Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Image Master 2000 3.5.1

Autor: Accidental Software
Licencia: Shareware
Veľkosť: 7.44 MB
Cena: 19.95 $
Počet stiahnutí: 631
Dátum pridania: 2006-09-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Pracovná plocha > Šetriče obrazovky: nezaradené

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu Image Master 2000:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Image Master 2000 vo verzií 3.5.1 od autora Accidental Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Image Master 2000 je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Image Master 2000 ..

Popis od autora programu - Accidental Software v anglickom jazyku:

Use your pictures to easily make a screen saver or a unique image viewer. Pictures can be displayed individually, as a collage with 4 pictures on the screen at once, or in the overlay mode where the picture is displayed on top of the last picture shown. Use the program to add
text to your pictures, Store up to 1000 different slide shows with up to 1000 pictures in each. This program uses the Microsoft agent (Genie) to help with learning the program and as an adjunct to the leave a message function if desired. Use the bagger function (built in) to easily gather your pictures, music and picture text to a single folder in a format that can be read by anyone with Image Master 2000. Burn this folder to a cd along with the shareware of the program and give to a fiend or family member. They can use the shareware to find your bagged slide show and load it into their shareware and display it. Up to 1000 images are allowed this way per slide show without registering by the individual receiving the CD. This makes it easy and painless to give a slide show or multiple slide shows to a friend or relative.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Použite svoje obrázky ľahko vytvoriť šetrič obrazovky alebo unikátny prehliadač obrázkov. Obrázky je možné zobraziť jednotlivo, ako koláž s 4 snímky na obrazovke naraz, alebo v overlay režime, kedy obraz sa zobrazí v hornej časti zobrazí posledná snímka. Použiť program na pridanie textu do obrázkov, uloženie až 1000 rôznych prezentácií až 1000 snímok v každej. Tento program používa agent Microsoft (Genie), pomáhať s učením program a ako doplnok k zanechať odkaz funkcie v prípade potreby. Použite Bagger funkcie (vstavaný), ľahko zhromažďovať obrázkov, hudby a obrazu, textu do jednej zložky vo formáte, ktorý možno čítať ktokoľvek, kto Obrázok Master 2000. Burn tejto zložky na CD spolu s shareware programu a dať zloduch alebo člena rodiny. Môžu použiť shareware nájsť vreciach slide show a nahrať ju do svojich shareware a zobrazenia. Až 1000 snímkov sú povolené týmto spôsobom za slide show aj bez registrácie, ktoré fyzická osoba CD. Vďaka tomu je ľahké a bezbolestné, aby prezentácie alebo viac prezentácií na priateľa alebo príbuzného.

Sťahujte tu: Image Master 2000 3.5.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

InRumor Screen Saver V.2 2.1Novinka

You'll know what time it is, what's the weather in your preferred location!

Orientačný preklad: Budete vedieť, aký čas je to, čo je počasie v svoje preferované umiestnenie!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.17 MB

eBook Shop Art Screensaver 1.0Novinka

Download screensaver Art for free.

Orientačný preklad: Stiahnite si šetrič obrazovky umenie zadarmo.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.40 MB

Bright Ideas Screensaver 1.0Novinka

A free screensaver showing some ideas images that will make your brain fresh.

Orientačný preklad: Zdarma šetrič obrazovky, ktorý vykazujú niektoré nápady obrazy, že bude váš mozog čerstvé.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.24 MB

CD Duplication 1.0Novinka

CD Duplication screensaver for Internet Explorer.

Orientačný preklad: CD duplicite šetrič obrazovky programu Internet Explorer.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.73 MB

First Aid CPR 9.09facNovinka

First Aid CPR: You're a Lifesaver!

Orientačný preklad: Prvá pomoc CPR: Ste záchranca!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 4.14 MB

Family Travel Insurance 1.0Novinka

Family Travel Insurance, Screensaver, Travel Insurance Quote

Orientačný preklad: Rodinné cestovné poistenie, šetrič obrazovky, cestovné poistenie citát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.30 MB

Gas Furnace Prices 1.0Novinka

Screensaver with a gas furnace theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s plynom pece tému.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.29 MB

Small Business Web Design 2.0Novinka

Screen saver with small business web design pictures and info about web sites.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s obrázkami malých podnikov web design a informácie o webových stránkach.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.86 MB

Spinning Bikes 1.0Novinka

Screensaver with a spinning bike theme.

Orientačný preklad: Šetrič obrazovky s spriadanie bike tému.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.36 MB

Najsťahovanejšie programy