Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Frogs Screensaver

  Žaby ako šetrič obrazovky. Množstvo fotografií žiab. »
  Licencia: Shareware

 • Best Vista Tune

  Ladenie výkonu a optimalizácia systému Windows Vista. »
  Licencia: Shareware

 • Numero

  Numero je zaujímavá kalkulačka, ktorá bola vyrobená ako náhrada kalkulačky OS Windows. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

ID Window 1.11

Autor: Onsitehelp.com
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.62 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 995
Dátum pridania: 2007-08-09
Aktualizácia: 2011-10-15

Kategória programu:

Systémové utility > Shell

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu ID Window:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér ID Window vo verzií 1.11 od autora Onsitehelp.com. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu ID Window je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér ID Window ..

Popis od autora programu - Onsitehelp.com v anglickom jazyku:

This program runs in the tray, and watches for the user to hover the mouse pointer on a title bar of any window. When it detects this, it shows the full path to the executable in a tooltip caption. If a window has no title bar, it shows the caption in the tray. Menu options to enable/disable; Also Show DLL; About...; and Exit. Trial version is fully functional and expires in 30 days. License is per computer, but per technician license is also available.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Tento program beží na podnose a hodinky pre používateľa pri ukázaní ukazovateľ myši na záhlavie každého okna. Keď zistí to, zobrazuje úplnú cestu k spustiteľnému súboru v bublinových popisov. Ak okno nemá žiadne záhlavia, zobrazuje popis v zásobníku. Možnosti ponuky zapnutie/vypnutie; Tiež ukazujú DLL; O...; a výstup. Skúšobná verzia je plne funkčná a uplynie 30 dní. Licencia je každý počítač, ale za technik licencia je tiež k dispozícii.

Sťahujte tu: ID Window 1.11

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

OpenWithView 1.11Novinka

Disable/enable items in the 'Open With' dialog-box of Windows.

Orientačný preklad: Vypnúť/zapnúť položiek v "Otvoriť v programe"-dialógovom okne systému Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Honk 1.5Novinka

Plays one or more of the Standard Windows sounds or wav files.

Orientačný preklad: Hrá jednu alebo viacerými štandardnými Windows zvuky alebo wav súborov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

TaskSwitchXP Pro 2.0.11Novinka

TaskSwitchXP is an advanced replacement for the standard Windows Alt-Tab dialog.

Orientačný preklad: TaskSwitchXP je moderná náhrada za štandardné Windows Alt-Tab okno.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

Quick Blank Screen 1.1Novinka

Blank Screen Displays Black and Black Screen (can be closed by any key press)

Orientačný preklad: Prázdne obrazovky zobrazí čierna a čierna obrazovka (môžu byť uzavreté všetky kľúčové Press)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.61 MB

SOCKShell 1.3Novinka

Adds pre-defined and your own options to the Windows Explorer context menu.

Orientačný preklad: Pridáva pre-definoval a svoje vlastné možnosti rámci Windows Explorer kliknite v ponuke.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.83 MB

Hide Window Hotkey 3.1Novinka

Hide applications quickly by Hotkey.Auto resize programs,transparency windows.

Orientačný preklad: Skryť aplikácie rýchlo Hotkey.Auto veľkosť programy, transparentnosť systému windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.84 MB

BlOut 2.6Novinka

Blout removes extra or all blank lines from a file.

Orientačný preklad: Blout odstráni nadbytočné alebo všetky prázdne riadky zo súboru.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.07 MB

Folder Tag 1.1Novinka

Add text tag to any folder. Freeware.

Orientačný preklad: Pridanie textu záznamu do ľubovoľného priečinka. Freeware.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.09 MB

Tooler 1.00Novinka

Tool for easy creation of useful system shortcuts

Orientačný preklad: Nástroj pre ľahké vytváranie užitočné systému skratky

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.05 MB

Najsťahovanejšie programy