Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Fastream IQ Web/FTP Server 11.5.5R2

Autor: Fastream Technologies
Licencia: Freeware
Veľkosť: 5.56 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1456
Dátum pridania: 2009-10-20
Aktualizácia: 2011-09-26

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Fastream IQ Web/FTP Server:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Fastream IQ Web/FTP Server vo verzií 11.5.5R2 od autora Fastream Technologies. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Fastream IQ Web/FTP Server je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Fastream IQ Web/FTP Server ..

Popis od autora programu - Fastream Technologies v anglickom jazyku:

Secure, ultra-fast FTP server and robust multi-threaded Web server for Windows 2000/XP/2003/Vista, featuring XML-based GUI remote 2-level administration scheme, CGI/ISAPI, separate upload/download speed limits, storage quotas, dynamic DNS, and compression. The easiest NT-based server!

New Generation IQWF Features
- 256-bit HTTPS AND FTPS (explicit SSL, RFC4217)
- Web server can now open 5000 connections/s with 10k connections supported anytime
- FTP server now multi-threaded--one thread per configurable number of clients
- New HTML layout with customizable font colors and size in folder listing
- HTTP file manager now supports UTF-8 (Unicode)
- Multiple GUIs can be opened on the same computer for multi server monitoring
- HTTP/1.1 digest secure authentication implemented

Classic Features of NETFile FTP/Web Server
FXP-enabled FTP and thread-pooled multi-threaded HTTP 1.1 server fulfilling 100Mbps Ethernet (observed on AMD Athlon XP 2000+ and Windows XP and 2003) with 4000 max. concurrent users for each server port
Built-in Dynamic DNS (dyndns.org & no-ip.com) IP updater
Country/domain/IP-address filter keeps intruders away
CGI/1.1 (Common Gateway Interface) and ISAPI/6.0 (MS Internet Server API) implementation with support for PHP and other script interpreters as well as pure CGI executables and ISAPI DLLsDisk storage quotas (per user/group; in both FTP and HTTP)
FTP server complies to RFCs 959, 1579, 2389, mlst, ftpmd5 with optional FXP disabling for extra security and anti-hammering for FTP hack prevention
Bandwidth limits for web domains at user granularity with separate settings for upload and download
Virtual File System (VFS) feature for serving all network drives from a single IP and mapping out-of-root folders automatically and easily
Multiple admin users with different levels of delegated permissions to administrate web domains and FTP users

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Bezpečné, Ultra-rýchla FTP server a robustný viacnásobnou postupnosťou webový server pre Windows 2000/XP/2003/Vista, sa hrajú založený na XML GUI vzdialenej úroveň 2 schémy, CGI/ISAPI, samostatné upload/download rýchlostné limity, skladovanie kvót, dynamických systémov DNS a kompresiu. Najjednoduchší založených na NT server!

Nové generácie IQWF funkcie - 256-bitové HTTPS A FTPS (explicitné SSL, RFC4217) - webový server môžete teraz otvoriť 5000 pripojenia/s s 10 k pripojenia podporované kedykoľvek - server FTP je teraz viacnásobnou postupnosťou--jedno vlákno na konfigurovateľné počet klientov - novej HTML rozloženie s farby upraviteľnými písma a veľkosti v priečinku výpis - HTTP Správca súborov teraz podporuje UTF-8 (Unicode) - viacnásobné GUIs možno otvoriť na tom istom počítači pre multi server monitorovanie - HTTP/1.1 digest overenia zabezpečeným implementované Classic funkcie z NETFile FTP/Web Server


FXP-zapnuté FTP a spoja vlákno viacnásobnou postupnosťou HTTP 1.1 server plnení 100Mbps Ethernet (spozorované na AMD Athlon XP 2000 + a Windows XP a 2003) s 4000 max. súbežných používateľov pre každý server port vstavané dynamických systémov DNS (dyndns.org & č ip.com) IP updater krajina domény, IP-adresa filtrovať udržiava útočníkmi preč CGI/1.1 (Common Gateway Interface) a implementácii ISAPI/6.0 (MS Internet Server API) s podporu PHP a iné skript tlmočníkov, ako aj o čistý CGI spustiteľné súbory a skladovanie ISAPI DLLsDisk server FTP kvót (na pou┼╛├¡vate─╛a/skupinu; FTP a HTTP) spĺňa RFCs 9591579, 2389, mlst, ftpmd5 s voliteľné FXP vypnutie pre extra bezpečnosť a anti-kovanie limitov FTP hack prevencie šírky pásma pre web domény na používateľa granularitu s samostatné nastavenia pre upload a download Virtual File System (VFS) funkcie pre obsluhujúce všetky sieťové jednotky z jedinú IP a mapovanie mimo hlavného priečinky automaticky a ľahko viacerých admin používateľov s rôznymi úrovňami delegovaných povolenia spravovali web domén a užívateľov FTP

Sťahujte tu: Fastream IQ Web/FTP Server 11.5.5R2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

IISKeeper 2.2Novinka

ISAPI protection filter, protect web site resources by a password.

Orientačný preklad: ISAPI filter pre ochranu, ochranu zdrojov, webových stránok heslom.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.95 MB

WebDelegator 1.0Novinka

Permits a collection of web servers to be hosted on a single IP address

Orientačný preklad: Umožňuje zber webových serverov má byť hostiteľom jednej IP adresy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

NetServe Web Server 1.0.53Novinka

NetServe is a secure Web Server / File Sharing with Perl, ASP and PHP support.

Orientačný preklad: NetServe je zabezpečený webový Server / zdieľanie súborov s Perl, ASP a PHP podporu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.11 MB

NaviCOPA Web Server 3.01Novinka

NaviCOPA takes the hard work out of running a Web Server.

Orientačný preklad: NaviCOPA berie tvrdej práce mimo prevádzku webového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.02 MB

LiteServe 2.81Novinka

Full-featured Web, Mail and FTP Server

Orientačný preklad: Full-najlepšie webové, poštu a FTP Server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

Alinous-Core HTML-SQL language serverIDE 1.0.69Novinka

Create WebDB Application with almost only SQL & HTML.

Orientačný preklad: Vytvoriť WebDB aplikáciu s takmer výhradne SQL & HTML.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 140.33 MB

LiteWeb 2.7Novinka

LiteWeb is a powerful full-featured web server that supports PHP and much more!

Orientačný preklad: LiteWeb je mocný full-vybavený webový server, ktorý podporuje PHP a oveľa viac!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.26 MB

Helm Control Panel 4Novinka

FREE Helm Lite 5 Control Panel for Windows, no limit on how long you use it.

Orientačný preklad: ZADARMO Helm Lite 5 Ovládacie panely pre Windows, žiadne obmedzenie, ako dlho ho použiť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.43 MB

TZO Dynamic DNS with PhotoSharing 3.2.1Novinka

TZO uses true dynamic DNS technology to fix static domain name to a Dynamic IP

Orientačný preklad: TZO používa pravda, dynamický DNS technológie opraviť statické doménové meno k dynamickej IP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.52 MB

Najsťahovanejšie programy