Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

ID Window 1.11

Autor: Onsitehelp.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.62 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1040
Dátum pridania: 2007-08-09
Aktualizácia: 2011-10-15

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu ID Window:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ID Window vo verzií 1.11 od autora Onsitehelp.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ID Window je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ID Window ..

Popis od autora programu - Onsitehelp.com v anglickom jazyku:

This program runs in the tray, and watches for the user to hover the mouse pointer on a title bar of any window. When it detects this, it shows the full path to the executable in a tooltip caption. If a window has no title bar, it shows the caption in the tray. Menu options to enable/disable; Also Show DLL; About...; and Exit. Trial version is fully functional and expires in 30 days. License is per computer, but per technician license is also available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento program beží na podnose a hodinky pre používateľa pri ukázaní ukazovateľ myši na záhlavie každého okna. Keď zistí to, zobrazuje úplnú cestu k spustiteľnému súboru v bublinových popisov. Ak okno nemá žiadne záhlavia, zobrazuje popis v zásobníku. Možnosti ponuky zapnutie/vypnutie; Tiež ukazujú DLL; O...; a výstup. Skúšobná verzia je plne funkčná a uplynie 30 dní. Licencia je každý počítač, ale za technik licencia je tiež k dispozícii.

Sťahujte tu: ID Window 1.11

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Captain Tray Pro 6.4Novinka

Captain Tray Pro is a simple tool for system tray management.

Orientačný preklad: Kapitán Zásobník Pro je jednoduchý nástroj pre správu systémovej lište.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.21 MB

TaskSwitchXP Pro 2.0.11Novinka

TaskSwitchXP is an advanced replacement for the standard Windows Alt-Tab dialog.

Orientačný preklad: TaskSwitchXP je moderná náhrada za štandardné Windows Alt-Tab okno.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Boot-up system (autorun) 1.0.0.1Novinka

Boot-up system is freeware program which enable auto run of application.

Orientačný preklad: Boot-až systém je freeware program, ktoré umožňujú automatické spustenie aplikácie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.15 MB

Fast Explorer 3.1.11.430Novinka

Add, remove or customize menu items of right-click file objects' context menus

Orientačný preklad: Pridať, odstrániť alebo upraviť položky menu objekty súborov kliknite pravým tlačidlom myši kontextové menu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.41 MB

TransWin 2.0Novinka

Helps set transparency to windows, make them to be transparent.

Orientačný preklad: Pomáha nastaviť transparentnosť do systému windows, aby im transparentné.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.21 MB

File Splitter PRO 2.1Novinka

Split large files into smaller pieces ...

Orientačný preklad: Rozdeliť veľké súbory na menšie kúsky ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.54 MB

AudioShell 1.3.5Novinka

MP3/WMA/M4A/MP4/OGG/APE/FLAC tag editor Windows Shell Extension

Orientačný preklad: MP3/WMA/M4A/MP4/OGG/APE/FLAC tag editor rozšírenie Windows šelu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.10 MB

nLite 1.4.1Novinka

nLite is a GUI for permanent Windows component removal by your choice

Orientačný preklad: nLite je GUI pre trvalé odstránenie súčastí systému Windows podľa vášho výberu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.42 MB

Align 1.6Novinka

Aligns data in ASCII text files into neat columns.

Orientačný preklad: Zarovnáva dáta v textových súboroch ASCII do úhľadných stĺpcov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Najsťahovanejšie programy