Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Fresh Mountain Screensaver 1.0

Autor: Freesavers2k
Licencia: Freeware
Veľkosť: 1.22 MB
Cena: 0.00 $
Počet stiahnutí: 644
Dátum pridania: 2009-11-26
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: príroda

Operačný systém:

WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

Krátky popis k programu Fresh Mountain Screensaver:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Fresh Mountain Screensaver vo verzií 1.0 od autora Freesavers2k. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Fresh Mountain Screensaver je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Fresh Mountain Screensaver ..

Popis od autora programu - Freesavers2k v anglickom jazyku:

Allow to present to you very attractive free screensaver. Setting him, you will be able to submerge in the world of nature, mountain landscape beauty of which simply charms and compels to catch breath. You are as if carried there and feel cool, crisp, clean mountain air gap-filling the aroma of mountain herbares, and also a very light breeze which as if going down from a mountain whispers to you on an ear something tender and pleasant. Mountain which as if divided sky and mountain lake proudly took place on a center screensaver. Even very light clouds on blue sky cause feeling of rest.Professionally done screensaver allows to estimate all beauty of unbelievable mountain landscape, nature which is hundred years. Nature which is not disturbed by noise and racket of city streets. Given screensaver you can free of charge load it to enjoy the game of colors of extraordinarily bright sky in a clean and mountain lake every day. This screensaver allows you to relax and to forget about all earthly problems which surround us.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Nechá sa predstaviť vám veľmi atraktívne Screensaver. Nastavenie ho budete môcť ponoriť do sveta prírody, horskej krajiny krása, ktorá proste čaro a núti chytiť dych. Nachádzate sa, ako keby tam vykonáva a cítim chladný, ostrý, čistý horský vzduch medzera-sýte aróma horských herbares, a tiež veľmi ľahký vánok, ktorý ako by ísť dole z hory šepká na vás na ponuku ucha niečo a príjemné. Horu, ktorá ako by sa rozdeliť oblohu a horské jazero hrdo sa konala centrum screensaver. Dokonca aj veľmi ľahké mraky na modrej oblohe pocit príčinou rest.Professionally urobiť šetrič obrazovky umožňuje odhadnúť všetky krásy neuveriteľné horskej krajiny, prírody, ktorá je sto rokov. Povahy, ktoré nie je rušený hlukom a raketa mestských ulíc. Vzhľadom k tomu, screensaver si môžete zadarmo stiahnuť ju užiť hru farieb mimoriadne jasnou oblohou v čistom a horské jazero každý deň. Tento šetrič obrazovky vám umožní uvoľniť sa a zabudnúť na všetky pozemské problémy, ktoré nás obklopujú.

Sťahujte tu: Fresh Mountain Screensaver 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Landscapes Screen Saver and Wallpaper 3.3Novinka

This screen saver depicts the incredible beauty of the changing seasons.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky znázorňuje neuveriteľné krásu meniace sezón.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.71 MB

Lakes Screensaver 2 1.0Novinka

Enjoy this high quality free nature screensaver. Guaranteed to be 100% great

Orientačný preklad: Vychutnajte si šetrič voľnej prírode vysokej kvality. Zaručená na 100% veľký

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.2 MB

Deep Sky Free Screensaver 1.0.1Novinka

Look at your desktop and enjoy the views of deep sky objects on it!

Orientačný preklad: Pozrite sa na ploche a vychutnať si výhľad na hlbokom vesmíre na to!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.05 MB

Alaska Cruise 1.0Novinka

Alaska cruise wilderness and wildlife screensaver for Windows XP and Vista.

Orientačný preklad: Aljaška plavba divočinou a voľne žijúce zvieratá šetrič obrazovky pre Windows XP a Vista.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.07 MB

Flight Simulator Screensaver 1.0Novinka

Flight Simulator Screensaver

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky zobrazujúci krásne vysoké hory, formou letového simulátora.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.52 MB

Your Flowers Screensaver: 911 Sales -Novinka

Your Flowers: This is a free screensaver and it is a collection of my garden

Orientačný preklad: Vaše kvety: Je to zdarma šetrič obrazovky a je kolekcia mojej záhrade

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.93 MB

Cockpits Screensaver 1Novinka

Cockpits Screensaver

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s obrázkami kokpitu a pilotnej kabíny lietadiel.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.80 MB

Koala Screen Saver 2.0Novinka

Images of Lone Pine's koalas

Orientačný preklad: Obrázky Lone borovice koalas

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.01 MB

Manifold Mushrooms Free Screensaver 1.0.1Novinka

Look at your desktop and see the amazing views of the manifold mushrooms on it!

Orientačný preklad: Pozrite sa na plochu a pozrieť sa na úžasný výhľad na rozmanité huby na to!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.92 MB

Najsťahovanejšie programy