Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Folder Protection 2.1

Autor: Folder Protection Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.77 MB
Cena: 39.95 $
Počet stiahnutí: 841
Dátum pridania: 2004-01-09
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Bezpečnosť a súkromie > Šifrovacie nástroje

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003

Krátky popis k programu Folder Protection:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Folder Protection vo verzií 2.1 od autora Folder Protection Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Folder Protection je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Folder Protection ..

Popis od autora programu - Folder Protection Software v anglickom jazyku:

Folder Protection is security software that lets you control access to your folders. Secure your documents to prevent people from viewing, printing, or altering them. You can protect folders located on your hard drive, as well as on external USB and removable drives. If the drive is connected to another PC, your folders still remain protected. Folder Protection is ideal for notebooks. Prevent confidential information from ending up in the wrong hands. A folder can be protected simply by right-clicking on it within Windows Explorer. Attempting to open the folder will bring up the Folder Protection password dialog. The protected folders cannot be copied or deleted while they are locked.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Zložka Ochrana je bezpečnostný softvér, ktorý vám umožní kontrolovať prístup k zložkám. Zabezpečiť svoje dokumenty, aby sa zabránilo ľuďom z prehliadanie, tlač, alebo zmení je. Môžete chrániť zložky umiestnenej na pevnom disku, rovnako ako na externé USB a vymeniteľné jednotky. Ak je disk pripojený k inému počítaču, stále zložky naďalej chránené. Zložka ochrany je ideálny pre notebooky. Úniku dôverných informácií z skončia v nesprávnych rukách. Zložka môže byť chránený jednoducho kliknutím pravým-kliknutím na neho v programe Prieskumník Windows. Pri pokuse o otvorenie priečinka prinesie do priečinka pre ochranu heslom dialóg. Chránené zložky nemožno skopírovať alebo odstrániť, zatiaľ čo oni sú zamknuté.

Sťahujte tu: Folder Protection 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Password Recovery for FileZilla 1.05.04.09Novinka

FileZilla Password Recovery Tool

Orientačný preklad: FileZilla Heslo Recovery Tool

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

OpenOffice Impress Password Recovery 1.0.6Novinka

Easy password recovery and protection removal for OpenOffice Impress documents.

Orientačný preklad: Ľahké obnovenie hesla a ochranu pre odstránenie OpenOffice Impress dokumentov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.53 MB

visCrypt 3.1.1Novinka

Encrypt your personal documents with your favorite picture!

Orientačný preklad: Zašifrovanie vašich osobných dokumentov s vašimi obľúbenými obrázkami!

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.32 MB

DRMsoft PPTX to EXE Advanced Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert pptx to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a previesť pptx do exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

DRMsoft SWF to EXE Encrypter 9.0Novinka

SWF to exe converter, convert swf to exe, You can add playback progress bar

Orientačný preklad: SWF exe prevodník, swf konvertovať na exe, môžete pridať indikátor priebehu prehrávania

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.70 MB

DRMsoft PPT to EXE Converter 7.0Novinka

Encrypt and convert ppt to exe with password protected self-running

Orientačný preklad: Šifrovať a konvertovať ppt exe s heslom spúšťaná bez obsluhy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

File Encryptor 2Novinka

'File Encryptor is a small program that encrypts and decrypts files.

Orientačný preklad: "Súboru Encryptor je malý program, ktorý šifruje a dešifruje súbory.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.18 MB

DSL Privacy Lock 1.0Novinka

DSL Privacy Lock is a tool to help you lock privacy on the Internet.

Orientačný preklad: DSL súkromia zámok je nástroj, ktorý pomôže zamknete súkromie na internete.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.15 MB

Transporter 1.4Novinka

Lightweight Java classes to let you encrypt/sign/armour for secure transmission.

Orientačný preklad: Ľahká Java triedy, ktoré vám umožnia šifrovať / prihlásiť / brnenia pre bezpečný prenos.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Najsťahovanejšie programy