Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

LiteCAD 2.0.0.48

Autor: Kolbasoft
Licencia: Freeware
Veľkosť: 8.14 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 2120
Dátum pridania: 2011-06-12
Aktualizácia: 2012-02-03

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu LiteCAD:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér LiteCAD vo verzií 2.0.0.48 od autora Kolbasoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu LiteCAD je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér LiteCAD ..

Popis od autora programu - Kolbasoft v anglickom jazyku:

LiteCAD is a 2D CAD program. The editor can be used as a multi-purpose drafting application. The main component of the package - LiteCAD DLL library is intended for software developers who build own specialized drawing applications, CAD / CAM / GIS type. This component provides vector graphics possiblilities and has a simple API for using it with the popular languages such as Visual C++, C#, Visual Basic, VB.NET, Delphi. LiteCAD OCX module provides ActiveX interface for the DLL.
Main features:
- Graphics objects: Point, Line, Polyline, Circle, Arc, Ellipse, Rectangle, Text (single, multiline, arc), Raster Image, Hatch, Dimension (rotated, aligned, angular, ordinate, radial, diametic), Leader, Block Insertion, Viewport.
- Named objects: Block, Layer, Linetype, Text Style, Dimension Style, Layout.
- Edit operations: Copy, Move, Rotate, Scale, Mirror, Explode, Erase, Join, Offset. Single objects can be edited by moving their control points (grips).
- Various snap modes allows you to draw/edit objects accurately without tedious calculations. Snapping modes use ID markers to enhance operator speed and vision. Superior Polar Tracking capability. Command line interface offers exact placement of objects.
- Event-driven mechanism allows your application to control user's actions with a drawing.
- Access to all the properties of any object, either programmatically or via dialogs. A unique identifier for each object facilitates external database referencing.
- Supports AutoCAD DXF drawings format. Other vector formats can be added using the plugin interface.
- Supports Windows TTF fonts and AutoCAD SHP/SHX fonts.
- Supports AutoCAD hatch patterns (PAT) and linetypes (LIN).
- Print Preview. Also you can use Paper space layouts to prepare paper sheets ready for printing.
- Multi-language interface. Easy localization to any language.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

LiteCAD je 2D CAD program. Editor môžete použiť ako viacúčelový vypracovania aplikácie. Hlavnou zložkou balík - knižnica LiteCAD DLL je určený pre vývojárov softvéru, ktorí vyrábajú nášľapné vlastné špecializované Kreslenie aplikácií CAD / CAM / GIS type. Táto súčasť poskytuje vektorová grafika possiblilities a má jednoduché rozhranie API pre pomocou populárnych jazykov, napríklad Visual C++, C#, Visual Basic, VB.NET, Delphi. LiteCAD OCX modul poskytuje rozhranie ActiveX pre knižnice DLL.


Hlavné rysy:-grafických objektov: bod, linka, lomenej čiary, kruh, oblúk, elipsy, obdĺžnika, Text (singel, viacriadkového, arc), rastrový obrázok, poklop, rozmer (otočený zarovnaný, uhlové ordinát, radiálne, diametic), vodca, Vloženie bloku, zobrazenia.


-Pomenované objekty: blok, vrstvy, Linetype, štýlu textu rozmerom štýl, Layout.


-Upravte operácií: kopírovať, premiestniť, otočiť, stupnice, zrkadlo, explodovať, vymazať, pripojiť, kompenzovať. Jediný objektov možno upravovať presunutím ich kontrolné body (rvačce).


-Rôzne priťahovať režimami umožňuje kresliť/upraviť objekty presne bez únavné výpočty. Prichytenie režimov použite ID markerov zvýšiť rýchlosť prevádzkovateľa a vízie. Superior polárna sledovania schopnosti. Rozhranie príkazového riadka ponúka presné umiestnenie objektov.


-Udalosť-riadený mechanizmus umožňuje aplikácii na kontrolu činnosti užívateľa s čerpaním.


-Prístup na všetky vlastnosti ľubovoľný objekt pomocou programovania alebo prostredníctvom dialógov. Jednoznačný identifikátor pre každý objekt uľahčuje odkazujúcich na externú databázu.


-Podporuje formáte výkresov AutoCAD DXF. Iné vektor formáty môžu byť pridané použitím plugin rozhranie.


-Podporuje systém Windows TTF písma a AutoCAD SHP/SHX písma.


-Podporuje aplikácie AutoCAD poklop vzory (PAT) a linetypes (LIN).


-Ukážka pred tlačou. Papier priestor rozloženia môžete použiť aj pripraviť hárkoch papiera pripravené do tlače.


-Multi-jazyk rozhrania. Jednoduché lokalizáciu všetkých jazykov.

Sťahujte tu: LiteCAD 2.0.0.48

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Design Master Electrical 7Novinka

Integrated electrical building design and drafting software

Orientačný preklad: Integrovaný elektrický stavebné konštrukcie a navrhovania softvéru

Licencia: Commercial | Veľkosť: 6.90 MB

Modular Homes 1.2 1.2Novinka

Modular Homes Design Software - Free Home Planner Software

Orientačný preklad: Modulárny domov designu softvér - softvér zadarmo domov Planner

Licencia: Freeware | Veľkosť: 45.79 MB

OBJ Import for Solid Edge 1.0Novinka

OBJ Import for Solid Edge - Wavefront OBJ file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: OBJ Import pre Solid Edge - Wavefront OBJ importovať add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.36 MB

3DM Import for Solid Edge 1.0Novinka

3DM Import for Solid Edge - Rhino 3DM file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DM Import pre Solid Edge - 3DM súbor import add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.38 MB

3DS Export for SolidWorks 1.0Novinka

3DS Export for SolidWorks - 3D Studio 3DS file export add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: 3DS Export pre SolidWorks - 3D Studio 3DS súbor export add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 4.21 MB

CNC Backplot Editor 1.0Novinka

Plot the tool movements of any G-Code program to the screen. Debug NC code

Orientačný preklad: Plot nástroj hnutia zo všetkých G-Code program na obrazovke. Debug NC kódu

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

PDF to DWG Converter 2.05Novinka

Convert PDF to DWG, PDF to CAD, PDF to AutoCAD easily.

Orientačný preklad: Prevod PDF do DWG, PDF do CAD, PDF do aplikácie AutoCAD ľahko.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.25 MB

PIX Import for SolidWorks 1.0Novinka

PIX Import for SolidWorks - Dr. Picza PIX file import add-in for SolidWorks

Orientačný preklad: PIX Import pre SolidWorks - Dr Picza PIX import súborov add-in pre SolidWorks

Licencia: Commercial | Veľkosť: 3.15 MB

3DVideoCreator 1.0Novinka

You can create 3D-Videos with 3DVideoCreator and your paintprogram.

Orientačný preklad: Môžete vytvárať 3D-Video s 3DVideoCreator a vaše paintprogram.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.06 MB

Najsťahovanejšie programy