Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

FolderMagic 2.0

Autor: Cloudeight Internet LLC
Stránka: foldermagic.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.70 MB
Cena: 12.95 $
Počet stiahnutí: 1194
Dátum pridania: 2008-01-17
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Ikony

Operačný systém:

WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu FolderMagic:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér FolderMagic vo verzií 2.0 od autora Cloudeight Internet LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu FolderMagic je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér FolderMagic ..

Popis od autora programu - Cloudeight Internet LLC v anglickom jazyku:

FolderMagic makes it easy to change the appearance of your Desktop and Windows Explorer folders to any color or choose from the hundreds of icons included with the program. Easy to use - only 3 steps to change a folder! Choose any color in the color spectrum and get rid of those plain yellow folders! Or, choose from the hundrds of icons we include, download our additional themed icon packs or add your own icons; the possibilties are endless.

FolderMagic is fully compatible with all versions of Windows, including Vista. We will continue to release new icon packs to further enhance the program and we have easy to follow tutorials so that you can do your own web searches, and add any icon you want to the program! Make your folders stand out, decoate your desktop and have fun too!

Folder Magic Is Easy To Use! 1) Rright click any folder and choose "Colorize with FolderMagic" , 2) Pick the folder style and color, or an Icon, and 3) Click OK and you're done!

Additional options include feature to make any folder private and add personal descriptions. Our award winning help and tutorial page will guide you through all the features! We even include a step by step tutorial to show you how to add your own icons to the program.

Owned and developed by Cloudeight, you know it is a program you can trust! Cloudeight Internet operates a network of family-safe Web sites, including Cloudeight Stationery, Smileycons, CalendarPal, Email Backup Guardian for Outlook Express, Funletters Stationery and Zappit.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

FolderMagic uľahčuje zmenu vzhľadu vášho Desktop a Windows Explorer zložky na akúkoľvek farbu alebo si vybrať zo stoviek ikon súčasťou programu. Jednoduché použitie - iba 3 kroky k zmene zložky! Vyberte si ľubovoľnú farbu vo farebnom spektre, a zbaviť sa tých, holý žltej zložky! Alebo si vybrať z hundrds ikon uvádzame, stiahnite náš ďalší tematické balíčky ikon, alebo pridať vlastné ikony, possibilties sú nekonečné. FolderMagic je plne kompatibilný so všetkými verziami systému Windows, vrátane Windows Vista. Budeme pokračovať v uvoľňovaní nových ikonu balenia k ďalšiemu zvýšeniu program a my sme ľahko sledovať výukové programy, takže si môžete urobiť svoj vlastný vyhľadávania na webe, a pridať ikonu, ktorú chcete program! Urob si svoj zložky vyniknúť, decoate ploche a bavte sa taky! Zložka Magic je ľahko ovládateľný! 1) Pravý kliknite na ľubovoľnú zložku a vyberte "vyfarbenia sa FolderMagic", 2) Vyberte zložku, štýl a farbu, alebo ikona, a 3) Kliknite na OK a máte hotovo! Ďalšie možnosti zahŕňajú funkcie, aby sa všetky zložky ako súkromné ​​a pridať osobné popisy. Náš ocenený a konzultačnú pomoc stránka vás prevedie všetkými funkciami! Máme dokonca krok za krokom tutoriál vám ukázať, ako pridať vlastné ikony programu. Vlastníctvo a vyvinutý Cloudeight, viete, že je program môžete dôverovať! Cloudeight Internet prevádzkuje sieť rodina-bezpečných webových stránok, vrátane Cloudeight Papiernictvo, Smileycons, CalendarPal, Email Backup Guardian pre aplikáciu Outlook Express, Funletters Písacie a Zappit.

Sťahujte tu: FolderMagic 2.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Perfect Toolbar Icons 2011.4Novinka

Professionally-designed icons for software and website toolbars

Orientačný preklad: Profesionálne navrhnutý ikony pre softvérové a webové stránky panely s nástrojmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.90 MB

IconPackager 3.2Novinka

IconPackager is a program that lets you change all the icons used by Windows.

Orientačný preklad: IconPackager je program, ktorý vám umožní zmeniť všetky ikony používané systémom Windows.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 21.22 MB

Vista Toolbar Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for high quality Free Vista Toolbar Icon Collection

Orientačný preklad: Odborníkov pre vysokokvalitné Free Vista Toolbar ikonu kolekcia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.18 MB

Transport Icons for Vista 2011.3Novinka

A fine set of icons referring to traveling, tourism and all types of vehicles

Orientačný preklad: Jemné Sada ikon s odkazom na cestovanie, cestovný ruch a všetkých typov vozidiel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.40 MB

Business Icons Collection (XP) 3.0Novinka

Professional Business Icons for use in Software, Web, and Digital Media

Orientačný preklad: Professional Business ikony na používanie softvéru, webových stránok a digitálnych médií

Licencia: Shareware | Veľkosť: 11.26 MB

Object Icon Collection 1.0Novinka

Professionals for world most enhanced high quality Object icon Collections

Orientačný preklad: Profesionáli na svete najviac rozšírené kvalitné zbierky objektu ikonu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.02 MB

Small Hotel Icons 2011.1Novinka

Enhance your hotel-related software or travel website with Small Hotel Icons

Orientačný preklad: Zvýšenie vášho hotela-príbuzného softwaru alebo cestovný webovej stránky s malými ikonami Hotel

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.28 MB

Vista Medical Icons 1.0Novinka

Medical Vista Icons for Windows Vista/XP, and Web Software

Orientačný preklad: Lekárske Vista ikony pre Windows Vista / XP, a Web Software

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.08 MB

Standard Admin Icons 2011.1Novinka

82 stock icons for system administration software and Web sites

Orientačný preklad: 82 zásob ikony pre systém správy software a webové stránky

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.99 MB

Najsťahovanejšie programy