Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

IntelliContact Pro 2.1

Autor: Sirius Computer Consultants Limited
Licencia: Commercial
Veľkosť: 0.0015 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 1106
Dátum pridania: 2004-11-23
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Internetové aplikácie > Elektronické obchodovanie

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Unix, Linux, MS-DOS

Krátky popis k programu IntelliContact Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér IntelliContact Pro vo verzií 2.1 od autora Sirius Computer Consultants Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu IntelliContact Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér IntelliContact Pro ..

Popis od autora programu - Sirius Computer Consultants Limited v anglickom jazyku:

IntelliContact Pro is web based email marketing and list management software that allows businesses of all sizes to add a newsletter sign up form to their web site, send out personalized HTML or text emails, create unlimited lists, schedule messages, and view complete reporting metrics for each campaign including open and click through tracking. It is designed to improve communication between businesses and their customers, prospects, and subscribers. It enables organizations to stay in front of their target market at a fraction of the cost and a multiple of the efficacy of traditional marketing methods. Through permission-based email marketing with IntelliContact Pro, businesses are able to educate their customers, build rapport and trust with their subscribers, and most importantly, increase sales. Non-profit organizations are able to gain mindshare, stay in touch with members and supporters, and build awareness.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

IntelliContact Pro je web založený email marketing a zoznam riadenia softvér, ktorý umožňuje podniky všetkých veľkostí pridať bulletin podpísať formulár na svojich webových stránkach, odoslať personalizovanú HTML alebo text e-maily, vytvoriť neobmedzené zoznamy, naplánovať správy, a zobraziť úplné vykazovania metriky pre danú kampaň, vrátane zásad otvoreného a kliknite prostredníctvom sledovania. Je určený na zlepšenie komunikácie medzi podnikmi a ich zákazníkov, perspektívy a predplatiteľov. To umožňuje organizáciám pobytu v prednej ich cieľového trhu za zlomok nákladov a násobok účinnosti tradičné marketingové metódy. Prostredníctvom povolenie-založené email marketing s IntelliContact Pro, podniky sú schopné vychovávať ich zákazníkov, budovanie rapport a dôverovať s ich účastníkmi a čo je najdôležitejšie, zvýšenie predaja. Neziskové organizácie sú schopní získať mindshare, zostať v kontakte s členmi a stúpenci a budovať povedomie.

Sťahujte tu: IntelliContact Pro 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Zen Cart Yahoo Stores Data Feed 7.6.7Novinka

Zen Cart Yahoo Stores Data Feed

Orientačný preklad: Zen košík Yahoo obchody údajov krmivo

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.029 MB

Sales Page Builder 2.0Novinka

Sales copy page builder for your products. Generate your own sales copy page

Orientačný preklad: Predajné kópiu stránka builder pre vaše produkty. Vytvárať vlastné predajné kopírovať stranu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.35 MB

RoSEE 2.0.14Novinka

Software converts wasted content into search engine friendly pages

Orientačný preklad: Softvér zbytočne prevádza obsah do vyhľadávacích stránkach motor priateľské

Licencia: Demo | Veľkosť: 16.25 MB

Shopping Cart Professional 6.08Novinka

Shopping Cart Software to build catalogs and CGIs for online ecommerce store

Orientačný preklad: Nákupný košík Software stavať katalógov a CGI pre on-line elektronického obchodovania obchod

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.39 MB

Product Attribute Pictures (osCommerce) 7.0Novinka

Product Attribute Pictures

Orientačný preklad: Výrobok atribút obrázky

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.98 MB

3D ProductBox 3.0Novinka

3D box shot image creator with DirectX functionality - Easy and straight forward

Orientačný preklad: 3D políčka zastrelila obraz s funkčnosťou rozhrania DirectX - jednoduché a vpred

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

osCommerce Froogle Data Feed 7.5.5Novinka

osCommerce Froogle Data Feed

Orientačný preklad: osCommerce Appliances údajmi kŕmne

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.029 MB

JROX.COM Affiliate Manager 1.6.2Novinka

Free to download Affiliate Marketing Software

Orientačný preklad: Zadarmo k stiahnutiu Affiliate Marketing Software

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.69 MB

X-Cart All-in-One Product Feeds 12.7.6Novinka

X-Cart All-in-One Product Feeds by MagneticOne

Orientačný preklad: X-košík All-in-One produkt kanály podľa MagneticOne

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.68 MB

Najsťahovanejšie programy