Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

InfoManager 1.0

Autor: Roland Waddilove
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.83 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 750
Dátum pridania: 2006-09-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu InfoManager:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér InfoManager vo verzií 1.0 od autora Roland Waddilove. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu InfoManager je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér InfoManager ..

Popis od autora programu - Roland Waddilove v anglickom jazyku:

InfoManager is a type of computerized personal information manager (PIM) and it is designed to help you store and manage the vast amount of information that we use in everyday work and leisure activities. There are many different ways of storing information, such as with on-screen notes that can be stuck to the desktop, card file databases for any subject, calendar notes, task and to-do lists, a contacts database for private and business contacts, and so on. You don't have to use every one of these and you can choose the best way to store information for your way of working. There are also alarms so that you don't miss important events like appointments and meetings, weblinks for storing and organising your internet Favorites and bvookmarks, and even biorhythms to tell you how you are feeling today and tomorrow's forecast. InfoManager is an essential utility that contains something for everyone.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

InfoManager je druh počítačového správcu osobných informácií (PIM) a je navrhnutý tak, aby vám ukladať a spravovať veľké množstvo informácií, ktoré používame v každodennej práci a voľnočasové aktivity. Existuje mnoho rôznych spôsobov ukladania informácií, napríklad s on-screen uvádza, že môže byť prilepené na plochu, databáza kariet súboru pre akýkoľvek predmet, poznámky v kalendári, úlohy a to-do zoznamy, databázy kontaktov pre súkromné ​​aj obchodné kontakty, a tak ďalej. Nemusíte používať každý z týchto a môžete si vybrať najlepší spôsob, ako ukladať informácie o vašom spôsobe práce. Tam sú tiež alarmy, takže si nenechajte ujsť dôležité udalosti, ako udalosti a stretnutia, webové odkazy na ukladanie a organizovanie vášho internetového Obľúbené a bvookmarks, a dokonca aj biorytmy povedať, ako sa cítite dnes a zajtra predpoveď. InfoManager je základný nástroj, ktorý obsahuje niečo pre každého.

Sťahujte tu: InfoManager 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

OxyCube 1.4.1Novinka

OxyCube phone manager is a convenient and feature-rich alternative to PC Suite.

Orientačný preklad: OxyCube Phone Manager je pohodlný a rys-bohatý alternatívu k PC Suite.

Licencia: Demo | Veľkosť: 28.70 MB

Priorganizer 1.6Novinka

Finally a To-Do List Mgr that Doesn't Get In The Way. Subtasks, Knowledge Base.

Orientačný preklad: Nakoniec To-Do List Mgr ktorý nemá v ceste. Čiastkových úloh, Knowledge Base.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.98 MB

SZ Daily Plan Manager 1.00.0005Novinka

It’s a Daily plan software supports types of DayItem in visual view.

Orientačný preklad: Je to denný plán softvér podporuje typy DayItem v vizuálne zobrazenie.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.18 MB

Kalendra 2.0Novinka

Kalendra is your is your free personal multimedia life organizer!

Orientačný preklad: Kalendra je váš je váš zdarma osobných multimediálne život!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 9.58 MB

SEO Note 1.3.34Novinka

SEO Note is one of the best personal and business info managers.

Orientačný preklad: SEO Note je jedným z najlepšie osobné a obchodné informácie manažérov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 2.51 MB

Bud 2009.3Novinka

Windows organizer with sidebar, calendar, reminders, events, outlook, templates

Orientačný preklad: Windows organizér s bočnom paneli, kalendár, upomienky, udalosti, výhľad, šablóny

Licencia: Shareware | Veľkosť: 24 MB

coOpera 1.1.0Novinka

Easily migrates your contacts from Outlook, Gmail and Yahoo! to Opera browser.

Orientačný preklad: Ľahko presunie kontaktov z programu Outlook, Gmail a Yahoo! prehliadača Opera.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.37 MB

NaturCalendar STNovinka

Intuitive Desktop Calendar Software for Your PC.

Orientačný preklad: Intuitívne Desktop Calendar softvér pre váš počítač.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.89 MB

Melon 2.2Novinka

Melon is a simple yet powerful notes-taking/task-making utility.

Orientačný preklad: Melón je jednoduchý, ale účinný nástroj notes-taking/task-making.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.53 MB

Najsťahovanejšie programy