Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Gloom Beacon 1.0

Autor: StrongGames
Licencia: Shareware
Veľkosť: 27.56 MB
Cena: 7.77 $
Počet stiahnutí: 1415
Dátum pridania: 2009-07-20
Aktualizácia: 2011-06-26

Kategória programu:

Hry a zábava > Adventúry

Operačný systém:

Win98, WinME, WinXP, Windows2000, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Gloom Beacon:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Gloom Beacon vo verzií 1.0 od autora StrongGames. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Gloom Beacon je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Gloom Beacon ..

Popis od autora programu - StrongGames v anglickom jazyku:

Gloom Beacon by StrongGames is an epic game challenging you to use your strategic thinking at full scale. Even the most exacting players will be satisfied: it combines turn-based card strategy with role-playing elements; and mahjong style combats, though hasteless, are really thrilling.

Starting the game you should first choose the gender and the race of your character: human, elf, dwarf, Minos (looks like a bull), Lahama (some kind of a demon), Rooh (a huge bird), Skogi (looks like a rat) or Kanchhor, which is, apparently, a snake.

Then you read the sorrowful tale of Oasis, which was a prosperous trade center long ago, but now it is enshrouded in darkness. Ships of desert cannot find it any more, because the evil magician Krachont has built the Gloom Beacon, and now its dark beams hide Oasis day and night. He has enslaved the citizens, turned the former king into a ruthless monster and imprisoned the queen.

Lots of intrepid warriors tried to force the Dark Tower and to defeat the evil magician, but not a bit of it. But now it is your turn to fight Krachont and his numerous accomplices.

Each battle consists of two parts: the chess-like board showing the enemy units and your allies. The squares affect your health and mana levels in different way: for example, a certain square can increase fire mana and decrease water mana by 20 points each, but there can be no effect on air and earth mana. It means that you can choose the better square to start the combat.

As you have already guessed, your character (and each allied unit) has a certain number of health points and four types of mana required to cast spells. The spells are represented in the form of mahjong plates, so that you cast them playing according to mahjong rules. Remember: the spells do not work if you lack mana! Assemble a strong troop, work out a strategy and let the Fortune smile upon you.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Beacon temnôt v StrongGames je epické hra náročné môžete použiť vaše strategické myslenie v plnom rozsahu stupnice. Dokonca najnáročnejšie hráči budú splnené: spája karty ťahovej stratégie s prvkami RPG; a mahjong štýl combats, keď hasteless, sú naozaj vzrušujúci.

Spustenie hry najprv vyberte pohlavia a rasy váš charakter: ľudské, elf, trpasličia galaxia, Minos (vyzerá ako býk), Lahama (nejaký démon), Rooh (obrovské vták), Skogi (vyzerá ako potkan) alebo Kanchhor, ktoré je zjavne, had.

Potom si prečítať smutná tale Oasis, ktorý bol na prosperujúci obchod centrum už dávno, ale teraz je enshrouded v tme. Lode púšte nemôže nájsť viac, pretože zlé kúzelník Krachont vybudovala Beacon temnôt a teraz jej tmavé lúčov skryť Oasis deň a noc. Má zotročovania občanov, bývalého kráľa premenil krutý monštrum a uväznený kráľovnej.

Veľa neohrození bojovníci sa pokúsil temnej veže a poraziť zlé kúzelník, ale nie to trochu. Ale teraz je na rade na boj proti Krachont a početné spolupáchateľov.

Každý Bitka pozostáva z dvoch častí: šach-rovnako ako Rada nepriateľa jednotiek a vaše spojencov. Štvorcov ovplyvniť vaše zdravie a mana úrovne iným spôsobom: napríklad určité štvorec môžete zvýšiť požiaru mana a pokles vody mana 20 bodov, ale nemôže existovať žiaden vplyv na vzduchu a zeme mana. To znamená, že môžete lepšie námestie začať boja.

Ako už ste uhádli, váš charakter (a každý spojeneckých jednotiek) má určitý počet bodov zdravie a štyri typy mana potrebné odovzdať kúzla. Kúzla sú zastúpené vo forme mahjong dosky, tak, aby ste uvrhla hrať hru mahjong pravidlami. Pamätajte: kúzla fungovať, ak vám chýba mana! Zhromaždiť silné vojakov, vypracovať stratégiu a nechať Fortune úsmev na vás.

Sťahujte tu: Gloom Beacon 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MAGI 1.3.2Novinka

A magical cross between RTS and RPG where a player controlls a duelling wizard.

Orientačný preklad: Magický kríž medzi RTS a RPG, kde hráč ovláda súboje sprievodca.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 24.10 MB

Santa's Secret Valley 3.0.4Novinka

Non-violent graphical adventure - save Santa's magic items!

Orientačný preklad: Non-násilný grafická dobrodružná - ušetrite Santa je magické predmety!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

Space Exploration: Serpens Sector dev 10Novinka

Space exploration game played on a randomized map with randomized encounters.

Orientačný preklad: Priestor prieskum hra sa hrá na námatkovo Mapa s námatkovo stretnutia.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 40.2 MB

Stealth Hunter 1.0Novinka

Awesome "Metal Gear Solid" and "Splinter Cell" like game play by 2DPlay.com

Orientačný preklad: Úžasné "Metal Prevodové Pevný" a "Splinter Cell" rád hry o 2DPlay.com

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.01 MB

Depths of Peril 1.015Novinka

Depths of Peril is a single player action RPG with strong strategy elements.

Orientačný preklad: Hlbín Peril je akčné RPG pre jedného hráča so silnou stratégiou prvkami.

Licencia: Demo | Veľkosť: 67.85 MB

Gish 1.43Novinka

Gish isn't your average hero, in fact he's not your average anything...

Orientačný preklad: Gish nie je váš priemerný hrdina, v skutočnosti, že to nie je váš priemerný nič ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.36 MB

3 Skulls RPG 1.0Novinka

3 Skulls RPG is a text-based fantasy adventure with a graphical user inderface.

Orientačný preklad: 3 Lebky RPG je text-založené fantasy dobrodružstvo s grafickým používateľským inderface.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.70 MB

Malayalam - Island of Mysteries 1.08Novinka

Explore a mysterious desert island full of secret quests and missions

Orientačný preklad: Preskúmať tajomný opustenom ostrove plný tajné questo a misie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 23.38 MB

Strange Attractor 2.0Novinka

Explore every new planet out there.

Orientačný preklad: Preskúmať každý nový planéty tam.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.7 MB

Najsťahovanejšie programy