Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Forte CRM Professional 1.5.0

Autor: Forte CRM Ltd
Licencia: Demo
Veľkosť: 27.78 MB
Cena: 199 $
Počet stiahnutí: 841
Dátum pridania: 2007-12-03
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Forte CRM Professional:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Forte CRM Professional vo verzií 1.5.0 od autora Forte CRM Ltd. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Forte CRM Professional je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Forte CRM Professional ..

Popis od autora programu - Forte CRM Ltd v anglickom jazyku:

Forte CRM Professional - advanced Knowledge Management with the power to grow. With the same features as our Enterprise versions in Standalone form, Forte CRM Professional can automate your relationship procedures and grow in features, customizability, and scalability. It includes high-end features designed to help you manage and improve your sales management and processes, ongoing customer service, marketing and information management. Forte CRM professional is self-contained and has a user-friendly, integrated user interface which allows users to get going in the minimum possible timeframe. Includes a PIM, email, notes, document engine, query builder, report writer, and filter system in one package, and has features found in high-end CRM products such as our CLAD(r) document generation engine, auto-filing, analysis and reporting, and workflow scripting. Forte CRM Professional is targeted at small businesses that require centralized relationship knowledge. As your business grows, it can be easily upgraded to our multiuser solutions - Forte CRM Enterprise or Hosted. Forte CRM Ltd has been developing the Forte CRM product range for the last 5 years, with assistance from partners and customers for more than 3 years. We have customers in Standalone, Enterprise, and Hosted versions of Forte CRM, ranging from 1 to more than 100 concurrent users. Forte CRM Professional : - the 'complete electronic contact file' - easy to use - feature rich - can scale up and scale out - cost effective.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Forte CRM Professional - modernej znalostnej management s mocou rastie. S rovnakými vlastnosťami ako naše Enterprise verzia v podobe samostatnej, možno Forte CRM Professional automatizovať váš vzťah postupy a rastú funkcie, prispôsobiteľnosť a rozšíriteľnosť. To zahŕňa high-end funkcie, ktoré vám pomôžu spravovať a zlepšiť svoje riadenia predaja a procesy, prebiehajúce služby zákazníkom, marketing a informačný manažment. Forte CRM Professional je samostatný a má užívateľsky príjemný, integrované používateľské rozhranie, ktoré umožňuje užívateľom, aby mohol nastúpiť v čo možno najmenšej časový rámec. Zahŕňa PIM, e-mail, poznámky, dokument motora, zostavovateľov, správa spisovateľ, a filtračný systém v jednom balení, a má vlastnosti, ktoré nájdete v high-end produktov, CRM, ako je naša plátované (r) generovanie dokumentov motor, auto-podanie, analýza a podávanie správ, a workflow skriptovanie. Forte CRM Professional je zameraná na malé a stredné podniky, ktoré vyžadujú centralizované vzťah vedomosti. Ako vaša firma rastie, možno ho ľahko upgradovať na naše viacužívateľskej riešenia - Forte CRM Enterprise alebo hostované. Forte CRM Ltd vyvíja Forte CRM sortiment za posledných 5 rokov, za pomoci partnerom a zákazníkom za viac ako 3 roky. Máme zákazníkov, v samostatnom, Enterprise a hostované verzie Forte CRM, v rozmedzí od 1 do viac než 100 súbežných užívateľov. Forte CRM Professional: - 'kompletný elektronický kontakt súbor' - jednoduché použitie - funkcie bohatý - možno škálovať až i mierka von - nákladovo efektívne.

Sťahujte tu: Forte CRM Professional 1.5.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

My Timeboxing 2.01Novinka

Allocate time to your tasks and track your progress, task list for each day

Orientačný preklad: Alokovať čas na svoje úlohy a sledovať svoj pokrok, zoznam úloh pre každý deň

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.39 MB

Potolook plugin for Microsoft Outlook 5.0Novinka

An extensive package of Outlook plug-ins. Dynamic templates and more...

Orientačný preklad: Rozsiahly balík Outlook plug-inov. Dynamické šablóny a ďalšie ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.88 MB

Aries Personal Organizer Software 2.2.5Novinka

Be productive and organized with Aries Organizer! Tasks,Contacts,Calendar,Notes!

Orientačný preklad: Byť produktívny a organizovanej Baran usporiadateľa! Úlohy, kontakty, kalendár, poznámky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.44 MB

Tree Notes 1.63Novinka

Universal, very user friendly and powerful note manager with tree structure.

Orientačný preklad: Správca používateľov univerzálne, veľmi priateľské a mocný poznámka s stromovej štruktúry.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.29 MB

coOpera 1.1.0Novinka

Easily migrates your contacts from Outlook, Gmail and Yahoo! to Opera browser.

Orientačný preklad: Ľahko presunie kontaktov z programu Outlook, Gmail a Yahoo! prehliadača Opera.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

AddressBook for Windows 7.02Novinka

Addresses can be printed as labels (all formats), lists or directly on Couvert.

Orientačný preklad: Adresy je možné tlačiť ako menovky (všetky formáty), zoznamy alebo priamo na Couvert.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.44 MB

Free Online Diary 1.00Novinka

Free online diary works online, no installation or database backup needed.

Orientačný preklad: Zdarma online denník funguje on-line, žiadnu montáž alebo zálohu databázy, ktoré sú potrebné.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Mindful Lite 2.2.0.0Novinka

Mindful Lite, Event Reminder and Password Manager

Orientačný preklad: Majúc na zreteli Lite, udalosť upomienky a hesla správcu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.27 MB

Cotton Calendar 1.81Novinka

Create, display, and print calendars and schedules. Free schedules available.

Orientačný preklad: Vytvorenie, zobrazenie a tlač kalendárov a plány. Bezplatne k dispozícii plány.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Najsťahovanejšie programy