Bezplatná databáza programov

Počet programov: 23,495 | Dnes pridaných: 0
Vyberte si kategóriu

MaskButton .Net Component 1.0.0.0

Autor: April16 .Net Components
Licencia: Shareware
Veľkosť: 0.02 MB
Cena: 20 $
Počet stiahnutí: 1253
Dátum pridania: 2008-05-04
Aktualizácia: 2011-10-22

Kategória programu:

Programovanie > Basic, VB, VB DotNet

Operačný systém:

Win95, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Windows2000, WinXP, Windows2003, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Ultimate x64

Krátky popis k programu MaskButton .Net Component:

Teraz máte možnosť stiahnuť si softvér MaskButton .Net Component vo verzií 1.0.0.0 od autora April16 .Net Components. Stiahnutie je samozrejme zadarmo, bez nejakých skrytých poplatkov. Popis programu MaskButton .Net Component je v anglickom jazyku, ale pod ním sa nachádza aj orientačný preklad v slovenskom jazyku. Ospravedlňujeme sa, ale tento preklad je značne nedokonalý. Bol totiž vytvorený automatickým prekladačom. Použili sme ho preto, aby aj ľudia, ktorí nemajú dobrú znalosť anglického jazyka mali predstavu na čo slúži softvér MaskButton .Net Component ..

Popis od autora programu - April16 .Net Components v anglickom jazyku:

"Think of a shape, just about any shape" can be transformed by the MaskButton .Net Component into a fully functional windows button.

You give the MaskButton .Net Component the outline of the required button shape and where you want the button text displayed, MaskButton does the rest for you. All this information is contained in a simple image, called the mask image. Also you can select from different fill styles and choose any colors you like, even setting focus color and highlight color.

Only two restrictions are imposed by the Mask Button on the mask image:

The outline must be continuous with no gaps.
The button text box must be a rectangle.
The rest is entirely up to you and your imagination!!

MaskButton detects mouse movement within the boundaries of the outline provided allowing multiple MaskButton .Net Components to interlocked with the correct button press detected. You can even change the colors used to detect the outline and the text area. The MaskButton .Net Component also comes with some predefined shapes built in to get you started.

Orientačný Slovenský preklad popisu programu:

"Myslieť tvaru, len o akýkoľvek tvar" môže byť transformované MaskButton.Čisté zložky do plne funkčné windows tlačidlo.

Vám dať MaskButton.Čistý komponent obrys tvaru požadované tlačidlo a kde chcete zobrazený text tlačidla, MaskButton to urobí za vás. Všetky tieto informácie obsiahnuté v jednoduchých obraz, ktorý sa nazýva masky obrázka. Tiež môžete vybrať z rôznych výplne štýlov a vybrať všetky farby, ktoré sa vám páči, dokonca aj nastavenie zameranie farbu a farba zvýraznenia.

Len dve obmedzenia maska tlačidlo na masku obrazu: obrys musí byť nepretržité s žiadne medzery.


Tlačidlo Textové pole musí byť obdĺžnik.


Zvyšok je úplne na vás a vaše fantázie!

MaskButton zistí pohybu myši v rámci hraníc prehľadu za predpokladu umožňujúce viacerých MaskButton.Čisté zložky na interlocked s správne gombíka zistené. Dokonca je možné zmeniť farby používané na zistenie prehľad a oblasť textu. MaskButton.Čisté zložky tiež prichádza s niektoré preddefinovaných tvary postavený v vám začal.

Sťahujte tu: MaskButton .Net Component 1.0.0.0

Ak sa Vám nedarí stiahnuť tento program, prosím s kliknite sem a nahláste nefunkčný odkaz.


Podobné programy v tejto kategórií

StockChartX 5.8Novinka

Stock Chart Component with .NET, VB, VC++ example projects

Orientačný preklad: Burzový graf komponenty s. NET, VB, VC + + napríklad projekty

Licencia: Commercial | Veľkosť: 10 MB

ClearCheck21 IQA Engine 1.4Novinka

COM engine measures check image quality for check21 image exchange iaw X9 rules

Orientačný preklad: KOM motor opatrenia kontrolovať kvalitu obrazu pre check21 pravidlá iaw obrázok výmenu X9

Licencia: Shareware | Veľkosť: 8.58 MB

Aurigma PhotoEditor 2.0Novinka

ASP.NET online photo editing app, rich functionality (crop, remove red-eye, etc)

Orientačný preklad: ASP.NET online aplikáciu pre úpravy fotografií, bohaté funkcie (orez, odstránenie červených očí-, atď)

Licencia: Shareware | Veľkosť: 22.22 MB

J4L-RChart for .NET 2.1Novinka

Windows and web .NET control for charting

Orientačný preklad: Windows a web. NET ovládanie grafov

Licencia: Demo | Veľkosť: 1.53 MB

Aspose.Total for .NET 1.4.0.5Novinka

Aspose.Total is a suite of 13 powerful and widely used .NET components.

Orientačný preklad: Aspose.Total je sada 13 mocný a široko používané.ČISTÉ zložky.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 134.50 MB

Visual Basic 6.0 HelpVistaXPDiamond 2.0.0.0Novinka

Visual Basic 6.0 + activex controls (HVXPD) free download at visual-basic-6.com

Orientačný preklad: Visual Basic 6.0 + ovládacie prvky ActiveX (HVXPD) voľne k stiahnutiu na vizuálne-základné-6.com

Licencia: Shareware | Veľkosť: 5.39 MB

DeKlarit 4.3Novinka

DeKlarit is the Model Driven tool fully integrated with Microsoft Visual Studio

Orientačný preklad: DeKlarit je Model Driven nástroj plne integrovaný s Microsoft Visual Studio

Licencia: Commercial | Veľkosť: 49.70 MB

Code Line Counter Pro - VB Version 3.2Novinka

an easy-to-use application for counting source code, blanks and comments lines.

Orientačný preklad: Užitočný nástroj pre programátorov jazyka Visual Basic, SQA., ktorý vám pomôže získať podrobné prehľady o zdrojovom kóde.

Licencia: Shareware | Veľkosť: 2.11 MB

itCode39 1.0.0Novinka

Freeware control For VB6 - use and print code 39 barcodes from you own programs.

Orientačný preklad: Freeware pre kontrolu VB6 - použitie a tlač čiarových kódov Code 39 z vás vlastné programy.

Licencia: Freeware | Veľkosť: 0.30 MB

Najsťahovanejšie programy