Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

iPhone Unlocking Software 3.14.4

Autor: Unlock iPhone Inc
Licencia: Data Only
Veľkosť: 99.18 MB
Cena: 23.99 $
Počet stiahnutí: 11837
Dátum pridania: 2009-10-02
Aktualizácia: 2011-05-17

Kategória programu:

Systémové utility > Zálohovanie

Operačný systém:

iPhone, iPod, iTouch, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac OS X, Mac Other, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu iPhone Unlocking Software:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér iPhone Unlocking Software vo verzií 3.14.4 od autora Unlock iPhone Inc. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu iPhone Unlocking Software je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér iPhone Unlocking Software ..

Popis od autora programu - Unlock iPhone Inc v anglickom jazyku:

We have developed our own unique iPhone unlocking solution and we are confident to say that our unlock is the safest, most easiest iPhone Unlocking solution on the market today.

Our solution is simple and failsafe, and will fully unlock any version iPhone, completely hassle Free, without having to worry about updates or complicated instructions!

Our Solution Enables you to activate any iPhone on any network, any carrier, any SIM card. No need to provide any information to AT&T, This is not a technical hardware unlock, No need to soldering/opening your iPhone. You can restore your iPhone to original state, You can use it on as many iPhones you want, works with any iPhone, any Provider, any Simcard! Fully iPhone optimized.
Unlock Any network:

Our iPhone Unlock Solution is Proven to work with many networks like T-Mobile, O2, Orange, Telefonica, Vodafone, AT&T, TIM, Telstra and Many Others.

The solution we provide for unlocking your iPhone is the easiest and safest solution available today. Unlocking is as simple as pressing a few buttons. The Video Instructions inside our Membersarea explain the process step by step.
Signup now and use your iPhone with any SIM card and any network worldwide!

Features
- FULL Unlock for Any Network! Worldwide!
- ALL Functions Working!(Includes 3G Data network and GPS!)
- Very Easy unlock, no knowledge required! Anyone can do this.
- No iTunes Sync or Airplane mode issues
- This is the ONLY Reliable & Stable unlock Solution for the iPhone 3G!
- No Signal Loss like other Unlocks available!
- Instant Access to 1000's of iPhone Applications!
- Instant Access to 1000's of iPhone Applications! - 100% Working, 100% Reliable, 100% Safe!

Extra Features
Our Unlock Solution allows your to "Jailbreak" your iPhone. This will add the Cydia and Installer Application to your iPhone. These will allow you to add thousands of Free applications to your iPhone, like Games,etc.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Vyvinuli sme vlastný unikátny iPhone odblokovanie riešenie a sme si istí, že naša odomknúť je najbezpečnejšie a najjednoduchšie iPhone Uvoľnenie riešenia na súčasnom trhu. Naše riešenie je jednoduché a zabezpečený proti poruchám, a bude plne odomknúť všetky verzie iPhone, úplne bezproblémová, bez toho aby sa museli starať o aktualizácie alebo zložité návody! Naše riešenie umožňuje aktivovať akýkoľvek iPhone na akejkoľvek sieti, musí byť každý dopravca, akoukoľvek SIM kartou. Nie je potrebné, aby poskytol všetky informácie, ktoré AT & T, to nie je technického vybavenia odomknúť, netreba spájkovanie / otvorenie telefónu iPhone. Môžete obnoviť váš iPhone do pôvodného stavu, môžete použiť na ľubovoľnom počte iPhone chcete, pracuje so všetkými iPhone, každý poskytovateľ akékoľvek simcard! Plne optimalizované pre iPhone. Odomknúť Akékoľvek sieť: Naše iPhone Odomknúť riešenie je preukázané, že pracovať s mnohými sietí, ako T-Mobile, O2, Orange, Telefonica, Vodafone, AT & T, TIM, Telstra a mnoho ďalších. Toto riešenie ponúkame pre odblokovanie iPhone je najjednoduchšie a najbezpečnejšie riešenie sú dnes k dispozícii. Uvoľnenie je rovnako jednoduché ako stlačenie niekoľkých tlačidiel. Video inštrukcie vnútri našej Membersarea vysvetliť proces krok za krokom. Prihláste sa teraz a používať iPhone s akoukoľvek SIM kartou a akejkoľvek siete po celom svete! Vlastnosti - Full Unlock pre každú sieť! Po celom svete! ! - Všetky funkcie Názov (zahŕňa dátové siete 3G a GPS!) - Veľmi ľahko odomknúť, bez znalosti! Ktokoľvek môže urobiť. - Č iTunes Sync alebo režimu Lietadlo problémy - to je jediný spoľahlivý a stabilné riešenie pre odomknutie iPhone 3G! - Bez straty signálu rovnako ako ostatné odomyká k dispozícii! - Okamžitý prístup k 1000 je Aplikácie pre iPhone! - Okamžitý prístup k 1000 je Aplikácie pre iPhone! - 100% pracovnej, 100% spoľahlivý, 100% bezpečnosť! Extra Funkcia Unlock Naše riešenie umožňuje, aby "Útek z väzenia" váš iPhone. Tým sa pridá Cydia a Inštalačný aplikácie do svojho iPhone. Tieto vám umožní pridať tisíc aplikácií zadarmo na váš iPhone, rovnako ako hry, atď

Sťahujte tu: iPhone Unlocking Software 3.14.4

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

greencircle 1.0Novinka

This application is a desktop utility for datamining.

Orientačný preklad: Táto aplikácia je pomôcky na pracovnej ploche pre dotykovú.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.29 MB

Email Guardian for Outlook Express 1.1Novinka

Backs up all your important Email Settings, Messages, Account Settings and more

Orientačný preklad: Zálohuje všetky vaše dôležité Nastavenie e-mailu, správ, Nastavenie účtu a ďalšie

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.01 MB

Backup Mate 2.0.4Novinka

Protect your data, music and picture files with this easy to use backup software

Orientačný preklad: Chráňte svoje dáta, hudbu a obrazové súbory s týmto ľahko použiteľný zálohovací softvér

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.24 MB

Secura Backup Home Edition 3.06Novinka

Create secure backups with Secura Backup Home

Orientačný preklad: Vytvoriť bezpečné zálohovanie s Secura Zálohovanie domovskej

Licencia: Shareware | Veľkosť: 3.7 MB

Backup&Synchronize Pro 8.3.346Novinka

Powerful, Feature-Rich Backup and Synchronize Program for Windows

Orientačný preklad: Výkonný, rys-bohatý zálohovať a synchronizovať program pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.67 MB

Multimedia Card Data Salvage Software 3.0.1.5Novinka

Memory card deleted image recovery utility restores lost audio video music files

Orientačný preklad: Pamäťová karta vypúšťa obraz obnovuje Recovery Utility stratených zvukových súborov hudobné video

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.58 MB

Open Source Backup 1.0.0Novinka

Open Source Backup is an easy-to-use, handy backup tool for Windows.

Orientačný preklad: Open Source zálohovania je ľahké-to-use, šikovný zálohovania nástroj pre Windows.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.50 MB

Access Database Recovery Assistant 1.1.2.2Novinka

Recover corrupt MS Access MDB files without without special efforts

Orientačný preklad: Obnoviť poškodený MS Access MDB súbory bez bez zvláštneho úsilia

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.42 MB

Best Data Recovery Software 2011 5.8.4.1Novinka

Best data recovery software 2011 rescues images, HTML, PDF files deleted from PC

Orientačný preklad: Najlepší softvér pre obnovu dát 2011 záchrany obrázky,, PDF súbory HTML odstránené z PC

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.88 MB

Najsťahovanejšie programy