Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Forte CRM Professional 1.5.0

Autor: Forte CRM Ltd
Licencia: Demo
Veľkosť: 27.78 MB
Cena: 199 $
Počet stiahnutí: 872
Dátum pridania: 2007-12-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Forte CRM Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Forte CRM Professional vo verzií 1.5.0 od autora Forte CRM Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Forte CRM Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Forte CRM Professional ..

Popis od autora programu - Forte CRM Ltd v anglickom jazyku:

Forte CRM Professional - advanced Knowledge Management with the power to grow. With the same features as our Enterprise versions in Standalone form, Forte CRM Professional can automate your relationship procedures and grow in features, customizability, and scalability. It includes high-end features designed to help you manage and improve your sales management and processes, ongoing customer service, marketing and information management. Forte CRM professional is self-contained and has a user-friendly, integrated user interface which allows users to get going in the minimum possible timeframe. Includes a PIM, email, notes, document engine, query builder, report writer, and filter system in one package, and has features found in high-end CRM products such as our CLAD(r) document generation engine, auto-filing, analysis and reporting, and workflow scripting. Forte CRM Professional is targeted at small businesses that require centralized relationship knowledge. As your business grows, it can be easily upgraded to our multiuser solutions - Forte CRM Enterprise or Hosted. Forte CRM Ltd has been developing the Forte CRM product range for the last 5 years, with assistance from partners and customers for more than 3 years. We have customers in Standalone, Enterprise, and Hosted versions of Forte CRM, ranging from 1 to more than 100 concurrent users. Forte CRM Professional : - the 'complete electronic contact file' - easy to use - feature rich - can scale up and scale out - cost effective.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Forte CRM Professional - modernej znalostnej management s mocou rastie. S rovnakými vlastnosťami ako naše Enterprise verzia v podobe samostatnej, možno Forte CRM Professional automatizovať váš vzťah postupy a rastú funkcie, prispôsobiteľnosť a rozšíriteľnosť. To zahŕňa high-end funkcie, ktoré vám pomôžu spravovať a zlepšiť svoje riadenia predaja a procesy, prebiehajúce služby zákazníkom, marketing a informačný manažment. Forte CRM Professional je samostatný a má užívateľsky príjemný, integrované používateľské rozhranie, ktoré umožňuje užívateľom, aby mohol nastúpiť v čo možno najmenšej časový rámec. Zahŕňa PIM, e-mail, poznámky, dokument motora, zostavovateľov, správa spisovateľ, a filtračný systém v jednom balení, a má vlastnosti, ktoré nájdete v high-end produktov, CRM, ako je naša plátované (r) generovanie dokumentov motor, auto-podanie, analýza a podávanie správ, a workflow skriptovanie. Forte CRM Professional je zameraná na malé a stredné podniky, ktoré vyžadujú centralizované vzťah vedomosti. Ako vaša firma rastie, možno ho ľahko upgradovať na naše viacužívateľskej riešenia - Forte CRM Enterprise alebo hostované. Forte CRM Ltd vyvíja Forte CRM sortiment za posledných 5 rokov, za pomoci partnerom a zákazníkom za viac ako 3 roky. Máme zákazníkov, v samostatnom, Enterprise a hostované verzie Forte CRM, v rozmedzí od 1 do viac než 100 súbežných užívateľov. Forte CRM Professional: - 'kompletný elektronický kontakt súbor' - jednoduché použitie - funkcie bohatý - možno škálovať až i mierka von - nákladovo efektívne.

Sťahujte tu: Forte CRM Professional 1.5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

InfoWonder 2.0.4010Novinka

PIM for notes, audio, images, websites and custom forms; full reminder setup.

Orientačný preklad: PIM pre poznámky, zvuk, obrázky, webové stránky a vlastných formulárov; Nastavenie úplné upomienky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.04 MB

WhichTime Free Calendar 1.0Novinka

A fast easy to use calendar. Just point, click and type to create an event.

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko ovládateľný kalendár. Len bod, kliknite na položku a zadajte vytvoriť udalosť.

Licencia: Freeware | Veľkosť: MB

Full Contact Calendar 2.0.58Novinka

Full Contact: multi-user multi-location calendar w/ foreground background colors

Orientačný preklad: Plný kontakt: multi-user multi-location kalendár w / farby popredia pozadia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.92 MB

Delicious Address Book 2.12Novinka

Store all of your contacts in one place!

Orientačný preklad: Uložiť všetky kontakty na jednom mieste!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

Notezilla 7.0Novinka

Write notes on Desktop Sticky Notes, Stick them to Websites, Organize or Share.

Orientačný preklad: Písať poznámky na ploche Sticky Notes, Stick je na webové stránky, organizovať a zdieľať.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.71 MB

HS Task Planner 2.5Novinka

HS Task Planner - Task list and project planning software

Orientačný preklad: HS Úloha Planner - Zoznam úloh a plánovanie projektu softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.26 MB

iChronos organizer 1.0.1Novinka

iChronos organizer is the first 2D graphical personal information manager (PIM).

Orientačný preklad: iChronos organizátor je prvá 2D grafický správcu osobných informácií (PIM).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.83 MB

SyncCell For Motorola 3.0.04Novinka

Sync Outlook Calendar and Contacts to RAZR and Motorola phones with one click!

Orientačný preklad: Synchronizácia kalendára programu Outlook a kontakty na RAZR a Motorola telefóny s jedným kliknutím!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.83 MB

Tray Calendar - MicroCalendar 2.0Novinka

Tray Calendar for Windows - MicroCalendar pop-up reference calendar

Orientačný preklad: Zásobník Kalendár pre Windows - MicroCalendar pop-up referenčného kalendárneho

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.99 MB

Najsťahovanejšie programy