Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Golden Rectangular Solid 1.0

Autor: Atomic Concepts Software
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.47 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1288
Dátum pridania: 2007-11-01
Aktualizácia: 2011-08-27

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Matematika

Operačný systém:

Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Krátky popis k programu Golden Rectangular Solid:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Golden Rectangular Solid vo verzií 1.0 od autora Atomic Concepts Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Golden Rectangular Solid je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Golden Rectangular Solid ..

Popis od autora programu - Atomic Concepts Software v anglickom jazyku:

One might wonder if there is a 3-dimensional golden-rectangular-solid that is analagous to the 2-dimensional golden-rectangle, which can be sub-divided recursively so that each left-over rectangular solid has the same proportions as the original rectangular solid. The 3D analogue to the 2D golden rectangle does indeed exist, and is depicted by this application.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jeden môže prekvapiť, ak je 3-dimenzionálne golden-obdĺžnikové-pevné to je analagous 2-dimenzionálne golden-obdĺžnika, ktoré môžu byť konštrukcie.16 rekurzívne tak, že každý doľava-over obdĺžnikových tuhé má rovnaké proporcie ako pôvodné obdĺžnikového tuhého. 3D analógových 2D zlatý obdĺžnika skutočne existuje a je znázornené danou aplikáciou.

Sťahujte tu: Golden Rectangular Solid 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Advanced Grapher 2.2Novinka

Plot and analyze graphs of equations and data

Orientačný preklad: Pozemok a analyzovať grafy rovnice a údajov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.38 MB

SLGallery 1.2Novinka

Try this unique calculation tool featuring 15 continuous and discrete functions!

Orientačný preklad: Skúste tento jedinečný výpočet nástroj s 15 nepretržité a diskrétny funkcie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.48 MB

MB Runes Numerology 1.15Novinka

MB Runes Numerology relates numerology with the runic form of divination.

Orientačný preklad: MB Runy Numerológia týka numerológie s Runic forma prorokovanie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

Multimedia Interactive Calculator Palm 1 1.1Novinka

MIC is an ideal alternative calculator for those working with individual numerac

Orientačný preklad: Mikrofón je ideálny alternatívne Kalkulačka pre tých, ktorí pracujú s jednotlivými numerac

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.19 MB

MB Mind Reading Numerology 1.10Novinka

MB Mind Reading Numerology tells you what is going on in your mind.

Orientačný preklad: MB čítanie myšlienok Numerológia vám povie, čo sa deje vo vašej mysli.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.61 MB

Prime Integer Observatory 1.0Novinka

Visualization of integer factorizations as a scrollable table

Orientačný preklad: Vizualizácia celé factorizations ako posúvateľný tabuľka

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.10 MB

Measurement Converter 1.0.1Novinka

Measurement Converter allows you to convert one measurement to another.

Orientačný preklad: Meranie Converter umožňuje prevádzať jedného merania k druhému.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

RRs Unit Converter 3.1Novinka

Universal unit converter and dictionary with over 1000 units.

Orientačný preklad: Univerzálny prevodník jednotiek a slovník s viac ako 1000 jednotiek.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.99 MB

3D Geometrical Objects 1.4Novinka

Represents prisms and pyramids in 3D space. Supports interactive 3D animation.

Orientačný preklad: Predstavuje hranolov a pyramíd v 3D priestore. Podporuje interaktívne 3D animácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.06 MB

Najsťahovanejšie programy