Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

LiteCAD 2.0.0.48

Autor: Kolbasoft
Licencia: Freeware
Veľkosť: 8.14 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 2023
Dátum pridania: 2011-06-12
Aktualizácia: 2012-02-03

Kategória programu:

Grafika > CAD

Operačný systém:

Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinVista x64, WinXP

Krátky popis k programu LiteCAD:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér LiteCAD vo verzií 2.0.0.48 od autora Kolbasoft. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu LiteCAD je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér LiteCAD ..

Popis od autora programu - Kolbasoft v anglickom jazyku:

LiteCAD is a 2D CAD program. The editor can be used as a multi-purpose drafting application. The main component of the package - LiteCAD DLL library is intended for software developers who build own specialized drawing applications, CAD / CAM / GIS type. This component provides vector graphics possiblilities and has a simple API for using it with the popular languages such as Visual C++, C#, Visual Basic, VB.NET, Delphi. LiteCAD OCX module provides ActiveX interface for the DLL.
Main features:
- Graphics objects: Point, Line, Polyline, Circle, Arc, Ellipse, Rectangle, Text (single, multiline, arc), Raster Image, Hatch, Dimension (rotated, aligned, angular, ordinate, radial, diametic), Leader, Block Insertion, Viewport.
- Named objects: Block, Layer, Linetype, Text Style, Dimension Style, Layout.
- Edit operations: Copy, Move, Rotate, Scale, Mirror, Explode, Erase, Join, Offset. Single objects can be edited by moving their control points (grips).
- Various snap modes allows you to draw/edit objects accurately without tedious calculations. Snapping modes use ID markers to enhance operator speed and vision. Superior Polar Tracking capability. Command line interface offers exact placement of objects.
- Event-driven mechanism allows your application to control user's actions with a drawing.
- Access to all the properties of any object, either programmatically or via dialogs. A unique identifier for each object facilitates external database referencing.
- Supports AutoCAD DXF drawings format. Other vector formats can be added using the plugin interface.
- Supports Windows TTF fonts and AutoCAD SHP/SHX fonts.
- Supports AutoCAD hatch patterns (PAT) and linetypes (LIN).
- Print Preview. Also you can use Paper space layouts to prepare paper sheets ready for printing.
- Multi-language interface. Easy localization to any language.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

LiteCAD je 2D CAD program. Editor môžete použiť ako viacúčelový vypracovania aplikácie. Hlavnou zložkou balík - knižnica LiteCAD DLL je určený pre vývojárov softvéru, ktorí vyrábajú nášľapné vlastné špecializované Kreslenie aplikácií CAD / CAM / GIS type. Táto súčasť poskytuje vektorová grafika possiblilities a má jednoduché rozhranie API pre pomocou populárnych jazykov, napríklad Visual C++, C#, Visual Basic, VB.NET, Delphi. LiteCAD OCX modul poskytuje rozhranie ActiveX pre knižnice DLL.


Hlavné rysy:-grafických objektov: bod, linka, lomenej čiary, kruh, oblúk, elipsy, obdĺžnika, Text (singel, viacriadkového, arc), rastrový obrázok, poklop, rozmer (otočený zarovnaný, uhlové ordinát, radiálne, diametic), vodca, Vloženie bloku, zobrazenia.


-Pomenované objekty: blok, vrstvy, Linetype, štýlu textu rozmerom štýl, Layout.


-Upravte operácií: kopírovať, premiestniť, otočiť, stupnice, zrkadlo, explodovať, vymazať, pripojiť, kompenzovať. Jediný objektov možno upravovať presunutím ich kontrolné body (rvačce).


-Rôzne priťahovať režimami umožňuje kresliť/upraviť objekty presne bez únavné výpočty. Prichytenie režimov použite ID markerov zvýšiť rýchlosť prevádzkovateľa a vízie. Superior polárna sledovania schopnosti. Rozhranie príkazového riadka ponúka presné umiestnenie objektov.


-Udalosť-riadený mechanizmus umožňuje aplikácii na kontrolu činnosti užívateľa s čerpaním.


-Prístup na všetky vlastnosti ľubovoľný objekt pomocou programovania alebo prostredníctvom dialógov. Jednoznačný identifikátor pre každý objekt uľahčuje odkazujúcich na externú databázu.


-Podporuje formáte výkresov AutoCAD DXF. Iné vektor formáty môžu byť pridané použitím plugin rozhranie.


-Podporuje systém Windows TTF písma a AutoCAD SHP/SHX písma.


-Podporuje aplikácie AutoCAD poklop vzory (PAT) a linetypes (LIN).


-Ukážka pred tlačou. Papier priestor rozloženia môžete použiť aj pripraviť hárkoch papiera pripravené do tlače.


-Multi-jazyk rozhrania. Jednoduché lokalizáciu všetkých jazykov.

Sťahujte tu: LiteCAD 2.0.0.48

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

RapidDXF 4.0Novinka

RapidDXF reads ASCII (text) or XLS files of coordinates and creates DXF files.

Orientačný preklad: RapidDXF číta ASCII (text) alebo XLS súborov súradníc a vytvára DXF súbory.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.14 MB

Realtime Landscaping Plus 2.03Novinka

Advanced landscape and garden design software.

Orientačný preklad: Pokročilé krajinárske a záhradný dizajn softvér.

Licencia: Demo | Veľkosť: 22.60 MB

3DS Import for Solid Edge 1.0Novinka

3DS Import for Solid Edge - 3D Studio 3DS file import add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DS Import pre Solid Edge - 3D Studio 3DS import súborov add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.16 MB

Dxf2Bom 1.0Novinka

Dxf2Bom is an application that extracts value of block attributes from DXF files

Orientačný preklad: Dxf2Bom je aplikácia, ktorá výťažky hodnoty atribútov blokov zo súborov DXF

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.92 MB

AvisMap Deskpro 5.1.0Novinka

A professional desktop GIS software for map editing, managing and analysis.

Orientačný preklad: Odbornej desktopové GIS softvér pre mapa strih, riadenie a analýzu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.19 MB

Amethyst DWG-2-PDF 2Novinka

Quickly easily batch convert DWG/DXF to Adobe PDF.

Orientačný preklad: Rýchly prevod súborov DWG / DXF do formátu Adobe PDF.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

3DS Export for Solid Edge 1.0Novinka

3DS Export for Solid Edge - 3D Studio 3DS file export add-in for Solid Edge

Orientačný preklad: 3DS Export pre Solid Edge - 3D Studio 3DS súbor export add-in pre Solid Edge

Licencia: Commercial | Veľkosť: 1.31 MB

MicroStation Excel- {Cadig AutoTable 3 } 3.6Novinka

Import Excel spreadsheet into MicroStation and keep them updated.

Orientačný preklad: Import do Excel MicroStation a ich aktualizáciu.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.55 MB

Paper/Picture 2 DXF 2.0Novinka

Convert CAD drawings from paper sheets or pictures into digital DXF files.

Orientačný preklad: Prevod CAD výkresov z archy papiera alebo obrázkov do digitálnych súborov DXF.

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.60 MB

Najsťahovanejšie programy