Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

IntelliContact Pro 2.1

Autor: Sirius Computer Consultants Limited
Licencia: Commercial
Veľkosť: 0.0015 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 1051
Dátum pridania: 2004-11-23
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Internetové aplikácie > Elektronické obchodovanie

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Unix, Linux, MS-DOS

Krátky popis k programu IntelliContact Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér IntelliContact Pro vo verzií 2.1 od autora Sirius Computer Consultants Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu IntelliContact Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér IntelliContact Pro ..

Popis od autora programu - Sirius Computer Consultants Limited v anglickom jazyku:

IntelliContact Pro is web based email marketing and list management software that allows businesses of all sizes to add a newsletter sign up form to their web site, send out personalized HTML or text emails, create unlimited lists, schedule messages, and view complete reporting metrics for each campaign including open and click through tracking. It is designed to improve communication between businesses and their customers, prospects, and subscribers. It enables organizations to stay in front of their target market at a fraction of the cost and a multiple of the efficacy of traditional marketing methods. Through permission-based email marketing with IntelliContact Pro, businesses are able to educate their customers, build rapport and trust with their subscribers, and most importantly, increase sales. Non-profit organizations are able to gain mindshare, stay in touch with members and supporters, and build awareness.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

IntelliContact Pro je web založený email marketing a zoznam riadenia softvér, ktorý umožňuje podniky všetkých veľkostí pridať bulletin podpísať formulár na svojich webových stránkach, odoslať personalizovanú HTML alebo text e-maily, vytvoriť neobmedzené zoznamy, naplánovať správy, a zobraziť úplné vykazovania metriky pre danú kampaň, vrátane zásad otvoreného a kliknite prostredníctvom sledovania. Je určený na zlepšenie komunikácie medzi podnikmi a ich zákazníkov, perspektívy a predplatiteľov. To umožňuje organizáciám pobytu v prednej ich cieľového trhu za zlomok nákladov a násobok účinnosti tradičné marketingové metódy. Prostredníctvom povolenie-založené email marketing s IntelliContact Pro, podniky sú schopné vychovávať ich zákazníkov, budovanie rapport a dôverovať s ich účastníkmi a čo je najdôležitejšie, zvýšenie predaja. Neziskové organizácie sú schopní získať mindshare, zostať v kontakte s členmi a stúpenci a budovať povedomie.

Sťahujte tu: IntelliContact Pro 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

osCommerce 5-in-One Product Feeds 12.7.6Novinka

osCommerce 5-in-One Product Feeds by MagneticOne

Orientačný preklad: osCommerce 5-in-One výrobku, ktoré informačné kanály MagneticOne

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.25 MB

Zen Cart All-in-One Product Feeds 12.7.6Novinka

Zen Cart All-in-One Product Feeds by MagneticOne

Orientačný preklad: Zen Cart All-in-One produkt kanály podľa MagneticOne

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.67 MB

eOrdering Professional 4.1.2Novinka

Shopping Cart and Online Store solution

Orientačný preklad: Nákupný košík a internetové obchody riešenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

Clickbank Bonus Domination 1.0Novinka

Clickbank Bonus Domination is targeted at internet marketers

Orientačný preklad: Clickbank Bonus Nadvláda je zameraná na internet marketingu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Article Submitter Buzz 1.0Novinka

Article Submission Tool

Orientačný preklad: Článok Limitné Tool

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.4 MB

3D ProductBox 3.0Novinka

3D box shot image creator with DirectX functionality - Easy and straight forward

Orientačný preklad: 3D políčka zastrelila obraz s funkčnosťou rozhrania DirectX - jednoduché a vpred

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.68 MB

Advertise With Pleasure, AWP PRO 6.3Novinka

Make money by selling advertising spaces on personal websites

Orientačný preklad: Zarábajú predajom reklamných plôch na osobné stránky

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.99 MB

Zen Cart Froogle Data Feed 7.6.7Novinka

Zen Cart Froogle Data Feed

Orientačný preklad: Zen Cart Appliances údajov krmivo

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.029 MB

Web SEO 3.0Novinka

Best SEO Tool for your website.

Orientačný preklad: Najlepšie SEO nástroj pre vaše webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.24 MB

Najsťahovanejšie programy