Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Forge for SwordSearcher 3.1.1

Autor: StudyLamp Software LLC
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.35 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1203
Dátum pridania: 2010-05-28
Aktualizácia: 2011-11-07

Kategória programu:

Domácnosť a záľuby > Náboženstvo

Operačný systém:

Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Forge for SwordSearcher:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Forge for SwordSearcher vo verzií 3.1.1 od autora StudyLamp Software LLC. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Forge for SwordSearcher je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Forge for SwordSearcher ..

Popis od autora programu - StudyLamp Software LLC v anglickom jazyku:

Forge is an external module build tool for SwordSearcher Bible Software. It is designed for users and publishers who need to be able to import a large amount of text into a SwordSearcher module without using SwordSearcher's internal user editor. Allows anyone to publish their Christian related material in SwordSearcher module format, making your text available to SwordSearcher users for study and searching.

Forge takes a source text file containing specially formatted text and builds SwordSearcher commentary, book, or Bible modules. Forge can compile read-only or user modules.

Read-only modules (default): can not be edited from within SwordSearcher. SwordSearcher will not allow read-only modules to be exported to text files.

User modules: can be edited as any user-created resource in SwordSearcher. SwordSearcher allows user modules to be exported to text files. (The files exported by SwordSearcher can subsequently be compiled with Forge, if desired.)

Verse references are automatically linked and indexed for SwordSearcher.

Forge for SwordSearcher is completely free. There are no licensing fees to publish your text in SwordSearcher format!

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Forge je nástroj stavať externý modul pre SwordSearcher Biblie Software. Je určený pre používateľov a vydavateľov, ktorí musia byť schopní importovať veľké množstvo textu do modulu SwordSearcher bez použitia SwordSearcher je interný používateľ editor. Umožňuje komukoľvek uverejniť ich kresťanskej súvisiaceho materiálu vo formáte SwordSearcher modul, sprístupnenie textu používateľom SwordSearcher pre štúdium a vyhľadávanie.

Forge trvá zdrojový textový súbor obsahujúci špeciálne formátovaný text a stavia SwordSearcher komentárom, book alebo Biblie modulov. Forge môžete zostaviť read-only alebo užívateľské moduly.

Read-only modulov (predvolené): nemôže byť upravovaný z v SwordSearcher. SwordSearcher nedovolí read-only moduly vyviezť do textových súborov.

Užívateľské moduly: môžete upravovať ako akýkoľvek užívateľ-vytvoril prostriedok v SwordSearcher. SwordSearcher umožňuje užívateľovi moduly vyviezť do textových súborov. (Súbory vyváža SwordSearcher možno následne zostaviť s Forge, v prípade potreby.)

Verš odkazy sú automaticky prepojené a indexujú pre SwordSearcher.

Nadväzovať na SwordSearcher je úplne zadarmo. Neexistujú žiadne licenčné poplatky na publikovanie textu v SwordSearcher formáte!

Sťahujte tu: Forge for SwordSearcher 3.1.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Scripture on Art 1.4Novinka

Create personalized, presentation quality, Christian gifts with Scripture on Art

Orientačný preklad: Vytvárať personalizované, kvalitné prezentácie, Christian darčeky s Písmom o umení

Licencia: Shareware | Veľkosť: 31.61 MB

Bible Seeker 2.03Novinka

Bible Seeker is Freeware Bible Reader

Orientačný preklad: Biblia azyl je Freeware Biblie Reader

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.95 MB

BiblePlayer for iPod 1.1Novinka

Read and hear the Bible on your iPod. Includes devotionals, reading plans, more

Orientačný preklad: Čítať a počuť Biblie na váš iPod. Zahŕňa devotionals čítaní plánov, viac

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.25 MB

MB Vimshottari Dasha 1.60Novinka

This is an advanced Vedic astrology tool to find planetary positions.

Orientačný preklad: Ide o pokročilý nástroj pre Vedic astrológia nájsť planetárnych pozícií.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.33 MB

Faith 2.6Novinka

FAITH Sunday School ministry is used to maintain prospects and ministry members

Orientačný preklad: FAITH nedeľnej školy ministerstvo sa používa na udržanie vyhliadky a ministerstvo členmi

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.89 MB

Dustan Soul Adv, Only the Truth Counts 3.0Novinka

Multimedia, Interactive, Adventure that explains how mankind can be saved

Orientačný preklad: Multimédiá, interaktívnej, dobrodružstvo, ktorý vysvetľuje, ako môže byť uložený ľudstva

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.04 MB

Daily Bible and Prayer 2.2.2.1Novinka

Bible in a year reading planner, daily devotional, prayer list tracker.

Orientačný preklad: Biblie v roku čítanie Plánovač, denné zbožný, modlitba zoznam tracker.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.76 MB

MB Astrology Kundali Match 1.45Novinka

This is an effective and an advanced Vedic astrological match making tool.

Orientačný preklad: Jedná sa o efektívny a moderný Vedic astrológii nadväzovanie nástroj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.92 MB

ActionBible 1.4.0Novinka

Free, fast, and seriously useful software with easy-to-use interface

Orientačný preklad: Bezplatné, rýchle a vážne užitočný softvér s easy-to-use rozhranie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.15 MB

Najsťahovanejšie programy