Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

Language Coach Teacher's Edition 1.10

Autor: NCH Software
Stránka: www.nch.com.au
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.21 MB
Cena: 139.00 $
Počet stiahnutí: 1370
Dátum pridania: 2005-05-18
Aktualizácia: 2011-12-12

Kategória programu:

Vzdelávanie a škola > Výučba a tréning

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu Language Coach Teacher's Edition:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Language Coach Teacher's Edition vo verzií 1.10 od autora NCH Software. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Language Coach Teacher's Edition je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Language Coach Teacher's Edition ..

Popis od autora programu - NCH Software v anglickom jazyku:

Language Coach expression drill and tutor software is a language teaching program for Windows. Within minutes, Language Coach lets you design lessons for your students to help them practise what they have been learning in class. The students can then open these lessons on their own computers or on the schools' workstations to practise the expressions you have recorded as a drill.

The key advantage of Language Coach is that the material that students are using is the material you are teaching in your classes. Instead of having to try to shape other language programs to fit to your course you actually make your own program exactly for your course.
Language Coach is designed to be very easy and intuitive to use and best of all, it is free!


About NCH Software

NCH Software is a leader in audio, video, music, mp3, cd, dvd, telephony, dictation, transcription, business, and computer utility software for Windows, Palm, Pocket PC and Mac OS X. NCH has released over 80 products since 1993 and have received many awards for software excellence. Download Software for DJ, broadcast, stream, record, edit, convert, burn, mix, split, tag, rip and play audio files for wav, mp3, and other popular file formats.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Jazyk tréner výraz cvičenie a Lektor softvér je program výučby jazykov pre systém Windows. V priebehu niekoľkých minút, jazyk tréner vám umožňuje navrhnúť poučenie pre vašej študentov pomôcť im vykonávať povolanie, čo bol učenia v triede. Študentom môžete potom otvoriť tieto lekcie v ich vlastných počítačoch alebo na pracovných staniciach školy na základe profesijného výrazy ste zaznamenali ako cvičenie.

Kľúčovú výhodu z jazyka tréner je, že materiál, ktoré sú študenti používajú je materiál sú výučby vaše tried. Namiesto toho sa pokúsiť tvar iný jazyk programy, aby sa zmestili do vášho kurzu vám skutočne urobiť svoj vlastný program presne pre vášho kurzu.


Coach jazyk je určený pre veľmi jednoduché a intuitívne na používanie a najlepšie zo všetkých, je to zdarma!
O NCH softvér NCH softvér je lídrom v audio, video, hudba, mp3, cd, dvd, telefónie, diktovanie, prepis, podnikania, a počítač utility software pre Windows, Palm, Pocket PC a Mac OS X. NCH vydala viac ako 80 výrobkov od roku 1993 a získal mnohé ocenenia za výnimočnosť softvér. Download Software pre DJ, vysielanie, prúd, záznam, upraviť, konvertovať, napáliť, mix, split, tag, rip a prehrávať zvukové súbory wav, mp3 a ďalšie populárne formáty.

Sťahujte tu: Language Coach Teacher's Edition 1.10

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Apple Mac Computer Basics - Hard Drives 1.0Novinka

Apple Mac Lesson on Hard Drives & Their Size - What is a hard drive and more

Orientačný preklad: Apple Mac lekciu na Hard disky & ich veľkosť - čo je pevný disk a viac

Licencia: Freeware | Veľkosť: 26.34 MB

Crossword Forge 6.3.4Novinka

Easily create and share crossword and word search puzzles (Web, Print, & PDF).

Orientačný preklad: Jednoducho vytvárať a zdieľať křížovky a word puzzle vyhľadávania (Web, tlač "PDF).

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.46 MB

Six Pack Abs 1.0Novinka

Build six pack abs that are sculpted and perfect

Orientačný preklad: Vybudovať šesť balenia abs, ktoré sú tvarované a dokonalé

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.55 MB

LERSUS 3.1.0.0Novinka

LERSUS - content developing authoring tool, support IMS standards and metadata

Orientačný preklad: LERSUS - obsah rozvojových autorské nástroje, podpora IMS štandardov a metaúdajov

Licencia: Demo | Veľkosť: 43.9 MB

Classic Pythagorean Puzzles 1.82Novinka

Train your brain and brains of your children for abstract thinking!

Orientačný preklad: Vlak svoj mozog a mozgy svojich detí pre abstraktné myslenie!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.62 MB

PC Gradebook 4.1.2Novinka

Make grading easy. PC Gradebook - The Teacher's Secret Weapon

Orientačný preklad: Aby triedenie jednoduché. PC Gradebook - učiteľ tajná zbraň

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.34 MB

WebQuiz XP 2.0.84Novinka

WebQuiz XP allows you to create interactive HTML tests and quizzes in a snap.

Orientačný preklad: WebQuiz XP vám umožní vytvárať interaktívne HTML testov a kvízov v okamihu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 6.12 MB

Morse Pilot 1.00Novinka

Learn Morse code with no effort while typing.

Orientačný preklad: Naučte sa morzeovku bez námahy pri písaní.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.12 MB

Language Coach Teacher's Edition 1.10Novinka

A language teaching program for Windows

Orientačný preklad: Jazykové vyučovanie program pre Windows

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.21 MB

Najsťahovanejšie programy