Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ID Window 1.11

Autor: Onsitehelp.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.62 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1277
Dátum pridania: 2007-08-09
Aktualizácia: 2011-10-15

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu ID Window:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ID Window vo verzií 1.11 od autora Onsitehelp.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ID Window je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ID Window ..

Popis od autora programu - Onsitehelp.com v anglickom jazyku:

This program runs in the tray, and watches for the user to hover the mouse pointer on a title bar of any window. When it detects this, it shows the full path to the executable in a tooltip caption. If a window has no title bar, it shows the caption in the tray. Menu options to enable/disable; Also Show DLL; About...; and Exit. Trial version is fully functional and expires in 30 days. License is per computer, but per technician license is also available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento program beží na podnose a hodinky pre používateľa pri ukázaní ukazovateľ myši na záhlavie každého okna. Keď zistí to, zobrazuje úplnú cestu k spustiteľnému súboru v bublinových popisov. Ak okno nemá žiadne záhlavia, zobrazuje popis v zásobníku. Možnosti ponuky zapnutie/vypnutie; Tiež ukazujú DLL; O...; a výstup. Skúšobná verzia je plne funkčná a uplynie 30 dní. Licencia je každý počítač, ale za technik licencia je tiež k dispozícii.

Sťahujte tu: ID Window 1.11

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

UIFriend 2.3.1Novinka

Quick resolution changing, smooth desktop drawing and desktop icon layout saving

Orientačný preklad: Rýchle vyriešenie zmena, hladké pracovnej plochy kreslenie a pracovnej plochy ikonu rozloženie úspory

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.86 MB

What's This File Type 1.4Novinka

Right-click on file to check what it is, and what application created it

Orientačný preklad: Pravým tlačidlom myši na súbor zistiť, čo to je a čo žiadosť ho vytvoril

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.41 MB

diff-ext 1.9.1Novinka

Windows Explorer context menu extension to include commands for file comparison.

Orientačný preklad: Windows Explorer kontexte menu rozšírenie na príkazy pre súbor porovnanie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.34 MB

Tabout 2.7Novinka

converts tabs to spaces in an ASCII text file.

Orientačný preklad: prevedie tabulátory na medzery v ASCII súbore.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

AudioShell 1.3.5Novinka

MP3/WMA/M4A/MP4/OGG/APE/FLAC tag editor Windows Shell Extension

Orientačný preklad: MP3/WMA/M4A/MP4/OGG/APE/FLAC tag editor rozšírenie Windows šelu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.10 MB

Fast Explorer 3.1.11.430Novinka

Add, remove or customize menu items of right-click file objects' context menus

Orientačný preklad: Pridať, odstrániť alebo upraviť položky menu objekty súborov kliknite pravým tlačidlom myši kontextové menu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.41 MB

TaskSwitchXP Pro 2.0.11Novinka

TaskSwitchXP is an advanced replacement for the standard Windows Alt-Tab dialog.

Orientačný preklad: TaskSwitchXP je moderná náhrada za štandardné Windows Alt-Tab okno.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

SonicFolder 1.5.1.3Novinka

Open frequently used folders quickly in Windows Explorer, Open/Save Dialog, etc.

Orientačný preklad: Otvoriť často používaných priečinkov rýchlo v programe Windows Prieskumník, dialógové okno Otvoriť/Uložiť, atď.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

Captain Tray Pro 6.4Novinka

Captain Tray Pro is a simple tool for system tray management.

Orientačný preklad: Kapitán Zásobník Pro je jednoduchý nástroj pre správu systémovej lište.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.21 MB

Najsťahovanejšie programy