Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

ID Window 1.11

Autor: Onsitehelp.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.62 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 1165
Dátum pridania: 2007-08-09
Aktualizácia: 2011-10-15

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu ID Window:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ID Window vo verzií 1.11 od autora Onsitehelp.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ID Window je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ID Window ..

Popis od autora programu - Onsitehelp.com v anglickom jazyku:

This program runs in the tray, and watches for the user to hover the mouse pointer on a title bar of any window. When it detects this, it shows the full path to the executable in a tooltip caption. If a window has no title bar, it shows the caption in the tray. Menu options to enable/disable; Also Show DLL; About...; and Exit. Trial version is fully functional and expires in 30 days. License is per computer, but per technician license is also available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento program beží na podnose a hodinky pre používateľa pri ukázaní ukazovateľ myši na záhlavie každého okna. Keď zistí to, zobrazuje úplnú cestu k spustiteľnému súboru v bublinových popisov. Ak okno nemá žiadne záhlavia, zobrazuje popis v zásobníku. Možnosti ponuky zapnutie/vypnutie; Tiež ukazujú DLL; O...; a výstup. Skúšobná verzia je plne funkčná a uplynie 30 dní. Licencia je každý počítač, ale za technik licencia je tiež k dispozícii.

Sťahujte tu: ID Window 1.11

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Folder Tag 1.1Novinka

Add text tag to any folder. Freeware.

Orientačný preklad: Pridanie textu záznamu do ľubovoľného priečinka. Freeware.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.09 MB

Disc Ejector 1.1Novinka

Easy to use tool to Control your Disc tray from the Taskbar.

Orientačný preklad: Ľahko ovládateľný nástroj na kontrolu vášho platne z panela úloh.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.40 MB

EscapeClose 1.6Novinka

The utility, allowing you to close the active window by pressing the Esc button.

Orientačný preklad: Utility, ktorá vám umožní zavrieť aktívne okno stlačením tlačidla Esc.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.31 MB

Jitbit Virtual Keyboard 2.22Novinka

Multilingual on-screen virtual keyboard. Type text with your mouse.

Orientačný preklad: Viacjazyčný on-screen virtuálnej klávesnice. Zadajte text s myšou.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.45 MB

Active Virtual Desktop 2.01Novinka

Virtual desktop manager which will create up to 9 desktops.

Orientačný preklad: Virtual Desktop Manager, ktorý vytvorí až 9 desktopy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.23 MB

RTDesktop 1.0Novinka

Switch between desktops,Define Shortcut key ,Free upgrades,Clear Shortcut key

Orientačný preklad: Prepínať medzi desktopy, definovať klávesové skratky, zadarmo upgrade, Clear klávesová skratka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.29 MB

Tooler 1.00Novinka

Tool for easy creation of useful system shortcuts

Orientačný preklad: Nástroj pre ľahké vytváranie užitočné systému skratky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Tweaki...for Power Users 4.3.5Novinka

Configure, secure and manage Windows, MS Office and Internet Explorer.

Orientačný preklad: Konfigurovať, zabezpečiť a spravovať Windows, MS Office a Internet Explorer.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.57 MB

DeskAngel 2.2.2.82Novinka

DeskAngel is an enhancement tool for Windows.

Orientačný preklad: DeskAngel je zdokonalenie nástroj pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.19 MB

Najsťahovanejšie programy