Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

How to Convert OST to PST 10.10.01

Autor: How to Convert OST to PST
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.90 MB
Cena: 199 $
Počet stiahnutí: 885
Dátum pridania: 2010-11-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Komunikácia > Ostatné e-mailové nástroje

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu How to Convert OST to PST:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér How to Convert OST to PST vo verzií 10.10.01 od autora How to Convert OST to PST. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu How to Convert OST to PST je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér How to Convert OST to PST ..

Popis od autora programu - How to Convert OST to PST v anglickom jazyku:

Seeking answer of the question how to convert OST to PST? If your offline folder file email data has become inaccessible due to user account deletion, mailbox deletion or Exchange server crash, then using OST to PST tool can help you out. It enables the user to extract all available email data from unusable OST file and allow saving the extracted items to PST file. Once recovered items are saved to PST, they can be easily accessed with MS Outlook. OST to PST conversion tool is embedded with two scanning modes i.e. Quick Scan Mode and Advance Scan Mode that enable the user to perform complete and accurate OST file to PST file conversion. Both modes thoroughly scan the unusable OST file and extract email items but Advance scan is used when Quick scan fails to provide desired results. Apart from converting unusable OST file to PST, OST to PST tool also allow to save extracted email items to DBX or MSG format. To convert Exchange OST to PST, this tool supports MS Exchange server 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007 and 2010 and MS Outlook 97, 98, 2000, 2003, 2007 and 2010 and MS Outlook Express 5.0 and all above versions. Free demo version of the OST to PST tool is also available, which explains how to convert OST to PST and enables the user view email items extracted from the unusable OST file. However, for saving these items, full version is required.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Hľadám odpoveď na otázku, ako previesť ost k pst? Ak váš offline priečinky dátový súbor e-mail sa stal nedostupným vzhľadom k užívateľskému účtu odstránenie poštovej schránky vymazanie alebo Exchange server zrúti, potom pomocou nástroja na ost pst vám môže pomôcť von. To umožňuje užívateľovi získať všetky dostupné údaje z e-mailovej nepoužiteľný súbor ost a umožňujú uloženie extrahované položky do súboru PST. Akonáhle obnovené položky sú uložené do pst, môžu byť ľahko prístupné s MS Outlook. Ost ku konverzii pst nástroj je zakotvený s dvoma režimami snímania, tj rýchleho skenovania a Advance Režim skenovania, ktoré umožňujú užívateľovi vykonávať úplné a presné ost súbor na konverziu súboru PST. Oba režimy dôkladne prehľadávať nepoužiteľný ost súborov a výpis e-mailom položiek, ale vopred sa používa pri skenovaní Rýchly test neposkytne požadované výsledky. Na rozdiel od prevodu nepoužiteľný ost súboru PST, ost k pst nástroj tiež umožňuje uložiť získané e-mailovej položky na DBX alebo MSG formáte. Ak chcete previesť Exchange ost do pst, tento nástroj podporuje MS Exchange Server 5.0, 5.5, 2000, 2003, 2007 a 2010 a MS Outlook 97, 98, 2000, 2003, 2007 a 2010 a MS Outlook Express 5.0 a všetky vyššie uvedené verzie. Zadarmo demo verziu ost na nástroj pst je tiež k dispozícii, čo vysvetľuje, ako previesť ost k pst a umožňuje užívateľovi zobraziť e-mailové položky extrahované z nepoužiteľný súbor ost. Avšak, pre ukladanie týchto položiek, je potrebné plná verzia.

Sťahujte tu: How to Convert OST to PST 10.10.01

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

JPEE Email Utility (Mac OS X) 5.3.2Novinka

A custom e-mail merge, email extractor, email verifier utility

Orientačný preklad: Vlastné e-mailová korešpondencia, e-mail extraktor, e-mail overovací utility

Licencia: Freeware | Veľkosť: 7.65 MB

NetMailBot 5.0.2Novinka

DOS Command Line Email client for sending and receiving email

Orientačný preklad: DOS príkazového riadku E-mailový klient pre posielanie a prijímanie e-mailu

Licencia: Demo | Veľkosť: 4.02 MB

You've Got Mail 1.5.1Novinka

Animation and Sound when e-mail arrives. Works with Hotmail, Live, Gmail, Yahoo

Orientačný preklad: Animácie a zvuk, keď príde pošta. Funguje s Hotmail, živé, Gmail, Yahoo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.29 MB

OutNote 1.0.13Novinka

OutNote - The software to attach notes to Outlook eMails and contacts.

Orientačný preklad: OutNote - software pripojiť poznámky k aplikácii Outlook e-maily a kontakty.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.83 MB

Advanced Outlook Express DBX Recovery 3.0Novinka

Recover lost emails in outlook express

Orientačný preklad: Obnovenie stratených emailov v outlook express

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

free super email marketing software 6.1.0Novinka

Bulk email marketing software,fast sending,track service,high success rate...

Orientačný preklad: Hromadný email marketing softvér, rýchle odosielanie, sledovať služby, vysokú úspešnosť...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 6.5 MB

EZDetach 5.5Novinka

Save and categorize Outlook attachments with one mouse click

Orientačný preklad: Uložiť a roztriediť Outlook prílohy jedným kliknutím myši

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.36 MB

Flotrol, Bladder Problems 1.0Novinka

This is a email software. Standardize email appearance.

Orientačný preklad: Toto je email softvér. Standardizujte e-mailom vzhľad.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.50 MB

Handy Animated Emoticons 5.0Novinka

Beautiful handy program to add animated emoticons to emails, forums and blogs

Orientačný preklad: Krásne po ruke program pridať animované emotikony e-maily, fóra a blogy

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.74 MB

Najsťahovanejšie programy