Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

InfoManager 1.0

Autor: Roland Waddilove
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.83 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 729
Dátum pridania: 2006-09-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu InfoManager:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér InfoManager vo verzií 1.0 od autora Roland Waddilove. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu InfoManager je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér InfoManager ..

Popis od autora programu - Roland Waddilove v anglickom jazyku:

InfoManager is a type of computerized personal information manager (PIM) and it is designed to help you store and manage the vast amount of information that we use in everyday work and leisure activities. There are many different ways of storing information, such as with on-screen notes that can be stuck to the desktop, card file databases for any subject, calendar notes, task and to-do lists, a contacts database for private and business contacts, and so on. You don't have to use every one of these and you can choose the best way to store information for your way of working. There are also alarms so that you don't miss important events like appointments and meetings, weblinks for storing and organising your internet Favorites and bvookmarks, and even biorhythms to tell you how you are feeling today and tomorrow's forecast. InfoManager is an essential utility that contains something for everyone.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

InfoManager je druh počítačového správcu osobných informácií (PIM) a je navrhnutý tak, aby vám ukladať a spravovať veľké množstvo informácií, ktoré používame v každodennej práci a voľnočasové aktivity. Existuje mnoho rôznych spôsobov ukladania informácií, napríklad s on-screen uvádza, že môže byť prilepené na plochu, databáza kariet súboru pre akýkoľvek predmet, poznámky v kalendári, úlohy a to-do zoznamy, databázy kontaktov pre súkromné ​​aj obchodné kontakty, a tak ďalej. Nemusíte používať každý z týchto a môžete si vybrať najlepší spôsob, ako ukladať informácie o vašom spôsobe práce. Tam sú tiež alarmy, takže si nenechajte ujsť dôležité udalosti, ako udalosti a stretnutia, webové odkazy na ukladanie a organizovanie vášho internetového Obľúbené a bvookmarks, a dokonca aj biorytmy povedať, ako sa cítite dnes a zajtra predpoveď. InfoManager je základný nástroj, ktorý obsahuje niečo pre každého.

Sťahujte tu: InfoManager 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Note-It 4.6.0.4Novinka

Enhanced desktop notes with lots of features and a clean interface

Orientačný preklad: Vylepšené desktop poznámky s množstvom funkcií a čisté rozhranie

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.02 MB

PocketPRP for Windows Mobile Pocket PC 1.08Novinka

Pocket PRP - personal resource planning software.

Orientačný preklad: Pocket PRP - osobné ERP softvér.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 10.48 MB

Date Wizard 2.6.91Novinka

DateWizard is a small reminder program for all those meetings, birthdays etc.

Orientačný preklad: DateWizard je malé upomienky program pre všetky tieto stretnutia, narodeniny atď.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.81 MB

iMagic Restaurant Reservation 4.2Novinka

Restaurant reservation system. Track customers and more.

Orientačný preklad: Reštaurácia rezervačný systém. Sledovať zákazníkov a ďalšie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 12.01 MB

Outlook Meetings Addin 1.1Novinka

Simplify the process of meeting invitation in Outlook and resource selection.

Orientačný preklad: Zjednodušiť proces Schôdzka pozvánka Outlook a zdrojov výberu.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.03 MB

Student Life 3.0.8Novinka

Simplify the chaos of college life with this cool student organizer software.

Orientačný preklad: Zjednodušte chaos vysokoškolského života s týmto vychladnúť softvér študent usporiadateľa.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.16 MB

A-book 3.1Novinka

Handy digital address book with many useful options for home and office use.

Orientačný preklad: Handy digitálny adresár s mnohými užitočných možností pre domáce a kancelárske použitie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.79 MB

Cotton Calendar 1.81Novinka

Create, display, and print calendars and schedules. Free schedules available.

Orientačný preklad: Vytvorenie, zobrazenie a tlač kalendárov a plány. Bezplatne k dispozícii plány.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.65 MB

Enhilex Cards Pro 3.22Novinka

A great cardfile. address book and contact manager with Dymo label printing

Orientačný preklad: Veľké Cardfile. adresár a správca kontaktov s potlačou etikety Dymo

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.48 MB

Najsťahovanejšie programy