Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Golden Rectangular Solid 1.0

Autor: Atomic Concepts Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.47 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1365
Dátum pridania: 2007-11-01
Aktualizácia: 2011-08-27

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Golden Rectangular Solid:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Golden Rectangular Solid vo verzií 1.0 od autora Atomic Concepts Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Golden Rectangular Solid je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Golden Rectangular Solid ..

Popis od autora programu - Atomic Concepts Software v anglickom jazyku:

One might wonder if there is a 3-dimensional golden-rectangular-solid that is analagous to the 2-dimensional golden-rectangle, which can be sub-divided recursively so that each left-over rectangular solid has the same proportions as the original rectangular solid. The 3D analogue to the 2D golden rectangle does indeed exist, and is depicted by this application.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jeden môže prekvapiť, ak je 3-dimenzionálne golden-obdĺžnikové-pevné to je analagous 2-dimenzionálne golden-obdĺžnika, ktoré môžu byť konštrukcie.16 rekurzívne tak, že každý doľava-over obdĺžnikových tuhé má rovnaké proporcie ako pôvodné obdĺžnikového tuhého. 3D analógových 2D zlatý obdĺžnika skutočne existuje a je znázornené danou aplikáciou.

Sťahujte tu: Golden Rectangular Solid 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

RRs Unit Converter 3.1Novinka

Universal unit converter and dictionary with over 1000 units.

Orientačný preklad: Univerzálny prevodník jednotiek a slovník s viac ako 1000 jednotiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

EQUALS Math Jigsaw Puzzles 1.05Novinka

A new math drill tool that develop memorization and understanding of math

Orientačný preklad: Nový matematický nástroj, ktorý vŕtačku rozvíjať memorization a chápania matematiky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.25 MB

Partial Derivatives 1.00Novinka

Numerically approximates 1st and 2nd order partial derivatives

Orientačný preklad: Číselne približuje prvé a druhé poradí Parciálne derivácie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.54 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

King Of Mathermatics 2.0Novinka

Elementary school mathematics is practised software .

Orientačný preklad: Základná škola matematiky sa praktizuje softvér.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.64 MB

FRS Clocks and Time 1.9.4Novinka

Learn to tell time through practice.

Orientačný preklad: Naučiť sa povedať čas prostredníctvom postupov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.2 MB

Retaining Ring Math Converter 1.0Novinka

Easily convert the most popular types of units of measure

Orientačný preklad: Jednoducho konvertovať najobľúbenejšie typy merných jednotiek

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.043 MB

Mathomatic 15.6.0Novinka

Mathomatic is an easy to learn computer algebra system.

Orientačný preklad: Mathomatic je ľahké sa naučiť počítač systém algebry.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.87 MB

Fomdigests 1Novinka

Program to grep the fom-digests mailing list: Foundations Of Mathematics

Orientačný preklad: Program grep FOM-tráveniny konferencie: základov matematiky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.72 MB

Najsťahovanejšie programy