Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

iSkysoft DVD-Library for Mac 2.1.0

Autor: iSkysoft Studio
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.39 MB
Cena: 29.00 $
Počet stiahnutí: 1906
Dátum pridania: 2010-07-29
Aktualizácia: 2012-04-01

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

Mac OS X, Mac OS X 10.5

Krátky popis k programu iSkysoft DVD-Library for Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér iSkysoft DVD-Library for Mac vo verzií 2.1.0 od autora iSkysoft Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu iSkysoft DVD-Library for Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér iSkysoft DVD-Library for Mac ..

Popis od autora programu - iSkysoft Studio v anglickom jazyku:

DVD-Library lets you catalog, manage and backup your DVDs on Mac in a visual library. Just enter part of the title or UPC of the DVD (including Blu-ray DVDs), DVD-Library will automatically retrieve the DVD's cover and all relevant info from Amazon, quick and easy. DVD-Library for Mac also allows you to backup DVDs to .dvdmedia files on Mac with one click. Your DVD movie is now at your fingertips and you can enjoy them anytime you want.

Key Features:
1. Backup your homemade and commercial DVDs to Mac and portable hard discs with DVD Boxes. DVD Box is defined by iSkysoft Studio which includes DVD cover image, DVD information and ISO images.
2. Backup DVD at 1:1 ratio quality. The ISO image preserves audio tracks, subtitle, menu and special features of the original DVD, no more fear of damage or loss.
3. Build your own DVD library via DVD Boxes to organize your movies just the way you like. On Mac OS 10.5 and 10.6, display your movies with the DVD cover images in the cover view and browse them just like you would in a video store.
4. DVD-Library for Mac lets you retrieve information about your movies from the Internet in real-time. To search, use UPC codes or keyword combinations - movie title, director, actor, studio, etc. You can store DVD information to DVD Box about each movie, such as Director, Actor, Subtitle, Audio, Regional Code, Aspect Ratio, Movie Rating, Release Date, Theatrical Debut, Run Time, UPC, Description.
5. Double click the DVD box to mount DVD, then playback movies with multimedia players like VLC player, M player.
6. With iSkysoft DVD-Library for Mac, you can catch your collected movies on the go without the hassle of carrying DVD discs around.
7. Share the DVD Boxes with copyright protected ISO images to your friends. In this way, you DVDs will avoid damage caused by lending DVD discs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica DVD vám katalóg, spravovanie a zálohovanie DVD na počítači Mac vizuálne knižnice. Jednoducho zadajte časť názvu alebo UPC DVD (vrátane Blu-ray DVD), knižnica DVD automaticky načíta DVD kryt a všetky relevantné informácie z Amazon, rýchle a jednoduché. Knižnica DVD pre Mac aj vám umožňuje zálohovanie DVD .dvdmedia súbory na počítači Mac pomocou jedného kliknutia. Váš DVD film je teraz poruke a môžete tešiť na ich kedykoľvek budete chcieť.

Kľúčové funkcie: 1. zálohovanie domáce a komerčné DVD Mac a prenosného pevné disky s DVD boxy. DVD poľa je definovaná iSkysoft štúdio, ktoré zahŕňa poistné krytie obraz DVD, DVD informácie a ISO obrazy.


2. Zálohovanie DVD na 1: 1 pomer kvality. ISO obraz zachováva zvukové stopy, titulkov, menu a osobitosti originálne DVD nie viac strachu škody alebo straty.


3. Budovať svoje vlastné knižnica DVD cez DVD políčka organizovať vaše filmy len spôsob, ako sa vám páči. Mac OS 10.5 a 10.6, zobrazte vaše filmy s DVD pokryť obrázkami v zobrazení kryt a prehľadávať rovnako, ako by ste videa sklade.


4.-Knižnica DVD pre Mac umožňuje načítať informácie o vaše filmy z internetu v reálnom čase. Ak chcete vyhľadávať, používať UPC kódy alebo kombinácie kľúčových slov - názov filmu, režisér, herec, ateliér, atď. Môžete ukladať informácie DVD DVD Box o každom filme ako režisér, herec, titulkov, Audio, regionálny kód, pomer strán, film Rating, dátum vydania, divadelné Debut, doba spracovania, UPC, popis.


5. Dvakrát kliknite na poli DVD DVD kopci, potom prehrávanie filmov, s multimediálne prehrávače ako VLC hráč, M prehrávač.


6. S iSkysoft knižnica DVD pre systém Macintosh môžete chytiť svoje zhromažďované filmy na cestách bez zmätkov vykonania DVD disky okolo.


7. S autorským právom chráneného ISO obrazy s priateľmi zdieľať poliach DVD. Týmto spôsobom ste DVD vyhnúť škôd spôsobených pôžičiek DVD disky.

Sťahujte tu: iSkysoft DVD-Library for Mac 2.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free MXF 2 Archos 404 Lite 1.8.5Novinka

A professional, free program for converting MXF file to Archos 404 format

Orientačný preklad: Profesionálne, voľný program pre konverziu MXF súbor do formátu Archos 404

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

iSkysoft MP4 Video Converter for Mac 1.9.0.34Novinka

Convert video to MP4 formats on Mac OS X with high quality

Orientačný preklad: Premeniť video do MP4 formátu na Mac OS X s vysokou kvalitou

Licencia: Shareware | Veľkosť: 24.73 MB

Free H.263 to Xbox 360 Converter SE 1.8.2Novinka

Free convert your H.263 to Xbox 360 format

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj vaše H.263 na Xbox 360 formát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free WMP 2 DVD Converter Lite 1.1.0Novinka

An easy to use converter which convert WMP to DVD format free

Orientačný preklad: Jednoduché použitie konvertora, ktorý previesť WMP do formátu DVD zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Zware Free 3G2 to PSP 2000 1.4.0Novinka

Converting 3G2 to PSP 2000 easily, fast and free of charge

Orientačný preklad: Konverziu 3 G 2 PSP 2000 ľahko, rýchlo a zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Xvid DVD to SONY PSP SE 1.8.0Novinka

Convert Xvid DVD to SONY PSP totally free

Orientačný preklad: Konvertovať Xvid DVD na SONY PSP zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Movie 2 iPod Touch Pro 1.2.4Novinka

Free convert your Movie to iPod Touch format

Orientačný preklad: Bezplatne Konvertuj film na iPod Touch formát

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free Adobe Flash to H.264 Converter 1.9.9Novinka

An easy to use converter which convert Adobe Flash to H.264 format free

Orientačný preklad: Jednoduché použitie konvertora, ktorý konvertovať Adobe Flash na H.264 formát zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

4Musics DVD to MP3 Converter 4.1Novinka

Converting DVD to MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A, AC3, AIFF, AMR, AIFF, FLAC etc.

Orientačný preklad: Konverzia DVD do formátu MP3, WMA, OGG, WAV, AAC, M4A, AC3, AIFF, AMR, AIFF, FLAC, atď

Licencia: Shareware | Veľkosť: 7.6 MB

Najsťahovanejšie programy