Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

LiteCAD 2.0.0.48

Autor: Kolbasoft
Licencia: Freeware
Veľkosť: 8.14 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 2064
Dátum pridania: 2011-06-12
Aktualizácia: 2012-02-03

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu LiteCAD:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér LiteCAD vo verzií 2.0.0.48 od autora Kolbasoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu LiteCAD je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér LiteCAD ..

Popis od autora programu - Kolbasoft v anglickom jazyku:

LiteCAD is a 2D CAD program. The editor can be used as a multi-purpose drafting application. The main component of the package - LiteCAD DLL library is intended for software developers who build own specialized drawing applications, CAD / CAM / GIS type. This component provides vector graphics possiblilities and has a simple API for using it with the popular languages such as Visual C++, C#, Visual Basic, VB.NET, Delphi. LiteCAD OCX module provides ActiveX interface for the DLL.
Main features:
- Graphics objects: Point, Line, Polyline, Circle, Arc, Ellipse, Rectangle, Text (single, multiline, arc), Raster Image, Hatch, Dimension (rotated, aligned, angular, ordinate, radial, diametic), Leader, Block Insertion, Viewport.
- Named objects: Block, Layer, Linetype, Text Style, Dimension Style, Layout.
- Edit operations: Copy, Move, Rotate, Scale, Mirror, Explode, Erase, Join, Offset. Single objects can be edited by moving their control points (grips).
- Various snap modes allows you to draw/edit objects accurately without tedious calculations. Snapping modes use ID markers to enhance operator speed and vision. Superior Polar Tracking capability. Command line interface offers exact placement of objects.
- Event-driven mechanism allows your application to control user's actions with a drawing.
- Access to all the properties of any object, either programmatically or via dialogs. A unique identifier for each object facilitates external database referencing.
- Supports AutoCAD DXF drawings format. Other vector formats can be added using the plugin interface.
- Supports Windows TTF fonts and AutoCAD SHP/SHX fonts.
- Supports AutoCAD hatch patterns (PAT) and linetypes (LIN).
- Print Preview. Also you can use Paper space layouts to prepare paper sheets ready for printing.
- Multi-language interface. Easy localization to any language.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

LiteCAD je 2D CAD program. Editor môžete použiť ako viacúčelový vypracovania aplikácie. Hlavnou zložkou balík - knižnica LiteCAD DLL je určený pre vývojárov softvéru, ktorí vyrábajú nášľapné vlastné špecializované Kreslenie aplikácií CAD / CAM / GIS type. Táto súčasť poskytuje vektorová grafika possiblilities a má jednoduché rozhranie API pre pomocou populárnych jazykov, napríklad Visual C++, C#, Visual Basic, VB.NET, Delphi. LiteCAD OCX modul poskytuje rozhranie ActiveX pre knižnice DLL.


Hlavné rysy:-grafických objektov: bod, linka, lomenej čiary, kruh, oblúk, elipsy, obdĺžnika, Text (singel, viacriadkového, arc), rastrový obrázok, poklop, rozmer (otočený zarovnaný, uhlové ordinát, radiálne, diametic), vodca, Vloženie bloku, zobrazenia.


-Pomenované objekty: blok, vrstvy, Linetype, štýlu textu rozmerom štýl, Layout.


-Upravte operácií: kopírovať, premiestniť, otočiť, stupnice, zrkadlo, explodovať, vymazať, pripojiť, kompenzovať. Jediný objektov možno upravovať presunutím ich kontrolné body (rvačce).


-Rôzne priťahovať režimami umožňuje kresliť/upraviť objekty presne bez únavné výpočty. Prichytenie režimov použite ID markerov zvýšiť rýchlosť prevádzkovateľa a vízie. Superior polárna sledovania schopnosti. Rozhranie príkazového riadka ponúka presné umiestnenie objektov.


-Udalosť-riadený mechanizmus umožňuje aplikácii na kontrolu činnosti užívateľa s čerpaním.


-Prístup na všetky vlastnosti ľubovoľný objekt pomocou programovania alebo prostredníctvom dialógov. Jednoznačný identifikátor pre každý objekt uľahčuje odkazujúcich na externú databázu.


-Podporuje formáte výkresov AutoCAD DXF. Iné vektor formáty môžu byť pridané použitím plugin rozhranie.


-Podporuje systém Windows TTF písma a AutoCAD SHP/SHX písma.


-Podporuje aplikácie AutoCAD poklop vzory (PAT) a linetypes (LIN).


-Ukážka pred tlačou. Papier priestor rozloženia môžete použiť aj pripraviť hárkoch papiera pripravené do tlače.


-Multi-jazyk rozhrania. Jednoduché lokalizáciu všetkých jazykov.

Sťahujte tu: LiteCAD 2.0.0.48

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

3DS Export for SolidWorks 1.0Novinka

3DS Export for SolidWorks - 3D Studio 3DS file export add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: 3DS Export pre SolidWorks - 3D Studio 3DS súbor export add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.21 MB

Reallusion iClone 3DXchange 2.0Novinka

3DXchange2 lets you film the world with the extended Google service integration

Orientačný preklad: 3DXchange2 vám umožní film na svete s rozšírené služby integrácia Google

Licencia: Shareware | Veľkosť: 18.29 MB

InnerSoft CAD for AutoCAD 2004 1.2bNovinka

InnerSoft CAD is a add-on for AutoCAD working with Graphical Menus

Orientačný preklad: InnerSoft CAD je add-on pre AutoCAD pracuje s grafické menu

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.43 MB

OBJ Export for Solid Edge 1.0Novinka

OBJ Export for Solid Edge - Wavefront OBJ file export add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: OBJ export pre Solid Edge - Wavefront OBJ export add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.22 MB

Realtime Landscaping Pro 5 Demo 5.04Novinka

New landscape design software helps you visualize your landscaping ideas.

Orientačný preklad: Nové krajiny design softvér vám pomôže vizualizovať vaše myšlienky terénne úpravy.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.34 MB

OBJ Import for Solid Edge 1.0Novinka

OBJ Import for Solid Edge - Wavefront OBJ file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: OBJ Import pre Solid Edge - Wavefront OBJ importovať add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.36 MB

AutoCAD to Excel - TableBuilder 3.7Novinka

Export AutoCAD table and the table drawn with lines and text to Excel

Orientačný preklad: Export AutoCAD stôl, vykreslené pomocou čiar a textu do programu Excel

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.64 MB

Pictomod3d 1.1Novinka

Convert images of real objects into texture mapped 3D meshes, OBJ or X files.

Orientačný preklad: Previesť obrazy reálnych objektov do textúry 3D sietí, OBJ alebo X súborov.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.93 MB

Realtime Landscaping Plus 2.03Novinka

Advanced landscape and garden design software.

Orientačný preklad: Pokročilé krajinárske a záhradný dizajn softvér.

Licencia: Demo | Veľkosť: 22.60 MB

Najsťahovanejšie programy