Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

LiteCAD 2.0.0.48

Autor: Kolbasoft
Licencia: Freeware
Veľkosť: 8.14 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1928
Dátum pridania: 2011-06-12
Aktualizácia: 2012-02-03

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu LiteCAD:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér LiteCAD vo verzií 2.0.0.48 od autora Kolbasoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu LiteCAD je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér LiteCAD ..

Popis od autora programu - Kolbasoft v anglickom jazyku:

LiteCAD is a 2D CAD program. The editor can be used as a multi-purpose drafting application. The main component of the package - LiteCAD DLL library is intended for software developers who build own specialized drawing applications, CAD / CAM / GIS type. This component provides vector graphics possiblilities and has a simple API for using it with the popular languages such as Visual C++, C#, Visual Basic, VB.NET, Delphi. LiteCAD OCX module provides ActiveX interface for the DLL.
Main features:
- Graphics objects: Point, Line, Polyline, Circle, Arc, Ellipse, Rectangle, Text (single, multiline, arc), Raster Image, Hatch, Dimension (rotated, aligned, angular, ordinate, radial, diametic), Leader, Block Insertion, Viewport.
- Named objects: Block, Layer, Linetype, Text Style, Dimension Style, Layout.
- Edit operations: Copy, Move, Rotate, Scale, Mirror, Explode, Erase, Join, Offset. Single objects can be edited by moving their control points (grips).
- Various snap modes allows you to draw/edit objects accurately without tedious calculations. Snapping modes use ID markers to enhance operator speed and vision. Superior Polar Tracking capability. Command line interface offers exact placement of objects.
- Event-driven mechanism allows your application to control user's actions with a drawing.
- Access to all the properties of any object, either programmatically or via dialogs. A unique identifier for each object facilitates external database referencing.
- Supports AutoCAD DXF drawings format. Other vector formats can be added using the plugin interface.
- Supports Windows TTF fonts and AutoCAD SHP/SHX fonts.
- Supports AutoCAD hatch patterns (PAT) and linetypes (LIN).
- Print Preview. Also you can use Paper space layouts to prepare paper sheets ready for printing.
- Multi-language interface. Easy localization to any language.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

LiteCAD je 2D CAD program. Editor môžete použiť ako viacúčelový vypracovania aplikácie. Hlavnou zložkou balík - knižnica LiteCAD DLL je určený pre vývojárov softvéru, ktorí vyrábajú nášľapné vlastné špecializované Kreslenie aplikácií CAD / CAM / GIS type. Táto súčasť poskytuje vektorová grafika possiblilities a má jednoduché rozhranie API pre pomocou populárnych jazykov, napríklad Visual C++, C#, Visual Basic, VB.NET, Delphi. LiteCAD OCX modul poskytuje rozhranie ActiveX pre knižnice DLL.


Hlavné rysy:-grafických objektov: bod, linka, lomenej čiary, kruh, oblúk, elipsy, obdĺžnika, Text (singel, viacriadkového, arc), rastrový obrázok, poklop, rozmer (otočený zarovnaný, uhlové ordinát, radiálne, diametic), vodca, Vloženie bloku, zobrazenia.


-Pomenované objekty: blok, vrstvy, Linetype, štýlu textu rozmerom štýl, Layout.


-Upravte operácií: kopírovať, premiestniť, otočiť, stupnice, zrkadlo, explodovať, vymazať, pripojiť, kompenzovať. Jediný objektov možno upravovať presunutím ich kontrolné body (rvačce).


-Rôzne priťahovať režimami umožňuje kresliť/upraviť objekty presne bez únavné výpočty. Prichytenie režimov použite ID markerov zvýšiť rýchlosť prevádzkovateľa a vízie. Superior polárna sledovania schopnosti. Rozhranie príkazového riadka ponúka presné umiestnenie objektov.


-Udalosť-riadený mechanizmus umožňuje aplikácii na kontrolu činnosti užívateľa s čerpaním.


-Prístup na všetky vlastnosti ľubovoľný objekt pomocou programovania alebo prostredníctvom dialógov. Jednoznačný identifikátor pre každý objekt uľahčuje odkazujúcich na externú databázu.


-Podporuje formáte výkresov AutoCAD DXF. Iné vektor formáty môžu byť pridané použitím plugin rozhranie.


-Podporuje systém Windows TTF písma a AutoCAD SHP/SHX písma.


-Podporuje aplikácie AutoCAD poklop vzory (PAT) a linetypes (LIN).


-Ukážka pred tlačou. Papier priestor rozloženia môžete použiť aj pripraviť hárkoch papiera pripravené do tlače.


-Multi-jazyk rozhrania. Jednoduché lokalizáciu všetkých jazykov.

Sťahujte tu: LiteCAD 2.0.0.48

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Amethyst DWG-2-DWF 2Novinka

Quickly easily batch convert AutoCAD DWG/DXF to Design Web Format (DWF)

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže konvertovať AutoCAD. DWG/DXF na Design Web formáte (DWF)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

OverCAD Block Manager 2.00Novinka

Easily Visual Block Manager For AutoCAD

Orientačný preklad: Ľahko Visual bloku manažér pre aplikácie AutoCAD

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.26 MB

CNC Backplot Editor 1.0Novinka

Plot the tool movements of any G-Code program to the screen. Debug NC code

Orientačný preklad: Plot nástroj hnutia zo všetkých G-Code program na obrazovke. Debug NC kódu

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

MITCalc - Timing Belts Calculation 1.16Novinka

Geometric design and strength check of timing belt transmission

Orientačný preklad: Geometrický návrh a pevnostnú kontrolu prenosu rozvodového remeňa

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.4 MB

Ez-Architect 5.0Novinka

Home design software for PCs with XP or Vista or Windows 7

Orientačný preklad: Domov návrhového softvéru pre PC s XP alebo Vista alebo Windows 7

Licencia: Demo | Veľkosť: 13.88 MB

OverCAD DWG DXF Converter 2.00Novinka

Batch convert DWG and DXF files between R14, 2002, 2004, 2007, 2010

Orientačný preklad: Dávkový prevod DWG a DXF súbory medzi R14, 2002, 2004, 2007, 2010

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.18 MB

Amethyst DWG-2-DWG 2Novinka

Quickly easily batch convert DWG/DXF to other AutoCAD file versions.

Orientačný preklad: Rýchlo ľahko šarže konvertovať DWG/DXF na iné verzie súborov aplikácie AutoCAD.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

deepMesh 1.0.1Novinka

3D Modeling application for Windows

Orientačný preklad: Jednoduchý softvér na 3D modelovanie pre Windows.

Licencia: Demo | Veľkosť: 5.61 MB

MITCalc - Shafts Calculation 1.18Novinka

Geometrical design and complex strength check of shafts

Orientačný preklad: Geometrický návrh a komplexnú kontrolu hriadeľov

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.5 MB

Najsťahovanejšie programy