Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

InfoManager 1.0

Autor: Roland Waddilove
Licencia: Shareware
Veľkosť: 2.83 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 693
Dátum pridania: 2006-09-01
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Kancelária a podnikanie > Kalendáre

Operačný systém:

Win98, WinME, Windows2000, WinXP

Krátky popis k programu InfoManager:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér InfoManager vo verzií 1.0 od autora Roland Waddilove. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu InfoManager je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér InfoManager ..

Popis od autora programu - Roland Waddilove v anglickom jazyku:

InfoManager is a type of computerized personal information manager (PIM) and it is designed to help you store and manage the vast amount of information that we use in everyday work and leisure activities. There are many different ways of storing information, such as with on-screen notes that can be stuck to the desktop, card file databases for any subject, calendar notes, task and to-do lists, a contacts database for private and business contacts, and so on. You don't have to use every one of these and you can choose the best way to store information for your way of working. There are also alarms so that you don't miss important events like appointments and meetings, weblinks for storing and organising your internet Favorites and bvookmarks, and even biorhythms to tell you how you are feeling today and tomorrow's forecast. InfoManager is an essential utility that contains something for everyone.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

InfoManager je druh počítačového správcu osobných informácií (PIM) a je navrhnutý tak, aby vám ukladať a spravovať veľké množstvo informácií, ktoré používame v každodennej práci a voľnočasové aktivity. Existuje mnoho rôznych spôsobov ukladania informácií, napríklad s on-screen uvádza, že môže byť prilepené na plochu, databáza kariet súboru pre akýkoľvek predmet, poznámky v kalendári, úlohy a to-do zoznamy, databázy kontaktov pre súkromné ​​aj obchodné kontakty, a tak ďalej. Nemusíte používať každý z týchto a môžete si vybrať najlepší spôsob, ako ukladať informácie o vašom spôsobe práce. Tam sú tiež alarmy, takže si nenechajte ujsť dôležité udalosti, ako udalosti a stretnutia, webové odkazy na ukladanie a organizovanie vášho internetového Obľúbené a bvookmarks, a dokonca aj biorytmy povedať, ako sa cítite dnes a zajtra predpoveď. InfoManager je základný nástroj, ktorý obsahuje niečo pre každého.

Sťahujte tu: InfoManager 1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Aries Personal Organizer Software 2.2.5Novinka

Be productive and organized with Aries Organizer! Tasks,Contacts,Calendar,Notes!

Orientačný preklad: Byť produktívny a organizovanej Baran usporiadateľa! Úlohy, kontakty, kalendár, poznámky!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.44 MB

Itel Office 2.1Novinka

Itel Office stores and manages all your contacts and your communications

Orientačný preklad: Itel úrad uchováva a spravuje všetky kontakty a vašej komunikácii

Licencia: Shareware | Veľkosť: 36.24 MB

Airline Pilot's Daily Aviation Logbook 6.0.4Novinka

Pilot Flight Logbook for FAR 121 Airline Pilots - Palm OS Edition

Orientačný preklad: Pilotné lodnom denníku letu na ĎALEKO 121 piloti - Palm OS Edition

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.16 MB

AllNotes Personal Organizer 2008.10Novinka

Store your tasks and notes, set reminders and print "to do" lists.

Orientačný preklad: Uložte si úlohy a poznámky, nastaviť pripomenutie a print "robiť" zoznamy.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.76 MB

AMP Calendar 2.42Novinka

Calendar with the twelve months of any year and the current day in taskbar icon

Orientačný preklad: Kalendár s dvanásť mesiacov každý rok a aktuálny deň v paneli úloh ikonu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.38 MB

TreePad X Enterprise 12 Gb single-user 7.14.2Novinka

12 Gigabyte Organizer, Word Processor, multi-featured, powerful yet intuitive.

Orientačný preklad: 12 Gigabyte organizátor, textový procesor, multi-featured, výkonný, no veľmi intuitívne.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.81 MB

TreePad PLUS 7.5.3Novinka

Organizer+Editor: Tree-structured, all-in-one, intuitive yet amply featured

Orientačný preklad: Organizátor + Editor: Tree-štruktúrované, all-in-one, intuitívne zatiaľ bohato vybavený

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.82 MB

E-Send 1.0.2Novinka

System for budget management

Orientačný preklad: Systém pre riadenie rozpočtu

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.75 MB

Alive Address Book 1.9.19.12Novinka

A sterling electronic address book: handy and efficient.

Orientačný preklad: Libra elektronickú adresu kniha: praktický a účinný.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.08 MB

Najsťahovanejšie programy