Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

How to Convert OST to PST 10.10.01

Autor: How to Convert OST to PST
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 199 $
Počet stiahnutí: 928
Dátum pridania: 2010-11-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu How to Convert OST to PST:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér How to Convert OST to PST vo verzií 10.10.01 od autora How to Convert OST to PST. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu How to Convert OST to PST je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér How to Convert OST to PST ..

Popis od autora programu - How to Convert OST to PST v anglickom jazyku:

Seeking answer of the question how to convert OST to PST? If your offline folder file email data has become inaccessible due to user account deletion, mailbox deletion or Exchange server crash, then using OST to PST tool can help you out. It enables the user to extract all available email data from unusable OST file and allow saving the extracted items to PST file. Once recovered items are saved to PST, they can be easily accessed with MS Outlook. OST to PST conversion tool is embedded with two scanning modes i.e. Quick Scan Mode and Advance Scan Mode that enable the user to perform complete and accurate OST file to PST file conversion. Both modes thoroughly scan the unusable OST file and extract email items but Advance scan is used when Quick scan fails to provide desired results. Apart from converting unusable OST file to PST, OST to PST tool also allow to save extracted email items to DBX or MSG format. To convert Exchange OST to PST, this tool supports MS Exchange server 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007 and 2010 and MS Outlook 97, 98, 2000, 2003, 2007 and 2010 and MS Outlook Express 5.0 and all above versions. Free demo version of the OST to PST tool is also available, which explains how to convert OST to PST and enables the user view email items extracted from the unusable OST file. However, for saving these items, full version is required.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hľadám odpoveď na otázku, ako previesť ost k pst? Ak váš offline priečinky dátový súbor e-mail sa stal nedostupným vzhľadom k užívateľskému účtu odstránenie poštovej schránky vymazanie alebo Exchange server zrúti, potom pomocou nástroja na ost pst vám môže pomôcť von. To umožňuje užívateľovi získať všetky dostupné údaje z e-mailovej nepoužiteľný súbor ost a umožňujú uloženie extrahované položky do súboru PST. Akonáhle obnovené položky sú uložené do pst, môžu byť ľahko prístupné s MS Outlook. Ost ku konverzii pst nástroj je zakotvený s dvoma režimami snímania, tj rýchleho skenovania a Advance Režim skenovania, ktoré umožňujú užívateľovi vykonávať úplné a presné ost súbor na konverziu súboru PST. Oba režimy dôkladne prehľadávať nepoužiteľný ost súborov a výpis e-mailom položiek, ale vopred sa používa pri skenovaní Rýchly test neposkytne požadované výsledky. Na rozdiel od prevodu nepoužiteľný ost súboru PST, ost k pst nástroj tiež umožňuje uložiť získané e-mailovej položky na DBX alebo MSG formáte. Ak chcete previesť Exchange ost do pst, tento nástroj podporuje MS Exchange Server 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007 a 2010 a MS Outlook 97, 98, 2000, 2003, 2007 a 2010 a MS Outlook Express 5.0 a všetky vyššie uvedené verzie. Zadarmo demo verziu ost na nástroj pst je tiež k dispozícii, čo vysvetľuje, ako previesť ost k pst a umožňuje užívateľovi zobraziť e-mailové položky extrahované z nepoužiteľný súbor ost. Avšak, pre ukladanie týchto položiek, je potrebné plná verzia.

Sťahujte tu: How to Convert OST to PST 10.10.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

guru's URL Grabber 1.0Novinka

URL Grabber is meant to extract website links from external files.

Orientačný preklad: URL Grabber je určený na extrahovanie Internetové odkazy z externých súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

EmailSpider Gold 11.2Novinka

A very smart email spider which scans the web for email addresses and saves them

Orientačný preklad: Veľmi chytrý e-mail spider, ktorý prehľadáva web pre e-mailové adresy a uloží ich

Licencia: Shareware | Veľkosť: 15.58 MB

VersaForward Personal Email Forwarding 4.0Novinka

Email forwarding to your cell phone, iPhone, Blackberry, or other email.

Orientačný preklad: Preposielanie e-mailov na váš mobilný telefón, iPhone, Blackberry, alebo iný e-mail.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.1 MB

Outlook Recovery Tool 10.10.01Novinka

Use Outlook recovery tool to ensure flawless and accurate outlook recovery

Orientačný preklad: Pomocou aplikácie Outlook nástroj pre obnovu zabezpečiť bezchybný a presný výhľad zotavenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.95 MB

Express and Mail Password 2.3Novinka

Outlook Express & Windows Mail password recovery tool

Orientačný preklad: Program Outlook Express & Windows Mail obnovenie hesla nástroj

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.67 MB

Cobra Check Mail 1.23Novinka

Handy utility to view and delete email directly from your mail server

Orientačný preklad: Praktický nástroj pre prehliadanie a odstraňovanie e-mailov priamo z vášho poštového servera.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.12 MB

Email Investigator Express 1.0.0Novinka

A qiuck, easy to use, e-mail investigator. Great for the average user.

Orientačný preklad: Qiuck, ľahko ovládateľný, e-mail výskumník. Veľká pre priemerného používateľa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.36 MB

Outlook True Archive 1.4.0Novinka

Ultimate Microsoft Outloook Archive utility for PST files

Orientačný preklad: Ultimate Microsoft Outloook Archív utilita pre súbory pst

Licencia: Demo | Veľkosť: 11.19 MB

Attachment Auto Saver for Outlook 1.3Novinka

Automatically save attachments to hard drive from Outlook folders.

Orientačný preklad: Automaticky ukladať prílohy na pevný disk z adresára programu Outlook.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.86 MB

Najsťahovanejšie programy