Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

IISKeeper 2.2

Autor: Metamatica Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 1.95 MB
Cena: 159.50 $
Počet stiahnutí: 1280
Dátum pridania: 2009-10-05
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Servery > Web server

Operačný systém:

WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64

Krátky popis k programu IISKeeper:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér IISKeeper vo verzií 2.2 od autora Metamatica Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu IISKeeper je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér IISKeeper ..

Popis od autora programu - Metamatica Software v anglickom jazyku:

If you would like to restrict access to some files and folders on your web site or make some information inaccessible to the majority of users on the site, Metamatica Software offers a simple and efficient solution: ISAPI protection filter for IIS.

With IISKeeper, you can easily protect any resources of your site with a password. A protected resource is a folder containing subfolders and files or a single file. You don't have to create Windows user accounts. The list of users who have access to protected resources does not depend on the list of system users.

For the Cookie authorization mode, the distribution package includes templates of input forms where the user enters a username and password. You can easily embed the form into your site.

To protect your site, you'll just need five minutes for installing and configuring IISKeeper.

Main features:
- Support of Basic and Cookie authorization
- Support of secure mode (HTTPS)
- Encryption of Cookies in Cookie authorization mode
- No need to restart IIS after configuring
- Features the restricting of the use of the resource by traffic or by time. (When you impose traffic restrictions, IISKeeper automatically records the traffic spent by the user)
- Support for protection against guessing a password and the automatic blocking of the IP address from which the system was attacked
- Blocking the user manually without removing this user from the list
- Displaying the work of the filter in log files
- Web interface for configuration of the filter
- Possibility of retrieving of user name in ASP script
- Easy installation and un-installation.

System requirements:

IISKeeper is designed to be used in a web server environment.
Supported Operating Systems:
- Windows NT
- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003

Additional Requirements: Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6, 7

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Ak by ste chceli obmedziť prístup k niektorým súborom a zložkám na vaše webové stránky alebo vykonať niektoré informácie nedostupné pre väčšinu užívateľov na webe, Metamatica Software ponúka jednoduché a efektívne riešenie: ISAPI filter pre ochranu IIS. S IISKeeper, môžete ľahko chrániť všetky zdroje svoje stránky s heslom. Chránený zdroj je zložka obsahuje podzložky a súbory, alebo jeden súbor. Nemusíte vytvárať používateľské kontá systému Windows. Zoznam užívateľov, ktorí majú prístup k chráneným zdrojom nezávisí na zoznam používateľov systému. Pre režim povolenie Cookie, že distribučné balík obsahuje šablóny vstupné formuláre, kde užívateľ zadá meno a heslo. Môžete ľahko vložiť formulár do svojich stránok. Ak chcete chrániť vaše stránky, budete potrebovať len päť minút na inštaláciu a konfiguráciu IISKeeper. Hlavné rysy: - podpora Basic a Cookie povolenia - Podpora zabezpečenom režime (HTTPS) - šifrovanie cookies v režime povolení, Cookie - Nie je potrebné reštartovať IIS po konfiguráciu - predstavuje obmedzovanie využívania zdrojov na prevádzku, alebo podľa času. (Keď uložiť dopravné obmedzenia, IISKeeper automaticky zaznamenáva prevádzku strávil užívateľom) - Pomoc na ochranu proti hádanie hesiel a automatické blokovanie IP adresy, z ktorej bol napadnutý systém - Blokovanie užívateľ ručne bez vybratia tohto užívateľa od Zoznam - Zobrazenie prácu filtra v log súboroch - Webové rozhranie pre konfiguráciu filtra - Možnosť načítania užívateľského mena v skripte ASP - Jednoduchá inštalácia a un-inštalácia. Systémové požiadavky: IISKeeper je určený pre použitie v prostredí webového servera. Podporované operačné systémy: - Windows NT - Windows 2000 Professional - Windows 2000 Server - Windows XP Professional - Windows Server 2003 Ďalšie požiadavky: Internet Information Server (IIS) 4, 5, 6, 7

Sťahujte tu: IISKeeper 2.2

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Host Chance Best Web Hosting Toolbar 4.5.178.0Novinka

2008 Review of Best Top Web Hosting Companies

Orientačný preklad: 2008 Recenzi najlepšie Top webhostingové spoločnosti

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.95 MB

NetworkActiv Web Server 3.5.16Novinka

Easy to use, free, Windows based Web Server supporting CGI, PHP, and Perl...

Orientačný preklad: Jednoduché, zadarmo, systémom Windows Web Server s podporou CGI, PHP a Perl...

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.60 MB

iNewPHP 5.27Novinka

iNewPHP is the best application to build an interactive CD.

Orientačný preklad: iNewPHP je najlepšie aplikácie vytvoriť interaktívne CD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.69 MB

LitePXP 8.90Novinka

Run your PHP website directly from a CD/DVD or USB flash drive.

Orientačný preklad: Spustiť PHP webové stránky priamo z CD / DVD alebo USB flash disku.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.70 MB

NetServe Web Server 1.0.53Novinka

NetServe is a secure Web Server / File Sharing with Perl, ASP and PHP support.

Orientačný preklad: NetServe je zabezpečený webový Server / zdieľanie súborov s Perl, ASP a PHP podporu.

Licencia: Demo | Veľkosť: 3.11 MB

LiteServe 2.81Novinka

Full-featured Web, Mail and FTP Server

Orientačný preklad: Full-najlepšie webové, poštu a FTP Server

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.6 MB

Fastream IQ Web/FTP Server 11.5.5R2Novinka

A secure, agile and user friendly HTTPS/FTPS server for Windows.

Orientačný preklad: A zabezpečenie, agilné a priateľské HTTPS/FTPS server user pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 5.56 MB

LiteWeb 2.7Novinka

LiteWeb is a powerful full-featured web server that supports PHP and much more!

Orientačný preklad: LiteWeb je mocný full-vybavený webový server, ktorý podporuje PHP a oveľa viac!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.26 MB

iOldPHP 4.20Novinka

iOldPHP = web browser + web server + PHP 4.

Orientačný preklad: iOldPHP = webový prehliadač + web server + PHP 4.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.67 MB

Najsťahovanejšie programy