Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

IntelliContact Pro 2.1

Autor: Sirius Computer Consultants Limited
Licencia: Commercial
Veľkosť: 0.0015 MB
Cena: 9.95 $
Počet stiahnutí: 1080
Dátum pridania: 2004-11-23
Aktualizácia: 2011-09-18

Kategória programu:

Internetové aplikácie > Elektronické obchodovanie

Operačný systém:

Win 3.1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows CE, OS/2, OS/2 Warp, OS/2 Warp 4, MAC 68k, Unix, Linux, MS-DOS

Krátky popis k programu IntelliContact Pro:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér IntelliContact Pro vo verzií 2.1 od autora Sirius Computer Consultants Limited. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu IntelliContact Pro je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér IntelliContact Pro ..

Popis od autora programu - Sirius Computer Consultants Limited v anglickom jazyku:

IntelliContact Pro is web based email marketing and list management software that allows businesses of all sizes to add a newsletter sign up form to their web site, send out personalized HTML or text emails, create unlimited lists, schedule messages, and view complete reporting metrics for each campaign including open and click through tracking. It is designed to improve communication between businesses and their customers, prospects, and subscribers. It enables organizations to stay in front of their target market at a fraction of the cost and a multiple of the efficacy of traditional marketing methods. Through permission-based email marketing with IntelliContact Pro, businesses are able to educate their customers, build rapport and trust with their subscribers, and most importantly, increase sales. Non-profit organizations are able to gain mindshare, stay in touch with members and supporters, and build awareness.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

IntelliContact Pro je web založený email marketing a zoznam riadenia softvér, ktorý umožňuje podniky všetkých veľkostí pridať bulletin podpísať formulár na svojich webových stránkach, odoslať personalizovanú HTML alebo text e-maily, vytvoriť neobmedzené zoznamy, naplánovať správy, a zobraziť úplné vykazovania metriky pre danú kampaň, vrátane zásad otvoreného a kliknite prostredníctvom sledovania. Je určený na zlepšenie komunikácie medzi podnikmi a ich zákazníkov, perspektívy a predplatiteľov. To umožňuje organizáciám pobytu v prednej ich cieľového trhu za zlomok nákladov a násobok účinnosti tradičné marketingové metódy. Prostredníctvom povolenie-založené email marketing s IntelliContact Pro, podniky sú schopné vychovávať ich zákazníkov, budovanie rapport a dôverovať s ich účastníkmi a čo je najdôležitejšie, zvýšenie predaja. Neziskové organizácie sú schopní získať mindshare, zostať v kontakte s členmi a stúpenci a budovať povedomie.

Sťahujte tu: IntelliContact Pro 2.1

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

X-Cart GeoIP Admin Access - X Cart Mod 4.0Novinka

X-Cart GeoIP Admin Access - X Cart Mod

Orientačný preklad: X-košík GeoIP Admin prístup - X košík Mod

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.29 MB

eOrdering Professional 4.1.2Novinka

Shopping Cart and Online Store solution

Orientačný preklad: Nákupný košík a internetové obchody riešenie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.77 MB

Zen Cart 5-in-One Product Feeds 12.7.6Novinka

Zen Cart 5-in-One Product Feeds by MagneticOne

Orientačný preklad: Zen košík 5-in-One výrobku kanály prostredníctvom MagneticOne

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.67 MB

osCommerce Content Management - Proforma 1.0Novinka

Proforma is a form creator and content management system for osCommerce.

Orientačný preklad: Proforma je forma tvorca a redakčný systém pre osCommerce.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.36 MB

CRE Loaded MySimon.com Data Feed 7.6.7Novinka

CRE Loaded MySimon.com Data Feed

Orientačný preklad: VYT naložené MySimon.com údajov krmivo

Licencia: Commercial | Veľkosť: 0.029 MB

Domain Name Checker 2.1Novinka

Domain Name Checker is a professional domain names availability checking tool

Orientačný preklad: Domain Name Checker je profesionálny doménových mien dostupnosť nástroja kontroly

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.14 MB

Clickbank Bonus Domination 1.0Novinka

Clickbank Bonus Domination is targeted at internet marketers

Orientačný preklad: Clickbank Bonus Nadvláda je zameraná na internet marketingu

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.76 MB

Keyword Expander 1.5Novinka

Expand your AdWords keywords list with ease and get more clicks!

Orientačný preklad: Rozšírte svoj zoznam kľúčových slov AdWords ľahké a získať viac kliknutí!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.72 MB

Froogie Froogle Submit 1.8Novinka

Submit your products to the Froogle data feed.

Orientačný preklad: Predložiť vaše výrobky do Appliances dátový zdroj.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.58 MB

Najsťahovanejšie programy