Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

IntelliContact Pro 2.1

Autor: Sirius Computer Consultants Limited
Licencia: Commercial
Veľkosť: 0.0015 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 993
Dátum pridania: 2004-11-23
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Internetové aplikácie > Elektronické obchodovanie

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Unix, Linux, MS-DOS

Krátky popis k programu IntelliContact Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér IntelliContact Pro vo verzií 2.1 od autora Sirius Computer Consultants Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu IntelliContact Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér IntelliContact Pro ..

Popis od autora programu - Sirius Computer Consultants Limited v anglickom jazyku:

IntelliContact Pro is web based email marketing and list management software that allows businesses of all sizes to add a newsletter sign up form to their web site, send out personalized HTML or text emails, create unlimited lists, schedule messages, and view complete reporting metrics for each campaign including open and click through tracking. It is designed to improve communication between businesses and their customers, prospects, and subscribers. It enables organizations to stay in front of their target market at a fraction of the cost and a multiple of the efficacy of traditional marketing methods. Through permission-based email marketing with IntelliContact Pro, businesses are able to educate their customers, build rapport and trust with their subscribers, and most importantly, increase sales. Non-profit organizations are able to gain mindshare, stay in touch with members and supporters, and build awareness.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

IntelliContact Pro je web založený email marketing a zoznam riadenia softvér, ktorý umožňuje podniky všetkých veľkostí pridať bulletin podpísať formulár na svojich webových stránkach, odoslať personalizovanú HTML alebo text e-maily, vytvoriť neobmedzené zoznamy, naplánovať správy, a zobraziť úplné vykazovania metriky pre danú kampaň, vrátane zásad otvoreného a kliknite prostredníctvom sledovania. Je určený na zlepšenie komunikácie medzi podnikmi a ich zákazníkov, perspektívy a predplatiteľov. To umožňuje organizáciám pobytu v prednej ich cieľového trhu za zlomok nákladov a násobok účinnosti tradičné marketingové metódy. Prostredníctvom povolenie-založené email marketing s IntelliContact Pro, podniky sú schopné vychovávať ich zákazníkov, budovanie rapport a dôverovať s ich účastníkmi a čo je najdôležitejšie, zvýšenie predaja. Neziskové organizácie sú schopní získať mindshare, zostať v kontakte s členmi a stúpenci a budovať povedomie.

Sťahujte tu: IntelliContact Pro 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Page Promoter 7.2Novinka

Professional Web site submission, search engine optimization and promotion tool

Orientačný preklad: Profesionálny web podanie, optimalizácia pre vyhľadávače a propagačný nástroj

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.91 MB

GeoDataSource .NET Control 1.0Novinka

GeoDataSource .NET Control searches the World Cities Database and distance.

Orientačný preklad: GeoDataSource.NET prehľadávanie databázy miest sveta a vzdialenosť.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.3 MB

AbleCommerce 5.5.3Novinka

AbleCommerce Asp.Net 5.5 Shopping Cart & eCommerce Solution

Orientačný preklad: AbleCommerce Asp.Net 5,5 nákupného košíka a eCommerce riešenia

Licencia: Commercial | Veľkosť: 9.47 MB

X-Cart RSS Export Mod 8.3.4Novinka

X-Cart RSS Export Module by MagneticOne

Orientačný preklad: X-košík RSS Export modulu MagneticOne

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.029 MB

All-in-One osCommerce SEO Package XIINovinka

All-in-One osCommerce shopping cart solution

Orientačný preklad: All-in-One riešenie osCommerce nákupného košíka

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.12 MB

Domain Name Checker 2.1Novinka

Domain Name Checker is a professional domain names availability checking tool

Orientačný preklad: Domain Name Checker je profesionálny doménových mien dostupnosť nástroja kontroly

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.14 MB

CRELoaded Content Management - Proforma 1.0Novinka

Proforma is a powerful content management system and form creator for CRELoaded.

Orientačný preklad: Proforma je výkonný systém pre správu obsahu a formy pre tvorcov CRELoaded.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.36 MB

Web SEO 3.0Novinka

Best SEO Tool for your website.

Orientačný preklad: Najlepšie SEO nástroj pre vaše webové stránky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.24 MB

Keyword Buzz 1Novinka

Keyword research software which allows you to research keywords easily.

Orientačný preklad: Kľúčové slovo výskumu softvér, ktorý umožňuje ľahko výskum kľúčových slov.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.08 MB

Najsťahovanejšie programy