Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

IE Contacts Spy 2.22

Autor: AtomPark Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.27 MB
Cena: 29.85 $
Počet stiahnutí: 604
Dátum pridania: 2008-12-10
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Internet a siete > Utility pre prehliadače

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, Windows2003

Krátky popis k programu IE Contacts Spy:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér IE Contacts Spy vo verzií 2.22 od autora AtomPark Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu IE Contacts Spy je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér IE Contacts Spy ..

Popis od autora programu - AtomPark Software v anglickom jazyku:

Do you know the feeling of frustration resulting from spending long hours trying to get necessary contact information from websites of interest? Many folks, especially those in online marketing industry, do. Unfortunately, there are a lot of website owners that place this valuable information in the least noticeable and accessible places. Luckily, there is a software solution that can find contact information where the human eye fails.

IE Contacts Spy automatically extracts and saves contact information from every web site visited. These contacts include e-mail addresses, telephone and fax numbers, ICQ, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger and MSN Messenger ID numbers. The program works as a plug-in for MS Internet Explorer and builds itself into IE shell. The program comes with filtering and data export options that make managing contact information easy. For example, the program is capable of displaying only fax numbers extracted within past 10 days from .org websites.

The table of contact information contains four fields

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Viete, pocit frustrácie vyplývajúcej z trávia veľa času sa snaží získať potrebné kontaktné informácie z internetových stránok záujmu? Veľa ľudí, najmä tých v oblasti online marketingu priemyslu, robiť. Bohužiaľ, existuje veľa majiteľom webových stránok, ktoré namiesto tejto cenné informácie v najmenej nápadné a prístupných miestach. Našťastie je softvérové ​​riešenie, ktoré môžete nájsť kontaktné informácie, kde ľudské oko nedokáže. IE Kontakty Spy automaticky extrahuje a ukladá kontaktné informácie z každej webovej stránky navštívili. Tieto kontakty patria e-mailové adresy, telefónne a faxové číslo, ICQ, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger a MSN Messenger ID čísla. Program pracuje ako plug-in pre MS Internet Explorer a stavia sa do IE shell. Program je dodávaný s filtrovanie a export dát možnosti, ktoré uľahčia správu kontaktné informácie ľahké. Napríklad, program je schopný zobrazovať iba faxových čísiel vyťaženej v posledných 10 dní od. Org internetových stránkach. Tabuľka kontaktné informácie obsahuje štyri polia

Sťahujte tu: IE Contacts Spy 2.22

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Cheap Travel Packages 1.0Novinka

Cheap Travel Packages For Sale toolbar for Internet Explorer

Orientačný preklad: Lacné Cestovné balíky na predaj Toolbar pre Internet Explorer

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.25 MB

Bail Bonds Orlando 1.0Novinka

This is a browser toolbar for bail bonds. Use this to search

Orientačný preklad: Toto je browser toolbar pre kaucií. Použiť na vyhľadávanie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.43 MB

aerogrow 1.0Novinka

aerogarden/aerogrow toolbar for IE

Orientačný preklad: aerogarden/aerogrow toolbar pre IE

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.13 MB

Network diagnostic tools 1.0Novinka

Network Diagnostic Tools are client server programs for network configuration

Orientačný preklad: Siete Diagnostické nástroje sú programy, klient-server pre konfiguráciu siete

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.67 MB

Patent Leather Clogs 1.0Novinka

Patent Leather Clogs toolbar for IE - product reviews and products for sale.

Orientačný preklad: Lakovaná koža Dreváky Toolbar pre IE - hodnotenie výrobkov a výrobkov na predaj.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.56 MB

Gift Baskets for Men Toolbar 1Novinka

gift baskets for men toolbarwith links to advice & info

Orientačný preklad: Darčekové koše na mužov toolbarwith prepojenia na poradenstvo & info

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Steel News Toolbar 1.0Novinka

Steel News toolbar from Capital Steel & Wire, including links to key steel news.

Orientačný preklad: Oceľové News toolbar z kapitálu ocele & drôtu, vrátane prepojení na kľúčové ocele Novinky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.45 MB

RV Camping 1.0Novinka

RV Camping Toolbar for Internet Explorer

Orientačný preklad: RV Camping Toolbar pre Internet Explorer

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.08 MB

Tampa Mortgage 1.0Novinka

Good tool box to use with Internet Explorer. Come to talk to us

Orientačný preklad: Dobrý nástroj rámček na použitie s programom Internet Explorer. Prísť do hovoriť s nami

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.55 MB

Najsťahovanejšie programy