Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
 • Blackjack 2007

  Blackjack je video výherný automat s témou divokého západu! »
  Licencia: Freeware

 • EnCalcL

  EnCalcL spočíta náklady na spotrebu tečúcej vody. »
  Licencia: Freeware

 • Make Videos from Games Using Camtasia

  Naučte sa robiť videá z hier pomocou zachytávania obrazu v programe Camtasia. »
  Licencia: Freeware

Vyberte si kategóriu

Malayalam - Island of Mysteries 1.08

Autor: MJK Games
Licencia: Freeware
Veľkosť: 23.38 MB
Cena: 0 $
Počet stiahnutí: 1434
Dátum pridania: 2008-11-30
Aktualizácia: 2011-06-29

Kategória programu:

Hry a zábava > Adventúry

Operačný systém:

Windows2000, WinXP, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu Malayalam - Island of Mysteries:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér Malayalam - Island of Mysteries vo verzií 1.08 od autora MJK Games. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu Malayalam - Island of Mysteries je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér Malayalam - Island of Mysteries ..

Popis od autora programu - MJK Games v anglickom jazyku:

Explore a mysterious desert island full of secret quests and missions. Find a way to survive on the island, hunt for food, find tools and objects to use, solve missions and reveal mysteries! Can you find your way off the island? Malayalam - Island of Mysteries is a fascinating puzzle adventure, in which the player controls a character named Thomas Paine, a 34-year old fisherman, who has shipwrecked somewhere in the Eastern Indian Ocean. He drifts onto an unknown desert island named Malayalam, where the adventure takes place. The initial goal for the player is to stay alive and secure sufficient living conditions to enable further progress in the game. This involves finding food, hunting, constructing tools, building shelters, sleeping, and other everyday activities on the island. The second goal is about solving quests, which are often some sort of puzzle or riddle presented to the player in form of pergaments and bottle posts. In these, the player needs to seek solutions using objects or information he has discovered on the island. The ultimate goal is to solve all missions and escape the island. The game awards Malayalam Points for each day survived and for each quest solved. Players can compete with each other in an online highscore table, which ranks every contender by the number of Malayalam Points earned. Malayalam - Island of Mysteries features a huge 55,000x55,000 pixels large world to explore, near 200 unique quests to solve, over 120 regions to visit, dozens of objects, tools, animals, and versatile ways to interact with the environment.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

Preskúmať tajomný opustenom ostrove plný tajné questo a misií. Nájsť spôsob, ako prežiť na ostrove, shánět potravín, nájsť nástrojov a objektov, ktoré chcete použiť, vyriešiť misií a odhaliť záhad! Môžete nájsť cestu z ostrova? Malayalam - ostrov záhad je fascinujúce puzzle dobrodružstvo, v ktorej hráč ovláda znak s názvom Thomas Paine, 34 - rok starý rybár, ktorý má shipwrecked niekde vo východnej Indického oceánu. On drifts na neznáme opustenom ostrove s názvom Malayalam, kde sa uskutočňuje dobrodružstvo. Pôvodný cieľ pre prehrávač je zostať nažive a zabezpečené dostatočné životných podmienok na umožnenie ďalšieho pokroku v hre. To zahŕňa zistenia potravín, lov, výstavbu nástroje, budovanie prístreškov, spí, a ďalších každodenných činností na ostrove. Druhý cieľ je asi riešenie questo, ktoré sú často nejaký puzzle alebo riddle predloží hráč vo forme pergaments a fľašu miest. V rámci takýchto prehrávač je potrebné hľadať riešenia pomocou objektov alebo informácie, ktoré sa objavil na ostrove. Konečným cieľom je vyriešiť všetky misie a uniknúť ostrova. Hra ocenenie Malayalam bodov za každý deň, ktorý prežil a pre každý snaha vyriešiť. Hráči si môžu vzájomne konkurovať on-line highscore tabuľky, ktoré radí každý súťažiacich počtom Malayalam bodmi. Malayalam - ostrov záhad funkcie obrovské 55, 000 x 55 000 pixelov veľký svet preskúmať blízko 200 jedinečné questo vyriešiť, viac ako 120 regiónov na návštevu, desiatky objekty, nástroje, zvierat a všestranný spôsoby interakcie s prostredím.

Sťahujte tu: Malayalam - Island of Mysteries 1.08

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

Puzzle Hero 1.8.1Novinka

Defeat mystical 3D monsters in this addictive puzzle-RPG (role playing game)!

Orientačný preklad: Porážka mystické 3D monštrá v tejto návykovej puzzle-RPG (RPG)!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 33.5 MB

Santa's Secret Valley 3.0.4Novinka

Non-violent graphical adventure - save Santa's magic items!

Orientačný preklad: Non-násilný grafická dobrodružná - ušetrite Santa je magické predmety!

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.37 MB

Brave Crab 1.31.68Novinka

Shifty Crab is upon the look for treasures

Orientačný preklad: Shifty kraba je na hľadať poklady

Licencia: Shareware | Veľkosť: 4.84 MB

Cosmos Quest I 1.0Novinka

Cosmos Quest I - Point and Click Space Adventure Game

Orientačný preklad: Kozmos Quest I - bod a kliknite na položku priestor Dobrodružné hry

Licencia: Freeware | Veľkosť: 15.26 MB

Underground Dealer 1.0Novinka

Play the role of a cyberpunk

Orientačný preklad: Hrať rolu cyberpunku

Licencia: Demo | Veľkosť: 19.94 MB

South Park Mario Adventure 2.1Novinka

Prepare yourself for SouthPark Mario Brothers! Now Bigger and Better than ever.

Orientačný preklad: Pripraviť sa na SouthPark Mario Brothers! Teraz väčšie a lepšie než kedykoľvek predtým.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 1.9 MB

Gish 1.43Novinka

Gish isn't your average hero, in fact he's not your average anything...

Orientačný preklad: Gish nie je váš priemerný hrdina, v skutočnosti, že to nie je váš priemerný nič ...

Licencia: Shareware | Veľkosť: 14.36 MB

3 Skulls RPG 1.0Novinka

3 Skulls RPG is a text-based fantasy adventure with a graphical user inderface.

Orientačný preklad: 3 Lebky RPG je text-založené fantasy dobrodružstvo s grafickým používateľským inderface.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 1.70 MB

Spirit of the Sword 1.0Novinka

The army of best ninja fighters is about to attack you!

Orientačný preklad: Armáda najlepšie ninja bojovníkov je asi pre vás!

Licencia: Freeware | Veľkosť: 3.8 MB

Najsťahovanejšie programy