's trial locking entries do not build up to levels that could damage your customers' operating systems. Once the trial is over, the program simply presents the promotional material and purchase button to direct the customer to the next step. If the licensed application is uninstalled and reinstalled, it may run only once to allow for delayed review, but beyond this will generally not be usable on a continuous cycle of trial and reinstallation.

Specific features include:
Optional one-off license display
Multiple agreement license buttressing
Sets optional trial period from first agreement to license
Optional license form promotion of product with purchasing button
Optional GreenLock trial period reinforcement that is environmentally friendly
Automated license and promotional rich text embedding
Automated license form generation, referencing and installation into project as startup form

This software is a must-have for software developers who must offset the management of a wide range of products with an ever changing legal and market environment. EULA Magic offers developers the additional edge derived from the production of environmentally friendly shareware whose security measures do not accumulate indefinitely and cannot be blamed for polluting the operating system.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

EULA Magic je konečným visual basic distribuovanej aplikácii licenciu forme Zostavovača zahŕňajúcich oboch jednorazové maloobchodných verzií licencií alebo skúšobnú verziu licencií, ktoré obsahujú vaše propagačný materiál s nákup tlačidlo na optimalizáciu predaja.

EULA Magic používa Revolučná technológia GreenLock FieldCraft to aj presadiť experimentálnu fázu a zabezpečiť, že vaša spoločnosť skúšobnej zabezpečovacích položky nevytváralo na úrovniach, ktoré by mohli poškodiť zákazníkov operačných systémov. Po procese program jednoducho predstavuje propagačný materiál a nákup tlačidlo priame zákazníka na ďalší krok. Ak licencované aplikácie je odinštalovať a preinštalovať, môže spustiť iba raz umožniť oneskorené preskúmanie, ale okrem toho vo všeobecnosti nie je použiteľné na nepretržitý cyklus pokusu a preinštalovania.

Špecifické funkcie patrí: nepovinné jednorazové licenciu zobrazenie viacerých dohody licenciu buttressing nastaví voliteľné skúšobného obdobia z prvej dohody licenciu licenciou voliteľné forme podpory výrobku s nákupom tlačidlo voliteľné GreenLock skúšobného obdobia posilnenie, ekologicky automatizovaný licencie a propagačné RTF vkladanie automatizovaný licenciu forme generácie, odkazov a montáž do projektu ako pri spustení formulára tento softvér je-musia mať pre programátorov softvéru, ktorý musí kompenzovať riadenia širokú škálu produktov s niekedy meniace právne a trhového prostredia. EULA Magic ponúka vývojárom dodatočné okraj pochádzajúce z výroby ekologickejších shareware, ktorých bezpečnostné opatrenia nie je hromadiť neurčito a nemôže byť príčinou znečisťujúcich operačného systému.

Sťahujte tu: EULA Magic 2007

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Aspose.Diagram for .NET 1.0.0.0Novinka

Aspose.Diagram is a pure .NET class library for working with MS Visio files.

Orientačný preklad: Knižnica tried pre prácu so súbormi MS Visio pre platformu .NET.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.30 MB

.NET My Screen Capture 1.03Novinka

This .net component let you capture screen in 6 ways for your .NET app.

Orientačný preklad: Toto. NET vám snímanie obrazovky v 6 spôsobmi pre vaše. App NET.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.42 MB

MSDE Manager 5.13Novinka

MSDE Manager allows you to do all of the common operations of MSDE admin.

Orientačný preklad: MSDE Manager umožňuje robiť všetky bežné operácie MSDE admin.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.05 MB

SplineTech VBS Debugger PRO 7.36Novinka

Award-winning VBS Debugger. Watch Variables, Edit and Debug VBS scripts

Orientačný preklad: Award-víťaznú VBS Debugger. Sledujte Ukazovatele, Edit a ladenie skriptov VBS

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

GLBasic SDK premium 4.0Novinka

GLBasic is a simple and fast programming language designed for game programming.

Orientačný preklad: GLBasic je jednoduchý a rýchly programovací jazyk určený pre hru programovania.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 46.60 MB

ClearCheck21 IQA Engine 1.4Novinka

COM engine measures check image quality for check21 image exchange iaw X9 rules

Orientačný preklad: KOM motor opatrenia kontrolovať kvalitu obrazu pre check21 pravidlá iaw obrázok výmenu X9

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Dynamic AutoComplete Tool 1.1.125.0Novinka

Improve usability of your WinForms application and save your users' time.

Orientačný preklad: Zlepšiť použiteľnosť aplikácie WinForms a šetrí čas používateľov '.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.95 MB

Aspose.Workflow for .NET 3.1.0.0Novinka

Aspose.Workflow is a .NET workflow component for automating business processes.

Orientačný preklad: Aspose.workflow je.ČISTÝ tok činností zložky pre automatizáciu obchodných procesov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.90 MB

DayView .Net Component 1.0.0.0Novinka

The DayView .Net Component is a list of items or appointments for a day.

Orientačný preklad: DayView.Čisté zložky je zoznam položiek alebo plánovaných činností za deň.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.11 MB

Najsťahovanejšie programy