Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

InfoManager 1.0

Autor: Roland Waddilove
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.83 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 633
Dátum pridania: 2006-09-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu InfoManager:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér InfoManager vo verzií 1.0 od autora Roland Waddilove. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu InfoManager je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér InfoManager ..

Popis od autora programu - Roland Waddilove v anglickom jazyku:

InfoManager is a type of computerized personal information manager (PIM) and it is designed to help you store and manage the vast amount of information that we use in everyday work and leisure activities. There are many different ways of storing information, such as with on-screen notes that can be stuck to the desktop, card file databases for any subject, calendar notes, task and to-do lists, a contacts database for private and business contacts, and so on. You don't have to use every one of these and you can choose the best way to store information for your way of working. There are also alarms so that you don't miss important events like appointments and meetings, weblinks for storing and organising your internet Favorites and bvookmarks, and even biorhythms to tell you how you are feeling today and tomorrow's forecast. InfoManager is an essential utility that contains something for everyone.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

InfoManager je druh počítačového správcu osobných informácií (PIM) a je navrhnutý tak, aby vám ukladať a spravovať veľké množstvo informácií, ktoré používame v každodennej práci a voľnočasové aktivity. Existuje mnoho rôznych spôsobov ukladania informácií, napríklad s on-screen uvádza, že môže byť prilepené na plochu, databáza kariet súboru pre akýkoľvek predmet, poznámky v kalendári, úlohy a to-do zoznamy, databázy kontaktov pre súkromné ​​aj obchodné kontakty, a tak ďalej. Nemusíte používať každý z týchto a môžete si vybrať najlepší spôsob, ako ukladať informácie o vašom spôsobe práce. Tam sú tiež alarmy, takže si nenechajte ujsť dôležité udalosti, ako udalosti a stretnutia, webové odkazy na ukladanie a organizovanie vášho internetového Obľúbené a bvookmarks, a dokonca aj biorytmy povedať, ako sa cítite dnes a zajtra predpoveď. InfoManager je základný nástroj, ktorý obsahuje niečo pre každého.

Sťahujte tu: InfoManager 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

MyWeekly 1.02Novinka

MyWeekly is a simple notes keeper.

Orientačný preklad: MyWeekly je jednoduchý poznámky držiteľom.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.91 MB

OpenPim 3.0Novinka

Easy to use PIM software

Orientačný preklad: Ľahko ovládateľný PIM softvér

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

coOpera 1.1.0Novinka

Easily migrates your contacts from Outlook, Gmail and Yahoo! to Opera browser.

Orientačný preklad: Ľahko presunie kontaktov z programu Outlook, Gmail a Yahoo! prehliadača Opera.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

Pimero Free Edition 2010.R5Novinka

Pimero 2009 enables you to manage your appointments, contacts, tasks and notes.

Orientačný preklad: Pimero 2009 vám umožní spravovať svoje stretnutia, kontakty, úlohy a poznámky.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 22.28 MB

PortaWhiz Info Manager 1.0Novinka

Organize and securely store your important, personal and sensitive information.

Orientačný preklad: Organizovať a bezpečne uložiť vaše dôležité, osobné a citlivé informácie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.75 MB

Quickdb - Quick Database 1.0.4Novinka

Build yourself your personal info manager. Simple, easy and quick.

Orientačný preklad: Zostavte si svoj osobný údaje správcu. Jednoduché, ľahké a rýchle.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.53 MB

InfoManager 1.0Novinka

InfoManager includes sticky notes, calendars, contact manager, tasks and to-do.

Orientačný preklad: InfoManager zahŕňa poznámok, kalendára, správcu kontaktov, úloh a to-do.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.83 MB

Belkasoft BookaMark 2.04Novinka

Organize, search, manage your bookmarks easily with Belkasoft BookaMark

Orientačný preklad: Organizovať, vyhľadávať, spravovať svoje záložky ľahko Belkasoft BookaMark

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.94 MB

Actual Planner 2.0.1Novinka

Actual Planner: keep your Schedule, Blogs and Contacts in one place

Orientačný preklad: Skutočné Planner: vaše Rozvrh, Blogy a kontakty na jednom mieste

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.70 MB

Najsťahovanejšie programy