Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MaskButton .Net Component 1.0.0.0

Autor: April16 .Net Components
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.02 MB
Cena: 20 $
Počet stiahnutí: 1151
Dátum pridania: 2008-05-04
Aktualizácia: 2011-10-22

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu MaskButton .Net Component:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MaskButton .Net Component vo verzií 1.0.0.0 od autora April16 .Net Components. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MaskButton .Net Component je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MaskButton .Net Component ..

Popis od autora programu - April16 .Net Components v anglickom jazyku:

"Think of a shape, just about any shape" can be transformed by the MaskButton .Net Component into a fully functional windows button.

You give the MaskButton .Net Component the outline of the required button shape and where you want the button text displayed, MaskButton does the rest for you. All this information is contained in a simple image, called the mask image. Also you can select from different fill styles and choose any colors you like, even setting focus color and highlight color.

Only two restrictions are imposed by the Mask Button on the mask image:

The outline must be continuous with no gaps.
The button text box must be a rectangle.
The rest is entirely up to you and your imagination!!

MaskButton detects mouse movement within the boundaries of the outline provided allowing multiple MaskButton .Net Components to interlocked with the correct button press detected. You can even change the colors used to detect the outline and the text area. The MaskButton .Net Component also comes with some predefined shapes built in to get you started.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

"Myslieť tvaru, len o akýkoľvek tvar" môže byť transformované MaskButton.Čisté zložky do plne funkčné windows tlačidlo.

Vám dať MaskButton.Čistý komponent obrys tvaru požadované tlačidlo a kde chcete zobrazený text tlačidla, MaskButton to urobí za vás. Všetky tieto informácie obsiahnuté v jednoduchých obraz, ktorý sa nazýva masky obrázka. Tiež môžete vybrať z rôznych výplne štýlov a vybrať všetky farby, ktoré sa vám páči, dokonca aj nastavenie zameranie farbu a farba zvýraznenia.

Len dve obmedzenia maska tlačidlo na masku obrazu: obrys musí byť nepretržité s žiadne medzery.


Tlačidlo Textové pole musí byť obdĺžnik.


Zvyšok je úplne na vás a vaše fantázie!

MaskButton zistí pohybu myši v rámci hraníc prehľadu za predpokladu umožňujúce viacerých MaskButton.Čisté zložky na interlocked s správne gombíka zistené. Dokonca je možné zmeniť farby používané na zistenie prehľad a oblasť textu. MaskButton.Čisté zložky tiež prichádza s niektoré preddefinovaných tvary postavený v vám začal.

Sťahujte tu: MaskButton .Net Component 1.0.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

IPP Text To Binary Converter 1Novinka

IPP Text To Binary Converter converts text to binary and vice versa

Orientačný preklad: IPP Text na binárne Converter skonvertuje text na binárne a naopak

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.04 MB

Aspose.Pdf.Kit for .NET 5.7.0.0Novinka

Aspose.Pdf.Kit is a .NET component to edit existing Pdf documents.

Orientačný preklad: Aspose.PDF.Kit je.ČISTÉ zložky upraviť existujúce dokumenty Pdf.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 24.40 MB

J4L-RChart for .NET 2.1Novinka

Windows and web .NET control for charting

Orientačný preklad: Windows a web. NET ovládanie grafov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.53 MB

Conv For Bas 3Novinka

A tool to convert Fortran programs in VB Modules

Orientačný preklad: Nástroj pre konverziu Fortran programov v VB moduly

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.60 MB

SplineTech VBS Debugger 7.37Novinka

Award-winning VBS Debugger. Watch Variables, Edit and Debug VBS scripts

Orientačný preklad: Award-víťaznú VBS Debugger. Sledujte Ukazovatele, Edit a ladenie skriptov VBS

Licencia: Demo | Veľkosť: 0.91 MB

Visual Basic Activex Controls 2.0.0.0Novinka

visual basic 6.0 ActiveX Controls For Professional Applications .

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 Ovládacie prvky ActiveX for Applications Professional.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

StockChartX 5.8Novinka

Stock Chart Component with .NET, VB, VC++ example projects

Orientačný preklad: Burzový graf komponenty s. NET, VB, VC + + napríklad projekty

Licencia: Commercial | Veľkosť: 10 MB

Aspose.Cells for .NET 6.0.0.0Novinka

Aspose.Cells is a .NET component for spreadsheet reporting.

Orientačný preklad: Aspose.Cells je.ČISTÉ zložky pre vykazovanie hárok.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 44.90 MB

.NET My Screen Capture 1.03Novinka

This .net component let you capture screen in 6 ways for your .NET app.

Orientačný preklad: Toto. NET vám snímanie obrazovky v 6 spôsobmi pre vaše. App NET.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 0.42 MB

Najsťahovanejšie programy