Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

iSkysoft DVD-Library for Mac 2.1.0

Autor: iSkysoft Studio
Licencia: Shareware
Veľkosť: 4.39 MB
Cena: 29.00 $
Počet stiahnutí: 2063
Dátum pridania: 2010-07-29
Aktualizácia: 2012-04-01

Kategória programu:

Audio a multimédia > Ripovanie a konvertovanie

Operačný systém:

Mac OS X, Mac OS X 10.5

Krátky popis k programu iSkysoft DVD-Library for Mac:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér iSkysoft DVD-Library for Mac vo verzií 2.1.0 od autora iSkysoft Studio. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu iSkysoft DVD-Library for Mac je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér iSkysoft DVD-Library for Mac ..

Popis od autora programu - iSkysoft Studio v anglickom jazyku:

DVD-Library lets you catalog, manage and backup your DVDs on Mac in a visual library. Just enter part of the title or UPC of the DVD (including Blu-ray DVDs), DVD-Library will automatically retrieve the DVD's cover and all relevant info from Amazon, quick and easy. DVD-Library for Mac also allows you to backup DVDs to .dvdmedia files on Mac with one click. Your DVD movie is now at your fingertips and you can enjoy them anytime you want.

Key Features:
1. Backup your homemade and commercial DVDs to Mac and portable hard discs with DVD Boxes. DVD Box is defined by iSkysoft Studio which includes DVD cover image, DVD information and ISO images.
2. Backup DVD at 1:1 ratio quality. The ISO image preserves audio tracks, subtitle, menu and special features of the original DVD, no more fear of damage or loss.
3. Build your own DVD library via DVD Boxes to organize your movies just the way you like. On Mac OS 10.5 and 10.6, display your movies with the DVD cover images in the cover view and browse them just like you would in a video store.
4. DVD-Library for Mac lets you retrieve information about your movies from the Internet in real-time. To search, use UPC codes or keyword combinations - movie title, director, actor, studio, etc. You can store DVD information to DVD Box about each movie, such as Director, Actor, Subtitle, Audio, Regional Code, Aspect Ratio, Movie Rating, Release Date, Theatrical Debut, Run Time, UPC, Description.
5. Double click the DVD box to mount DVD, then playback movies with multimedia players like VLC player, M player.
6. With iSkysoft DVD-Library for Mac, you can catch your collected movies on the go without the hassle of carrying DVD discs around.
7. Share the DVD Boxes with copyright protected ISO images to your friends. In this way, you DVDs will avoid damage caused by lending DVD discs.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Knižnica DVD vám katalóg, spravovanie a zálohovanie DVD na počítači Mac vizuálne knižnice. Jednoducho zadajte časť názvu alebo UPC DVD (vrátane Blu-ray DVD), knižnica DVD automaticky načíta DVD kryt a všetky relevantné informácie z Amazon, rýchle a jednoduché. Knižnica DVD pre Mac aj vám umožňuje zálohovanie DVD .dvdmedia súbory na počítači Mac pomocou jedného kliknutia. Váš DVD film je teraz poruke a môžete tešiť na ich kedykoľvek budete chcieť.

Kľúčové funkcie: 1. zálohovanie domáce a komerčné DVD Mac a prenosného pevné disky s DVD boxy. DVD poľa je definovaná iSkysoft štúdio, ktoré zahŕňa poistné krytie obraz DVD, DVD informácie a ISO obrazy.


2. Zálohovanie DVD na 1: 1 pomer kvality. ISO obraz zachováva zvukové stopy, titulkov, menu a osobitosti originálne DVD nie viac strachu škody alebo straty.


3. Budovať svoje vlastné knižnica DVD cez DVD políčka organizovať vaše filmy len spôsob, ako sa vám páči. Mac OS 10.5 a 10.6, zobrazte vaše filmy s DVD pokryť obrázkami v zobrazení kryt a prehľadávať rovnako, ako by ste videa sklade.


4.-Knižnica DVD pre Mac umožňuje načítať informácie o vaše filmy z internetu v reálnom čase. Ak chcete vyhľadávať, používať UPC kódy alebo kombinácie kľúčových slov - názov filmu, režisér, herec, ateliér, atď. Môžete ukladať informácie DVD DVD Box o každom filme ako režisér, herec, titulkov, Audio, regionálny kód, pomer strán, film Rating, dátum vydania, divadelné Debut, doba spracovania, UPC, popis.


5. Dvakrát kliknite na poli DVD DVD kopci, potom prehrávanie filmov, s multimediálne prehrávače ako VLC hráč, M prehrávač.


6. S iSkysoft knižnica DVD pre systém Macintosh môžete chytiť svoje zhromažďované filmy na cestách bez zmätkov vykonania DVD disky okolo.


7. S autorským právom chráneného ISO obrazy s priateľmi zdieľať poliach DVD. Týmto spôsobom ste DVD vyhnúť škôd spôsobených pôžičiek DVD disky.

Sťahujte tu: iSkysoft DVD-Library for Mac 2.1.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Free Flash to Iriver U10 Fast Convert 1.5.9Novinka

Convert Flash to Iriver U10 totally free

Orientačný preklad: Konvertovať Flash na Iriver U10 úplne zadarmo

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

PQ Mobile TV 2.5.2007.9Novinka

Mobile TV-Watch 400 channels with all kinds of great programs on your pocket PC

Orientačný preklad: Mobilná TV-Watch 400 kanály so všetkými druhmi veľkých programov na vašom Pocket PC

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.89 MB

Free Video Clip to MPEG4 Converter Lite 1.9.3Novinka

Converting Video Clip to MPEG4 easily, fast and free of charge

Orientačný preklad: Konverzie Video klipu na MPEG4 ľahko, rýchlo a zdarma

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Any DVD Cloner 1.31Novinka

Remove copy protection and make 1:1 DVD copies with Any DVD Cloner

Orientačný preklad: Odstráňte ochranu proti kopírovaniu a vytvárať kópie DVD 1: 1 s akýmkoľvek Cloner DVD

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.19 MB

uSeesoft DVD to iPod Ripper 2.0.3.3Novinka

A super DVD to iPod Ripper which can rip DVD to iPod

Orientačný preklad: Super DVD to iPod Ripper, ktorý môže ripovať DVD do iPod

Licencia: Shareware | Veľkosť: 9.09 MB

Free WM Video to WAV SE 1.7.8Novinka

Free WM Video to WAV Converter is totally free and really easy-to-use

Orientačný preklad: Voľný WM Video prevodník WAV je úplne zadarmo a naozaj ľahké-to-use

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

DVD to SWF Free Convert 1.3.0Novinka

An DVD to SWF converter, free and excellent, converts smoothly

Orientačný preklad: DVD SWF prevodník, voľný a vynikajúce, konvertuje hladko

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.92 MB

Free SVCD 2 Iriver B20 Converter Lite 1.2.4Novinka

An easy-to-use SVCD to Iriver B20 converter which is free and professional

Orientačný preklad: Ľahké-to-use SVCD na Iriver B20 konvertora, ktorý je zadarmo a profesionálne

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.91 MB

Free Audio Ripper 3.4.0.4Novinka

Convert tracks from audio CDs to WAV,OGG Vorbis,MP3,WMA and more.

Orientačný preklad: Prevod skladieb z audio CD do WAV, OGG Vorbis, MP3, WMA a ďalšie.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 12.28 MB

Najsťahovanejšie programy