Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Helm Control Panel 4

Autor: WebHost Automation Limited
Licencia: Freeware
Veľkosť: 0.43 MB
Cena: 199 $
Počet stiahnutí: 1291
Dátum pridania: 2006-11-11
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu Helm Control Panel:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Helm Control Panel vo verzií 4 od autora WebHost Automation Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Helm Control Panel je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Helm Control Panel ..

Popis od autora programu - WebHost Automation Limited v anglickom jazyku:

For the smaller webhost determined to grow fast, the key is to put off the costs until you've got the customers, and therefore the revenues to expand. The Helm Lite 5 package that gives you THE critical piece of hosting control panel software right away - absolutely free.

Our control panel software automates your hosting business so that it pretty well runs itself. This could save you astounding money: well over $20,000.

Helm Lite 5 includes all the power of the full Helm installation ($899 in value), while enabling you to operate on up to 5 domains for free!

There is no limit on how long you use it! So why not get started?

WebHost Automation Ltd develop control panels and automative systems for small to large internet architectures. Our web hosting automation software specialists focus on off-the-shelf product resource and development.

Founded in 2002, WebHost Automation Ltd. is a privately held and profitable company dedicated to the development of software-based systems and services for the web hosting industry. Our commitment to hosting companies world-wide positively impacts on our customer's businesses helping them become more efficient and more profitable. By automating much of the day to day operations our clients are able to better serve their customers and grow their own businesses.

Helm’s new modular automation brings you the potential to control, automate and sell virtually any product or service you can imagine.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Pre menšie poskytovateľa webhostingu určí rýchlo rásť, kľúčom je odložiť náklady až máte zákazníkov, a preto príjmy rozšíriť. Helm Lite 5 balíček, ktorý vám dáva rozhodujúci kus hosťovaní ovládacieho panela Software hneď - úplne zadarmo. Náš ovládacieho panela softvér automatizuje vaše hosťovaní podnikanie tak, že celkom dobre beží sám. To by mohlo ušetriť neuveriteľných peniaze: viac ako 20.000 dolárov. Helm Lite 5 obsahuje všetky moc plnú inštaláciu Helm ($ 899 hodnota), zatiaľ čo umožňujúci ovládanie až na 5 domén zadarmo! Neexistuje žiadny limit na to, ako dlho ho použiť! Tak prečo nie začať? Automatizácia webhostingov Ltd rozvíjať ovládacích panelov a systémov pre automobilový malých až po veľké internetové architektúry. Naše webhostingové automatizácie softvérových špecialistov zameria na off-the-police produktu zdrojov a vývoja. Spoločnosť bola založená v roku 2002, webhostingu Automatizácia sro je súkromná a zisková spoločnosť zaoberajúca sa vývojom software-založené systémy a služby pre web hosting priemyslu. Náš záväzok hostingové spoločnosti World-Wide kladne dopady na našich zákazníkov firmy pomáha im štát efektívnejšie a výhodnejšie. Automatizáciou väčšinu dňa na deň operácie naši klienti sú schopní lepšie slúžiť svojim zákazníkom a pestovať svoje vlastné podnikanie. Helma je nová modulárna vám prináša potenciál pre kontrolu, automatizáciu a predávať prakticky akýkoľvek výrobok alebo službu si možno predstaviť.

Sťahujte tu: Helm Control Panel 4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

iNewPHP 5.27Novinka

iNewPHP is the best application to build an interactive CD.

Orientačný preklad: iNewPHP je najlepšie aplikácie vytvoriť interaktívne CD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.69 MB

Galaxie Restoration 1.0Novinka

Ford Galaxie Restoration Forum Finder!

Orientačný preklad: Ford Galaxie Reštaurovanie Forum Finder!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Host Chance Best Web Hosting Toolbar 4.5.178.0Novinka

2008 Review of Best Top Web Hosting Companies

Orientačný preklad: 2008 Recenzi najlepšie Top webhostingové spoločnosti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.95 MB

WebDelegator 1.0Novinka

Permits a collection of web servers to be hosted on a single IP address

Orientačný preklad: Umožňuje zber webových serverov má byť hostiteľom jednej IP adresy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Weabers 1.1Novinka

A PHP enabled Webserver and Web browser combined into one single application

Orientačný preklad: PHP povolené Webserver a Web prehliadač kombinovanej do jednej jednotnej žiadosti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.89 MB

NetServe Web Server 1.0.53Novinka

NetServe is a secure Web Server / File Sharing with Perl, ASP and PHP support.

Orientačný preklad: NetServe je zabezpečený webový Server / zdieľanie súborov s Perl, ASP a PHP podporu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.11 MB

TZO Dynamic DNS with PhotoSharing 3.2.1Novinka

TZO uses true dynamic DNS technology to fix static domain name to a Dynamic IP

Orientačný preklad: TZO používa pravda, dynamický DNS technológie opraviť statické doménové meno k dynamickej IP

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.52 MB

iOldPHP 4.20Novinka

iOldPHP = web browser + web server + PHP 4.

Orientačný preklad: iOldPHP = webový prehliadač + web server + PHP 4.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.67 MB

MetaCompress 2.4Novinka

MetaCompress - ISAPI compression filter. Compresses requested content on-the-fly

Orientačný preklad: MetaCompress - ISAPI filter kompresie. Obklady požadovaný obsah on-the-lietať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.07 MB

Najsťahovanejšie programy