Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

iSkysoft DVD-Library for Mac 2.1.0

Autor: iSkysoft Studio
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.39 MB
Cena: 29.00 $
Počet stiahnutí: 1989
Dátum pridania: 2010-07-29
Aktualizácia: 2012-04-01

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

Mac OS X, Mac OS X 10.5

Krátky popis k programu iSkysoft DVD-Library for Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér iSkysoft DVD-Library for Mac vo verzií 2.1.0 od autora iSkysoft Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu iSkysoft DVD-Library for Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér iSkysoft DVD-Library for Mac ..

Popis od autora programu - iSkysoft Studio v anglickom jazyku:

DVD-Library lets you catalog, manage and backup your DVDs on Mac in a visual library. Just enter part of the title or UPC of the DVD (including Blu-ray DVDs), DVD-Library will automatically retrieve the DVD's cover and all relevant info from Amazon, quick and easy. DVD-Library for Mac also allows you to backup DVDs to .dvdmedia files on Mac with one click. Your DVD movie is now at your fingertips and you can enjoy them anytime you want.

Key Features:
1. Backup your homemade and commercial DVDs to Mac and portable hard discs with DVD Boxes. DVD Box is defined by iSkysoft Studio which includes DVD cover image, DVD information and ISO images.
2. Backup DVD at 1:1 ratio quality. The ISO image preserves audio tracks, subtitle, menu and special features of the original DVD, no more fear of damage or loss.
3. Build your own DVD library via DVD Boxes to organize your movies just the way you like. On Mac OS 10.5 and 10.6, display your movies with the DVD cover images in the cover view and browse them just like you would in a video store.
4. DVD-Library for Mac lets you retrieve information about your movies from the Internet in real-time. To search, use UPC codes or keyword combinations - movie title, director, actor, studio, etc. You can store DVD information to DVD Box about each movie, such as Director, Actor, Subtitle, Audio, Regional Code, Aspect Ratio, Movie Rating, Release Date, Theatrical Debut, Run Time, UPC, Description.
5. Double click the DVD box to mount DVD, then playback movies with multimedia players like VLC player, M player.
6. With iSkysoft DVD-Library for Mac, you can catch your collected movies on the go without the hassle of carrying DVD discs around.
7. Share the DVD Boxes with copyright protected ISO images to your friends. In this way, you DVDs will avoid damage caused by lending DVD discs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica DVD vám katalóg, spravovanie a zálohovanie DVD na počítači Mac vizuálne knižnice. Jednoducho zadajte časť názvu alebo UPC DVD (vrátane Blu-ray DVD), knižnica DVD automaticky načíta DVD kryt a všetky relevantné informácie z Amazon, rýchle a jednoduché. Knižnica DVD pre Mac aj vám umožňuje zálohovanie DVD .dvdmedia súbory na počítači Mac pomocou jedného kliknutia. Váš DVD film je teraz poruke a môžete tešiť na ich kedykoľvek budete chcieť.

Kľúčové funkcie: 1. zálohovanie domáce a komerčné DVD Mac a prenosného pevné disky s DVD boxy. DVD poľa je definovaná iSkysoft štúdio, ktoré zahŕňa poistné krytie obraz DVD, DVD informácie a ISO obrazy.


2. Zálohovanie DVD na 1: 1 pomer kvality. ISO obraz zachováva zvukové stopy, titulkov, menu a osobitosti originálne DVD nie viac strachu škody alebo straty.


3. Budovať svoje vlastné knižnica DVD cez DVD políčka organizovať vaše filmy len spôsob, ako sa vám páči. Mac OS 10.5 a 10.6, zobrazte vaše filmy s DVD pokryť obrázkami v zobrazení kryt a prehľadávať rovnako, ako by ste videa sklade.


4.-Knižnica DVD pre Mac umožňuje načítať informácie o vaše filmy z internetu v reálnom čase. Ak chcete vyhľadávať, používať UPC kódy alebo kombinácie kľúčových slov - názov filmu, režisér, herec, ateliér, atď. Môžete ukladať informácie DVD DVD Box o každom filme ako režisér, herec, titulkov, Audio, regionálny kód, pomer strán, film Rating, dátum vydania, divadelné Debut, doba spracovania, UPC, popis.


5. Dvakrát kliknite na poli DVD DVD kopci, potom prehrávanie filmov, s multimediálne prehrávače ako VLC hráč, M prehrávač.


6. S iSkysoft knižnica DVD pre systém Macintosh môžete chytiť svoje zhromažďované filmy na cestách bez zmätkov vykonania DVD disky okolo.


7. S autorským právom chráneného ISO obrazy s priateľmi zdieľať poliach DVD. Týmto spôsobom ste DVD vyhnúť škôd spôsobených pôžičiek DVD disky.

Sťahujte tu: iSkysoft DVD-Library for Mac 2.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Pavtube YouTube Converter 1.2.1.34Novinka

Download and convert FLV/F4V from YouTube,Yahoo, Google to any other formats

Orientačný preklad: Stiahnuť a previesť FLV/F4V z YouTube, Yahoo, Google a ďalšie formáty

Licencia: Shareware | Veľkosť: 10.27 MB

Free Windows Media Player to 3GP SE 1.7.0Novinka

Convert Windows Media Player to 3GP format with good quality, without any charge

Orientačný preklad: Prehrávač Windows Media Player konvertovať do formátu 3GP s dobrou kvalitou, bez akéhokoľvek poplatku

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

E0E Free Flash to MPEG-1 Converter SE 1.0.6Novinka

A professional, free program for converting Flash file to MPEG-1 format

Orientačný preklad: Profesionálne, voľný program pre konverziu súbor Flash do formátu MPEG-1

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

ImTOO DVD Audio Ripper 6.5.1.0314Novinka

A DVD movie soundtrack ripper, extract soundtracks from DVDs to MP3 or WAV

Orientačný preklad: DVD filmu soundtrack ripper, výpis soundtrackov z DVD do MP3 alebo WAV

Licencia: Shareware | Veľkosť: 28.30 MB

Free DV-AVI to DVD Player Fast 1.9.3Novinka

An DV-AVI to DVD Player converter, free and excellent, converts smoothly

Orientačný preklad: DV-AVI prehrávač DVD prevodník, voľný a vynikajúce, konvertuje hladko

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free DV-AVI 2 Cowon Q5W Converter 1.1.5Novinka

Free DV-AVI to Cowon Q5W Converter is totally free and really easy-to-use

Orientačný preklad: Voľný DV-AVI Cowon Q5W prevodník je úplne zadarmo a naozaj ľahké-to-use

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Tivo to WMP Video Converter Lite 1.1.5Novinka

Free convert your Tivo to WMP Video format

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj vaše Tivo WMP Video formát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

4Media DVD to Apple TV Converter for Mac 6.5.1.0322Novinka

It can rip DVD to Apple TV video MP4 to put DVDs on video iPod for Mac.

Orientačný preklad: To môže ripovať DVD do Apple TV video MP4 dať na DVD video iPod pre Mac.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 33.87 MB

Free Videos to XviD Movie Pro 1.0.9Novinka

Free application for converting Videos file to XviD Movie format easily

Orientačný preklad: Bezplatná aplikácia pre konvertovanie video súborov na XviD video formát ľahko

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Najsťahovanejšie programy