Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

How to Convert OST to PST 10.10.01

Autor: How to Convert OST to PST
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 199 $
Počet stiahnutí: 865
Dátum pridania: 2010-11-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu How to Convert OST to PST:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér How to Convert OST to PST vo verzií 10.10.01 od autora How to Convert OST to PST. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu How to Convert OST to PST je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér How to Convert OST to PST ..

Popis od autora programu - How to Convert OST to PST v anglickom jazyku:

Seeking answer of the question how to convert OST to PST? If your offline folder file email data has become inaccessible due to user account deletion, mailbox deletion or Exchange server crash, then using OST to PST tool can help you out. It enables the user to extract all available email data from unusable OST file and allow saving the extracted items to PST file. Once recovered items are saved to PST, they can be easily accessed with MS Outlook. OST to PST conversion tool is embedded with two scanning modes i.e. Quick Scan Mode and Advance Scan Mode that enable the user to perform complete and accurate OST file to PST file conversion. Both modes thoroughly scan the unusable OST file and extract email items but Advance scan is used when Quick scan fails to provide desired results. Apart from converting unusable OST file to PST, OST to PST tool also allow to save extracted email items to DBX or MSG format. To convert Exchange OST to PST, this tool supports MS Exchange server 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007 and 2010 and MS Outlook 97, 98, 2000, 2003, 2007 and 2010 and MS Outlook Express 5.0 and all above versions. Free demo version of the OST to PST tool is also available, which explains how to convert OST to PST and enables the user view email items extracted from the unusable OST file. However, for saving these items, full version is required.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hľadám odpoveď na otázku, ako previesť ost k pst? Ak váš offline priečinky dátový súbor e-mail sa stal nedostupným vzhľadom k užívateľskému účtu odstránenie poštovej schránky vymazanie alebo Exchange server zrúti, potom pomocou nástroja na ost pst vám môže pomôcť von. To umožňuje užívateľovi získať všetky dostupné údaje z e-mailovej nepoužiteľný súbor ost a umožňujú uloženie extrahované položky do súboru PST. Akonáhle obnovené položky sú uložené do pst, môžu byť ľahko prístupné s MS Outlook. Ost ku konverzii pst nástroj je zakotvený s dvoma režimami snímania, tj rýchleho skenovania a Advance Režim skenovania, ktoré umožňujú užívateľovi vykonávať úplné a presné ost súbor na konverziu súboru PST. Oba režimy dôkladne prehľadávať nepoužiteľný ost súborov a výpis e-mailom položiek, ale vopred sa používa pri skenovaní Rýchly test neposkytne požadované výsledky. Na rozdiel od prevodu nepoužiteľný ost súboru PST, ost k pst nástroj tiež umožňuje uložiť získané e-mailovej položky na DBX alebo MSG formáte. Ak chcete previesť Exchange ost do pst, tento nástroj podporuje MS Exchange Server 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007 a 2010 a MS Outlook 97, 98, 2000, 2003, 2007 a 2010 a MS Outlook Express 5.0 a všetky vyššie uvedené verzie. Zadarmo demo verziu ost na nástroj pst je tiež k dispozícii, čo vysvetľuje, ako previesť ost k pst a umožňuje užívateľovi zobraziť e-mailové položky extrahované z nepoužiteľný súbor ost. Avšak, pre ukladanie týchto položiek, je potrebné plná verzia.

Sťahujte tu: How to Convert OST to PST 10.10.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Number of Selected Items - Outlook 2007 1.0.1.0Novinka

View the number of selected emails in the current view of Outlook 2007.

Orientačný preklad: Zobraziť číslo vybratého e-mailov v aktuálnom zobrazení programu Outlook 2007.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.71 MB

Email Blast Software 1.0.0Novinka

Sends out personalized newsletters and bulk email to your customers and users.

Orientačný preklad: Vysiela prispôsobené bulletiny a hromadnej pošty na svojich zákazníkov a užívateľov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.00 MB

nutritional supplement 1.0Novinka

This app formats emails for your nutritional supplement products.

Orientačný preklad: This app formáty e-maily pre výživový doplnok výrobky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.22 MB

absoluteTools-Sendmail CMD 1.1.0Novinka

Send mail w/ multiple attachments and inline images from command line

Orientačný preklad: Poslať mail w / viacero príloh a vložené obrázky z príkazového riadka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.26 MB

SuperMerge 4.0Novinka

Add-In for Microsoft Word. Does mail merge with Outlook addresses.

Orientačný preklad: Doplnok pre program Microsoft Word. Robí hromadnej korešpondencie s adresami programu Outlook.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.88 MB

HiddenBCC for Outlook 1.1.68Novinka

Predefined Hidden BCC add-in for Outlook 2000/2002 (XP)/2003

Orientačný preklad: Preddefinované skryté SKRYTÁ doplnok pre program Outlook 2000/2002 (XP) / 2003

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

LBE Email Deduplicator for MS Outlook 3.1.2Novinka

Automatically delete duplicate emails. Move them to any folder you choose

Orientačný preklad: Automaticky odstrániť duplicitné e-maily. Presunúť ich do ľubovoľnej zložky si vybrať

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.30 MB

Advanced Thunderbird Recovery 5.0Novinka

Recover lost emails in thunderbird

Orientačný preklad: Obnovenie stratených emailov v thunderbird

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

guru's Email Grabber 1.0Novinka

Email Grabber is meant to extract emails from external files.

Orientačný preklad: E-mail Grabber je určený na extrahovanie e-maily z externých súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.68 MB

Najsťahovanejšie programy