Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Eword 1.0

Autor: Stonito Software
Stránka: stonito.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.12 MB
Cena: 30 $
Počet stiahnutí: 1325
Dátum pridania: 2010-11-19
Aktualizácia:

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Slovníky

Operačný systém:

Win98, WinXP

Krátky popis k programu Eword:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Eword vo verzií 1.0 od autora Stonito Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Eword je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Eword ..

Popis od autora programu - Stonito Software v anglickom jazyku:

English-German-French-Serbian computer dictionary that offers you power of SQL, quite large word entry database (English language has more than 300,000 entries, all dictionaries have over 100,000 entries), more than half of entries have a description what makes Eword four-lingual four-way simultaneous translation tool and four lingual encyclopedia.
Eword has a very clever user interface, which is simple and almost invisible when not needed and taking only the least possible resources from your desktop and computing power when used. With Euroword you will never need another dictionary, because it is very easy to add new words change existing entries and manage your own vocabulary.
Serbian language is supported in Latin and Cyrillic version so it is quite useful for Croats, Bosnians, and possible for Macedonians and Slovenians. It doesn't use local database, all data is fetched from the Net (active internet connection is a must to use this software), so all changes made by other are visibile to all immediately.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Slovak-nemecký-francúzsky-Serbian počítač slovník, ktorý vám ponúka výkon SQL, pomerne veľké slovo položka databázy (anglický jazyk má viac ako 300.000 položky, všetky slovníky obsahujú viac ako 100.000 položky), viac ako polovica z položky majú opis čo robí Eword štyri jazykmi štyroch-pásmový simultánnym tlmočením nástroj a štyri približne encyklopédia.


Eword má veľmi šikovný užívateľské rozhranie, ktoré je jednoduchý a takmer neviditeľné, ak nie sú potrebné, pričom len najmenšie možné zdroje z pracovnej plochy a výpočtového výkonu pri použití. S Euroword nebudú nikdy potrebné ďalšie slovník, pretože je to veľmi jednoduché pridať nové slová zmeniť existujúce položky a spravovať svoj vlastný slovník.


Srbský jazyk je podporovaná v latinčine a cyriliky verzii, tak je to docela užitočné pre Chorváti, Bosny a možných Macedónci a Slovinci. Nepoužíva lokálnej databáze, všetky údaje přehnanější zo siete (aktívne pripojenie k internetu je potrebné používať tento softvér), takže všetky zmeny vykonané inými sú visibile všetkým okamžite.

Sťahujte tu: Eword 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Lector 2.1Novinka

Gathers information on given word and gives it out in html report

Orientačný preklad: Zhromažďuje informácie o dané slovo a dáva von html správy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.27 MB

JLearnItME 2.2Novinka

JLearnItME is a multilingual dictionary.

Orientačný preklad: JLearnItME je viacjazyčný slovník.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.0 MB

MB Learn Aromatherapy 1.10Novinka

MB Learn Aromatherapy is a learn-and-test yourself aromatherapy software.

Orientačný preklad: MB Ďalšie Aromaterapia je učiť sa-a-test sami aromaterapia softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.73 MB

Simple dictionary applications 1.04Novinka

Applications for using free bilingual dictionaries offline

Orientačný preklad: Žiadosti o používaní voľný dvojjazyčné slovníky v režime offline

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.57 MB

Word Finder 1.1.0Novinka

Find words that start with, end in, containing letters, specify length

Orientačný preklad: Hľadať slová, ktoré začínajú, koniec, obsahujúci písmená, určiť dĺžku

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.43 MB

TWAphorism 1.6Novinka

Read daily a german aphorism on screen.

Orientačný preklad: Čítať denne nemecký aforizmus na obrazovke.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.49 MB

German-English Dictionary 2008-05-29Novinka

Offline German-English Dictionary for OS X based on dict.cc's database

Orientačný preklad: V režime offline nemeckej-anglický slovník pre OS X založené na dict.cc v databáze

Licencia: Freeware | Veľkosť: 187.69 MB

Rhymesaurus FREE Edition 2.0Novinka

Free rhyming dictionary for Windows freeware rhymes

Orientačný preklad: Bezplatne rýmov slovník pre nádchy Windows freeware

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.97 MB

babylon 7 7.03Novinka

Babylon is a the famous online dictionary and translator software

Orientačný preklad: Babylon je preslávené online slovník a prekladač softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.21 MB

Najsťahovanejšie programy