Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

FlatGraph 1.10b2

Autor: Vitaliy Subbotin
Stránka: willy.nm.ru
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.55 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1328
Dátum pridania: 2005-01-19
Aktualizácia: 2011-08-23

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu FlatGraph:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FlatGraph vo verzií 1.10b2 od autora Vitaliy Subbotin. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FlatGraph je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FlatGraph ..

Popis od autora programu - Vitaliy Subbotin v anglickom jazyku:

Plotting functions (usual and parametric) with more possibilities.
Differentiation of any order (with simplification). Construction of tangents to the graph. The simple and clear interface with the detailed documentation and examples of work.

The program is designed both for inexperienced and the professional user as in it are combined the intuitive interface and professional functions.

FlatGraph allows:

- To enter one or several functional expressions of any complexity for display and (or) their differentiation;
- To carry out symbolical differentiation for the specified order of a derivative, and also to carry out simplification of the received derivative;
- To investigate "alive" changing of various parameters of functions with simultaneous display of new graphs that allows to define influence of parameters of functions on their form;
- To use automatic or manual scaling schedules of functions for linear scales;
- To display parametric functions, for example, ellisoid, cardioid, Bernoulli lemniscate and other similar graphs (where abscissa and ordinate depend on one parameter 't');
- To solve the equations, system of the equations and inequalities by graphic way;
- To define and display a tangent to the graph of function in a point x0 (it is set by the user).

FlatGraph has the simple and clear interface, detailed user guide and examples of work.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vykresľovanie funkcií (obvyklé a parametrické) s väčším rozsahom možností.


Diferenciácia akúkoľvek objednávku (zjednodušenie). Konštrukcia dotyčnice grafu. Jednoduché a prehľadné rozhranie s podrobnú dokumentáciu a príklady práce.

Program je určený pre neskúsených a profesionálnych užívateľov ako to kombinujú intuitívne rozhranie a profesionálne funkcie.

FlatGraph umožňuje: - Zadajte jedno alebo niekoľko funkčných prejavov akejkoľvek zložitosti pre zobrazenie a (alebo) ich diferenciácie;


-Vykonávať symbolické odstupňovanie na určenom poradí derivát a tiež vykonávať zjednodušenie prijatých derivátu;


-Zistiť "alive" zmenu rôznych parametrov funkcie s súčasné zobrazenie nové grafy, ktorá umožňuje definovať vplyv parametrov funkcie do formulára;


-Ak chcete použiť Automatický alebo manuálny škálovanie plány funkcií pre lineárne stupnice;


-Pre zobrazenie parametrických funkcií, napríklad ellisoid, kardioidná, Bernoulliho lemniscate a iné podobné grafy (kde kalibračná a koordinovať závisia jeden parameter 't ");


-Riešiť rovnice, systém rovnice a nerovnosť grafickým spôsobom;


-Na definovanie a zobrazenie dotyčnice grafu funkcie v bode x0 (je nastavená užívateľom).

FlatGraph má jednoduché a prehľadné rozhranie, podrobný návod na použitie a príklady práce.

Sťahujte tu: FlatGraph 1.10b2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Animated Math 1.0Novinka

Teaches counting, addition and subtraction with animated rewards.

Orientačný preklad: Animovaná matematika učí počítanie, sčítanie a odčítanie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

Time for Tables 1.1Novinka

Knowing your Tables can be child's play with Time for Tables' games & exercises.

Orientačný preklad: Poznať svoje Tabuľky môžu byť detská hra s časom na hry Tabuľky 'a cvičenia.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 35.72 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

ClimeCalc 1.000Novinka

Pt100 , temperature , relative humidity , dew point , wet-bulb temperature etc.

Orientačný preklad: Pt100, teplota, relatívna vlhkosť, rosný bod, vlhkým teplomerom teplota atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Math Miscellanea 1.00Novinka

Performs miscellaneous math procedures

Orientačný preklad: Vykonáva rôzne matematické postupy

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.90 MB

Loans For People With Bad Credit 1.0Novinka

The Loans for people with bad credit calculator ease calculations

Orientačný preklad: Pôžičky pre ľudí so zlou úverovou Kalkulačka jednoduchosť výpočty

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

Multimedia Calculator.Net 2.0.0.10Novinka

Ideal for beginner maths student or those with basic skills needs.

Orientačný preklad: Ideálne pre začiatočníkov matematiky študent alebo tých, ktoré sú základné zručnosti potrieb.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.22 MB

Najsťahovanejšie programy